ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Opatrenie obmedzujúce osobnú slobodu prijaté proti osobe, na ktorú bol vydaný prvý európsky zatykač (EZ) na základe predchádzajúcich skutkov odlišných od tých, ktoré boli dôvodom jej odovzdania na vykonanie druhého EZ, nie je v rozpore s právom EÚ, ak táto osoba dobrovoľne opustila členský štát, ktorý vydal prvý EZhttps://www.epravo.sk/top/clanky/opatrenie-obmedzujuce-osobnu-slobodu-prijate-proti-osobe-na-ktoru-bol-vydany-prvy-europsky-zatykac-ez-na-zaklade-predchadzajucich-skutkov-odlisnych-od-tych-ktore-boli-dvodom-jej-odovzdania-na-vykonanie-druheho-ez-nie-je-v-rozpore-s-pravom-eu-ak-tato-osoba-dobrovolne-opustila-clensky-stat-ktory-vydal-prvy-ez-4970.htmlV tejto súvislosti musí dať súhlas vykonávajúci orgán členského štátu, ktorý odovzdal stíhanú osobu na základe druhého EZTue, 01 December 2020 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 01 December 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4969.htmlMinisterka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade sa zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.Mon, 30 November 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 30 November 2020 0:10:00 CETPrezumpcia neviny a rozhodnutie o vzatí do väzbyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/prezumpcia-neviny-a-rozhodnutie-o-vzati-do-vazby-4946.htmlVšeobecne k základným zásadám trestného konania. Zásady trestného konania sa chápu ako vedúce právne idey, ktorým toto hlavné postavenie priznáva zákonodarca[1] v zákone[2]. Na nich je totiž vybudovaná organizácia trestného konania, úprava činnosti jeho orgánov[3], rozdelenie funkcií v trestnom konaní a všetky systémové a štrukturálne trestnoprocesné vzťahy.[4] V teórii trestného práva[5] sa už tradične základným zásadám trestného konania priznáva najmä normotvorný[6], poznávací[7], interpretačný[8] a aplikačný[9] význam.[10] Jednou zo zásad v systéme základných zásad trestného konania je aj zásada prezumpcie neviny.Mon, 30 November 2020 0:09:00 CETČlánky, trestné právo, Články a komentáreMon, 30 November 2020 0:09:00 CETZamestnanci získajú možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zamestnanci-ziskaju-moznost-vybrat-si-medzi-gastrolistkom-a-financnym-prispevkom-4943.htmlJednou z podstatných zmien, ktoré má s účinnosťou od 1. marca 2021 priniesť pripravovaná novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce“) je aj zavedenie možnosti výberu medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie, ako oprávnenia zamestnancov.Fri, 27 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreFri, 27 November 2020 0:10:00 CETZmeny v revíznych postupoch podľa návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní – už zasahttps://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-v-reviznych-postupoch-podla-navrhu-novely-zakona-o-verejnom-obstaravani-uz-zasa-4944.htmlKaždý by rád menil zákon o verejnom obstarávan. Minulý a predminulý rok sme v rovnakom čase uverejnili článok o zmenách v právnej úprave revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré priniesla novela zákona účinná od začiatku roka 2019 a ktoré mala priniesť ďalšia novela, ktorá sa však nakoniec pre neprehlasované veto prezidentky nestala súčasťou zákona. Očividne sa ale stalo tradíciou, že neuplynie ani rok a politici s úradníkmi začnú cítiť potrebu opäť sa pohrať s pravidlami verejného obstarávania.Thu, 26 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, Články a komentáreThu, 26 November 2020 0:10:00 CETVrátenie daruhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vratenie-daru-4945.htmlPredmetom darovania môže byť všetko čo môže byť predmetom vlastníctva, pričom predmet darovania musí byť vymedzený dostatočne určito, aby ho nebolo možné zameniť. Darovacou zmluvou darca bezplatne prenecháva alebo sľubuje prenechať obdarovanému predmet darovania a ten dar alebo sľub prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť, dobrovoľnosť a vymedzenie predmetu daru. Wed, 25 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 25 November 2020 0:10:00 CETŠkoda spôsobená štátnym zamestnancomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/skoda-spsobena-statnym-zamestnancom-4955.htmlImpulzom pre spracovanie tejto témy bola reakcia ústredného orgánu štátnej správy v rámci kontroly, ktorá sa dotkla aj otázky, či vznikla alebo nevznikla tomuto štátnemu orgánu škoda tým, že štátny orgán dostal dve vysoké pokuty, týkajúce sa tej istej zmluvy vrátane dodatku, uzatvorenej v súvislosti s verejným obstarávaním. Tue, 24 November 2020 0:09:00 CETČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 24 November 2020 0:09:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4959.htmlMinisterstvo životného prostredia SR spúšťa legislatívny proces k zásadnej novele geologického zákona a zákona o environmentálnych záťažiach. Po novom si štát bude môcť vymáhať od privatizérov náklady na likvidáciu toxických skládok a znečistených území. Zároveň sa odtajní register s takmer tisíckou pravdepodobných envirozáťaží. Mon, 23 November 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 23 November 2020 0:10:00 CETZáklady