ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Určenie výšky pokuty v prípade zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich hospodársku súťažhttps://www.epravo.sk/top/clanky/urcenie-vysky-pokuty-v-pripade-zneuzivania-dominantneho-postavenia-a-dohd-obmedzujucich-hospodarsku-sutaz-4222.htmlDňa 1.9.2018 vstúpil do účinnosti Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž (ďalej ako Metodický pokyn), ktorý vydal Protimonopolnú úrad Slovenskej republiky (ďalej ako PMÚ). Wed, 19 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreWed, 19 September 2018 0:10:00 CESTPôsobenie a práva zástupcov zamestnancovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/psobenie-a-prava-zastupcov-zamestnancov-4220.htmlVzhľadom na začatie pôsobenia zástupcov zamestnancov, najmä odborových organizácií u čoraz väčšieho počtu zamestnávateľov je tento článok venovaný možnostiam a podmienkam pôsobenia zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, rozsahu ich oprávnení a povinnostiam zamestnávateľov, ktoré voči zástupcom zamestnancov majú.Tue, 18 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 18 September 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4221.htmlS podpisom Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu s výhradou ratifikácie, ktorý predložil rezort spravodlivosti, súhlasila vláda. Mon, 17 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 17 September 2018 0:10:00 CESTMožnosti aplikácie doložky týkajúcej sa prenechania veci "ako stojí a leží"https://www.epravo.sk/top/clanky/moznosti-aplikacie-dolozky-tykajucej-sa-prenechania-veci-ako-stoji-a-lezi-4214.htmlV zmluvách obľúbená formulácia „vec sa prenecháva ako stojí a leží“ využívaná v praxi zmluvnými stranami predovšetkým pri príprave kúpnych zmlúv, je v súčasnosti obsiahnutá v § 501 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Hlavným zamýšľaným účelom jej využitia je vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za akékoľvek faktické alebo právne vady prevádzanej veci. Je tomu ale v skutočnosti tak?Fri, 14 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 14 September 2018 0:10:00 CESTZmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018https://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-na-useku-katastra-nehnutelnosti-ucinne-od-01102018-4213.htmlV Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 212/2018 bol zverejnený zákon prijatý Národnou radou Slovenskej republiky dňa 19.06.2018 (ďalej len „Novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Katastrálny zákon“) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.Thu, 13 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 13 September 2018 0:10:00 CESTAko na kataster po novomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ako-na-kataster-po-novom-4212.htmlNárodná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.6.2018 novelu katastrálneho zákona - zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.10.2018. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Wed, 12 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 12 September 2018 0:10:00 CESTPraktické aspekty právnej úpravy zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. GDPR (II. časť) https://www.epravo.sk/top/clanky/prakticke-aspekty-pravnej-upravy-zodpovednej-osoby-podla-cl-37-a-nasl-gdpr-ii-cast-4210.htmlTáto časť článku obsahuje praktické informácie ohľadne postavenia zodpovednej osoby („DPO“), jej úloh a požiadaviek na odborné kvality, ako aj zodpovednosti za porušenie ochrany osobných údajov. Tue, 11 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 11 September 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4217.htmlRezort diplomacie koordináciu tvorby stanovísk a realizáciu politík Európskej únie (EÚ) na Slovensku hodnotí pozitívne, avizuje však zmeny. Jednotlivé ministerstvá by od 1. októbra mali riešiť európske záležitosti cez nový informačný systém. Mon, 10 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 10 September 2018 0:10:00 CESTNeuplatniteľnosť prekážky Res Iudicata pri uzneseniach o neodkladnom opatrení.https://www.epravo.sk/top/clanky/neuplatnitelnost-prekazky-res-iudicata-pri-uzneseniach-o-neodkladnom-opatreni-4209.htmlPrekážka právoplatne rozhodnutej veci - res iudicata, ktorá vylučuje, aby súd vec znova prejednal, je vyslovená po ustanovení § 230 civilného sporového poriadku: „Ak sa vo veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať a rozhodovať znova.“ Ako predpoklad použitia tejto prekážky musia byť súčasne splnené 3 podmienky. Fri, 07 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 07 September 2018 0:10:00 CESTPrečo používať zmluvné podmienky FIDIChttps://www.epravo.sk/top/clanky/preco-pouzivat-zmluvne-podmienky-fidic-4208.htmlStavebníctvo predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí verejného hospodárstva na Slovensku. Významne k tomu prispieva skutočnosť, že najväčší objem dotácií z fondov Európskej únie je sústredený práve na oblasť výstavby.Thu, 06 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 06 September 2018 0:10:00 CESTKoneční užívatelia výhod („KÚV“) - nové povinnosti pri ich určovaníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/konecni-uzivatelia-vyhod-kuv-nove-povinnosti-pri-ich-urcovani-4200.htmlSnaha štátu, aby obchodoval len so subjektami, ktoré majú jasne určených KÚV, bola pretavená do rôznych právnych predpisov. Na území Slovenskej republiky možno pozorovať 3 fázy v súvislosti s povinnosťou identifikácie KÚV:Wed, 05 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 05 September 2018 0:10:00 CESTGDPR prvé skúsenosti z praxehttps://www.epravo.sk/top/clanky/gdpr-prve-skusenosti-z-praxe-4216.htmlKonferencia bude zameraná na úvodné praktické skúsenosti a poznatky, ktoré riešili odborníci pri implementácii GDPR do