ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Špecifiká verejného obstarávania v zdravotníctvehttps://www.epravo.sk/top/clanky/specifika-verejneho-obstaravania-v-zdravotnictve-5020.htmlKompetentné osoby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zabezpečujú nákup tovarov, služieb a stavebných prác v medziach zákonných pravidiel tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita za čo najnižšie finančné prostriedky. Ako je to však s verejným obstarávaním v oblasti zdravotníctva? Tue, 02 March 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 02 March 2021 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5032.htmlVláda SR schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom. Pretrvávajúca pandémia koronavírusu preukázala nevyhnutnosť externej finančnej pomoci na udržanie pracovných miest v čase mimoriadnej situácie. Mon, 01 March 2021 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 01 March 2021 0:10:00 CETNáhrada za obmedzenie vlastníckeho práva v dôsledku protiepidemiologických opatreníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nahrada-za-obmedzenie-vlastnickeho-prava-v-dsledku-protiepidemiologickych-opatreni-5012.htmlV tomto článku vám priblížime možnosti, ktoré z nášho pohľadu poskytujú priestor na úvahy o získaní náhrady škody spôsobenej štátom prijatými opatreniami na zabránenie šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to predovšetkým s poukazom na čl. 20 Ústavy SR, v porovnaní s náhradou škody v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.Fri, 26 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 26 February 2021 0:10:00 CETZrušenie povinnosti pre zamestnávateľov oznamovať práce zaradené do II. kategórie z hľadiska posúdenia zdravotných rizíkhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zrusenie-povinnosti-pre-zamestnavatelov-oznamovat-prace-zaradene-do-ii-kategorie-z-hladiska-posudenia-zdravotnych-rizik-5016.htmlV roku 2017 s účinnosťou od roku 2019 bola zavedená pre zamestnávateľov nová povinnosť každoročne do 15. januára oznamovať príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do II. kategórie z hľadiska rizikovosti práce a to podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.Thu, 25 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreThu, 25 February 2021 0:10:00 CET10 otázok pre … Tomáše Bardelčíkahttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-tomase-bardelcika-5009.htmlJUDr. Tomáš Bardelčík, PhD. je jedným zo spoločníkov a partnerom RELEVANS, kde odborne a exekutívne vedie Divíziu sporovej agendy. V RELEVANS sa zameriava na riešenie najvýznamnejších súdnych sporov a správnych konaní, a to nielen osobným zastupovaním, ale aj formou riadenia a kontroly práce právnikov riešiacich tento typ agendy. Spoluurčuje metodologické postupy a spôsob práce Divízie sporovej agendy a stratégiu v konaniach. Wed, 24 February 2021 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokWed, 24 February 2021 0:10:00 CETKde sú hranice mimoriadne nízkej ponuky vo verejnom obstarávaní?https://www.epravo.sk/top/clanky/kde-su-hranice-mimoriadne-nizkej-ponuky-vo-verejnom-obstaravani-5022.htmlInštitút mimoriadne nízkej ponuky a jej vyhodnocovania spôsobuje v aplikačnej praxi nemalé problémy. Zadávatelia verejných zákaziek často na tento inštitút neprihliadajú, pretože nevedia určiť, či sa určitá ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka. Uchádzači zas nevedia, ako správne pripraviť, prípadne vysvetliť predloženú ponuku. Prvotné riešenia poskytuje matematika, ďalšie a komplikovanejšie riešenia ponúka rozhodovacia prax.Wed, 24 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 24 February 2021 0:10:00 CETNovela Zákonníka práce od 01.03.2021https://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakonnika-prace-od-01032021-5018.htmlDňa 04.02.2021 prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), na základe ktorej dochádza k zásadným zmenám najmä v oblasti domáckej práce a telepráce a stravovania zamestnancov. Tue, 23 February 2021 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreTue, 23 February 2021 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5025.htmlMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) prostredníctvom opatrení „Prvej pomoci“ poskytlo zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO k 15. februáru 2021 finančnú podporu vo výške 963 miliónov eur. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu vláda schválila ďalšie navýšenie a rozšírenie „Prvej pomoci +“ prostredníctvom rámca „Prvá pomoc ++“.Mon, 22 February 2021 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 22 February 2021 0:10:00 CET„Vianočna“ dohoda o obchode a spolupráci: úspešné ukončenie rokovaní o brexitehttps://www.epravo.sk/top/clanky/vianocna-dohoda-o-obchode-a-spolupraci-uspesne-ukoncenie-rokovani-o-brexite-5001.htmlEurópska únia (ďalej len „EÚ“) a Spojené kráľovstvo (ďalej len „UK“) v priebehu niekoľkých uplynulých rokov rokovali o tzv. BREXIT-e. Napriek tomu, že koncom roka sa už čoraz častejšie skloňoval tvrdý odchod UK, k uzatvoreniu Dohody o obchode a spolupráci napokon predsa len došlo 24.12.2020. Fri, 19 February 2021 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreFri, 19 February 2021 0:10:00 CETInteligentné zmluvy (smart contracts)https://www.epravo.sk/top/clanky/inteligentne-zmluvy-smart-contracts-5014.htmlNasledujúci článok predstavuje stručný úvod do problematiky inteligentných zmlúv s poukázaním na vybrané výhody a nevýhody, či problémy spojené s používaním inteligentných zmlúv. Thu, 18 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 18 February 2021 0:10:00 CETHrozba likvidačnej pokuty pri prevádzkovaní e-shopu alebo čo (ne)robiť v prípade predaja cez