ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Udalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4493.htmlPrezident Andrej Kiska v stredu vymenoval sudcov a sudkyne bez časového obmedzenia: „Pred chvíľou ste zložili Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub a stali ste sa sudkyňami a sudcami. Od tejto chvíle sa s každým Vaším rozhodnutím, s každým Vaším krokom začnú spájať vysoké očakávania: očakávania legitímne a oprávnené.Mon, 27 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáreMon, 27 May 2019 0:10:00 CESTSúdny dvor prijal nové pravidlá týkajúce sa prijatia odvolania vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania https://www.epravo.sk/top/clanky/sudny-dvor-prijal-nove-pravidla-tykajuce-sa-prijatia-odvolania-vo-veciach-ktore-uz-boli-predmetom-dvojstupnoveho-preskumania-4488.htmlTakéto odvolanie sa čiastočne alebo úplne prijme iba vtedy, ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie Fri, 24 May 2019 0:01:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 24 May 2019 0:01:00 CESTOchrana spotrebiteľa: Poslanci schválili nové pravidlá proti klamlivým a nekalým praktikámhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-spotrebitela-poslanci-schvalili-nove-pravidla-proti-klamlivym-a-nekalym-praktikam-4491.htmlParlament schválil nové pravidlá ochrany spotrebiteľov, ktoré sa zaoberajú sprehľadnením rozhodovania o poradí zobrazovaných ponúk na online trhoch a dvojakou kvalitou výrobkov.Thu, 23 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 23 May 2019 0:10:00 CESTStručne k zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinamihttps://www.epravo.sk/top/clanky/strucne-k-zakonu-o-neprimeranych-podmienkach-v-obchode-s-potravinami-4490.htmlDňa 1. mája 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon v celom rozsahu zrušil a nahradil donedávna účinný zákon č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Zákon má podľa zákonodarcu precizovať právnu úpravu upravujúcu neprimerané podmienky v obchode s potravinami a elimináciu viacerých nedostatkov predošlej právnej úpravy najmä vo vzťahu k nedostatočnej špecifikácii vymedzenia neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny a k nedostatočnému nastaveniu kontrolného a sankčného mechanizmu zabezpečujúceho dodržiavanie zákazu neprimeraných podmienok.Wed, 22 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 22 May 2019 0:10:00 CESTAI z pohľadu právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/ai-z-pohladu-prava-4483.htmlVízia umelej inteligencie sľubuje budúcnosť naplnenú autonómnymi vozidlami, obsluhujúcimi (ro)botmi, autonómnymi dronmi doručujúcim balíčky z e-shopu do vlastných rúk počas niekoľkých minút, ale aj mnoho ďalšieho. Pojem umelá inteligencia alebo AI (z ang. artificial intelligence) sa čím ďalej častejšie skloňujú v médiách i právnych publikáciách, napriek tomu, že zatiaľ poznáme len režim strojového učenia. Za posledné roky sme si však zvykli, že hoci moderné technológie postupujú veľmi rýchlym tempom, právo zväčša reaguje so značným oneskorením. Oblasť autonómnych systémov nie je v tomto smere žiadnou výnimkou.Tue, 21 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 21 May 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4486.htmlFinančná správa opätovne upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. Finančná správa zároveň odporúča, aby podnikatelia kontaktovali výrobcov pokladníc a čo najskôr si dohodli termín kúpy novej pokladnice, prípadne úpravy aktuálne používanej.Mon, 20 May 2019 11:39:00 CESTČlánky, Články a komentáreMon, 20 May 2019 11:39:00 CESTZmluva v prospech tretej osobyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zmluva-v-prospech-tretej-osoby-4482.htmlV súkromnom práve všeobecne platí zásada, že zmluva ako dvojstranný či viacstranný právny úkon zakladá práva a povinnosti len medzi zmluvnými stranami, ako jej priamymi účastníkmi. V tomto smere je výnimkou zmluva v prospech tretej osoby podľa § 50 Občianskeho zákonníka, [1] nakoľko na základe takejto zmluvy môže nadobudnúť práva aj osoba, ktorá nie je jej zmluvnou stranou. Práve zmluve v prospech tretej osoby sa budeme v tomto článku venovať bližšie.Fri, 17 