ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Úmrtie prevodcu po uzatvoreni zmluvy k nehnuteľnostiamhttps://www.epravo.sk/top/clanky/umrtie-prevodcu-po-uzatvoreni-zmluvy-k-nehnutelnostiam-4539.htmlSkôr, ako pristúpime k pojednaniu o úmrtí prevodcu po uzatvorení scudzovacej zmluvy k nehnuteľnostiam s nadobúdateľom, javí sa nám ako vhodné najskôr ozrejmiť obsah niektorých právnych pojmov a súvisiacich právnych vzťahov a právnych inštitútov.Fri, 19 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 19 July 2019 0:10:00 CESTČas na doplnenie údajov o konečných užívateľoch výhod je len do konca roka 2019https://www.epravo.sk/top/clanky/cas-na-doplnenie-udajov-o-konecnych-uzivateloch-vyhod-je-len-do-konca-roka-2019-4540.htmlRezort spravodlivosti pripomína zapisovaným subjektom/právnickým osobám povinnosť doplniť si údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri do konca roka 2019. Zatiaľ tak urobilo iba cca 10 % zapísaných subjektov. Fri, 19 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 19 July 2019 0:10:00 CESTZneužívanie práv v pracovnoprávnych vzťahochhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zneuzivanie-prav-v-pracovnopravnych-vztahoch-4530.htmlV reálnom živote sa každý zdravý človek stáva priamym účastníkom pracovnoprávneho vzťahu, spočiatku na strane zamestnanca, následne v nemalých prípadoch aj na strane zamestnávateľa. Tieto právne vzťahy patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce zmluvné vzťahy, ktorým by sme sa chceli v tomto článku venovať.Thu, 18 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreThu, 18 July 2019 0:10:00 CESTCestujúci, ktorí majú právo obrátiť sa na svoju cestovnú kanceláriu, aby získali náhradu nákladov na letenky, nemôžu žiadať náhradu aj od leteckého dopravcuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cestujuci-ktori-maju-pravo-obratit-sa-na-svoju-cestovnu-kancelariu-aby-ziskali-nahradu-nakladov-na-letenky-nemzu-ziadat-nahradu-aj-od-leteckeho-dopravcu-4536.htmlTakáto kumulácia by svojou povahou mohla viesť k neodôvodnenej nadmernej ochrane cestujúcich v neprospech leteckého dopravcuWed, 17 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 17 July 2019 0:10:00 CESTDoplatila by Miriam Lexmann aj na medzeru v práve?https://www.epravo.sk/top/clanky/doplatila-by-miriam-lexmann-aj-na-medzeru-v-prave-4531.htmlV posledných týždňoch rezonovala nielen medzi odbornou verejnosťou kauza Miriam Lexmann. Tá ako zvolená poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie musí vyčkať s uplatnením svojho mandátu až do momentu, v ktorom Veľká Británia opustí Európsku úniu. Na tom by nebolo nič až tak výnimočné /podobný osud napokon postretol aj poslancov z iných členských štátov/, pokiaľ by jej pozícia „poslanca čakateľa“ zodpovedala výsledkom volieb s ohľadom na systém pomerného zastúpenia, ktorý platí pri voľbách do Európskeho parlamentu. Tue, 16 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreTue, 16 July 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4534.htmlStaré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 sa ukončia. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní odobrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Stará exekúcia sa zo zákona zastaví, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Gábor Gál, minister spravodlivosti: „Som veľmi rád, že sa pani prezidentka stotožnila s našou legislatívou na zastavenie starých exekúcií, ktoré dlhé roky enormne zaťažovali súdny systém. Mon, 15 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 15 July 2019 0:10:00 CESTVraciate sa späť z príjemnej dovolenky a máte vzácny suvenír? Neriskujte https://www.epravo.sk/top/clanky/vraciate-sa-spat-z-prijemnej-dovolenky-a-mate-vzacny-suvenir-neriskujte-4528.htmlŠtart dovolenkovej sezóny a zvýšený cestovný ruch na medzinárodnom letisku Sliač sa tento rok začal už začiatkom júna. Aj tento rok ponúkajú cestovné kancelárie dovolenkové lety, tzv. „charterové lety“, do rôznych destinácií.Fri, 12 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 12 July 2019 0:10:00 CESTRozhodnutie o rozdelení ziskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozhodnutie-o-rozdeleni-zisku-4529.htmlV článku sa zaoberáme možnosťou prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku po tom, čo v danom kalendárnom roku valné