ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluváchhttps://www.epravo.sk/top/clanky/nekale-podmienky-v-spotrebitelskych-zmluvach-4084.htmlSmernica Únie o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa môže uplatniť na vzdelávacie zariadenie Vnútroštátny súd je povinný preskúmať ex offo nekalú povahu zmluvných podmienok uvedených v zmluvách medzi vzdelávacími zariadeniami a študentmi, na ktoré sa vzťahuje smernica Thu, 24 May 2018 0:02:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 24 May 2018 0:02:00 CESTPriemerná dĺžka konania pred ÚS sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 skrátila https://www.epravo.sk/top/clanky/priemerna-dlzka-konania-pred-us-sa-oproti-rovnakemu-obdobiu-roku-2017-skratila-4083.htmlPriemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom (ÚS) SR sa pri porovnaní prvého kvartálu roku 2017 s prvým kvartálom roku 2018 výrazne skrátila. Od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania 11,42 mesiaca a od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 8,08 mesiaca. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.Wed, 23 May 2018 0:02:00 CESTČlánky, Články a komentáreWed, 23 May 2018 0:02:00 CESTSúdna rada: O miesto v Súdnej rade po zosnulom D.Hudákovi sa uchádza K.Pramuková https://www.epravo.sk/top/clanky/sudna-rada-o-miesto-v-sudnej-rade-po-zosnulom-dhudakovi-sa-uchadza-kpramukova-4085.htmlO miesto člena Súdnej rady voleného sudcami, ktoré sa uvoľnilo po smrti sudcu Daniela Hudáka, sa uchádza sudkyňa Najvyššieho súdu Katarína Pramuková. V pondelok o tom informovala Kancelária Súdnej rady. Ďalšie návrhy kandidátov môžu prísť ešte poštou.Tue, 22 May 2018 14:58:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 22 May 2018 14:58:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/clanky-a-komentare/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4082.htmlSlovensko bude mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Zmeny v Trestnom zákone odobril v utorok parlament 106 hlasmi.Mon, 21 May 2018 0:04:00 CESTČlánky a komentáre, ostatné právne odboryMon, 21 May 2018 0:04:00 CESTZábezpekahttps://www.epravo.sk/top/clanky/zabezpeka-4079.htmlGenerálny advokát Wahl navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátna právna úprava, ktorá vyžaduje, aby príjemca služieb poskytol zábezpeku, ktorá má slúžiť na zabezpečenie pokuty, ktorú možno uložiť poskytovateľovi služieb usadenému v inom členskom štáte za porušenie ustanovenia vnútroštátneho pracovného práva, je v rozpore s právom Únie Takémuto opatreniu bráni smernica o službách a v každom prípade toto opatrenie presahuje to, čo je potrebné na to, aby mohli vnútroštátne orgány overiť a presadzovať dodržiavanie vnútroštátnych pracovných právnych predpisov prijatých na účely ochrany pracovníkov a predchádzania nekalej hospodárskej súťaži a sociálnemu dampingu Fri, 18 May 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 18 May 2018 0:10:00 CESTŠpecifiká nadobúdania nehnuteľností cudzincami v Španielsku a v SRhttps://www.epravo.sk/top/clanky/specifika-nadobudania-nehnutelnosti-cudzincami-v-spanielsku-a-v-sr-4080.htmlPrávne systémy oboch krajín sú rozdielne a preto i v prípade nadobúdania nehnuteľností cudzincami v týchto krajinách nájdeme viac odlišností ako spoločných znakov.Thu, 17 May 2018 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 17 May 2018 0:10:00 CESTMinister spravodlivosti a predsedníčka NS sa zhodli,že súdy musia byť rýchlejšie https://www.epravo.sk/top/clanky/minister-spravodlivosti-a-predsednicka-ns-sa-zhodlize-sudy-musia-byt-rychlejsie-4078.htmlPrioritou ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) a predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej je prijať konkrétne opatrenia, ktoré skrátia dĺžku súdnych konaní. Gál so Švecovou sa na tom zhodli počas utorkového stretnutia. Dĺžka súdnych konaní je totiž podľa nich z pohľadu občana jedným z najdôležitejších kritérií fungovania súdov.Wed, 16 May 2018 11:33:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 16 May 2018 11:33:00 CESTMS SR: Počet pracovísk Centra právnej pomoci sa zvýši do konca roka 2018 https://www.epravo.sk/top/clanky/ms-sr-pocet-pracovisk-centra-pravnej-pomoci-sa-zvysi-do-konca-roka-2018-4077.htmlZvýšenie počtu kancelárií Centra právnej pomoci (CPP) o štvrtinu sa uskutoční do konca roka 2018. