ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Konkurenčná doložka v pracovnej zmluvehttps://www.epravo.sk/top/clanky/konkurencna-dolozka-v-pracovnej-zmluve-4629.htmlZákonník práce vo svojich ustanoveniach §-u 83a upravuje podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru. Thu, 14 November 2019 0:10:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreThu, 14 November 2019 0:10:00 CETPoľské pravidlá týkajúce sa veku odchodu do dôchodku pre sudcov a prokurátorov prijaté v júli 2017 sú v rozpore s právom Úniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/polske-pravidla-tykajuce-sa-veku-odchodu-do-dchodku-pre-sudcov-a-prokuratorov-prijate-v-juli-2017-su-v-rozpore-s-pravom-unie-4634.htmlV rozsudku Komisia/Poľsko (Nezávislosť všeobecných súdov) (C-192/18) z 5. novembra 2019 Súdny dvor zasadajúci vo veľkej komore vyhovel žalobe o nesplnenie povinnosti, ktorú podala Európska komisia proti Poľskej republike, a konštatoval, že tento členský štát si nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z práva Únie, a to jednak tým, že zaviedol rozdielne vekové hranice odchodu do dôchodku pre mužov a ženy zastávajúcich funkciu poľských sudcov a prokurátorov, a jednak tým, že pri znížení veku odchodu do dôchodku pre sudcov poľských všeobecných súdov priznal ministrovi spravodlivosti právo predĺžiť výkon funkcie týchto sudcov.Wed, 13 November 2019 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 13 November 2019 0:10:00 CETProblematika zákonných (legálnych) vecných bremienhttps://www.epravo.sk/top/clanky/problematika-zakonnych-legalnych-vecnych-bremien-4624.htmlCieľom tohto článku je vo veľmi koncíznej a zjednodušenej myšlienkovej a obsahovej konštrukcii prezentovať analýzu základných východiskových postulátov právnej úpravy zákonných (legálnych) vecných bremien (ďalej len „ZVB“), osobitne vo vzťahu k ZVB regulovaným zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZoEK“).Tue, 12 November 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 12 November 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4633.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová vrátila NR SR na opätovné prerokovanie schválenú novelu zákona, ktorou sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov zo 14 na 50 dní. Prezidentka je presvedčená o tom, že príslušné ustanovenie je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou SR, napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií. Mon, 11 November 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 11 November 2019 0:10:00 CETPočítačový program ako zamestnanecké dielohttps://www.epravo.sk/top/clanky/pocitacovy-program-ako-zamestnanecke-dielo-4628.htmlK napísaniu uvedeného článku viedla autorku stále aktuálna problematika zamestnaneckého diela. Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.Fri, 08 November 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 08 November 2019 0:10:00 CETÚrad vlády SR má zacielené na rozvoj líderstva v štátnej správehttps://www.epravo.sk/top/clanky/urad-vlady-sr-ma-zacielene-na-rozvoj-liderstva-v-statnej-sprave-4625.htmlV Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 sa Úrad vlády SR zaviazal okrem iného vypracovať aj koncepciu rozvoja líderstva – ako súčasť prebiehajúcej reformy riadenia ľudských zdrojov. Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR v tejto súvislosti pripravuje viacero analýz, ktorých výsledky sa odzrkadlia priamo v koncepcii a budú slúžiť pri tvorbe nových návrhov a riešení vo vybraných oblastiach riadenia štátnej služby. Thu, 07 November 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 07 November 2019 0:10:00 CETŠtát chce Lesom SR ponechať povinný odvod, ale žiada viac nových stromovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/stat-chce-lesom-sr-ponechat-povinny-odvod-ale-ziada-viac-novych-stromov-4632.htmlPremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) prišli v pondelok na rokovanie s vedením štátneho podniku Lesy SR do Kriváňa s návrhom zmeniť znenie zákona o rozpočte na budúci rok, ktorý prikazuje lesníkom odviesť do štátneho rozpočtu minimálne päť miliónov eur ako povinný odvod. Štát chce odvod podniku ponechať, ale požaduje za to viac nových stromov.Wed, 06 November 2019 15:42:00 CETČlánky, správne právo, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 06 November 2019 15:42:00 CETDatabáza BRIPhttps://www.epravo.sk/top/clanky/databaza-brip-4623.htmlSvetová organizácia pre