zhromaždenie už skôr rozhodlo, že zisk z posledného účtovného obdobia vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke nebude rozdelený. Článok sa týka rozdeľovania zisku medzi spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a akcionárov akciovej spoločnosti.Thu, 11 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreThu, 11 July 2019 0:10:00 CESTČlenský štát môže z dôvodov verejného poriadku, akým je boj proti podnecovaniu k nenávisti, uložiť povinnosť dočasne vysielať alebo vykonávať retransmisiu televízneho kanála pochádzajúceho z iného členského štátu výlučne v balíkoch programov dostupných za poplatokhttps://www.epravo.sk/top/clanky/clensky-stat-mze-z-dvodov-verejneho-poriadku-akym-je-boj-proti-podnecovaniu-k-nenavisti-ulozit-povinnost-docasne-vysielat-alebo-vykonavat-retransmisiu-televizneho-kanala-pochadzajuceho-z-ineho-clenskeho-statu-vylucne-v-balikoch-programov-dostupnych-za-poplatok-4527.htmlSpôsoby distribúcie takého kanála však nesmú brániť retransmisii v pravom zmysle slova uvedeného kanálaWed, 10 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreWed, 10 July 2019 0:10:00 CESTDigitálni nomádi – homeoffice, domácka práca alebo vyslanie https://www.epravo.sk/top/clanky/digitalni-nomadi-homeoffice-domacka-praca-alebo-vyslanie-4524.htmlNeustály vývoj informačných technológii pôsobí na každú oblasť ľudského života a vo veľkej miere ovplyvňuje aj spôsob výkonu práce zamestnancov pre zamestnávateľov. Čoraz viac zamestnancov nie je pri výkone svojej práce viazaných na svoje pracovisko, ale svoju prácu môže bez problémov vykonávať z hocijakého iného miesta. Tzv. digitálni nomádi môžu pracovať jeden deň v jednom štáte, na druhý deň z kaviarne v druhom štáte a následne z co-workingového centra v treťom štáte, pričom zamestnávateľ sídli v úplne inom štáte. Otázkou je, či je slovenské pracovné právo dostatočne pripravené na takýto výkon práce. Tue, 09 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 09 July 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4526.htmlPoslanci schválili 4 návrhy zákonov rezortu spravodlivosti. Odobrili tak návrh zákona o výkone detencie, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, zmeny v tzv. protischránkovom zákone (zákon o RPVS) a prešiel aj návrh na zastavenie starých exekúcií. Mon, 08 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 08 July 2019 0:10:00 CESTAktualizácia prehľadu reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich dodatkov pre oblasti sklárstva, stavebníctva, strojárstva, hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie a elektrotechnikyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/aktualizacia-prehladu-reprezentativnych-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-a-ich-dodatkov-pre-oblasti-sklarstva-stavebnictva-strojarstva-hutnictva-tazobneho-priemyslu-a-geologie-a-elektrotechniky-4523.htmlRozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“) bolo novelou zákona o kolektívnom vyjednávaní nahradené tzv. reprezentatívnymi kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa.Thu, 04 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreThu, 04 July 2019 0:10:00 CESTAdidas prišiel o ochrannú známku pozostávajúcu z troch zvislých pruhov https://www.epravo.sk/top/clanky/adidas-prisiel-o-ochrannu-znamku-pozostavajucu-z-troch-zvislych-pruhov-4522.htmlSpoločnosť adidas AG (Adidas) si v roku 2014 zapísala na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvom (EUIPO) obrazovú ochrannú známku EÚ (EUTM) pozostávajúcu z troch čiernych paralelných a rovnako vzdialených pruhov rovnakej šírky na bielom podklade[1], vo vzťahu k tovarom v triede 25 podľa niceského triedenia (ie odevy, obuv, pokrývky hlavy). Ešte v ten istý rok podala spoločnosť Shoe Branding Europe BVBA návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej EUTM na základe čl. 59 ods. 1 písm. a) Nariadenia[2] v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. b) Nariadenia[3]. Nakoľko zrušovacie oddelenie EUIPO návrhu vyhovelo a druhý odvolací senát odvolanie spoločnosti Adidas zamietol, celý spor skončil pred Súdny dvorom EÚ.