ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Sexuálne zneužívanie detí: Rada a Európsky parlament sa dohodli na predĺžení ochranného opatreniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/sexualne-zneuzivanie-deti-rada-a-europsky-parlament-sa-dohodli-na-predlzeni-ochranneho-opatrenia-6010.htmlPredsedníctvo Rady a zástupcovia Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o nariadení, ktorým sa predlžuje platnosť dočasného opatrenia na boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Platnosť tohto dočasného opatrenia sa na základe dohody predĺži do 3. apríla 2026.Thu, 29 February 2024 0:48:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 29 February 2024 0:48:00 CETIba zavinené porušenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže viesť k uloženiu správnej pokutyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/iba-zavinene-porusenie-vseobecneho-nariadenia-o-ochrane-udajov-mze-viest-k-ulozeniu-spravnej-pokuty-5991.htmlAk je subjekt, ktorému je pokuta uložená, súčasťou skupiny spoločností, pokuta sa vypočíta na základe obratu skupinyWed, 28 February 2024 0:08:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, európske právo, Články a komentáreWed, 28 February 2024 0:08:00 CETPodvod na DPH v rozhodovacej činnosti slovenských súdovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/podvod-na-dph-v-rozhodovacej-cinnosti-slovenskych-sudov-5999.htmlSúdny dvor Európskej únie poskytuje svojou pravidelnou rozhodovacou činnosťou bohatú zbierku kritérií a pravidiel pre súdy a daňové orgány členských štátov, ktorými možno identifikovať podvodné konanie v rámci obchodného reťazca, a na základe toho priznať, prípadne odmietnuť zdaniteľnej osobe nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty. Možno v súčasnosti považovať proces začlenenia podvodu na DPH do rozhodovacej činnosti slovenských súdov za ustálený? Tue, 27 February 2024 0:22:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreTue, 27 February 2024 0:22:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6011.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 19. februára 2024 obrátila v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu novely s ústavou, spolu s návrhom na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napáda proces prijímania zákona v skrátenom legislatívnom konaní aj jeho obsah. Mon, 26 February 2024 0:50:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 26 February 2024 0:50:00 CETReforma azylového a migračného systému: zástupcovia členských štátov EÚ schválili dohodu s Európskym parlamentomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/reforma-azyloveho-a-migracneho-systemu-zastupcovia-clenskych-statov-eu-schvalili-dohodu-s-europskym-parlamentom-6009.htmlZástupcovia členských štátov EÚ (Coreper) schválili predbežnú dohodu, ktorú 20. decembra 2023 dosiahlo predsedníctvo Rady s Európskym parlamentom a ktorá predstavuje pakt piatich kľúčových právnych predpisov, ktorými sa zreformuje azylový a migračný systém EÚ.Fri, 23 February 2024 0:44:00 CETČlánky, Články a komentáreFri, 23 February 2024 0:44:00 CETRada a Parlament otvárajú cestu k európskemu preukazu osoby so zdravotným postihnutím a európskemu parkovaciemu preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím https://www.epravo.sk/top/clanky/rada-a-parlament-otvaraju-cestu-k-europskemu-preukazu-osoby-so-zdravotnym-postihnutim-a-europskemu-parkovaciemu-preukazu-pre-osoby-so-zdravotnym-postihnutim-6008.htmlPredsedníctvo Rady dnes dosiahlo dohodu s vyjednávačmi Európskeho parlamentu o smernici, ktorou sa ustanovuje európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím.Thu, 22 February 2024 0:35:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreThu, 22 February 2024 0:35:00 CETZrušenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu pri zmene študijného odboru na vysokej školehttps://www.epravo.sk/top/clanky/zrusenie-vyzivovacej-povinnosti-k-dietatu-pri-zmene-studijneho-odboru-na-vysokej-skole-6002.htmlVyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonnou povinnosťou rodičov. Všeobecne podľa § 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z., o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rodine“) platí, že trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Zároveň platí, že nemožno paušálne určiť, kedy môžeme hovoriť o schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť; závisí to totižto od individuálnych okolností každého prípadu. Thu, 22 February 2024 