Knižné novinky

Personalistika v řízení školy

Personalistika v řízení školy

David Borovec, Martin Šikýř, Irena Lhotková

Publikace Personalistika v řízení školy představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy (zejména...

E-learning učení (se) s online technologiemi

E-learning učení (se) s online technologiemi

Petr Škyřík, Jiří Rambousek, Petr Sudický, Jiří Zounek

Kniha přináší komplexní a u nás ojedinělý pohled na problematiku e-learningu. Autoři představují nejenom teoretická východiska e-learningu, ale řeší také jeho praktické otázky. Čtenáři se seznámí s proměnami učení v...

Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika

Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika

J. Lidická, T. Mertin, E. Šírová, J. Štorch, K. Krejčová, B. Housarová, L. Krejčová, D. Čáp, I. Gillernová, S. Hoskovcová, V. Mertin

Publikace shrnuje a popisuje tradiční postupy pedagogické diagnostiky a současně nabízí přehled aktuálních testových metod, resp. diagnostických nástrojů, které mohou učitelé využít ve všech oblastech vzdělávacího procesu....

Bilingvismus a interkulturní komunikace

Bilingvismus a interkulturní komunikace

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj...

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

MERITUM Pedagogická intervence u žáků ZŠ

Příručka pro učitele nabízí konkrétní možnosti řešení různorodých problémů z každodenní praxe. Zaměřuje se na praktické postupy při adaptaci na prostředí školy, obtížích při učení, výchovných problémech, při...

Ekonómia vzdelávania

Ekonómia vzdelávania

Iveta Dudová

Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického kontextu vzdelávacej politiky, na...

Lízing v praxi - operatívny a finančný prenájom (E-kniha)

Lízing v praxi - operatívny a finančný prenájom (E-kniha)

Michaela Barčáková, Renáta Stanley

Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho,...

Znalectvo

Znalectvo

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Učebnica poskytuje komplexný pohľad na problematiku znalectva, znaleckej činnosti, postavenia znalca a metód ohodnocovania. Je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Najväčšia pozornosť je venovaná znaleckému...

Znalectvo (E-kniha)

Znalectvo (E-kniha)

Milan Kubica, Peter Kardoš, Miroslav Jakubec

Učebnica poskytuje komplexný pohľad na problematiku znalectva, znaleckej činnosti, postavenia znalca a metód ohodnocovania. Je rozdelená do siedmich kapitol, ktoré na seba logicky nadväzujú. Najväčšia pozornosť je venovaná znaleckému...

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu

David Lebeda

Extremismus. V dnešní době velmi skloňované a používané slovo. Rozumíme mu však? Víme, o co se jedná? Jak se najednou toto slovo objevilo v našem slovníku a hlavně ve slovníku pedagogů, policistů, novinářů, politiků? Mnohdy...

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Lenka Krejčová, Václav Mertin

Co vše obnáší práce výchovného poradce?
V čem se liší od práce řadového učitele?
Co od výchovného poradce mohou očekávat vedení školy, kolegové, žáci a jejich rodiče?
Které zákony, vyhlášky a další prováděcí pokyny...

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Michaela Tureckiová, Ivana Šnýdrová, Irena Lhotková

Známá pravda „Pokud chcete vést ostatní, tak se nejdříve musíte naučit vést sám sebe." (Adair, 2009) vyjadřuje podstatu toho, že sebeřízení je základem jakékoliv manažerské nebo lídrovské činnosti.
Publikace Sebeřízení...

Problémy s chováním ve škole – jak na ně (Individuální výchovný plán)

Problémy s chováním ve škole – jak na ně (Individuální výchovný plán)

A. Beranová, T. Feřtek, D. Čáp, P. Dosoudil, L. Krejčová, M. Pekárková, V. Mertin

Kniha je určena zejména pro učitele základních škol. Věnuje se tématu prevence a intervence u žáků s problémy v chování. Zabývá se tradičními výchovnými přístupy rodiny i školy, zdravotnickými klasifikačními schématy se...

Trestný zákon účinný k 1.1.2013

Trestný zákon účinný k 1.1.2013

V rámci edície „Aktuálne právne predpisy“ opätovne prinášame zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon. Okrem úplného znenia zákona získate prehľad o legislatívnych zmenách, ktoré nastali v dôsledku novely č. 334/2012 Z. z....

Makroekonomická rovnováha a nerovnováha - teoretické a praktické problémy

Makroekonomická rovnováha a nerovnováha - teoretické a praktické problémy

Ján Lisý

Monografia sa zaoberá predovšetkým teóriami hlavného prúdu ekonómie, ktorý vysvetľuje vytváranie rovnovážnych a nerovnovážnych situácií v ekonomike sofistikovaným spôsobom. Vysvetľuje ich matematickú a grafickú interpretáciu,...

Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách

Reflexná metóda ako nástroj učenia sa v organizáciách

Peter Jahn, Lenka Theodoulides

Hlavnou témou učebnice je proces učenia sa, prostredníctvom ktorého dochádza k uvedomovaniu si významu ustavičného prehodnocovania a vylepšovania vecí okolo nás. Využitie reflexie v rôznych procesoch, praktických situáciách a...

Odložené dane v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke

Odložené dane v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke

Richard Farkaš

Prvé vydanie tejto publikácie vyšlo v roku 1999. Odvtedy sa vo svete odložených daní veľa zmenilo, tak v slovenských účtovných predpisoch, ako aj v štandarde IAS 12.
V publikácii sa porovnávajú slovenské účtovné predpisy so...

Správny poriadok - komentár

Správny poriadok - komentár

Jozef Sobihard

Šieste prepracované vydanie
V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v...

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 3. časť Opravné prostriedky

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 3. časť Opravné prostriedky

3. časť: Opravné prostriedky
Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu, ktoré sa týkajú štvrtej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (§§ 201 – 243j), nazvanej "Opravné prostriedky".
Publikácia sa...

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 4. časť Správne súdnictvo a šiesta časť OSP

Výber judikatúry k Občianskemu súdnemu poriadku, 4. časť Správne súdnictvo a šiesta časť OSP

4. časť Správne súdnictvo a šiesta časť OSP
Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu, ktoré sa týkajú piatej (Správne súdnictvo) a šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (§§ 244 –...