duševné vlastníctvo (WIPO) spúšťa novú databázu, ktorá by mala členským štátom WIPO pomôcť v boji proti internetovým stránkam, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva (ďalej len „porušitelia“). Internetové stránky sa stali veľmi využívanou reklamnou plochou, pričom podľa štatistík vo svete skoro až polovica výdavkov spojených s reklamami ide na internetovú reklamu. Na základe prieskumu, ktorý vykonala organizácia EUIPO, sa na internetových stránkach zobrazuje v priemere 2,6 reklamy na stránku. Tue, 05 November 2019 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, medzinárodné právo verejné, Články a komentáre, ostatné právne odboryTue, 05 November 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4631.htmlPokuty za používania prístrojov za volantom sa zdvojnásobia. Povolené ostane telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však bude držanie mobilu v ruke. Zavedie sa tiež 365-dňová diaľničná známka. Poslanci Národnej rady (NR) SR v pondelok schválili novelu zákona o cestnej premávke. Pravidlo zákazu držania mobilov sa bude podľa schválenej novely vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia.Mon, 04 November 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 04 November 2019 0:10:00 CETIniciátorom novely zákona o kontrole v štátnej správe bol Úrad vlády SR – sekcia kontrolyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/iniciatorom-novely-zakona-o-kontrole-v-statnej-sprave-bol-urad-vlady-sr-sekcia-kontroly-4626.htmlPoslanci NR SR schválili novelu zákona o kontrole v štátnej správe. Dôvodom novelizácie nebola len potreba upraviť kompetencie pri plnení úloh v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ale aj zohľadniť pôsobenie Implementačnej jednotky na Úrade vlády SR, ktorá plní úlohy v rámci projektu Hodnota za peniaze, a taktiež poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy získané z praxe pri výkone kontrol podľa tohto zákona. Thu, 31 October 2019 0:10:00 CETČlánky, správne právo, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 31 October 2019 0:10:00 CETPrávna úprava a postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade elektronického podaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-uprava-a-postup-zalozenia-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-v-pripade-elektronickeho-podania-4618.htmlPrávna úprava založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len ako „Spoločnosť s r. o.“ alebo aj ako „Spoločnosť“) je zakotvená v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). S danou problematikou úzko súvisí i právna úprava obsiahnutá v zákone č. 530/2003 Z. z., o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o obchodnom registri“) a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť (ďalej len ako „Vyhláška“). Tue, 29 October 2019 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, správne právo, Články a komentáreTue, 29 October 2019 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4627.htmlRozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť v prípade verejného záujmu napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti. Vyplýva to z novely Notárskeho a Exekučného poriadku, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelou sa majú tiež rozšíriť prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.Mon, 28 October 2019 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 28 October 2019 0:10:00 CETEfektívnejší prístup k spravodlivosti v medzinárodných sporoch?https://www.epravo.sk/top/clanky/efektivnejsi-pristup-k-spravodlivosti-v-medzinarodnych-sporoch-4621.htmlPosledné júlové zasadnutie Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného prinieslo prijatie dlho očakávaného Dohovoru o uznávaní a výkonu cudzích súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach (tzv. „Hague Judgments Convention[1]“). Medzinárodné obchody neprebiehajú iba v rámci Európskej únie alebo iných združení štátov, v rámci ktorých už uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí funguje na inom právnom základe. Doteraz chýbal medzinárodný nástroj riešenia tejto problematiky. Nový Dohovor je v tomto smere zábleskom nádeje.Fri, 25 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáreFri, 25 October 2019 0:10:00 CESTDe lege lata – Inštitút opravy chýb v katastrálnom operátehttps://www.epravo.sk/top/clanky/de-lege-lata-institut-opravy-chyb-v-katastralnom-operate-4617.htmlOprava chýb v katastrálnom operáte je osobitný právny inštitút upravený v ust. § 59 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katastrálny zákon“), ktorému sa v právnej teórii venuje malá pozornosť, a to napriek tomu, že je v právnej praxi Okresných úradov, katastrálnych odborov vo veľkej miere využívaný. Rovnako jeho význam súvisí aj s materiálnou publicitou katastra nehnuteľností, ktorá je založená na zásade hodnovernosti a následnej záväznosti určených údajov katastra nehnuteľností.