[4]Wed, 03 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreWed, 03 July 2019 0:10:00 CESTLepší servis pre vybrané hospodárske subjektyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/lepsi-servis-pre-vybrane-hospodarske-subjekty-4521.htmlDaňový úrad pre vybrané daňové subjekty (ďalej ako „DÚ VDS“) prechádza transformáciou. Okrem rozšírenia počtu klientov či zmeny názvu úradu je najvýraznejšou zmenou poskytovanie ešte lepšieho a komplexnejšieho servisu pre klientov, a to vďaka prepojeniu riešenia colnej a daňovej agendy. DÚ VDS sa od 1. júla mení na Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ďalej ako „ÚVHS“). ÚVHS sa zriaďuje k 1.7.2019 zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.Tue, 02 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreTue, 02 July 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4520.htmlPoslanci NR SR schválili navrhované zmeny, ktoré pripravil rezort spravodlivosti. Odobrili tak návrh zákona, ktorý zastaví staré nevymožiteľné exekúcie.Mon, 01 July 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 01 July 2019 0:10:00 CESTTraja najvyšší ústavní činitelia sa prihlásili k vyhláseniu z roku 2017https://www.epravo.sk/top/clanky/traja-najvyssi-ustavni-cinitelia-sa-prihlasili-k-vyhlaseniu-z-roku-2017-4519.htmlTraja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) a premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa prihlásili k Spoločnému vyhláseniu ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO z októbra 2017. Urobili tak vo štvrtok na Bratislavskom hrade podpísaním spoločnej deklarácie.Fri, 28 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 28 June 2019 0:10:00 CESTUstanovenia poľských právnych predpisov o znížení veku odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu sú v rozpore s právom Úniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/ustanovenia-polskych-pravnych-predpisov-o-znizeni-veku-odchodu-do-dchodku-sudcov-najvyssieho-sudu-su-v-rozpore-s-pravom-unie-4517.htmlSporné opatrenia porušujú zásadu neodvolateľnosti sudcov a zásadu nezávislosti súdnictvaThu, 27 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 27 June 2019 0:10:00 CESTČas na podanie odloženého daňové priznania k dani z príjmuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cas-na-podanie-odlozeneho-danove-priznania-k-dani-z-prijmu-4518.htmlFyzické aprávnické osoby, ktoré si odložili podanie daňového priznania k dani z príjmu na jún, majú posledné dni na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, je 1. júl. Finančná správa očakáva približne 190 000 daňových priznaní. Rozšírené budú úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy. Wed, 26 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreWed, 26 June 2019 0:10:00 CESTRozsudok SDEÚ a jeho vplyv na evidenciu pracovného času podľa slovenského právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozsudok-sdeu-a-jeho-vplyv-na-evidenciu-pracovneho-casu-podla-slovenskeho-prava-4514.htmlSúdny dvor Európskej únie v rozhodnutí zo 14. mája 2019 vo veci CCOO zaviazal členské štáty uložiť zamestnávateľom povinnosť zaviesť objektívny systém umožňujúci meranie dĺžky denného pracovného času odpracovaného každým zamestnancom. Aký vplyv má toto rozhodnutie na slovenských zamestnávateľov? Ak ako zamestnávateľ postupujem podľa § 99 Zákonníka práce, musím zaviesť zmeny v evidencii pracovného času?Tue, 25 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 25 June 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4516.htmlVláda Premiér Peter Pellegrini sa stretol s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou 18.06.2019 - Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa dnes po prvýkrát oficiálne stretol s novou prezidentkou SR...Mon, 24 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 24 June 2019 0:10:00 CESTFotografie a videá podľa GDPR https://www.epravo.sk/top/clanky/fotografie-a-videa-podla-gdpr-4513.htmlFotografie a videá predstavujú pomerne kontroverznú problematiku v kontexte GDPR[1]. Nie vždy spadajú fotografie a videá pod pôsobnosť GDPR a naopak, nie vždy ich možno z pôsobnosti vyňať, a práve preto je dôležité vymedziť určité hraničné ukazovatele. Cieľom článku je najmä pomôcť k vymedzeniu kedy, prečo a v akých situáciách podraďujeme fotografie a videá, ich spracúvanie pod oblasť ochrany osobných údajov, a ako môže byť implementovaná zákonnosť spracúvania osobných údajov v ilustrovaných situáciách.Fri, 21 June 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 21 June 2019 0:10:00 CEST