0:19:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 22 February 2024 0:19:00 CETNosenie náboženských symbolov na pracovisku: verejná správa môže rozhodnúť o zákaze nosenia takýchto symbolov všetkým svojim zamestnancomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nosenie-nabozenskych-symbolov-na-pracovisku-verejna-sprava-mze-rozhodnut-o-zakaze-nosenia-takychto-symbolov-vsetkym-svojim-zamestnancom-5990.htmlVnútroštátne súdy skúmajú, či prijaté opatrenia zosúladia slobodu náboženského vyznania s legitímnymi cieľmi, na ktorých je tento zákaz založenýWed, 21 February 2024 0:01:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 21 February 2024 0:01:00 CETSprávne nastavenie konania prokuristu v spoločnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/spravne-nastavenie-konania-prokuristu-v-spolocnosti-5982.htmlProkúra je významný a pomerne často využívaný inštitút zastúpenia v podnikateľskom prostredí. V aplikačnej praxi sa najmä u našich zahraničných klientov stretávame s rozličnými požiadavkami na nastavenie konania prokuristu za spoločnosť, ktoré sú bežné v ich domovských krajinách. V posledných rokoch sa však v súdnej praxi objavili viaceré rozhodnutia týkajúce sa najmä limitov konania prokuristu za spoločnosť. Týmto by sme Vám chceli priblížiť najčastejšie a najspornejšie otázky, ktorými sa slovenské súdy v posledných rokoch zaoberali práve v súvislosti s konaním prokuristu za spoločnosť.Tue, 20 February 2024 0:03:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 20 February 2024 0:03:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-6001.htmlOd tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Mon, 19 February 2024 0:40:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 19 February 2024 0:40:00 CETParlament prijal zakaz greenwashingu a zavádzajúcich informácií o výrobkochhttps://www.epravo.sk/top/clanky/parlament-prijal-zakaz-greenwashingu-a-zavadzajucich-informacii-o-vyrobkoch-5989.htmlParlament schválil smernicu, ktorá zlepší označovanie výrobkov a zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení.Fri, 16 February 2024 0:39:00 CETČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 16 February 2024 0:39:00 CETNeoprávnený presun dôkazného bremena na daňový subjekt https://www.epravo.sk/top/clanky/neopravneny-presun-dkazneho-bremena-na-danovy-subjekt-5998.htmlPočas výkonu daňovej kontroly je daňový subjekt povinný na základe svojich tvrdení predkladať správcovi dane dôkazy na podporu svojich tvrdení. Pokiaľ daňový subjekt predloží všetky doklady, ktoré od neho je možné požadovať, je na správcovi dane, aby uvedené posúdil a následne vyhodnotil. V prípade ak správca dane aj napriek všetkým zisteniam disponuje pochybnosťami, je povinný dôkladne tieto svoje pochybnosti vyjadriť, upovedomiť o nich kontrolovaný subjekt a zároveň ho vyzvať, aby tieto pochybností odstránil. V daňových kontrolách na dani z pridanej hodnoty dochádza však mnohokrát k neoprávnenému a nezákonnému presunu dôkazného bremena na kontrolovaný daňový subjekt. Thu, 15 February 2024 0:17:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 15 February 2024 0:17:00 CETEurópsky akt o slobode médií: zástupcovia členských štátov EÚ potvrdili predbežnú dohoduhttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-akt-o-slobode-medii-zastupcovia-clenskych-statov-eu-potvrdili-predbeznu-dohodu-5987.htmlVeľvyslanci členských štátov pri EÚ dnes schválili predbežnú dohodu, ktorú 15. decembra 2023 dosiahli vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu o novom právnom predpise zameranom na vytvorenie spoločného rámca pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ a naochranu slobody médií, plurality médií a redakčnej nezávislosti v EÚ.Wed, 14 February 2024 0:28:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreWed, 14 February 2024 0:28:00 CETPremeny obchodných spoločností a družstiev po novom – 5. časť – zmeny právnej formy a tzv. premiestnenie sídlahttps://www.epravo.sk/top/clanky/premeny-obchodnych-spolocnosti-a-druzstiev-po-novom-5-cast-zmeny-pravnej-formy-a-tzv-premiestnenie-sidla-5997.htmlPrinášame posledný článok zo série venujúcej sa premenám obchodných spoločností podľa zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“). V tomto článku popisujeme zmeny právnych foriem spoločností i družstiev, a to jednak vnútroštátne ale aj cezhraničné, ktoré bývajú nazývané aj premiestnenie sídla. Taktiež sa zameriavame na aspekty ochrany veriteľov, spoločníkov a akcionárov v procese zmeny právnej formy.Tue, 13 February 2024 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 13 February 2024 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5996.htmletodika pre výpočet výživného rodičov k deťom je platná od roku 2024 pre odbornú aj laickú verejnosť. