ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Ako funguje squeeze-out na Slovensku?https://www.epravo.sk/top/clanky/ako-funguje-squeeze-out-na-slovensku-4690.htmlNa konci minulého roku sa podarilo úspešne dokončiť vôbec prvú slovenskú transakciu spočívajúcu vo výkupe všetkých akcií menšinových akcionárov podľa novej právnej úpravy. Po uskutočnení výkupu sa tak majiteľom všetkých akcií stal jediný väčšinový akcionár. Celý proces obsahuje hneď niekoľko zaujímavých právnych a ekonomických aspektov, ktoré upravujú vzťahy medzi minoritnými a majoritnými akcionármi v akciových spoločnostiach.Tue, 21 January 2020 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 21 January 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4694.htmlPäť firiem preinvestuje na Slovensku 47 miliónov eur a vytvorí 450 nových pracovných miest. Štát im poskytne investičnú pomoc. Na návrh ministerstva hospodárstva o tom rozhodla vláda. „Štyri z investícií smerujú do najmenej rozvinutých okresov. Jeden zámer prináša inovatívne know-how v oblasti informačných technológií, čo je v súlade so snahou podporovať rast inovatívnych investícií a pridanej hodnoty,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga. Mon, 20 January 2020 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáreMon, 20 January 2020 0:10:00 CETBudúci zamestnanec a otázka predzmluvných vzťahov v zmysle pracovnoprávnych predpisovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/buduci-zamestnanec-a-otazka-predzmluvnych-vztahov-v-zmysle-pracovnopravnych-predpisov-4685.htmlZamestnávatelia sú povinní pri prijímaní uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru dodržiavať v otázke predzmluvných vzťahov ustanovenie § 41 Zákonníka práce ako i „Základné zásady“ ustanovené v Zákonníku práce, najmä „zákaz diskriminácie“ ako jednu zo zásad uvedenú v článku 1 a v článku 6 daného zákona.Fri, 17 January 2020 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 17 January 2020 0:10:00 CETDigitálni giganti musia v EÚ platiť spravodlivý podiel daníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/digitalni-giganti-musia-v-eu-platit-spravodlivy-podiel-dani-4687.htmlObčania od EÚ očakávajú, že zabezpečí, aby nadnárodné korporácie platili spravodlivé dane aj v EÚ. Tento týždeň sa tejto téme venovali aj poslanci Európskeho parlamentu v pléne. Thu, 16 January 2020 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 16 January 2020 0:10:00 CETDlžníci môžu prísť o vodičský preukazhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dlznici-mzu-prist-o-vodicsky-preukaz-4681.htmlNovela daňového poriadku prináša finančnej správe nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Od januára môže dlžníkom finančná správa (daňový alebo colný úrad) zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné - efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie - nebudú úspešné. Wed, 15 January 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, finančné právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 15 January 2020 0:10:00 CETZmeny v pracovnom práve v roku 2020 https://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-v-pracovnom-prave-v-roku-2020-4677.htmlRok 2020 prináša rôzne dôležité zmeny v odvetví pracovného práva. Zmeny sú realizované hlavne v prospech zamestnancov ako napríklad príspevok na športovú činnosť dieťaťa a zvýšenie dovolenky pre mladých zamestnancov s deťmi. Zákonodarca myslel aj na zamestnávateľov, hoci benefity nie sú tak výrazné ako pri zamestnancoch.Tue, 14 January 2020 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreTue, 14 January 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4682.htmlOd nového roku 2020 došlo k zmene právnych noriem, ktoré upravujú oblasť lekárenskej pohotovostnej služby. Ako pohotovostné lekárne fungujú po novom? Slovenská lekárnická komora sa dohodne s lekárňami na pohotovostných službách podľa potrieb daného regiónu. Je na dohode Slovenskej lekárnickej komory, samosprávneho kraja a lekárne do akej hodiny a na akom mieste bude lekáreň otvorená. Mon, 13 January 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 13 January 2020 0:10:00 CETVnútroštátny súd musí overiť nezávislosť nového disciplinárneho senátu poľského Najvyššieho súdu s cieľom určiť, či tento orgán môže rozhodovať spory týkajúce sa odchodu do dôchodku sudcov Najvyššieho súdu, alebo či také spory musia byť preskúmané iným