ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/parlament-prijal-smernicu-o-praci-pre-digitalne-platformy-6067.htmlPoslanci schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem.Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári a ktoré boli prijaté 554 hlasmi za, 56 hlasmi proti a 24 sa zdržalo hlasovania, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku.Wed, 22 May 2024 0:02:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 22 May 2024 0:02:00 CESTZvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestáchhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zvysenie-sumy-zakladnej-nahrady-za-pouzivanie-cestnych-motorovych-vozidiel-pri-pracovnych-cestach-6061.htmlZamestnávatelia a mzdoví účtovníci pozor! Od 1. mája 2024 sa opäť zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.Tue, 21 May 2024 0:20:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 21 May 2024 0:20:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6076.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 13. mája 2024 podpísala zákon z 30. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.Mon, 20 May 2024 0:26:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 20 May 2024 0:26:00 CESTPrávo na opravu: jednoduchšie opravy ako lákavejšia možnosť pre spotrebiteľov https://www.epravo.sk/top/clanky/pravo-na-opravu-jednoduchsie-opravy-ako-lakavejsia-moznost-pre-spotrebitelov-6062.htmlCieľom posilneného práva na opravu je znížiť množstvo odpadu a posilniť opravárenský sektor, aby sa oprava výrobkov stala jednoduchšou a lacnejšou alternatívou. Parlament v utorok prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov, a to 584 hlasmi za, 3 proti a 14 sa zdržalo hlasovania. Podľa nových pravidiel musia výrobcovia opraviť tovar a viesť spotrebiteľov k tomu, aby prostredníctvom opravy predĺžili životnosť výrobku.Thu, 16 May 2024 0:37:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 16 May 2024 0:37:00 CESTParlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženáchhttps://www.epravo.sk/top/clanky/parlament-schvalil-historicky-prve-pravidla-eu-o-boji-proti-nasiliu-na-zenach-6066.htmlCieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia.Parlament v stredu prijal vôbec prvé pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, a to 522 hlasmi za, 27 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. V novej smernici sa požaduje zavedenie prísnejších zákonov proti kybernetickému násiliu, lepšia pomoc pre obete a opatrenia na prevenciu znásilnení.Wed, 15 May 2024 0:59:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, európske právo, Články a komentáreWed, 15 May 2024 0:59:00 CESTVýznam naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách a jeho význam v civilnom spore vo svetle Slovenskej judikatúry.https://www.epravo.sk/top/clanky/vyznam-naliehaveho-pravneho-zaujmu-pri-urcovacich-zalobach-a-jeho-vyznam-v-civilnom-spore-vo-svetle-slovenskej-judikatury-6060.htmlV zmysle § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) „Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.“ V kontexte civilných sporov teda poznáme tzv. určovacie žaloby, ktorej podstatou je domáhanie sa buď určenia toho, že právo existuje (pozitívna určovacia žaloba) alebo naopak určenia toho, že právo neexistuje (negatívna určovacia žaloba). Tue, 14 May 2024 0:12:00 CESTČlánky, občianske právo, ústavné právo, Články a komentáreTue, 14 May 2024 0:12:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6074.htmlZosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov je cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.Mon, 13 May 2024 0:59:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 13 May 2024 0:59:00 CESTBezpečnosť na cestách: Parlament chce nájsť páchateľov priestupkov v zahraničíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/bezpecnost-na-cestach-parlament-chce-najst-pachatelov-priestupkov-v-zahranici-6065.htmlPoslanci posilnili spoluprácu členských štátov EÚ pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov, aby pomohli predchádzať bezohľadnej jazde v zahraničí. Vzhľadom na to, že približne 40 % cezhraničných dopravných priestupkov zostáva v súčasnosti nepotrestaných, poslanci Európskeho parlamentu aktualizovali pravidlá, aby prinútili krajiny EÚ k väčšej spolupráci a vzájomnej pomoci pri hľadaní cudzieho vodiča zodpovedného za dopravný priestupok. Nové pravidlá ukladajú vnútroštátnym orgánom povinnosť odpovedať na žiadosť inej krajiny EÚ bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov po zhromaždení potrebných informácií.Fri, 10 May 2024 0:48:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 10 