ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSPhttps://www.epravo.sk/top/clanky/predpoklady-nariadenia-neodkladneho-opatrenia-podla-csp-4281.htmlPodstatou inštitútu neodkladného opatrenia je urýchlená ochrana ohrozených alebo porušených práv, ktorú súd poskytuje na základe zjednodušeného a urýchleného procesného postupu.Tue, 13 November 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 13 November 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4283.htmlZa uloženie tony komunálneho odpadu s menej ako desaťpercentnou úrovňou vytriedenia na skládku sa od januára bude platiť 17 eur. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v utorok (6. 11.) schválila vláda. Tento poplatok sa bude každoročne zvyšovať. Príjmy z poplatkov sa rozdelia medzi obce, na ktorých území sa nachádza skládka odpadov alebo cesta k nej (desať percent) a Environmentálny fond.Mon, 12 November 2018 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 12 November 2018 0:10:00 CETZodpovednosť de facto štatutárovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zodpovednost-de-facto-statutarov-4280.htmlNovela č. 264/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2018 (ďalej ako Novela a Obchodný zákonník) predstavuje, okrem iného, ďalšie z legislatívnych opatrení boja proti tzv. bielym koňom. Hlavným účelom novely je snaha o zabránenie anonymizovania osoby reálne riadiacej spoločnosť a rozšírenie zodpovednosti štatutárov aj na túto osobu.Fri, 09 November 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 09 November 2018 0:10:00 CETAplikácia zasady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbehttps://www.epravo.sk/top/clanky/aplikacia-zasady-nemo-plus-iuris-v-dobrovolnej-drazbe-4279.htmlInštitút dobrovoľnej dražby bol komplexnejšie do našej právnej úpravy zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z.[1] (ďalej len „ZDD“). Tento zákon nahradil predchádzajúcu právnu úpravu, ktorá umožňovala výkon záložného práva prostredníctvom verejnej dražby len vo vzťahu k hnuteľným veciam.Thu, 08 November 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, Články a komentáreThu, 08 November 2018 0:10:00 CETOprávnenie súdu nepriznať úspešnej strane sporu nárok na náhradu trov konaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/opravnenie-sudu-nepriznat-uspesnej-strane-sporu-narok-na-nahradu-trov-konania-4278.htmlUrčite nikoho neprekvapí konštatovanie, že každé súdne konanie takpovediac niečo stojí. V zásade platí, že najväčším „sponzorom“ všetkých súdnych konaní a sporov je štát, ktorý je v rámci plnenia svojich základných úloh povinný udržiavať pomerne nákladný súdny systém. Bez tohto súdneho systému by totiž už z podstaty veci k žiadnemu súdnemu sporu ani dôjsť nemohlo.Wed, 07 November 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreWed, 07 November 2018 0:10:00 CETBezplatná právna pomoc v Španielsku – Asistencia Jurídica Gratuitahttps://www.epravo.sk/top/clanky/bezplatna-pravna-pomoc-v-spanielsku-asistencia-juridica-gratuita-4276.htmlPrávo na bezplatnú právnu pomoc zakotvené v Ústave (art. 119 CE) nachádza svoj právny základ v ústavnom princípe rovnosti účastníkov konania (art. 14 CE) a v základnom práve na účinný prostriedok nápravy pred súdom (art. 24 CE). Následne sa toto právo upravuje v hneď niekoľkých zákonoch, no jeho najpodrobnejšia regulácia je uvedená v rovnomennom zákone – Ley 1/1966 de Asistencia Jurídica Gratuita.Tue, 06 November 2018 0:10:00 CETČlánky, ústavné právo, európske právo, Články a komentáreTue, 06 November 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4277.htmlMinisterstvo spravodlivosti (MS) SR chce lepšie chrániť občanov pred špekulatívnymi prevodmi majetku, a to cez úpravu inštitútu odporovateľnosti. Takisto by mala byť v sporoch lepšie chránená poškodená strana. Zmeny by mala priniesť pripravovaná novela Občianskeho zákonníka.Mon, 05 November 2018 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 05 November 2018 0:10:00 CETVoľba ústavných sudcov bude prísnejšiahttps://www.epravo.sk/top/clanky/volba-ustavnych-sudcov-bude-prisnejsia-4274.html​Hoci predložený vládny návrh zákona o upravení spôsobu