ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Ministerstvo spravodlivosti sa pripojilo k Charte diverzity SRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ministerstvo-spravodlivosti-sa-pripojilo-k-charte-diverzity-sr-3905.html​Ministerstvo spravodlivosti SR je vôbec prvou inštitúciou zo štátnej a verejnej sféry na Slovensku, ktorá pristúpila k Charte diverzity Slovenskej republiky.Thu, 14 December 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 14 December 2017 0:04:00 CETK monitorovaniu komunikácie z pracovného e-mailu zamestnanca zamestnávateľomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/k-monitorovaniu-komunikacie-z-pracovneho-e-mailu-zamestnanca-zamestnavatelom-3903.htmlV súčasnosti na pracoviskách dochádza k výraznému prelínaniu súkromnej a pracovnej komunikácie zamestnancov. V pracovných vzťahoch je neraz veľmi obtiažne, ba až nemožné, určiť hranicu medzi komunikáciou zamestnanca, ktorá je súkromná a ktorá, naopak, je pracovná.Wed, 13 December 2017 0:04:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreWed, 13 December 2017 0:04:00 CETEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade MAC TV s. r. o. proti Slovenskej republikehttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-mac-tv-s-r-o-proti-slovenskej-republike-3900.html​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.Tue, 12 December 2017 0:04:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 12 December 2017 0:04:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3912.htmlParlament v stredu 6.12. odsúhlasil návrh na zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa. Priniesol ho pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru k novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Od zamestnávateľov by tak do zdravotných poisťovní za budúci rok malo prísť navyše viac ako 102 miliónov eur.Mon, 11 December 2017 8:08:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 11 December 2017 8:08:00 CETNovela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenamihttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov-z-dielne-uradu-vlady-s-progresivnymi-zmenami-3898.htmlVedúci úradu vlády Igor Federič predložil na rokovanie vlády SR dne 8.11. návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila.Fri, 08 December 2017 0:04:00 CETČlánky, správne právo, Články a komentáreFri, 08 December 2017 0:04:00 CETSťahovanie slovenských spoločností: Cezhraničné premiestnenie sídla v rámci EÚ je teoreticky možné https://www.epravo.sk/top/clanky/stahovanie-slovenskych-spolocnosti-cezhranicne-premiestnenie-sidla-v-ramci-eu-je-teoreticky-mozne-3901.htmlCezhraničné premiestnenie zapísaného sídla slovenskej obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o. alebo a.s.) v rámci EÚ je podľa slovenských zákonov aj európskeho práva teoreticky možné. Avšak na Slovensku stále chýbajú konkrétne zákonné ustanovenia, podľa ktorých by sa dalo postupovať v praxi. Možno aj preto sa zatiaľ našla iba jedna odvážna spoločnosť, ktorá svoje zapísané sídlo zo Slovenska do zahraničia úspešne premiestnila.Thu, 07 December 2017 0:04:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 07 December 2017 0:04:00 CETPodliehajú konkurzu aj nemocenské dávky vyplácané počas dočasnej pracovnej neschopnosti?https://www.epravo.sk/top/clanky/podliehaju-konkurzu-aj-nemocenske-davky-vyplacane-pocas-docasnej-pracovnej-neschopnosti-3890.htmlZo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o konkurzoch“) vyplýva, že konkurzu podlieha aj majetok, ktorý úpadca nadobudne počas konkurzu, teda po zverejnení uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku SR. Takýmto majetkom je napríklad príjem úpadcu, ktorý mu je pravidelne poukazovaný od zamestnávateľa ako odmena za prácu. Wed, 06 December 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoWed, 06 December 2017 0:04:00 CETNový obchodný zákonník – zasahuje do života podnikateľov viac, ako sa na prvý pohľad zdáhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-obchodny-zakonnik-zasahuje-do-zivota-podnikatelov-viac-ako-sa-na-prvy-pohlad-zda-3899.htmlHlavnými „benefitmi“ novely Obchodného zákonníka nie sú len opatrenia proti takzvaným bielym koňom či obmedzenia nekalých praktík firiem. Novela zasahuje do života podnikateľov viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Advokátska kancelária Ružička Csekes upozorňuje, že novela má dopad aj na slušné firmy: „Novela Obchodného zákonníka sa dotýka aj slušne a korektne podnikajúcich firiem. Radíme im, aby sa na povinnosti vyplývajúce z novely pripravili a rátali s tým, že niektoré zo zmien budú v praxi administratívne a procesne náročnejšie,“ hovorí Lucie Schweizer, partnerka kancelárie Ružička Csekes.Tue, 05 December 2017 0:04:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 05 December 2017 0:04:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3904.htmlPodmienky na vstup liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa majú zmeniť. Poslanci 81 hlasmi v stredu 29.11. schválili novinky v kategorizácii aj cenotvorbe liekov. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) si od novely zákona o úhradách liekov a zdravotníckych pomôcok sľubuje lepšiu dostupnosť modernej liečby pre slovenských pacientov.Mon, 04 December 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 04 December 2017 0:04:00 CETNové pravidlá pre ochranu osobných údajovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-pravidla-pre-ochranu-osobnych-udajov-3902.htmlParlament v stredu 29. 