Účtovníctvo – praktikum

Účtovníctvo – praktikum

Autor: Anna Šlosárová


Nakladateľstvo: Iura Edition spol s r.o.


Dátum vydania: 11. 3. 2014Praktikum obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Šlosárová, A. a kol.: Účtovníctvo (Bratislava : Iura Edition, 2011). Obsahuje 12 kapitol, pričom každá má tri časti: test na výber správnych odpovedí, úlohy na doplnenie a príklady na riešenie. Cieľom koncepcie každej z uvedených častí je, aby študent po jej vyriešení nadobudol základné zručnosti praktického využitia teoretických poznatkov účtovníctva v jednotlivých oblastiach. Praktikum je určené predovšetkým študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave na výučbu povinného predmetu Účtovníctvo.