života rôznorodých podnikateľských subjektov a verejných inštitúcií. Prednášajúcimi budú špecializovaní a vysokokvalifikovaní GDPR odborníci, pôsobiaci nielen v právnej a bezpečnostnej sfére, ale aj špecialisti priamo z Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a Českej republiky. Prednášajúci Vás oboznámia s najčastejšími aplikačnými problémami pri implementovaní ochrany osobných údajov a prevedú Vás spôsobom a jednotlivými krokmi, ako im efektívne predchádzať, či ich riešiť. Thu, 06 September 2018 0:03:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 06 September 2018 0:03:00 CESTRegister partnerov verejného sektora čakajú veľké zmenyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/register-partnerov-verejneho-sektora-cakaju-velke-zmeny-4193.htmlRegister partnerov verejného sektora sa koncom roka dočká veľkých zmien. Po roku a pol fungovania registra a množstve praktických skúseností pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k príprave novely, ktorú možno označiť ako zásadnú a zároveň nevyhnutnú.Tue, 04 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 04 September 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4206.htmlZaviesť na slovenských súdoch inštitút hosťujúceho sudcu, je cieľom ministerstva spravodlivosti, ktoré chce v septembri predstaviť takýto legislatívny návrh. Rezort to oznámil prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej v internetovom portáli Slov-lex. Chce tak vytvoriť predpoklady pre riešenie dočasných výpadkov sudcov, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie súdov.Mon, 03 September 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 03 September 2018 0:10:00 CESTUmiestnenie fotografie na internetovej stránkehttps://www.epravo.sk/top/clanky/umiestnenie-fotografie-na-internetovej-stranke-4201.htmlUmiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke, si vyžaduje nový súhlas tohto autora. V dôsledku umiestnenia takejto fotografie je totiž fotografia sprístupnená novej verejnosti.Fri, 31 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 31 August 2018 0:10:00 CESTNRSR: SaS chce umožniť pacientom objednávať sa k lekárovi za poplatok https://www.epravo.sk/top/clanky/nrsr-sas-chce-umoznit-pacientom-objednavat-sa-k-lekarovi-za-poplatok-4204.htmlOpozičná SaS chce umožniť pacientom za poplatok sa objednávať na vyšetrenie k lekárovi na konkrétny čas v rámci riadnych ordinačných hodín. Poplatok by mal byť najviac desať eur a rozsah takto vyhradených ordinačných hodín by mal byť najviac päť ordinačných hodín týždenne. SaS to navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú predložila na septembrovú schôdzu Národnej rady SR.Thu, 30 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáreThu, 30 August 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4198.htmlSlovensko zavádza osobitnú úpravu uplatňovania premlčaných nárokov zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia. Novelu Obchodného zákonníka s týmto obsahom schválila v stredu vláda.Mon, 27 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 27 August 2018 0:10:00 CESTSaS: Vládny návrh na zmenu voľby ústavných sudcov je nevyužitou príležitosťou https://www.epravo.sk/top/clanky/sas-vladny-navrh-na-zmenu-volby-ustavnych-sudcov-je-nevyuzitou-prilezitostou-4197.htmlNávrh na zmenu voľby ústavných sudcov, ktorý v stredu (22.8.) schválila vláda, nerieši podľa opozičnej strany SaS zásadný problém slovenského súdnictva, za ktorý strana považuje podriadenosť niektorých jeho sudcov vládnej moci. SaS to uviedla vo štvrtok v tlačovej správe. Vládny návrh novely ústavy v nej označila za „nevyužitú príležitosť“. Fri, 24 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, ústavné právo, Články a komentáreFri, 24 August 2018 0:10:00 CESTVláda: Schválila návrh nových ústavných pravidiel pre voľbu sudcov ÚS SR https://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-schvalila-navrh-novych-ustavnych-pravidiel-pre-volbu-sudcov-us-sr-4196.htmlVláda už má predstavu o tom, podľa akých pravidiel by sa mala udiať nadchádzajúca veľká personálna obmena Ústavného súdu (ÚS) SR. Návrh na zmenu Ústavy SR, ktorý pripravil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), schválila v stredu. Na presadenie novely budú v Národnej rade SR potrebné i hlasy opozície. Tá zatiaľ zmenám podporu nevyjadrila.Thu, 23 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreThu, 23 August 2018 0:10:00 CESTVýznamné zmeny v riešení medzinárodných investičných sporovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyznamne-zmeny-v-rieseni-medzinarodnych-investicnych-sporov-4195.htmlMedzinárodné stredisko pre riešenie investičných sporov (ďalej len „Stredisko pre riešenie sporov“)[1] pred niekoľkými dňami predstavilo súbor komplexných zmien[2] svojich pravidiel pre riešenie medzinárodných investičných sporov.[3] Zmeny sa týkajú medzinárodnej arbitráže i zmierovacieho konania a štátom a investorom ponúkajú širší okruh nástrojov na efektívne riešenie vzájomných sporov.Wed, 22 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, správne právo, medzinárodné právo verejné, Články a komentáreWed, 22 August 2018 0:10:00 CESTEurópska komisia chce zjednodušiť, zrýchliť a znížiť náklady na sťahovanie spoločností cez hranicehttps://www.epravo.sk/top/clanky/europska-komisia-chce-zjednodusit-zrychlit-a-znizit-naklady-na-stahovanie-spolocnosti-cez-hranice-4194.htmlKomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rovnosť žien a mužov Věra Jourová koncom apríla 2018 predstavila dva nové návrhy smerníc týkajúce sa používania digitálnych nástrojov a postupov v oblasti práva obchodných spoločností a pravidiel pre cezhraničné premeny, zlúčenia a rozdelenia spoločností ("Návrhy").Tue, 21 August 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 21 August 2018 0:10:00 CEST