internethttps://www.epravo.sk/top/clanky/hrozba-likvidacnej-pokuty-pri-prevadzkovani-e-shopu-alebo-co-nerobit-v-pripade-predaja-cez-internet-5015.htmlInternet sa v minulom roku stal takmer výhradným miestom predaja spotrebného tovaru. Inak tomu nebude ani v roku 2021, keďže aj tento sa nesie v duchu prísnych opatrení proti stále trvajúcej pandémii COVID-19. Na prvý pohľad jednoduchý spôsob podnikania však môže podnikateľov nemilo prekvapiť mnohými legislatívnymi nástrahami. Pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať vyplývajú nielen z dielne slovenského zákonodarcu, ale vo veľkom rozsahu aj z transpozície smerníc Európskej únie.Wed, 17 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 17 February 2021 0:10:00 CETDEAL MONITORhttps://www.epravo.sk/top/clanky/deal-monitor-5019.htmlPrinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.Wed, 17 February 2021 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 17 February 2021 0:10:00 CET10 otázok pre … Viliama Karasehttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-viliama-karase-5007.htmlJUDr. Viliam Karas, PhD. pochádza z Prešova, právo ukončil v r.1999 na PF UK v Bratislave a titul PhD. získal na PF Trnavskej Univerzity, kde pôsobí doteraz ako člen Katedry medzinárodného práva a práva EÚ. Je spoluautorom učebnice Právo Európskej únie. Advokácii sa venuje celý svoj profesijný život, od roku 2007 ako riadiaci partner a spoločník v advokátskej kancelárii Maple&Fish. Súkromnú prax zameriava najmä na obchodné, občianske a európske právo. V roku 2017 bol zvolený za člena predsedníctva Slovenskej advokátskej komory a od januára 2021 sa stal jej predsedom. Je hrdým otcom štyroch synov.Tue, 16 February 2021 0:10:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokTue, 16 February 2021 0:10:00 CETNa plánovanie exitu investora už pri jeho vstúpení do startupu sa často zabúda.https://www.epravo.sk/top/clanky/na-planovanie-exitu-investora-uz-pri-jeho-vstupeni-do-startupu-sa-casto-zabuda-4963.htmlPosledná vec, o ktorej chce zakladateľ na začiatku premýšľať v súvislosti s jeho novým startupom je to, kedy startup majetkovo, finančne alebo manažérsky opustí. Úplným opakom však je finančný investor, ktorého jednou z úvodných otázok býva či, kedy a akým spôsobom si zakladateľ startupu predstavuje ukončiť účasť takého investora v projekte. Mon, 15 February 2021 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreMon, 15 February 2021 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5017.htmlZuzana Čaputová podpísala zákon z 5. februára 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona sa zavádza nulová sadzba DPH na predaj respirátorov FFP2 a FFP3.Mon, 15 February 2021 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 15 February 2021 0:10:00 CETNová dočasná ochrana podnikateľov https://www.epravo.sk/top/clanky/nova-docasna-ochrana-podnikatelov-5011.htmlDňa 1. 1. 2021 vstúpil do účinnosti zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dočasnej ochrane podnikateľov“). Fri, 12 February 2021 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreFri, 12 February 2021 0:10:00 CETAudit a umelá inteligencia v roku 2021https://www.epravo.sk/top/clanky/audit-a-umela-inteligencia-v-roku-2021-5013.htmlPrepojenie auditu a softvérov využívajúcich umelú inteligenciu nie je žiadnou novinkou. Audítorské a účtovnícke firmy sa už dlhodobo usilujú automatizovať niektoré rutinné činnosti v rámci auditu a viac sa sústreďovať na poskytovanie poradenstva ohľadom finančnej stratégie svojim klientom. Thu, 11 February 2021 0:10:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 11 February 2021 0:10:00 CET„Čo v prípade, ak zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu?“ https://www.epravo.sk/top/clanky/co-v-pripade-ak-zamestnavatel-nevyplati-zamestnancovi-mzdu-5006.htmlZ dôvodu prevádzkových ťažkostí spôsobených globálnou hospodárskou krízou dochádza čoraz častejšie nielen k prepúšťaniu zamestnancov a k rušeniu pracovných miest, ale aj k omeškaniu zamestnávateľov s úhradou mzdy zamestnancom, dokonca i k jej častejšiemu nevyplateniu. Wed, 10 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 10 February 2021 0:10:00 CETKoniec špekulácií pri nadobúdaní vlastníckeho práva vydržanímhttps://www.epravo.sk/top/clanky/koniec-spekulacii-pri-nadobudani-vlastnickeho-prava-vydrzanim-5005.htmlNárodná rada Slovenskej republiky na svojej 23. schôdzi dňa 27.01.2021 definitívne schválila prijatie novely zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok ( ďalej len „CMP“ a/alebo „Civilný mimosporový poriadok“ ), ktorým sa má posilniť ochrana vlastníckeho práva a právna istota pri nadobúdaní vlastníckeho práva vydržaním, čím sa vláda Slovenskej republiky v zmysle svojho Programového vyhlásenia na roky 2020 až 2024 pokúša opäť zlepšiť prístup k spravodlivosti, a to aj formou rekodifikácie procesného práva. Tue, 09 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 09 February 2021 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5010.htmlSlovensko zavedie do svojich právnych predpisov legislatívu EÚ, ktorá umožňuje národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín bude zabezpečovať Európska komisia (EK). Mon, 08 February 2021 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 08 February 2021 0:10:00 CETDomáce násilie a medzinárodný únos dieťaťa rodičomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/domace-nasilie-a-medzinarodny-unos-dietata-rodicom-5000.htmlPojem domáceho násilia ako taký nie je nikde vo všeobecne záväznom právnom predpise formulovaný, za jeho charakteristický znak je možné považovať úmysel. Násilie predstavuje následok ľudského konania, ktoré je zámerné. Pri domácom násilí môže ísť o telesnú aj duševnú ujmu.Fri, 05 February 2021 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 05 February 2021 0:10:00 CET