ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Návod na správny postup pri aplikácii Článku 13 (1) písm. b) Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/navod-na-spravny-postup-pri-aplikacii-clanku-13-1-pism-b-dohovoru-o-obcianskopravnych-aspektoch-medzinarodnych-unosov-deti-4759.htmlV článku z minulého roka publikovanom na ww.epravo.sk pod názvom Uplatňovanie výnimky nenariadenia návratu dieťaťa a skúmanie rodinnej situácie podľa slovenskej a európskej rozhodovacej praxe súdov som sa bližšie venovala tejto výnimke ako i problémom, ktorým vo svojej praxi musíme čeliť, kedy sa súdy podľa môjho názoru možno zbytočne zaoberajú hĺbkovou analýzou rodinnej situácie účastníkov konania a táto úloha im z pohľadu úpravy Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (ďalej len „Dohovor“) ako i ustanovení Civilného mimosporového poriadku nie je zverená.Thu, 09 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, medzinárodné právo verejné, Články a komentáreThu, 09 April 2020 0:10:00 CEST10 otázok pre … Jaroslava Ružičkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-jaroslava-ruzicku-4728.htmlJUDr. Jaroslav Ružička, PhD. je Managing partnerom a jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na právo nehnuteľností, stavebné právo, má bohaté skúsenosti s korporátnymi transakciami a firemnými akvizíciami, privatizáciou, infraštruktúrnymi projektmi, ako aj s poradenstvom v oblasti verejnosúkromných partnerstiev. Poskytuje poradenstvo pre zahraničných investorov, zamýšľajúcich vstup na slovenský alebo na český trh. Wed, 08 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 08 April 2020 0:10:00 CESTNederlands Uitgeversverbond a Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV a i. Predaj použitých elektronických kníh na internetovej stránke predstavuje verejný prenos, ktorý podlieha súhlasu autorahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nederlands-uitgeversverbond-a-groep-algemene-uitgeverstom-kabinet-internet-bv-a-i-predaj-pouzitych-elektronickych-knih-na-internetovej-stranke-predstavuje-verejny-prenos-ktory-podlieha-suhlasu-autora-4722.htmlV rozsudku Nederlands Uitgeversverbond a Groep Algemene Uitgevers (C-263/18), vyhlásenom 19. decembra 2019, veľká komora Súdneho dvora rozhodla, že dodanie elektronickej knihy verejnosti na trvalé užívanie prostredníctvom stiahnutia spadá pod pojem „verejný prenos“ v zmysle smernice 2001/29 o autorskom práve[1].Wed, 08 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreWed, 08 April 2020 0:10:00 CESTPrávna pomoc AKSŠ v čase šírenia ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-pomoc-akss-v-case-sirenia-ochorenia-covid-19-4763.htmlV súčasnosti sa všetci nachádzame vo veľmi mimoriadnej a obtiažnej situácii, ktorá vyplynula so šírením koronavírusu a s tým súvisiaceho ochorenia COVID-19. Zo strany štátu sú prijímané opatrenia, ktoré majú podstatný vplyv na bežný život občanov, na činnosť podnikateľských subjektov a na celkovú ekonomickú situáciu na Slovensku.Wed, 08 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 08 April 2020 0:10:00 CESTPredĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/predlzenie-lehoty-na-vykonanie-ukonu-v-civilnom-konani-4751.htmlV civilnom konaní sa neustále vyskytujú situácie, kedy strana sporu musí vykonať úkon v konaní a na vykonanie tohto úkonu má len určitý čas (lehotu).Tue, 07 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreTue, 07 April 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4762.htmlPosuny termínov, odloženie daňových exekúcií, pomoc pre neziskové organizácie, či samosprávy. To je len časť z veľkého balíka opatrení, ktorý navrhlo Ministerstvo financií SR a schválili ministri na rokovaní vlády. Balík opatrení pod názvom Lex korona je rozdelený do troch oblastí: dane, finančný trh a rozpočtové pravidlá. Ide o návrhy, ktoré by mali pomôcť daňovníkom, podnikateľom, či malým a stredným firmám, zvládnuť náročné ekonomické obdobie spôsobené koronavírusom.Mon, 06 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 April 2020 0:10:00 CESTCOVID-19 a ochrana osobných údajovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/covid-19-a-ochrana-osobnych-udajov-4758.htmlOpatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinášajú podnikom a organizáciám nové povinnosti, pri ktorých spracúvajú nové informácie osobnej povahy o svojich zamestnancoch alebo aj iných osobách. Okrem toho mnohí zamestnanci