voľby sudcov ústavného súdu poslanci neschválili, aj napriek tomu sa podarili presadiť ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi pozitívne a významné zmeny. Prijatý bol totiž zákon o Ústavnom súde, ktorý vďaka zmenám z rezortu spravodlivosti výber kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, sprísni.Fri, 02 November 2018 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, ústavné právo, spravodajstvo, Články a komentáreFri, 02 November 2018 0:10:00 CETSR začne vyberať európskeho prokurátora,spôsob, ako na to, vstupuje do účinnosti https://www.epravo.sk/top/clanky/sr-zacne-vyberat-europskeho-prokuratoraspsob-ako-na-to-vstupuje-do-ucinnosti-4273.htmlSlovenská republika spustí v najbližších týždňoch proces hľadania kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Vo štvrtok 1. novembra totiž vstupuje do účinnosti zákon o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry, ktorý hovorí, že generálny prokurátor vyhlási prvé výberové konanie najneskôr do 31. decembra 2018. Výber kandidátov na post európskeho delegovaného prokurátora sa má uskutočniť do 1. októbra 2019.Wed, 31 October 2018 0:10:00 CETČlánky, európske právo, spravodajstvo, Články a komentáreWed, 31 October 2018 0:10:00 CETNázov bulharského mesta DEVIN môže byť zapísaný ako ochranná známka Únie pre minerálnu voduhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nazov-bulharskeho-mesta-devin-mze-byt-zapisany-ako-ochranna-znamka-unie-pre-mineralnu-vodu-4272.htmlGeografický názov zostane k dispozícii tretím osobám nielen na opisné používanie, ako je podpora cestovného ruchu v tomto meste, ale aj ako rozlišovacie označenie v prípade „náležitého dôvodu“ a neexistencie pravdepodobnosti zámeny. Tue, 30 October 2018 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 30 October 2018 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4271.htmlSlovensko sa snaží zvýšiť využívanie alternatívnych trestov, a tým aj Elektronického systému monitorovania osôb (ESMO), ktorý zakúpilo pred niekoľkými rokmi. Napomôcť tomu majú niektoré legislatívne zmeny najmä v oblasti mediácie a probácie pripravené ministerstvom spravodlivosti. V stredu ich parlament odobril 102 hlasmi.Mon, 29 October 2018 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 29 October 2018 0:10:00 CETRozsudok ESĽP v prípade Schram proti Slovenskej republikehttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozsudok-eslp-v-pripade-schram-proti-slovenskej-republike-4270.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Schram proti Slovenskej republike, ktorým rozhodol o porušení článku 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ​Fri, 26 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, ústavné právo, európske právo, spravodajstvo, Články a komentáreFri, 26 October 2018 0:10:00 CESTMajiteľ pripojenia na internet, cez ktoré došlo k porušeniam autorských práv prostredníctvom spoločného používania súborov, sa nemôže vyhnúť zodpovednosti tak, že jednoducho označí rodinného príslušníka, ktorý mal možnosť prístupu k tomuto pripojeniuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/majitel-pripojenia-na-internet-cez-ktore-doslo-k-poruseniam-autorskych-prav-prostrednictvom-spolocneho-pouzivania-suborov-sa-nemze-vyhnut-zodpovednosti-tak-ze-jednoducho-oznaci-rodinneho-prislusnika-ktory-mal-moznost-pristupu-k-tomuto-pripojeniu-4268.htmlMajitelia práv musia mať k dispozícii účinný prostriedok alebo spôsob nápravy umožňujúci príslušným súdnym orgánom nariadiť oznámenie potrebných informácií.Thu, 25 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 25 October 2018 0:10:00 CESTVláda: Anonymné a neúplné podania by sa mali prešetrovať https://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-anonymne-a-neuplne-podania-by-sa-mali-presetrovat-4266.htmlOrgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, ak je z neho možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu. Vyplýva to z pripomienok rezortu spravodlivosti ku koaličnej poslaneckej novele Trestného poriadku. Tá mala zabezpečiť, že anonymy a podania označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, príslušné orgány