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa na tom dohodol s riaditeľkou centra Evou Kováčechovou. Prisľúbil jej aj pomoc pri riešení priestorovej situácie centra.Tue, 15 May 2018 0:06:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 15 May 2018 0:06:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/clanky-a-komentare/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4076.htmlVláda zmenila ústredný orgán dohovoru v oblasti rodičovských práv a povinností. Úlohy a agendu vyplývajúcu pre Slovensko z Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností bude po novom zabezpečovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Do pozície ústredného orgánu ho v stredu ustanovila vláda, nahradilo v nej ministerstvo spravodlivosti.Mon, 14 May 2018 0:04:00 CESTČlánky a komentáre, ostatné právne odboryMon, 14 May 2018 0:04:00 CESTEmisné limityhttps://www.epravo.sk/top/clanky/emisne-limity-4073.htmlVšeobecný súd zamieta žalobu o náhradu škody, ktorú podalo skoro 1 500 osôb v nadväznosti na prijatie nariadenia Komisie z roku 2016 o emisiách znečisťujúcich látok z vozidiel Všeobecný súd bez toho, aby rozhodol o zákonnosti tohto nariadenia, ktorého zrušenie navrhujú viaceré európske hlavné mestá v rámci iných vecí, usúdil, že týchto približne 1 500 osôb nepreukázalo skutočnú a určitú alebo osobnú povahu uvádzaných škôd Fri, 11 May 2018 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 11 May 2018 0:10:00 CESTPripravovaná novela zmení podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energiíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/pripravovana-novela-zmeni-podmienky-podpory-obnovitelnych-zdrojov-energii-4069.htmlMinisterstvo hospodárstva SR zverejnilo predbežnú informáciu o novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Ide o systémovú zmenu, ktorá významne ovplyvní podmienky poskytovania podpory v odvetví.Thu, 10 May 2018 0:05:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 10 May 2018 0:05:00 CESTZmeny v právnej úprave nelegálneho zamestnávaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-v-pravnej-uprave-nelegalneho-zamestnavania-4068.htmlPodľa právnej úpravy platnej do konca roku 2017 sa nelegálneho zamestnávania dopustil každý, kto využíval fyzickú prácu osoby, s ktorou mal síce založený pracovnoprávny alebo štátnozamestnanecký vzťah, avšak nesplnil si svoju povinnosť v zmysle zákona o sociálnom poistení prihlásiť túto osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to najneskôr pred začatím činnosti takejto osoby ako zamestnanca.Wed, 09 May 2018 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreWed, 09 May 2018 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4072.htmlV máji začnú disciplinárne senáty prejednávať prehrešky slovenských sudcov už na pôde Súdnej rady. Ústavný orgán súdnictva to oznámil na svojej internetovej stránke s tým, že uvedie do užívania novú pojednávaciu miestnosť, ktorá bola pre tento účel vybudovaná v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave. Ukončí sa tým prechod kompetencií, ktoré Súdna rada získala na základe zmien v sudcovských zákonoch v polovici roka 2017.Mon, 07 May 2018 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 07 May 2018 0:04:00 CESTDáta v EÚ: Komisia stupňuje úsilie na zvýšenie dostupnosti a spoločného využívania údajov o zdravotnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/data-v-eu-komisia-stupnuje-usilie-na-zvysenie-dostupnosti-a-spolocneho-vyuzivania-udajov-o-zdravotnej-starostlivosti-4067.htmlKomisia 25. apríl 2018 prichádza so súborom opatrení na zvýšenie dostupnosti údajov v EÚ, pričom nadväzuje na svoje predchádzajúce iniciatívy na podporu voľného toku iných ako osobných údajov na digitálnom jednotnom trhu.Fri, 04 May 2018 0:01:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 04 May 2018 0:01:00 CESTPrávo obchodných spoločností: Komisia navrhuje nové pravidlá, ktoré pomôžu spoločnostiam sťahovať sa cez hranice a nachádzať online riešeniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/pravo-obchodnych-spolocnosti-komisia-navrhuje-nove-pravidla-ktore-pomzu-spolocnostiam-stahovat-sa-cez-hranice-a-nachadzat-online-riesenia-4066.htmlEurópska komisia 25. apríl 2018 navrhla nové pravidlá týkajúce sa práva obchodných spoločností, ktoré by mali spoločnostiam uľahčiť zlučovanie, delenie alebo sťahovanie sa v rámci jednotného trhu.Thu, 