pracujú z domu, kde je vyššie riziko úniku spracúvaných dát.Mon, 06 April 2020 0:09:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 April 2020 0:09:00 CESTMožnosti zamestnávateľa zabezpečiť chod prevádzky v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia COVID - 19https://www.epravo.sk/top/clanky/moznosti-zamestnavatela-zabezpecit-chod-prevadzky-v-case-mimoriadnej-situacie-vyhlasenej-z-dvodu-sirenia-covid-19-4754.htmlV čase písania tohto článku boli oficiálne potvrdené desiatky pozitívne testovaných občanov Slovenskej republiky na ochorenie COVID - 19 a vláda Slovenskej republiky v snahe prijať opatrenia, ktoré zmiernia dôsledky šírenia tohto ochorenia vyhlásila v súlade so z. č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov tzv. mimoriadnu situáciu.Fri, 03 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 03 April 2020 0:10:00 CESTJudikatúra Súdneho dvora EÚ – Ochrana spotrebiteľahttps://www.epravo.sk/top/clanky/judikatura-sudneho-dvora-eu-ochrana-spotrebitela-4743.htmlDňa 19.12.2019 vydal Súdny dvor Európskej Únie („Súdny dvor“) rozsudok v prejudiciálnom konaní vo veci C-290/19, RN proti Home Credit Slovakia, a.s., ktorého predmetom bolo posúdenie otázky, či je prípustné, aby v zmluve o spotrebiteľskom úvere bola RPMN vyjadrená nie ako jedna konkrétna hodnota, ale ako rozpätie uvádzajúce najnižšiu a najvyššiu hodnotu.Thu, 02 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 02 April 2020 0:10:00 CESTUkončovanie starých exekučných konaní a paušálne trovy exekútora v podnikateľskej praxihttps://www.epravo.sk/top/clanky/ukoncovanie-starych-exekucnych-konani-a-pausalne-trovy-exekutora-v-podnikatelskej-praxi-4726.htmlNadobudnutím účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z. ľudovo označovaného ako tzv. exekučná amnestia (ďalej len „zákon“)[1] sa rok 2020 bude niesť v znamení zastavovania starých exekúcií/exekučných konaní.[2] Mnohým obchodným spoločnostiam už boli doručené upovedomenia o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu tzv. paušálnych trov exekučného konania. Hrozí aj môjmu exekučnému konaniu zastavenie? Má exekútor nárok na úradu paušálnych trov? Mám ako veriteľ možnosť sa brániť voči zastaveniu exekúcie alebo uplatneným paušálnym trovom? Všetky potrebné informácie nájdete v tomto článku.Thu, 02 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreThu, 02 April 2020 0:10:00 CESTAntibyrokracia po slovensky – Rodičovský príspevok https://www.epravo.sk/top/clanky/antibyrokracia-po-slovensky-rodicovsky-prispevok-4756.htmlV posledných dňoch došlo k výmene vlády Slovenskej republiky a teda aj k výmene ministrov na slovenských ministerstvách a na postoch podpredsedov vlád. Činnosť a legislatívne zmeny novej vlády SR sú značne poznačené v súčasnosti svetovou pandémiou vírusu COVID-19 a zabezpečovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti a preventívnych opatrení proti jeho ďalšiemu šíreniu. Niektoré z opatrení či už súčasnej alebo predchádzajúcej vlády SR sú diskutabilné s poukazom na práva a slobody garantované všetkým občanom SR základným prameňom práva – Ústavou Slovenskej republiky. Wed, 01 April 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 01 April 2020 0:10:00 CESTSúdny dvor potvrdzuje právo na prístup k dokumentom obsiahnutým v spise k žiadosti o vydanie povolenia na uvedenie liekov na trhhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sudny-dvor-potvrdzuje-pravo-na-pristup-k-dokumentom-obsiahnutym-v-spise-k-ziadosti-o-vydanie-povolenia-na-uvedenie-liekov-na-trh-4723.htmlNámietka proti takémuto prístupu musí poskytnúť vysvetlenia týkajúce sa povahy, predmetu a rozsahu údajov, ktorých zverejnenie by poškodilo obchodné záujmyWed, 01 April 2020 0:09:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreWed, 01 April 2020 0:09:00 CESTŠportová arbitrážhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sportova-arbitraz-4741.htmlŠportový arbitrážny súd (CAS - Court of Arbitration) v Lausanne (Švajčiarsko) bol založený Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Dňa 6.Apríla, 1984 v New Dilí bol MOV ratifikovaný štatút CAS a následne dňa 30.júna, 1984 CAS začal svoju činnosť v Lausanne.Tue, 31 March 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 31 March 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4757.htmlParlament schválil zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii - Poslanci parlamentu schválili