May 2024 0:48:00 CESTObchodovanie s ľuďmi: Poslanci prijali rozsiahlejší zákon na ochranu obetíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/obchodovanie-s-ludmi-poslanci-prijali-rozsiahlejsi-zakon-na-ochranu-obeti-6064.htmlEurópsky parlament dal konečnú zelenú aktualizovaným pravidlám predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu vrátane ochrany jeho obetí.Poslanci Európskeho parlamentu v utorok prijali 563 hlasmi za, 7 proti a 17 sa zdržalo hlasovania zákon, ktorý rozširuje rozsah súčasných opatrení na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a lepšiu podporu jeho obetiam. S cieľom rozšíriť opatrenia EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi nad rámec pracovného a sexuálneho vykorisťovania nový zákon kriminalizuje aj nútené sobáše, nezákonné adopcie a zneužívanie náhradného materstva na úrovni EÚ.Thu, 09 May 2024 0:45:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 09 May 2024 0:45:00 CESTZahraničný súd si možno zvoliť aj vo vnútroštátnych sporochhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zahranicny-sud-si-mozno-zvolit-aj-vo-vnutrostatnych-sporoch-6059.htmlSúdny dvor EU sa vo svojom nedávanom rozsudku vo veci C‑566/22 zaoberal zaujímavou otázkou, ktorá sa týkala aj Slovenska. Skúmal, či v prípade obchodného sporu dvoch slovenských spoločností podľa slovenského práva je založená právomoc českých súdov. Spoločnosti sa totiž dohodli, že spory vzniknuté medzi nimi budú rozhodovať české súdy. V tejto veci však nebol žiadny osobitný zahraničný prvok, a preto mali české súdy pochybnosť, či majú právomoc rozhodovať slovenský spor. Súdny dvor EU odpovedal na túto otázku kladne a potvrdil, že české súdy majú právomoc rozhodovať aj slovenský spor medzi dvomi slovenskými spoločnosťami.Tue, 07 May 2024 0:05:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreTue, 07 May 2024 0:05:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6073.htmlVláda Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú predložilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MFSR) v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie. Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami. Mon, 06 May 2024 0:16:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 May 2024 0:16:00 CESTVýrobky vyrobené nútenou prácou budú zakázané na jednotnom trhu EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyrobky-vyrobene-nutenou-pracou-budu-zakazane-na-jednotnom-trhu-eu-6063.htmlParlament definitívne schválil nové nariadenie, ktoré EÚ umožňuje zakázať predaj, dovoz a vývoz tovaru vyrobeného pomocou nútenej práce.Orgány členských štátov a Európska komisia budú môcť vyšetrovať podozrivý tovar, dodávateľské reťazce a výrobcov. Ak sa preukáže, že výrobok bol vyrobený použitím nútenej práce, už ho nebude možné predávať na trhu EÚ (vrátane online) a zásielky budú zadržané na hraniciach EÚ.Fri, 03 May 2024 0:43:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 03 May 2024 0:43:00 CESTHromadné spotrebiteľské žaloby https://www.epravo.sk/top/clanky/hromadne-spotrebitelske-zaloby-6051.htmlOd 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Hrozí podnikateľom, že budú čeliť žalobám o značné sumy tvorené súčtom malých spotrebiteľských nárokov? Majú sa podnikatelia opäť obávať obdobia, kedy budú zahlcovaní podaniami zo strany občianskych združení zameraných na ochranu spotrebiteľa?Thu, 02 May 2024 0:49:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 02 May 2024 0:49:00 CESTVrátenie prestížnej právnickej ceny je apelom na advokátsku komunitu. Právnická kancelária Krivak & Co. vrátila ocenenie Právnická firma rokahttps://www.epravo.sk/top/clanky/vratenie-prestiznej-pravnickej-ceny-je-apelom-na-advokatsku-komunitu-pravnicka-kancelaria-krivak-co-vratila-ocenenie-pravnicka-firma-roka-6070.htmlVo štvrtok 25. apríla 2024 získala advokátska kancelária Krivak & Co. už po piatykrát prestížnu cenu Právnická firma roka, a to v kategórii Pro Bono & CSR. „Hoci nás cena veľmi potešila, vrátili sme ju. Ozvalo sa nám mnoho ľudí a pýtalo sa, prečo sa tak stalo. Vrátenie ceny nie je protestom proti organizátorom ani ich podporovateľom. Cenu sme vrátili ako prejav nesúhlasu s tým, čo sa dnes v spoločnosti najmä zásluhou vládnej moci deje, a ako apel na právnický a osobitne advokátsky stav, aby sa tomuto dianiu nečinne neprizeral,“ vysvetľuje zakladateľ advokátskej kancelárie Krivak & Co. JUDr. Martin Krivák. Tue, 30 April 2024 0:37:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 30 April 2024 0:37:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6069.htmlÚrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by mal