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 17 May 2019 0:10:00 CESTMonitorovanie zamestnancov bez posúdenia vplyvu – cesta k pokute?https://www.epravo.sk/top/clanky/monitorovanie-zamestnancov-bez-posudenia-vplyvu-cesta-k-pokute-4479.htmlMonitorovanie zamestnancov predstavuje pre zamestnávateľov častokrát problém z hľadiska správneho nastavenia účelu a rozsahu monitorovania zamestnancov v súlade so zákonom. Kontrola zamestnancov sa vzhľadom na neustály vývoj moderných technológií uskutočňuje najmä prostredníctvom rôznych technických prostriedkov, ktoré narúšajú súkromie zamestnanca na pracovisku a/alebo v spoločných priestoroch zamestnávateľa. Takýmito prostriedkami sú najmä kamerový systém, GPS, internet, vstupné karty, a pod. Thu, 16 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 16 May 2019 0:10:00 CESTDaň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti v Španielskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dan-z-navysenia-hodnoty-pozemku-pri-predaji-nehnutelnosti-v-spanielsku-4478.htmlNajväčším daňovým zaťažením vlastníka nehnuteľnosti v Španielsku pri jej predaji je “Daň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti” – Impuesto sobre Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana alebo tiež Plusvalía.Wed, 15 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, finančné právo, európske právo, Články a komentáreWed, 15 May 2019 0:10:00 CESTPrepadnutie dovolenky: Zákonník práce verzus ESD?https://www.epravo.sk/top/clanky/prepadnutie-dovolenky-zakonnik-prace-verzus-esd-4476.htmlPodľa voľne dostupných zdrojov mnohí advokáti zastávajú názor, že ak si zamestnanec nevyčerpá základnú výmeru dovolenky do skončenia nasledujúceho kalendárneho roka (t.j. ak si dovolenku za rok 2017 nevyčerpá ani v roku 2018), nárok na túto „starú“ dovolenku zamestnancovi zo zákona zaniká. Je to ale naozaj tak? Tento záver považujeme prinajmenšom za sporný.Tue, 14 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 14 May 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4480.htmlNovelu zákona o štátnych symboloch poslanci opätovne schválili. Štátny znak bude mať pri používaní štátnych symbolov v zahraničí osobitné postavenie. Vyplýva to z novely zákona o štátnych symboloch z dielne SNS. Plénum v piatok prelomilo veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý právnu normu vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie ako celok. Mon, 13 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 13 May 2019 0:10:00 CESTZmeny vo verejných akciových spoločnostiach, ktoré prináša novela Obchodného zákonníkahttps://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-vo-verejnych-akciovych-spolocnostiach-ktore-prinasa-novela-obchodneho-zakonnika-4477.htmlNárodná rada Slovenskej republiky dňa 27.3.2019 rozhodla, že návrh novely Obchodného zákonníka, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, postupuje do druhého čítania. Členské štáty sú povinné zabezpečiť transpozíciu smernice do 10.6.2019. Navrhovaná účinnosť novely v SR je 1. jún 2019.Fri, 10 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 10 May 2019 0:10:00 CESTNová copyrightová smernica EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nova-copyrightova-smernica-eu-4472.htmlEurópsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil kontroverznú reformu autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom v rámci vnútorného trhu. Smernicu 15. apríla 2019 podporili aj zástupcovia členských štátov (vrátane Slovenska). Nové pravidlá sa týkajú napríklad zdieľania obsahov v digitálnom prostredí, práva autorov na primeranú odmenu ako aj možnosti využívania diel vo vede a výskume.Thu, 09 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 09 May 2019 0:10:00 CESTSúdna rada diskutovala na tému prideľovania sudcov na vyšší stupeňhttps://www.epravo.sk/top/clanky/sudna-rada-diskutovala-na-temu-pridelovania-sudcov-na-vyssi-stupen-4475.htmlNa aprílovom zasadnutí Súdnej rady SR bol prerokúvaný Návrh na zriadenie pracovnej skupiny - príprava kritérií na výber a dočasné pridelenie sudcov na vyšší stupeň - podnet na legislatívnu zmenu tzv. sudcovských zákonov.Tue, 07 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 07 May 