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ministerstva spravodlivosti, sudcov, členov akademickej obce, zástupcov Generálnej prokuratúry.Mon, 12 February 2024 0:23:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 12 February 2024 0:23:00 CETBoj proti obchodovaniu s ľuďmi: Rada a Európsky parlament sa dohodli na posilnení pravidielhttps://www.epravo.sk/top/clanky/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi-rada-a-europsky-parlament-sa-dohodli-na-posilneni-pravidiel-5986.htmlDnes Belgické predsedníctvo Rady a zástupcovia Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o tom, že medzi druhy vykorisťovania, na ktoré sa vzťahuje právny predpis EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, sa zahrnie nútené manželstvo, nezákonná adopcia a nezákonné náhradné materstvo. Aktualizácia smernice o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu bude tiež od krajín EÚ vyžadovať, aby zabezpečili, že ľudia, ktorí vedome využívajú služby, ktoré poskytujú obete obchodovania s ľuďmi, môžu čeliť sankciám. Ďalšie zmeny sa týkajú posilnenia podpory a pomoci obetiam ako aj preventívnych opatrení.Fri, 09 February 2024 0:22:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 09 February 2024 0:22:00 CETČas kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa práva EÚ https://www.epravo.sk/top/clanky/cas-kriminalizovat-nenavistne-prejavy-a-trestne-ciny-z-nenavisti-podla-prava-eu-5988.htmlPoslanci vyzývajú Radu, aby konečne dosiahla pokrok v oblasti právnych predpisov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany pred nenávisťou pre všetkých v Európe.Thu, 08 February 2024 0:32:00 CETČlánky, občianske právo, trestné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 08 February 2024 0:32:00 CETVylúčenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným súdomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vylucenie-spolocnika-v-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-sudom-5983.htmlJedným zo spôsobov ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti je jeho vylúčenie súdom. Ustanovenie § 149 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) zakotvuje, že vylúčenia súdom sa môže spoločnosť domáhať na súde len u takého spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, „hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený“.Tue, 06 February 2024 0:09:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 06 February 2024 0:09:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5993.htmlPlánované zmeny v trestnej politike štátu majú za cieľ zabrániť porušovaniu ľudských práv v takom rozsahu, ako sa to dialo v posledných troch rokoch. Zhodli sa na tom predstavitelia vlády na jej rokovaní vo štvrtok 1. februára 2024. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zároveň zverejnilo sumár najzávažnejších porušení zákona zo strany orgánov presadzujúcich právo pod názvom Únos spravodlivosti.Mon, 05 February 2024 0:22:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 05 February 2024 0:22:00 CETPoskytovatelia platobných služieb majú nové povinnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/poskytovatelia-platobnych-sluzieb-maju-nove-povinnosti-5985.htmlPoskytovatelia platobných služieb majú od 1. januára tohto roku povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Vyplýva im to z legislatívy, ktorú Európska komisia (EK) prijala v roku 2020.Fri, 02 February 2024 0:18:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáreFri, 02 February 2024 0:18:00 CETExekútori vymohli rekordných vyše 321 miliónov eurhttps://www.epravo.sk/top/clanky/exekutori-vymohli-rekordnych-vyse-321-milionov-eur-5984.htmlDaňoví exekútori priniesli za rok 2023 do štátneho rozpočtu vyše 321 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac ako za rok 2022. Je to výsledok správne nastavenej stratégie vymáhania, ktorá reflektuje na aktuálne európske trendy manažmentu daňových dlhov, rýchle, efektívne a cielené využitie zákonných možností, kontinuálny vývoj analytických nástrojov a podporných IT aplikácií i vysoké nasadenie daňových exekútorov.Fri, 02 February 2024 0:13:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáre, konkurzné právoFri, 02 February 2024 0:13:00 CET