súdom, ktorý zodpovedá tejto požiadavke nezávislostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/vnutrostatny-sud-musi-overit-nezavislost-noveho-disciplinarneho-senatu-polskeho-najvyssieho-sudu-s-cielom-urcit-ci-tento-organ-mze-rozhodovat-spory-tykajuce-sa-odchodu-do-dchodku-sudcov-najvyssieho-sudu-alebo-ci-take-spory-musia-byt-preskumane-inym-sudom-ktory-zodpoveda-tejto-poziadavke-nezavislosti-4680.htmlV rozsudku A. K. a i. (Nezávislosť disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu) (C-585/18, C-624/18 a C-625/18), vyhlásenom 19. novembra 2019, Súdny dvor zasadajúci ako veľká komora v rámci skráteného súdneho konania rozhodol, že právo na účinný prostriedok nápravy, zaručené článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a v osobitnej oblasti potvrdené smernicou 2000/781, bráni tomu, aby spory týkajúce sa uplatňovania práva Únie mohli patriť do výlučnej právomoci orgánu, ktorý nie je nezávislým a nestranným súdom.Fri, 10 January 2020 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 10 January 2020 0:10:00 CETLehota na podanie odvolania proti rozsudkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/lehota-na-podanie-odvolania-proti-rozsudku-4676.htmlOdvolanie je riadnym opravným prostriedkom v civilnom konaní. Ide o významný procesný úkon, ktorým sa účastník konania [1] domáha nápravy rozhodnutia prvoinštančného súdu, o ktorom sa domnieva, že mu spôsobuje ujmu na jeho právach. Odvolanie možno podať proti rozsudkom, ako aj proti niektorým druhom uznesení. V praxi je však často najvýznamnejšie práve odvolanie proti rozsudku. Preto sa v tomto príspevku pozrieme predovšetkým na to, kedy účastníkovi civilného konania začína plynúť lehota na podanie odvolania proti prvoinštančnému rozsudku.Thu, 09 January 2020 0:10:00 CETČlánky, správne právo, Články a komentáreThu, 09 January 2020 0:10:00 CETBločky už len s QR kódomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/blocky-uz-len-s-qr-kodom-4675.htmlOd januára 2020 musia podnikatelia, ktorí používajú pri evidencii tržieb pokladnice, využívať iba tie, ktoré sú pripojené na systém eKasa. Všetky pokladničné doklady nimi vydané musia obsahovať jedinečné QR kódy, prostredníctvom ktorých môže zákazník pokladničný doklad jednoducho overiť. Slúži na to bezplatná aplikácia Over doklad. Finančná správa prijme denne v systéme viac ako 7 mil. pokladničných dokladov.Wed, 08 January 2020 0:10:00 CETČlánky, finančné právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 08 January 2020 0:10:00 CETOdopretie práva hlasovať na schôdzi veriteľov zistenému veriteľovi zo strany správcu a následky takéhoto krokuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/odopretie-prava-hlasovat-na-schdzi-veritelov-zistenemu-veritelovi-zo-strany-spravcu-a-nasledky-takehoto-kroku-4666.htmlV tomto príspevku by sme sa radi venovali pomerne zaujímavému Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. IV. ÚS 101/2018 zo dňa 15.11.2018 (ďalej aj len ako „Nález“). V predmetnom Náleze Ústavný súd konštatoval porušenie čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ako aj porušenie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, avšak rozhodnutie, ktorým k takémuto porušeniu došlo, nezrušil.Tue, 07 January 2020 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreTue, 07 January 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4674.htmlParlamentné voľby prichádzajú a mnohé strany sa trasú, či vôbec pôjdu ďalej. Koalícia by chcela pokračovať a zachrániť svojich ľudí pred zodpovednosťou za pár drobností, ktoré spískali. Opozícia chce prebrať moc. Ale skôr sa zdá, že robí všetko preto, aby sa tak nestalo. Blížiace sa voľby ovplyvnili aj rok, ktorý je za nami.Mon, 06 January 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 January 2020 0:10:00 CETNajčastejšie otázky súvisiace so zastavením starých exekúciíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/najcastejsie-otazky-suvisiace-so-zastavenim-starych-exekucii-4673.htmlZákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v skratke „ZoUNEK“). Sekcia civilného práva MS SR ako pomôcku pripravila najčastejšie otázky a odpovede, ktoré odbornej i laickej verejnosti priblížia fungovanie zákona v praxi. ​Fri, 03 January 2020 19:34:00 CETČlánky, občianske právo, finančné právo, správne právo, Články a komentáre, konkurzné právoFri, 03 January 2020 19:34:00 CETČaká banky boj proti klimatickým