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4474.htmlNáhodné prideľovanie advokátov ex offo bude efektívnejšie. Tvrdí to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré po komunikácii so Slovenskou advokátskou komorou pripravilo nové pravidlá ustanovenia advokátov za úradne pridelených obhajcov. Platiť by mali začať koncom mája. Mon, 06 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 May 2019 0:10:00 CEST„Vymazanie“ mena otca z rodného listu dieťaťahttps://www.epravo.sk/top/clanky/vymazanie-mena-otca-z-rodneho-listu-dietata-4468.htmlCharakter rodného listu Rodný list (obdobne ako napríklad sobášny list a úmrtný list) je verejnou listinou[1], ktorý je vydávaný pri narodení dieťaťa. Rodný list dieťaťa vydáva matrika mestského úradu resp. obecného úradu podľa miesta narodenia dieťaťa. Matrika[2] je verejnou listinou[3] a zároveň tiež štátnou evidenciou[4].Fri, 03 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 03 May 2019 0:10:00 CESTNové Nariadenie o zdravotníckych pomôckach sa týka aj výrobkov, ktoré nie sú určené na medicínske použitiehttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-nariadenie-o-zdravotnickych-pomckach-sa-tyka-aj-vyrobkov-ktore-nie-su-urcene-na-medicinske-pouzitie-4467.htmlV roku 2017 boli prijaté dve nové nariadenia, ktoré bližšie upravujú fungovanie zdravotníckych pomôcok. Ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (Nariadenie o diagnostických pomôckach in vitro) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (Nariadenie o zdravotníckych pomôckach). Súčasne došlo k zrušeniu doterajších smerníc o zdravotníckych pomôckach (Smernice č. 93/42/EEC, Smernice č. 98/79/EC a Smernice č. 90/385/EEC). V tomto článku sa budeme ďalej podrobnejšie venovať zmenám, ktoré prináša Nariadenie o zdravotníckych pomôckach.Thu, 02 May 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 02 May 2019 0:10:00 CESTZrušenie účinnosti podstatnej časti ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zrusenie-ucinnosti-podstatnej-casti-ustanoveni-zakona-c-1402014-zz-o-nadobudani-vlastnictva-polnohospodarskeho-pozemku-4454.htmlPostup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje od roku 2014 zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Zákon pozitívne a negatívne vymedzuje, čo možno považovať za poľnohospodársky pozemok a čo nie. Tue, 30 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 30 April 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4470.htmlStaré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mali ukončiť. Vyplýva to z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu schválila vláda. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie. Mon, 29 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 29 April 2019 0:10:00 CESTDaňová kontrola zameraná na transakcie medzi závislými osobamihttps://www.epravo.sk/top/clanky/danova-kontrola-zamerana-na-transakcie-medzi-zavislymi-osobami-4459.htmlV poslednom období sa daňové úrady výraznejšie začali zameriavať na daňové kontroly orientované na transakcie medzi závislými osobami a spĺňanie požiadaviek tzv. nezávislého vzťahu. Podľa posledných informácií bolo výsledkom dvanástich takýchto kontrol týkajúcich sa transferového oceňovania dorubenie dane vo výške cca 12 miliónov EUR.Mon, 29 April 2019 0:09:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreMon, 29 April 2019 0:09:00 CESTZodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osobyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zodpovednost-ovladajucej-osoby-za-upadok-ovladanej-osoby-4452.htmlPočnúc dňom 01.01.2018 bol do znenia Obchodného zákonníka začlenený nový inštitút tzv. zodpovednosti ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby a to v podobe novo koncipovaného ustanovenia § 66aa.[1] Do prijatia tejto novely síce obsahoval Obchodný zákonník bližšie vymedzenie pojmu ovládaná a ovládajúca osoba, no neobsahoval ustanovenia, ktoré by zakladali podmienky prípadnej koncernovej zodpovednosti materskej spoločnosti (ovládajúcej osoby) za svoju dcérsku spoločnosť (ovládanú osobu) vo vzťahu k veriteľom ovládanej osoby. Fri, 26 April 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 26 April 2019 0:10:00 CEST