ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Zmluvná úprava informačného modelu https://www.epravo.sk/top/clanky/zmluvna-uprava-informacneho-modelu-5078.htmlJedným z predpokladov úspešnej realizácie projektu je správne nastavenie zmluvných vzťahov. Zmluvná úprava informačného modelu vzhľadom na absenciu legislatívnej úpravy informačného modelovania stavieb a zmluvných štandardov predstavuje (nielen) pre právnikov náročnú výzvu. Aktuálny vývoj v Českej republike predstavuje inšpiráciu a možné riešenie aj pre Slovensko. Fri, 14 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 14 May 2021 0:10:00 CESTNáš náskok bol v odhodlaní a ochote riskovaťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nas-naskok-bol-v-odhodlani-a-ochote-riskovat-5090.htmlVzorom im boli najelitnejšie anglo-americké advokátske kancelárie s komplexnými službami a profesionálnym manažmentom. Začínali v roku 2001 v malej kancelárii, kde sedeli na krabiciach okolo jedného stola. Okolie im predpovedalo, že budú celý život len zakladať eseročky. Oni to ale dotiahli až na špicu stredoeurópskej advokácie. Traja z piatich zakladateľov HAVEL & PARTNERS - Jaroslav Havel, Robert Nešpůrek a Marek Vojáček - vo firme ďalej aktívne pôsobia. Teraz, po 20 rokoch od jej vzniku, spomínajú na neľahké začiatky, prvé zákazky či ekonomickú krízu, ale aj spoločne plánujú budúcnosť kancelárie. A aký je ich recept na úspech? Thu, 13 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, rozhovory o práve, Články a komentáreThu, 13 May 2021 0:10:00 CEST10 otázok pre … Andreu Oršulovouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-andreu-orsulovou-5068.htmlJUDr. Andrea Oršulová, PhD. je riadiaci partner advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti v Bratislave. Na začiatku svojej kariéry pôsobila na Protimonopolnom úrade SR, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. Niekoľko rokov pracovala pre telekomunikačné spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a regulácie. Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, compliance školení a previerok a regulovaných odvetví. Wed, 12 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 12 May 2021 0:10:00 CESTVyjadrenie sporovej strany a výpoveď svedka ako neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyjadrenie-sporovej-strany-a-vypoved-svedka-ako-neopravneny-zasah-do-prava-na-ochranu-osobnosti-5060.htmlDo práva na ochranu osobnosti je možné zasiahnuť akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže ohroziť alebo porušiť právo na ochranu osobnosti. Nie je preto výnimkou, že do práva na ochranu osobnosti sa dá zasiahnuť aj vyjadrením sporovej strany alebo svedeckou výpoveďou.Tue, 11 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 11 May 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5088.htmlParlament definitívne schválil posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Novela predložená ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete. Mon, 10 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 10 May 2021 0:10:00 CESTKoniec rokovaní v hodine dvanástej (Zodpovednosť za bezdôvodné ukončenie rokovaní)https://www.epravo.sk/top/clanky/koniec-rokovani-v-hodine-dvanastej-zodpovednost-za-bezdvodne-ukoncenie-rokovani-5077.htmlPredstavme si situáciu. Dve strany začnú rokovania o zmluve. Rokovania o zmluve sa nesú v pozitívnom duchu. Strana A svojim správaním navodzuje, že Strana B očakáva, že zmluva medzi nimi bude definitívne uzavretá v najbližšom čase. Dolaďujú sa už len určité detaily zmluvy. Zrazu strana A, v hodine dvanástej, nečakane a bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia ukončí rokovania a zmluvu odmieta uzavrieť.Fri, 07 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 07 May 2021 0:10:00 CESTDopad pandémie na rozvodovosťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dopad-pandemie-na-rozvodovost-5083.htmlPandémia je zaťažkávacou skúškou nielen pre súdržnosť spoločnosti ako takej. Opatrenia a s tým súvisiace obmedzenia (vrátane práce z domu, obmedzenia pohybu, či vplyvu nezamestnanosti na hospodárenie