03 May 2018 0:01:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 03 May 2018 0:01:00 CESTPoslanci sa po vyše mesiaci vrátia do lavíc, čakajú ich platy a iné návrhy https://www.epravo.sk/top/clanky/poslanci-sa-po-vyse-mesiaci-vratia-do-lavic-cakaju-ich-platy-a-ine-navrhy-4065.htmlPoslanci Národnej rady SR sa po vyše mesačnej prestávke vrátia v stredu 9. mája do lavíc. Čaká ich takmer 100-bodový program. Asi tri desiatky návrhov sú z dielne vlády, ďalšie štyri desiatky sú poslanecké iniciatívy. Poslancov čakajú aj správy o činnosti ombudsmanky, komisárok pre deti a zdravotne postihnutých. Pozrú sa aj na prácu Najvyššieho kontrolného úradu a tajných služieb. Otvorenú majú otázku úpravy platov ústavných činiteľov, ktorej riešenie má predstaviť koalícia. Opozícia zas chce presadiť predčasné voľby, na čo však nemá dosť hlasov.Wed, 02 May 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáreWed, 02 May 2018 0:10:00 CESTMedzinárodný únos detí – únos dieťaťa rodičomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/medzinarodny-unos-deti-unos-dietata-rodicom-4061.htmlV otázkach sťahovania za hranice je často krát ukrivdený jeden z rodičov a domôcť sa práva nemusí byť vôbec jednoduché. Neoprávnené premiestnenie dieťaťa alebo únos do zahraničia môže byť veľmi nepríjemná záležitosť pre rodinu dieťaťa ale aj kľučkovanie v medzinárodných dohovoroch pre právneho zástupcu zainteresovaných strán. Tento článok chce slúžiť ako príručka pre dotknutých členov rodiny ale i pre právnych zástupcov ktorý musia konať čo najsvižnejšie aby situáciu vyriešili ku spokojnosti svojho klienta.Mon, 30 April 2018 0:06:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 30 April 2018 0:06:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4064.htmlPrioritou v najbližšom období bude zamestnanosť a znižovanie byrokracie. nižovanie nezamestnanosti, budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, či zníženie administratívnej záťaže podnikateľov. Toto sú niektoré ciele, ktoré si na najbližšie dva roky stanovila vláda vo svojom Národnom programe reforiem. Materiál v stredu schválil kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD). Mon, 30 April 2018 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 30 April 2018 0:04:00 CESTVylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu z dôvodu jeho zaujatostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/vylucenie-sudcu-z-prejednavania-a-rozhodovania-sporu-z-dvodu-jeho-zaujatosti-4060.htmlPodľa článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“) má každý právo na spravodlivý proces, ktoré zahŕňa aj právo na to, aby bola jeho vec rozhodnutá nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom.Fri, 27 April 2018 0:01:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 27 April 2018 0:01:00 CEST„Divý štrajk“https://www.epravo.sk/top/clanky/divy-strajk-4059.html„Divý štrajk“ palubného personálu, ku ktorému došlo v dôsledku neočakávaného oznámenia o reštrukturalizácii, nie je „mimoriadnou okolnosťou“, ktorá by leteckej spoločnosti umožnila oslobodiť sa od povinnosti platiť náhradu v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov Riziká vyplývajúce zo sociálnych dôsledkov, ktoré sprevádzajú takéto opatrenia, sú súčasťou bežného výkonu činnosti dotknutej leteckej spoločnosti Thu, 26 April 2018 10:16:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 26 April 2018 10:16:00 CESTRozsudok pre zmeškanie v podmienkach Civilného sporového poriadkuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/rozsudok-pre-zmeskanie-v-podmienkach-civilneho-sporoveho-poriadku-4053.htmlRozsudok pre zmeškanie alebo kontumačný rozsudok je jednou z foriem skráteného rozhodnutia upraveného v prvej hlave tretej časti Zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok v platnom znení (ďalej len „Civilný sporový poriadok alebo CSP“). Ide o právny inštitút, ktorý v porovnaní s predošlou právnou úpravou obsiahnutou v Občianskom súdnom poriadku prešiel výraznou zmenou. S odstupom takmer 2 rokov od účinnosti Civilného sporového poriadku možno konštatovať, že ide o formu rozhodnutia, ktorá je všeobecnými súdmi v súvislosti s výkonom rozhodovacej činnosti v praxi pomerne často využívaná, ak sú na to splnené zákonné podmienky.Wed, 25 April 2018 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 25 April 2018 0:10:00 CEST