[1]Thu, 24 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreThu, 24 October 2019 0:10:00 CESTBezpečnejšie cesty – EÚ posilňuje pravidlá riadenia cestnej infraštruktúryhttps://www.epravo.sk/top/clanky/bezpecnejsie-cesty-eu-posilnuje-pravidla-riadenia-cestnej-infrastruktury-4612.htmlEÚ chce znížiť počet smrteľných nehôd a vážnych zranení na cestách tým, že sa zabezpečí, aby boli cesty, tunely a mosty lepšie navrhované a udržiavané. V tejto súvislosti dnes Rada prijala revidované pravidlá, ktorými sa stanovuje systematickejší prístup k bezpečnejšej cestnej infraštruktúre. Reforma je súčasťou úsilia EÚ o splnenie svojich strategických cieľov znížiť do roku 2020 počet úmrtí na cestách v porovnaní s rokom 2010 o polovicu a priblížiť sa k nulovej úmrtnosti do roku 2050.Wed, 23 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 23 October 2019 0:10:00 CESTNovela Exekučného poriadku - aktualizovanéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-exekucneho-poriadku-aktualizovane-4610.htmlVec: Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaníTue, 22 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, konkurzné právoTue, 22 October 2019 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4619.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Lispuch a Lispuchová proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovatelia namietali porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného rozsudku v ich prospech na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. Mon, 21 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 21 October 2019 0:10:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade práva na spravodlivé konaniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-prava-na-spravodlive-konanie-4616.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Lispuch a Lispuchová proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovatelia namietali porušenie práva na spravodlivé konanie v dôsledku zrušenia právoplatného rozsudku v ich prospech na základe mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľom náhradu trov konania vo výške 331,12 EUR. Nemajetkovú ujmu sťažovateľom nepriznal.Fri, 18 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 18 October 2019 0:10:00 CESTNároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie náročnosti práce https://www.epravo.sk/top/clanky/naroky-zamestnancov-vykonavajucich-rizikovu-pracu-zaradenu-do-3-a-4-kategorie-narocnosti-prace-4608.htmlRiziková práca je druhom práce, ktorú možno zaradiť do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Obe kategórie prác sú upravené v ustanovení § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane verejného zdravia"). Thu, 17 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreThu, 17 October 2019 0:10:00 CESTLepšia ochrana oznamovateľov: nové pravidlá pre celú EÚ platné od roku 2021https://www.epravo.sk/top/clanky/lepsia-ochrana-oznamovatelov-nove-pravidla-pre-celu-eu-platne-od-roku-2021-4611.htmlEÚ sa chystá garantovať vysokú úroveň ochrany oznamovateľov v širokej škále odvetví vrátane verejného obstarávania, finančných služieb, prania špinavých peňazí, bezpečnosti výrobkov a dopravy, jadrovej bezpečnosti, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov a údajov.Wed, 16 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 16 October 2019 0:10:00 CESTZavedenie systému e-kasahttps://www.epravo.sk/top/clanky/zavedenie-systemu-e-kasa-4599.htmlNovelami[1] zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice[2] („Zákon o ERP“) sa s účinnosťou od 01.07.2019 zmenil právny rámec používania registračných pokladníc na Slovensku. Zavedením tzv. systému e-kasa vznikla povinnosť podnikateľov evidovať tržby v online registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici, oboch priamo napojených na systém Finančnej správy Slovenskej republiky („Finančná správa“).Tue, 15 October 2019 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 15 October 2019 0:10:00 CEST