domácností) patria medzi faktory, ktoré mohli negatívne ovplyvňovať rodinné väzby, či dokonca viesť aj k rozvratu manželstva. I keď by sa dalo predpokladať, že nepriaznivé okolnosti sa v roku 2020 premietnu do vyššieho počtu návrhov na rozvod, dáta tento predpoklad nepotvrdili. Na tému sa podrobnejšie pozrelo Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR vo svojom ďalšom komentári.Thu, 06 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 06 May 2021 0:10:00 CESTKtorí pacienti majú nárok na postkovidovú liečbu v kúpeľoch?https://www.epravo.sk/top/clanky/ktori-pacienti-maju-narok-na-postkovidovu-liecbu-v-kupeloch-5075.htmlU mnohých pacientov, ktorí prekonali infekciu koronavírusom SARS-COV2, sú zaznamenávané pretrvávajúce zdravotné ťažkostí, ktoré sa u týchto pacientov predtým nevyskytovali. Tento stav je označovaný ako tzv. postkovidový syndróm a zahŕňa množstvo príznakov so známkami respiračného, nervového, kardiovaskulárneho, či svalového postihnutia.Wed, 05 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 05 May 2021 0:10:00 CESTNové pravidlá pre vydržanie pozemku sú účinnéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-pravidla-pre-vydrzanie-pozemku-su-ucinne-5082.htmlOd 1.2.2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Na vydržanie pozemku už nebude stačiť len osvedčenie s notárskou pečiatkou. Potvrdzovanie tzv. vydržania sa presúva z notárov na súdy. Táto zmena prišla aj ako reakcia na mnohé prípady, keď prostredníctvom inštitútu tzv. vydržania boli špekulatívne prevádzané pozemky, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom často ani len netušili.Tue, 04 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 04 May 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5081.htmlMestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.Mon, 03 May 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 03 May 2021 0:10:00 CESTModernizácia obchodných spoločností na obzore: plánované zmeny v obchodných spoločnostiach v kontexte rekodifikácie súkromného právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/modernizacia-obchodnych-spolocnosti-na-obzore-planovane-zmeny-v-obchodnych-spolocnostiach-v-kontexte-rekodifikacie-sukromneho-prava-5059.htmlMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu a na verejnú diskusiu legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností[1]. Fri, 30 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 30 April 2021 0:10:00 CESTMožnosť ukončenia pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku zamestnancahttps://www.epravo.sk/top/clanky/moznost-ukoncenia-pracovneho-pomeru-po-dovrseni-65-rokov-veku-zamestnanca-5071.htmlNedávno schválená novela Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.) s účinnosťou od 1. januára 2022 rozšíri možnosti zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok (obe tieto podmienky musia byť splnené súčasne). Thu, 29 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 29 April 2021 0:10:00 CEST10 otázok pre … Ondreje Laciakahttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-ondreje-laciaka-5050.htmlDoc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. je advokát so zameraním najmä na oblasť trestného, ústavného a európskeho práva a ochranu ľudských práv a základných slobôd, pričom je partnerom advokátskej kancelárie Laciak & Co. Od roku 2017 zastáva pozíciu podpredsedu Slovenskej advokátskej komory. Je aktívny aj na medzinárodnej úrovni ako predseda Výboru pre trestné právo Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) a ako člen orgánu predsedníctva Európskej komory obhajcov (European Criminal Bar Association - ECBA) a v rámci medzinárodnej organizácie Fair Trials International. Wed, 28 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 28 April 2021 0:10:00 CESTNároky zamestnanca z neplatne skončeného pracovného pomeru?https://www.epravo.sk/top/clanky/naroky-zamestnanca-z-neplatne-skonceneho-pracovneho-pomeru-5067.htmlSkončenie pracovného pomeru je komplexný proces upravený zákonom č. 311/2001 Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″). Vzhľadom