nemusia vybavovať.Wed, 24 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 24 October 2018 0:10:00 CESTZáväznosť právneho názoru súdu vyššej inštanciehttps://www.epravo.sk/top/clanky/zavaznost-pravneho-nazoru-sudu-vyssej-instancie-4260.htmlČo je to právny názor súdu vyššej inštancie? Kedy ho súd nižšej inštancie musí rešpektovať a kedy sa ním nie je povinný riadiť? Tieto a niektoré ďalšie otázky sú predmetom rozboru nášho článku.Tue, 23 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 23 October 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4262.htmlBezpečnosť SR v roku 2017 bola zachovaná, pričom pretrvávala väčšina hrozieb a faktorov, ktoré ovplyvňovali bezpečnostnú situáciu Slovenska v niekoľkých predchádzajúcich rokoch. Uvádza sa to v správe o bezpečnosti SR za minulý rok, ktorý v stredu odobrila vláda.Mon, 22 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 22 October 2018 0:10:00 CESTZle uchopená kybernetická bezpečnosť môže firmu stáť až 300 000 eurhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zle-uchopena-kyberneticka-bezpecnost-mze-firmu-stat-az-300-000-eur-4261.htmlOd apríla tohto roka má Slovensko v platnosti nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý do praxe priniesol niekoľko kľúčových zmien a nových povinností. Začiatkom októbra uplynula prvá zákonná lehota, dokedy mali všetky dotknuté subjekty podať Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) oznámenia o prekročení kritérií vo vzťahu ku každej vykonávanej službe. Straty z kybernetických útokov dosahujú priam galaktické hodnoty. Počet útokov rastie a ich riziko sa stále zvyšuje. Fri, 19 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, pracovné právo, Články a komentáreFri, 19 October 2018 0:10:00 CESTVecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľnostíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vecne-bremeno-v-prospech-podieloveho-spoluvlastnika-zatazenej-nehnutelnosti-v-praxi-katastra-nehnutelnosti-4259.htmlV developerských projektoch, zvlášť v multifunkčných centrách, kde sa v rámci jedného komplexu stavieb kombinujú viaceré funkcie (rezidencie, retail, administratíva, parkovanie) vzniká často potreba upraviť vzájomné vzťahy vlastníkov jednotlivých vzájomne korelujúcich stavieb. Ide najmä o prípady viacerých stavieb umiestnených na sebe (stavba na stavbe), príp. prepojených stavieb využívajúcich infraštruktúru, zariadenia alebo aj priestory (napr. komunikačné) inej stavby.Thu, 18 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, Články a komentáreThu, 18 October 2018 0:10:00 CESTGDPR dokumentácia v malých advokátskych kanceláriáchhttps://www.epravo.sk/top/clanky/gdpr-dokumentacia-v-malych-advokatskych-kancelariach-4258.htmlOchrana osobných údajov podľa nových pravidiel sa týka aj samotných advokátov. Vo vzťahu k povinnostiam advokátov vyplývajúcich z GDPR pripravila Slovenská advokátska komora Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi (ďalej len „Kódex“).Wed, 17 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 17 October 2018 0:10:00 CESTZmeny vo vysielaní pracovníkovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-vo-vysielani-pracovnikov-4255.htmlDňa 29. júla 2018 vstúpila do platnosti dlho očakávaná smernica, ktorá novelizuje pôvodnú smernicu o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb[1]. Členské štáty sú teraz povinné najneskôr do 30. júla 2020 transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych poriadkov. Najdôležitejšie zmeny, ktoré čakajú vyslaných zamestnancov[2] a vysielajúcich zamestnávateľov nájdete v tomto článku.Tue, 16 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 16 October 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4256.htmlPrezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli na tom, že Európska únia (EÚ) je úžasným projektom a treba ho obhajovať. Povedal to po skončení sa dvojdňového samitu na Štrbskom Plese slovenský prezident Andrej Kiska. Zároveň však konštatoval, že odmietajú akékoľvek delenie krajín EÚ na dvojrýchlostné. Mon, 15 October 2018 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 15 October 2018 0:10:00 CEST