11. na 23. schôdzi schválil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorého cieľom je hlavne zosúladenie Nariadenia EÚ a slovenského právneho poriadku. Schválený zákon vytvára nový právny rámec ochrany osobných údajov a to hlavne v modernom prostredí IT technológií.Fri, 01 December 2017 0:04:00 CETČlánky, správne právo, Články a komentáreFri, 01 December 2017 0:04:00 CETNRSR: Sme rodina navrhuje skrátiť prax advokátskeho koncipientahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nrsr-sme-rodina-navrhuje-skratit-prax-advokatskeho-koncipienta-3896.htmlDĺžka praxe advokátskeho koncipienta by sa mohla skrátiť z piatich na tri roky. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR z hnutia Sme rodina v novele zákona o advokácii.Thu, 30 November 2017 0:04:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 30 November 2017 0:04:00 CETRozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie v konaní podľa nariadenia Brusel II bishttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozsudok-europskeho-sudu-pre-ludske-prava-proti-slovenskej-republike-tykajuci-sa-porusenia-prava-na-sukromie-v-konani-podla-nariadenia-brusel-ii-bis-3895.htmlEurópsky súd pre ľudské práva 21. novembra 2017 vyhlásil rozsudok proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie, garantovaného článkom 8 Dohovoru.Wed, 29 November 2017 0:04:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 29 November 2017 0:04:00 CETVýzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti ochrany ľudských právhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-v-oblasti-ochrany-ludskych-prav-3886.html​Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2018. Dotácie sú určené na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. O dotáciu je možné požiadať cez elektronický dotačný systém, ktorý je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.Tue, 28 November 2017 0:04:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 28 November 2017 0:04:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3897.htmlPlaty štátnych a verejných zamestnancov sa, okrem pedagogických pracovníkov, od januára 2018 zvýšia o 4,8 %. Informovala o tom viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová po prvom kole vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o KZVS v štátnej službe. Kolektívne zmluvy pre rok 2018 sa majú podľa nej podpísať v prvý decembrový týždeň. Mon, 27 November 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 27 November 2017 0:04:00 CETDve percentá z daní darovalo už o stotisíc daňovníkov viac ako minulý rokhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dve-percenta-z-dani-darovalo-uz-o-stotisic-danovnikov-viac-ako-minuly-rok-3885.htmlObčianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb tento rok už takmer 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa zatiaľ rozhodlo takmer 840 000 daňovníkov. Vyplýva to z aktuálneho stavu spracovania asignácie dane. Fri, 24 November 2017 0:04:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 24 November 2017 0:04:00 CETGP SR odmieta zasahovanie politikov do pôsobnosti a právomoci prokuratúryhttps://www.epravo.sk/top/clanky/gp-sr-odmieta-zasahovanie-politikov-do-psobnosti-a-pravomoci-prokuratury-3882.htmlGenerálna prokuratúra (GP) SR kategoricky odmieta zasahovanie politikov do pôsobnosti a právomoci prokuratúry. Uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová.Thu, 23 November 2017 0:04:00 CETČlánky, ústavné právo, Články a komentáreThu, 23 November 2017 0:04:00 CETProjekt výstavby novej väznicehttps://www.epravo.sk/top/clanky/projekt-vystavby-novej-vaznice-3883.html​O potrebe výstavby novej väznice sa s prestávkami hovorí 22 rokov. Naplnenosť väzníc je kritická. V súlade s Programovým vyhlásením vlády aj schválenou Koncepciou väzenstva SR sme do pripomienkovania predložili návrh realizácie projektu výstavby väznice v Rimavskej Sobote.Wed, 22 November 2017 0:04:00 CETČlánky, trestné právo, Články a komentáreWed, 22 November 2017 0:04:00 CETSpoločné dvoryhttps://www.epravo.sk/top/clanky/spolocne-dvory-3870.htmlSpoločné dvory majú svoj pôvod v časoch, keď sa domy začali stavať pozdĺž ulice, rieky alebo potoka a boli orientované smerom do ulice (ulicový typ zástavby). Literatúra uvádza, že tento spôsob výstavby sa zaviedol za vlády Márie Terézie[1]. Domy sa radili vedľa seba, čím sa úzke pozemky spájali a vytvárali spoločný dvor. Cez ten sa vchádzalo do viacerých domov. Z právneho hľadiska tak vznikla pomerne zaujímavá situácia, v ktorej sa kombinovalo výlučné vlastníctvo (k domu) s podielovým spoluvlastníctvom (k spoločnému dvoru).Tue, 21 November 2017 0:04:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 21 November 2017 0:04:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-3884.htmlÚstavný súd (ÚS) SR v stredu 15.11. nevyhovel návrhu prezidenta Andreja Kisku vyhlásiť novelu zákona, ktorá v roku 2015 upravila poplatky v lekárskych ambulanciách, za protiústavnú. Podľa hlavy štátu bola novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti v rozpore s ochranou práv pacientov, ktorú garantuje ústava. Mon, 20 November 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 20 November 2017 0:04:00 CETAdvokátska kancelária RELEVANS má nových partnerovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/advokatska-kancelaria-relevans-ma-novych-partnerov-3881.htmlJe nám potešením oznámiť, že Tomáš Bardelčík a Jana Borská boli vymenovaní za partnerov Advokátskej kancelárie RELEVANS a pripojili sa tak k dvom zakladajúcim partnerom – Alexandrovi Kadelovi a Mariánovi Masarikovi. Fri, 17 November 2017 0:04:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 17 November 2017 0:04:00 CETOslobodenie od súdnych poplatkov v praxihttps://www.epravo.sk/top/clanky/oslobodenie-od-sudnych-poplatkov-v-praxi-3869.htmlSúčasná doba je veľmi turbulentná a nie každý si môže dovoliť z finančného hľadiska riešiť svoje právne problémy prostredníctvom slovenských všeobecných súdov za právnej pomoci advokátov. Thu, 16 November 2017 0:04:00 CETČlánky, ústavné právo, Články a komentáreThu, 16 November 2017 0:04:00 CET