zmenám?https://www.epravo.sk/top/clanky/caka-banky-boj-proti-klimatickym-zmenam-4664.htmlCelospoločenská diskusia o klimatických problémoch vo svete neustále silnie. Začína presahovať aj do odvetví, ktoré by na prvý pohľad nemali byť týmito otázkami dotknuté a ktoré na životné prostredie nemajú priamy negatívny vplyv. Jedným z týchto odvetví je aj finančný sektor. Odborníci začínajú chápať, že boj s klimatickými zmenami sa bez podpory finančného sektora zrejme nebude dať presadiť.Thu, 02 January 2020 0:10:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 02 January 2020 0:10:00 CETPlánujete ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, rozhodnite o tom do 30. septembra 2020. https://www.epravo.sk/top/clanky/planujete-ukoncit-svoju-podnikatelsku-cinnost-rozhodnite-o-tom-do-30-septembra-2020-4662.htmlVaša spoločnosť už nedosahuje zisk a neviete čo s ňou, zlikvidujte ju. Novela Obchodného zákonníka, ktorú parlament Národnej rady Slovenskej republiky schválil dňa 22.10.2019 a ktorej účinky sa v praxi uplatnia po 1. októbri 2020 významným spôsobom mení, predlžuje celý proces likvidácie, zavádza nové povinnosti pre likvidátora a likvidáciu predražuje. Tue, 31 December 2019 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 31 December 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4671.html Poslanci Národnej rady (NR) SR prijali v tomto roku 11 zákonov v zrýchlenom režime, z toho päť v závere roka. Politológ Daniel Kerekes si myslí, že väčšina z nich nenaplnila podmienky na tzv. skrátené legislatívne konanie. Upozorňuje na zmeny volebnej legislatívy, ktoré podľa neho tieto požiadavky nenapĺňajú ani čiastočne. Päť z týchto 11 zákonov schválili poslanci na poslednej tohtoročnej riadnej schôdzi parlamentu.Mon, 30 December 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 30 December 2019 0:10:00 CETSúkromná zmluva vs. Notárska zápisnica pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku https://www.epravo.sk/top/clanky/sukromna-zmluva-vs-notarska-zapisnica-pri-kupe-nehnutelnosti-v-spanielsku-4661.htmlPodľa španielskeho práva platí pri uzatváraní zmlúv všeobecná zásada slobody voľby formy kontraktu. Zmluva o predaji nehnuteľností je teda platná bez ohľadu na to, či bola uzatvorená ústne alebo písomne, formou súkromnej zmluvy alebo formou notárskej zápisnice.Fri, 27 December 2019 0:10:00 CETČlánky, správne právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 27 December 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4670.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 a ďalších 19 zákonov, ktoré NR SR schválila na poslednej schôdzi. Podpísala aj zákon, ktorým sa zvyšuje tzv. bankový odvod. Mon, 23 December 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 23 December 2019 0:10:00 CETZápis konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra Slovenskej republiky – implementácia AML smernice https://www.epravo.sk/top/clanky/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-spolocnosti-do-obchodneho-registra-slovenskej-republiky-implementacia-aml-smernice-4667.htmlKonečný užívateľ výhod – legálna definícia Tzv. konečného užívateľa výhod definuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním...Mon, 23 December 2019 0:09:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreMon, 23 December 2019 0:09:00 CETÚčasť zamestnancov na dobrovoľnej vojenskej príprave. Aké práva a povinnosti sú s tým spojené?https://www.epravo.sk/top/clanky/ucast-zamestnancov-na-dobrovolnej-vojenskej-priprave-ake-prava-a-povinnosti-su-s-tym-spojene-4663.htmlV tomto článku zhrnieme niekoľko dôležitých informácií o tom, aké má zamestnanec a zamestnávateľ práva a povinnosti v súvislosti s účasťou zamestnanca na dobrovoľnej vojenskej príprave. Článok je zameraný na zodpovedanie otázok, ktoré sú zaujímavé nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, a to mzda, odvody, dovolenka a prípadne jej krátenie a skončenie pracovného pomeru so zamestnancom uvoľneným na dobrovoľnú vojenskú prípravu.Fri, 20 December 2019 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 20 December 2019 0:10:00 CETPočítačový program (softvér) a uplatnenie výhod patent boxuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/pocitacovy-program-softver-a-uplatnenie-vyhod-patent-boxu-4659.htmlČo je to „Patent Box“?Thu, 19 December 2019 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 19 December 2019 0:10:00 CET