v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorý predložila ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.Mon, 30 March 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 30 March 2020 0:10:00 CESTZákonná povinnosť ponuky vhodnej práce pri výpovedi danej zamestnancovihttps://www.epravo.sk/top/clanky/zakonna-povinnost-ponuky-vhodnej-prace-pri-vypovedi-danej-zamestnancovi-4736.htmlPri otázke, či je výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 Zákonníka práce s výnimkou výpovedného dôvodu, uvedeného v § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce a v prípade ak ide o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, neplatná pre nesplnenie ponukovej povinnosti vhodnej práce zo strany zamestnávateľa, sa vynára potreba zamerať sa na dokazovanie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce.Fri, 27 March 2020 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 27 March 2020 0:10:00 CETMimoriadne a dočasné zrovnoprávnenie zamestnávateľov v súvislosti COVID-19? Náhrada mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku zamestnanca pre všetkých zamestnávateľovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/mimoriadne-a-docasne-zrovnopravnenie-zamestnavatelov-v-suvislosti-covid-19-nahrada-mzdy-vo-vyske-60-priemerneho-zarobku-zamestnanca-pre-vsetkych-zamestnavatelov-4755.htmlZ dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 pre riziko šírenia ochorenia COVID-19 bolo nariadených viacero opatrení. Okrem presne špecifikovaných výnimiek sa s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, čo má výrazný vplyv na pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť.Thu, 26 March 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 26 March 2020 0:10:00 CETAko poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciámhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ako-poukazat-percenta-zo-zaplatenej-dane-obcianskym-zdruzeniam-a-nadaciam-4721.htmlDaňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive. Počet darcov, obdarovaných a aj celková výška sumy sa každoročne zvyšuje.Thu, 26 March 2020 0:09:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 26 March 2020 0:09:00 CET10 otázok pre … Alexandra Kadeluhttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-alexandra-kadelu-4719.htmlJUDr. Alexander Kadela je riadiacim partnerom RELEVANS a uznávaným sporovým právnikom. V RELEVANS strategicky vedie tímy špecializovaných procesných právnikov, spolupracujúcich na najzložitejších súdnych sporoch, v ktorých kancelária prevzala mandát a mnohé z nich aj osobne zastupuje. Wed, 25 March 2020 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 25 March 2020 0:10:00 CETLex sportiva - športové právohttps://www.epravo.sk/top/clanky/lex-sportiva-sportove-pravo-4734.htmlPojem „lex sportiva“ sa objavuje až od roku 1990. V súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v úradných dokumentoch Športového arbitrážneho súdu (CAS - Court of Arbitration), v judikatúre CAS, v článkoch akademických špecialistov z oblasti športového práva a akademikov, ktorí študujú medzinárodné právo ako i v učebniciach, na prednáškach, prejavoch a prezentáciách športových funkcionárov a neformálne na akademických konferenciách a stretnutiach odborníkov z tejto oblasti[1].Tue, 24 March 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 24 March 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4753.htmlObmedzenia činností v súvislosti so šírením koronavírusu sa netýkajú odvozu, zberu, spracovania, ukladania či ďalšieho nakladania s odpadom. Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Preto sa obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 netýkajú činností súvisiacich s nakladaním s odpadom.Mon, 23 March 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 23 March 2020 0:10:00 CETSúhrn najzásadnejších opatrení prijatých v súvislosti so šírením COVID-19https://www.epravo.sk/top/clanky/suhrn-najzasadnejsich-opatreni-prijatych-v-suvislosti-so-sirenim-covid-19-4749.htmlVláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu, ktorý platí od 16.03.2020 od 6.00 hod. Tento stav, ktorý bol vyhlásený vo viacerých nemocniciach, má za následok nariadenie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zamestnancom nemocníc so súčasným zákazom uplatňovať právo na štrajk.Mon, 23 March 2020 0:08:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreMon, 23 March 2020 0:08:00 CET