mať vyššie kompetencie a právomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. Novela by mala v prípade schválenia parlamentom platiť od začiatku júla.Mon, 29 April 2024 0:21:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 29 April 2024 0:21:00 CESTParlament prijal stanovisko k zásadnej reforme Colného kódexu EÚ https://www.epravo.sk/top/clanky/parlament-prijal-stanovisko-k-zasadnej-reforme-colneho-kodexu-eu-6054.htmlPrepracovanie reformy Colného kódexu EÚ by zmenilo spôsob, akým colné orgány fungujú, spolupracujú s obchodníkmi a spravujú tovar, ktorý si ľudia objednávajú online.Fri, 26 April 2024 0:06:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 26 April 2024 0:06:00 CESTPrávnická firma roka 2024https://www.epravo.sk/top/clanky/pravnicka-firma-roka-2024-6058.htmlTýždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov prestížnej súťaže Právnická firma roka 2024. Cieľom tohto každoročného podujatia je poskytnúť slovenskému trhu prehľad o špičkových právnických kanceláriách v kľúčových odboroch práva. Slávnostný galavečer sa konal 24. apríla 2024 v historických priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v centre Bratislavy. Zúčastnili sa ho zástupcovia drvivej väčšiny významných slovenských advokátskych kancelárií, ako aj predstavitelia justičného a politického života. Thu, 25 April 2024 0:05:00 CESTČlánky, Články a komentáre, Rotace článků HP (Promo banner)Thu, 25 April 2024 0:05:00 CESTPrávo na výmaz: všeobecné a nediferencované uchovávanie biometrických a genetických údajov osôb, odsúdených v trestnom konaní, až do ich smrti je v rozpore s právom Úniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/pravo-na-vymaz-vseobecne-a-nediferencovane-uchovavanie-biometrickych-a-genetickych-udajov-osb-odsudenych-v-trestnom-konani-az-do-ich-smrti-je-v-rozpore-s-pravom-unie-6047.htmlPolicajné orgány nesmú bez časového obmedzenia iného ako smrť dotknutej osoby uchovávať biometrické a genetické údaje týkajúce sa všetkých osôb, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin. Toto všeobecné a nediferencované uchovávanie je síce odôvodnené predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním alebo výkonom trestných sankcií, vnútroštátne orgány sú však povinné uložiť prevádzkovateľovi povinnosť pravidelne preskúmavať, či je toto uchovávanie stále potrebné, a priznať dotknutej osobe právo na vymazanie týchto údajov, ak už to tak nie je.Wed, 24 April 2024 0:16:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, európske právo, Články a komentáreWed, 24 April 2024 0:16:00 CESTNový zmluvný typ – spotrebiteľská zmluva s digitálnym plnenímhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-zmluvny-typ-spotrebitelska-zmluva-s-digitalnym-plnenim-6037.htmlPrvým čítaním v Národnej rade SR nedávno prešiel návrh zákona o ochrane spotrebiteľa[1] („Návrh“), ktorý predstavuje jednu z najväčších, ak nie najväčšiu reformu spotrebiteľského práva v histórii SR. Táto reforma bola predložená samotnou Vládou SR, čo dáva pomerne slušnú šancu, že po dlhom období bude táto reforma konečne prijatá a Slovenská republika si teda splní svoje záväzky implementovať viaceré európske smernice. Tue, 23 April 2024 0:32:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 23 April 2024 0:32:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6057.htmlNávrhom nového zákona plní rezort školstva záväzok z programového vyhlásenia vlády, a to vytvoriť podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania. „Cieľom je uľahčiť ľuďom prístup k vzdelaniu v každom veku, dať druhú šancu tým, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu a zároveň vytvoriť zrozumiteľný systém pravidiel aj pre zamestnávateľov,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.Mon, 22 April 2024 0:50:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 22 April 2024 0:50:00 CESTEurópsky akt o slobode médií: Rada prijala nové pravidlá na ochranu novinárov a poskytovateľov mediálnych služiebhttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-akt-o-slobode-medii-rada-prijala-nove-pravidla-na-ochranu-novinarov-a-poskytovatelov-medialnych-sluzieb-6053.htmlRada prijala nový zákon, ktorým sa zachová sloboda, pluralita a redakčná nezávislosť médií v EÚ. Európskym aktom o slobode médií sa vytvorí spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ a zavedú sa opatrenia na ochranu novinárov a poskytovateľov mediálnych služieb pred politickým zasahovaním. Tí budú môcť zároveň ľahšie pôsobiť v celom priestore v rámci vnútorných hraníc EÚ.Fri, 19 April 2024 0:59:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreFri, 19 April 2024 0:59:00 CEST