na jeho pomerne prísnu a komplikovanú právnu úpravu sa však v praxi môžeme často stretnúť s neplatným skončením pracovného pomeru, s ktorým sú spojené viaceré povinnosti a nároky oboch strán. Aj Súdny dvor Európskej únie sa nedávno v svojej rozhodovacej praxi zaoberal nárokom na platenú dovolenku zamestnanca v situácii, kedy bol s ním rozviazaný pracovný pomer, a toto skončenie pracovného pomeru bolo neskôr súdom vyhlásené za neplatné. Tue, 27 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreTue, 27 April 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5074.htmlMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu na rok zastavil.Mon, 26 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 26 April 2021 0:10:00 CESTNovela zákona o dani z príjmov zavádza CFC pravidlá aj pre fyzické osoby. Aké budú jej dôsledky?https://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-dani-z-prijmov-zavadza-cfc-pravidla-aj-pre-fyzicke-osoby-ake-budu-jej-dsledky-5058.htmlV decembri 2020 schválila NRSR vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej ako „ZDP“). Okrem implementácie článku 9a Smernice rady (EU) 2017/952 z 29. mája 2017 týkajúceho sa úpravy hybridných nesúladov s tretími krajinami, sa predmetnou novelou do ZDP zavádzajú pravidlá pre zdaňovanie príjmov zahraničných osôb, ktoré sú kontrolované fyzickými osobami – daňovými rezidentmi Slovenskej republiky (tzv. CFC pravidlá).Fri, 23 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, finančné právo, Články a komentáreFri, 23 April 2021 0:10:00 CESTGastrolístky alebo peniaze – nová možnosť výberu zamestnancahttps://www.epravo.sk/top/clanky/gastrolistky-alebo-peniaze-nova-moznost-vyberu-zamestnanca-5066.htmlNárodná rada SR 4. februára 2021 schválila ďalšiu novelu Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov (zákon č. 76/2021 Z. z.), ktorá s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem iného prináša možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.Thu, 22 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 22 April 2021 0:10:00 CESTÚprava podmienok aj lehoty trvania väzbyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uprava-podmienok-aj-lehoty-trvania-vazby-5073.htmlDo medzirezortného pripomienkového konania sme predložili novelu Trestného poriadku. Cieľom návrhu je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.Wed, 21 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, Články a komentáreWed, 21 April 2021 0:10:00 CESTDočasná ochrana a jej dopad na zmluvné vzťahy podnikateľa pod dočasnou ochranouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/docasna-ochrana-a-jej-dopad-na-zmluvne-vztahy-podnikatela-pod-docasnou-ochranou-5065.htmlV súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia ochorenia COVID -19 na podnikateľské prostredie bol s účinnosťou od 1.1.2021 prijatý zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tue, 20 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 20 April 2021 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5072.htmlDo medzirezortného pripomienkového konania sme predložili novelu Trestného poriadku. Cieľom návrhu je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe. Na rozdiel od poslaneckých iniciatív z uplynulých týždňov, predložený návrh nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z kolúznej väzby po uplynutí stanovenej lehoty. Mon, 19 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 19 April 2021 0:10:00 CESTAktuálna judikatúra vo veci nárokov z vád dielahttps://www.epravo.sk/top/clanky/aktualna-judikatura-vo-veci-narokov-z-vad-diela-5057.htmlNajvyšší súd Slovenskej republiky vydal dňa 27. mája 2020 uznesenie sp. zn. 3Obdo/3/2020, ktoré bolo zaradené do zbierky stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR ako R 59/2020. Toto uznesenie sa týka nárokov objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ dodá dielo s vadami, následne pristúpi k odstráneniu vád nahradením časti diela a odmietne odstrániť ďalšie vady diela. Fri, 16 April 2021 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 16 April 2021 0:10:00 CEST