Online kurzy

Základy smluvní odpovědnosti

Základy smluvní odpovědnosti

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Předmětem aktuální video přednášky je jediný, ovšem velmi důležitý paragraf občanského zákoníku, a to konkrétně § 2913, který upravuje smluvní odpovědnost. Ten je přitom potřeba zasadit do širšího kontextu problematiky náhrady škody tak, jak ji vnímá nový občanský zákoník. Vyznáte se například v rozdílech v porušení zákonné a smluvní povinnosti? Nebo...

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť

Už při podpisu smlouvy se totiž vyplatí pamatovat na možná rizika a sledovat změny, které v legislativě čas od času nastávají. Od 1. 1. 2014 platí například nová pravidla pro tzv. přefakturaci náhrady škody, která je jednou z nejčastějších forem řešení problémů a mělo by na ní být pamatováno už při sjednávání smlouvy.

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť

Tématem této video přednášky jsou výhody holdingových uspořádání. Jak může efektivně fungovat holdingová struktura? Jakým způsobem lze efektivně nastavit přechod majetku na další generace? Vše se dozvíte ve video přednášce.

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť
Poskytování právních služeb on-line

Poskytování právních služeb on-line

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb

Už jste se setkali s nabídkou internetových právních služeb tzv. „Internetového právníka“, který vám poskytne právní služby přímo do telefonu rychle, moderně a lacino? Podívejte se na naši video přednášku, kterou si připravil JUDr. Martin Maisner, Ph.D, MCIArb., a dozvíte se, kdy a jak může být poskytována právní služba online či jaké jsou vztahy technologií v procesu poskytování právních služeb.

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť
Obrana před daňovou kontrolou

Obrana před daňovou kontrolou

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

V této přednášce se JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. zaměří na principy daňové kontroly, na přípravu, na daňovou kontrolu, její samotné zahájení, na to, jaká máte práva a povinnosti, na průběh daňové kontroly a zejména pak, na možnosti obrany jednak v průběhu daňové kontroly, jednak po jejím ukončení a dále pak na možnosti soudního přezkumu.

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť

Kdy lze konkurenční doložku sjednat a jaké mají být její obsahové a formální náležitosti? Znáte způsoby, jak se vyvarovat častých chyb zaměstnavatelů v této oblasti?

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť
Jak kontrolovat zaměstnance

Jak kontrolovat zaměstnance

Mgr. Veronika Odrobinová

Je možné, aby zaměstnavatel kontroloval zaměstnance? Může sledovat jejich elektronickou poštu či aktivitu na internetu? Na co má zaměstnavatel právo a co už je nezákonné? Odpovědi naleznete ve video přednášce Mgr. Veroniky Odrobinové z advokátní kanceláře Eversheds Sutherland Dvořák Hager, která Vás touto problematikou provede.

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť
GDPR - rok poté

GDPR - rok poté

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Nervozita utichá, aneb co nám přinesl první rok účinnosti GDPR? Znáte všechny prameny ochrany osobních údajů? Zpracováváte osobní údaje správně? Jakým způsobem se předpis projevil v praxi? Vedete správně pracovní spisy svých zaměstnanců, případně si jste jistí, že váš zaměstnavatel zpracovává vaše osobní spisy správně?

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť
Finanční toky ve společnosti

Finanční toky ve společnosti

Mgr. Michaela Riedlová

V rámci této video přednášky se zaměříme na právo obchodních společností a daňové právo. Tématem přednášky jsou finanční toky v rámci společnosti a dozvíme se v ní zejména nejdůležitější aspekty zápůjčky, úvěru, dividendového výnosu, zvýšení a snížení základního kapitálu, a potom také nejdůležitější aspekty, které souvisí s příplatkem do...

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť

Dark Patterns. Termín, který je pro vás možná neznámý. Je ale pravděpodobné, že jste se s těmito praktikami již setkali ve své praxi při nákupech na internetu. Také nejspíš ovlivnily vaše rozhodnutí, a to ve váš neprospěch. Dark Patterns jsou záměrně skryté vnitřní prvky webu, které ovlivňují rozhodnutí uživatele ve prospěch obchodníka. Tato přednáška je...

Cena s DPH: 28,00 €
Kúpiť