Naši lektori

Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář je vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. V kanceláři působí již od roku 2011. Před nástupem do kanceláře Marek získal právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři PRK Partners je Of Counsel. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR
JUDr. Jakub DohnaL, Ph.D.
JUDr. Jakub DohnaL, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. je vedoucím partnerem kanceláře Dohnal, Pertot, Slanina. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Mgr. Lucie Kianková, BA
Mgr. Lucie Kianková, BA
Mgr. Lucie Kianková, BA je advokátkou trvale spolupracující s přední advokátní kanceláří Rödl & Partner, ve které působí jako Senior Associate a vede tým odborníků specializujících se na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a na Právnické fakultě Universität Wien.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Specializuje se na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a autorského práva, přičemž v současnosti se aktivně věnuje GDPR.
Mgr. Veronika Odrobinová
Mgr. Veronika Odrobinová
Mgr. Veronika Odrobinová je partnerkou advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Dvořák Hager od roku 2013. Vedle své advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou Komentáře zákoníku práce" nakladatelství C. H. Beck.
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová po absolvovaní právnického štúdia pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glátzová & Co.
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Působí jako partner v advokátní kanceláři AD LEGES. Specializuje se na právo obchodních společností, a to zejména na oblast lokálních a přeshraničních přeměn a transakcí, akvizic či korporátních a daňových restrukturalizací lokálních či zahraničních koncernových uskupení.
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó, partnerka Ružička Csekes s. r. o., advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví. V těchto oblastech se specializuje na problematiku cloud computingu, softwarového práva, eHealth a transakcí v oblasti IT.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení.
Mgr. Hedvika Vítková
Mgr. Hedvika Vítková
Mgr. Hedvika Vítková je advokátkou advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o., se kterou spolupracuje již od počátku své advokátní kariéry. Ve své každodenní praxi se věnuje zejména právu pracovnímu, trestnímu a občanskému.
JUDr. Mgr. Barbora  Vlachová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.