ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Slovenská justícia má mať v roku 2018 k dispozícii 400 miliónov eurhttps://www.epravo.sk/top/clanky/slovenska-justicia-ma-mat-v-roku-2018-k-dispozicii-400-milionov-eur-3838.htmlSlovenská justícia by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 400 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Tue, 17 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreTue, 17 October 2017 0:04:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3847.htmlÚprava predkladania a uznávania dokumentov o vzdelávaní. To je cieľ novely zákona o uznávaní dokladov a odborných kvalifikácií z dielne ministerstva školstva, ktorú 105 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.Mon, 16 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 16 October 2017 0:04:00 CESTDôvody prípustnosti dovolania nie je možné kumulovaťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dvody-pripustnosti-dovolania-nie-je-mozne-kumulovat-3837.htmlNedávno sme uverejnili článok[1], v ktorom sme sa podrobne venovali jednej zo zásadných nejasností novej civilnej procesnej právnej úpravy. V článku sme nastolili otázku, či je možné kumulovať dôvody prípustnosti dovolania podľa § 420[2] a § 421[3] Civilného sporového poriadku[4] (ďalej aj „CSP“).Fri, 13 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreFri, 13 October 2017 0:04:00 CESTÚčinná ľútosť v Trestnom zákonehttps://www.epravo.sk/top/clanky/ucinna-lutost-v-trestnom-zakone-3835.htmlV súčasnosti sme pomerne často svedkami skloňovania slovného spojenia „účinná ľútosť“. Ide o inštitút zavedený v Trestnom zákone (§ 85 a 86), ktorý za podmienok ustanovených zákonom spôsobuje zánik trestnosti vybraných trestných činov. Thu, 12 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáreThu, 12 October 2017 0:04:00 CESTNovela zákona o sociálnych službách neprináša systémové zmenyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-socialnych-sluzbach-neprinasa-systemove-zmeny-3836.htmlNovela zákona o sociálnych službách z dielne ministerstva práce neprináša systémové riešenia. Tvrdí to opozičná poslankyňa hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková. V pléne plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré vypracovala s odborníkmi a inštitúciami z oblasti sociálnej starostlivosti.Wed, 11 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 11 October 2017 0:04:00 CESTSlovenským rekordérom je subjekt so 495 žiadosťami o sprístupnenie informáciíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/slovenskym-rekorderom-je-subjekt-so-495-ziadostami-o-spristupnenie-informacii-3834.htmlČo nie je tajné, je verejné. Inak povedané, orgány verejnej správy a iné povinné osoby musia širokej verejnosti sprístupňovať informácie, okrem tých, ktoré zákon zo sprístupnenia vylučuje. Ide o základný princíp zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý na Slovensku platí už vyše 17 rokov. Čo všetko tento zákon za obdobie svojej existencie priniesol a aké sú jeho nedostatky?Tue, 10 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreTue, 10 October 2017 0:04:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3839.htmlZdravotníctvo by sa malo v tomto roku dofinancovať 100 miliónmi eur cez vyššie zdravotné odvody za štátnych poistencov. Poslanci parlamentného zdravotníckeho výboru schválili pozmeňujúci návrh jeho predsedu Štefana Zelníka (SNS) k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zvýši odvody štátu.Mon, 09 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 09 October 2017 0:04:00 CESTSpeňaženie obydlia v konkurze v zmysle IV. časti ZKRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/spenazenie-obydlia-v-konkurze-v-zmysle-iv-casti-zkr-3833.htmlSprávca môže speňažiť obydlie iba formou dražby. Po speňažení obydlia dlžníka, mu je správca povinný zriadiť bankový účet. Počas 36 mesiacov s ním však nie je dlžník oprávnený disponovať. Fri, 06 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoFri, 06 October 2017 0:04:00 CESTNotár ako súdny komisár rozhodujúci v dedičských veciach – neústavnosť?https://www.epravo.sk/top/clanky/notar-ako-sudny-komisar-rozhodujuci-v-dedicskych-veciach-neustavnost-3832.htmlDňa 1.8.2017 bol Ústavnému súdu SR doručený návrh Okresného súdu Dunajská Streda na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení Civilného mimosporového poriadku s Ústavou SR. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dôvody, ktorými Okresný súd Dunajská Streda napáda predmetné ustanovenia a na možné dôsledky vyslovenia ich neústavnosti.Thu, 05 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreThu, 05 October 2017 0:04:00 CESTNovela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-infozakona-dalsi-krok-k-zvysovaniu-transparentnosti-verejnej-spravy-3827.htmlPodpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predložila do medzirezortného pripomienkovania očakávanú veľkú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Na jednej strane významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb, na strane druhej vytvára jednoduché pravidlá, ktoré bránia zneužívaniu infozákona.Wed, 04 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreWed, 04 October 2017 0:04:00 CESTV dnešnej dobe sú počítačové programy chránené ako literárne dielahttps://www.epravo.sk/top/clanky/v-dnesnej-dobe-su-pocitacove-programy-chranene-ako-literarne-diela-3823.htmlZa vznikom autorského práva stál v minulosti prudký rozmach tlačených médií, ktorý podnietil potrebu jeho komplexnej regulácie a ochrany[1]. Tue, 03 October 2017 0:05:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreTue, 03 October 2017 0:05:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3831.htmlHistoricky prvými hromadnými výberovými konaniami bude slovenská justícia vyberať celkom 125 kandidátov na budúcich sudcov. Súdnej rade to 25. septembra oznámila štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková (nominantka Mostu-Híd). Rada informáciu prerokovala s tým, že k nej nemala pripomienku.Mon, 02 October 2017 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 02 October 2017 0:04:00 CESTStanovenie podmienok účasti pri zákazkách zadávaných s využitím elektronického trhoviskahttps://www.epravo.sk/top/clanky/stanovenie-podmienok-ucasti-pri-zakazkach-zadavanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-3824.htmlÚrad pre verejné obstarávanie pristúpil k vypracovaniu Výkladového stanoviska. Prax ukázala, že verejní obstarávatelia vyžadovali preukázanie splnenia viacerých podmienok nad rámec zákona.Fri, 29 September 2017 0:04:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 29 September 2017 0:04:00 CESTZnalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmenyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/znalcov-tlmocnikov-a-prekladatelov-cakaju-zmeny-3825.htmlDo medzirezortného pripomienkovania sme predložili novelu zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom.Thu, 28 September 2017 0:05:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 28 September 2017 0:05:00 CESTPlatobné služby po „2366tke“https://www.epravo.sk/top/clanky/platobne-sluzby-po-2366tke-3822.htmlV roku 2015 bola po dlhých prípravách schválená Smernica európskeho parlamentu a rady 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „Smernica“). V súčasnosti sa v nadväznosti na Smernicu pripravuje novela zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách (ďalej len „Novela“), ktorá má Smernicu implementovať. V našom článku sa bližšie pozrieme na niektoré novinky, ktoré má pripravovaná Novela zaviesť. Wed, 27 September 2017 0:05:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreWed, 27 September 2017 0:05:00 CESTZaistiť majetok z trestnej činnosti bude jednoduchšiehttps://www.epravo.sk/top/clanky/zaistit-majetok-z-trestnej-cinnosti-bude-jednoduchsie-3821.htmlZefektívniť systém zaisťovania majetku je cieľom návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložila ministerka spravodlivosti L. Žitňanská. Nemôžu sa už opakovať situácie, že úrady si medzi sebou prehadzujú zodpovednosť a riešia, ktorý z nich má vykonať zaistenie, zatiaľ čo páchateľ sa tohto majetku priamo pred očami verejnosti zbavuje. Zaistiť majetok bude zároveň možné ešte pred tým, ako padne obvinenie. Tue, 26 September 2017 0:04:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáreTue, 26 September 2017 0:04:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3826.htmlNa Slovensku je aktuálne 39 osôb monitorovaných elektronickým náramkom. Okrem toho sa elektronický monitoring využíva v pilotnej forme aj v slovenských väzniciach na pracoviskách, kde je takýmto spôsobom monitorovaných do 150 odsúdených. TASR o tom informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Mon, 25 September 2017 9:58:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 25 September 2017 9:58:00 CESTPoslanci odštartovali rokovanie novelou zákona o odpadochhttps://www.epravo.sk/top/clanky/poslanci-odstartovali-rokovanie-novelou-zakona-o-odpadoch-3815.htmlPoslanci dne 12. 9. odštartovali 6. rokovací deň 19. schôdze parlamentu novelou zákona o odpadoch. Do parlamentu ju prišiel predstaviť minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Priblížil, že jej cieľom je odbremeniť menších podnikateľov a živnostníkov pri administratívnych úkonoch. Opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS) však nie je presvedčená, že novela splní niektoré očakávania ministerstva.Fri, 22 September 2017 0:04:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 22 September 2017 0:04:00 CESTSudcovia, prokurátori a justiční zamestnanci budú mať prístup k vzdelávaniu https://www.epravo.sk/top/clanky/sudcovia-prokuratori-a-justicni-zamestnanci-budu-mat-pristup-k-vzdelavaniu-3817.htmlSudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Umožní im to národný projekt Justičnej akadémie SR financovaný z eurofondov. Výzvu naň zverejnilo ministerstvo vnútra, ktoré je riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná správa.Thu, 21 September 2017 0:04:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreThu, 21 September 2017 0:04:00 CESTSpeňaženie hnuteľných vecí v oddlžení v zmysle IV. časti ZKRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/spenazenie-hnutelnych-veci-v-oddlzeni-v-zmysle-iv-casti-zkr-3816.htmlPostupy a povinnosti správcu pri speňažovaní majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu za predmet speňaženia rovnakú kúpnu cenu, rozhoduje žreb správcu.Wed, 20 September 2017 0:04:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreWed, 20 September 2017 0:04:00 CESTKonferencia o trestnej zodpovednosti právnických osôbhttps://www.epravo.sk/top/clanky/konferencia-o-trestnej-zodpovednosti-pravnickych-osb-3808.htmlÚstrednou témou konferencie o trestnej zodpovednosti právnických osôb bude najmä komplexná analýza hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.Tue, 19 September 2017 0:01:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáre, KonferencieTue, 19 September 2017 0:01:00 CEST