autorského práva a licenciehttps://www.epravo.sk/top/clanky/zaklady-autorskeho-prava-a-licencie-4948.htmlZ pohľadu právnej ochrany tvorivej duševnej činnosti je autorské právo dôležitou súčasťou slovenského právneho poriadku, ktorý poskytuje autorom, zamestnávateľom, objednávateľom a iným zainteresovaným subjektom právny základ oprávneného používania diel a prostriedky umožňujúce obranu pred neželaným zásahom do ich práv.Mon, 23 November 2020 0:09:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreMon, 23 November 2020 0:09:00 CETNový právny rámec umelej inteligencie: Európsky parlament navrhol maximálnu výšku náhrady škody spôsobenej umelou inteligenciouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-pravny-ramec-umelej-inteligencie-europsky-parlament-navrhol-maximalnu-vysku-nahrady-skody-spsobenej-umelou-inteligenciou-4958.htmlNa európskej úrovni nastal opäť posun pri formovaní právneho rámca regulácie umelej inteligencie, jej miesta a postavenia v spoločnosti. Európsky parlament prijal 22. októbra 2020 trojicu uznesení, v ktorých sa venoval etickému aspektu umelej inteligencie, oblasti práva duševného vlastníctva, v ktorej sa zaoberal aj otázkou umelej inteligencie ako autora diela, a v neposlednom rade zodpovednosti za škodu spôsobenú robotom.Fri, 20 November 2020 0:10:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 20 November 2020 0:10:00 CETPreberacie konanie https://www.epravo.sk/top/clanky/preberacie-konanie-4942.htmlMeškanie developera s odovzdaním nehnuteľnosti sa v posledných rokoch na Slovensku stalo štandardom, ktorí musia kupujúci trpezlivo tolerovať, častokrát naviac bez možnosti uplatnenia akejkoľvek zmluvnej pokuty voči meškajúcemu developerovi. Fri, 20 November 2020 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 20 November 2020 0:10:00 CETMôže požadovať policajt alebo zamestnávateľ doklad o negatívnom teste na COVID-19 ?https://www.epravo.sk/top/clanky/mze-pozadovat-policajt-alebo-zamestnavatel-doklad-o-negativnom-teste-na-covid-19-4941.htmlSúčasná vláda SR sa nepoučila z protiprávnych a protiústavných opatrení, ktoré prijímala v súvislosti prvou vlnou pandémie COVID-19 na jar 2020 a v nastavenom trende pokračuje aj pri opatreniach v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 na jeseň 2020. Takéto konanie vlády môžeme porovnať s autoritárskymi vládami potláčajúcimi základné ľudské práva a slobody obyvateľov tak ako to bolo v minulosti pri vládach totalitných a vládach popierajúcich holokaust v iných štátoch.Thu, 19 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreThu, 19 November 2020 0:10:00 CETExekučné konanie na území Slovenskej republikyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/exekucne-konanie-na-uzemi-slovenskej-republiky-4951.htmlVymáhanie pohľadávky je spojené nielen so súdnym konaním, ale spravidla aj s núteným výkonom súdneho rozhodnutia formou exekúcie. Na Slovensku ju vykonáva exekučný súd prostredníctvom poverení, ktoré na túto činnosť vydáva jednotlivým súdnym exekútorom. Systém vymáhania pohľadávok je regulovaný zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (skrátene „Exekučný poriadok“). Wed, 18 November 2020 0:09:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáre, konkurzné právoWed, 18 November 2020 0:09:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4954.htmlTo, ako prinavrátiť dôveru občanov v justíciu, bolo jednou z hlavných tém diskusie ministrov spravodlivosti členských krajín Rady Európy. Na videokonferencii „Nezávislosť justície a právny štát“ Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Novotný. Počas vystúpenia svojim kolegom priblížil kroky a plány Ministerstva spravodlivosti SR, ktorých cieľom je zabezpečiť v justícii vyššiu transparentnosť a efektívnosť. Mon, 16 November 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 16 November 2020 0:10:00 CETVýznam nariadenia neodkladného opatrenia popri zabezpečovacom opatreníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyznam-nariadenia-neodkladneho-opatrenia-popri-zabezpecovacom-opatreni-4947.htmlV aktuálnom príspevku sa budeme zaoberať praktickým významom nariadenia neodkladného opatrenia a zabezpečovacieho opatrenia pre veriteľa peňažnej pohľadávky. Uvedieme nedostatky zabezpečovacieho opatrenia, a taktiež dôvody pre nariadenie oboch opatrení popri sebe.Mon, 16 November 2020 0:09:00 CETČlánky, obchodné právo, správne právo, Články a komentáreMon, 16 November 2020 0:09:00 CETPovinnosti zamestnávateľa z pohľadu GDPR v súvislosti s celoplošným testovaním na covid-19https://www.epravo.sk/top/clanky/povinnosti-zamestnavatela-z-pohladu-gdpr-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-na-covid-19-4953.htmlV súvislosti so situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 pristúpila vláda Slovenskej republiky k plošnému testovaniu obyvateľstva, ktoré prebehlo na území celého Slovenska od 31.10.2020 a 1.11.2020. Druhé kolo plošného testovania sa podľa aktuálnych informácií uskutoční 6.11.2020 až 8.11.2020 výlučne v regiónoch so zvýšením výskytom tohto ochorenia. Mon, 16 November 2020 0:08:00 CETČlánky, pracovné právo, Články a komentáreMon, 16 November 2020 0:08:00 CETPotrebuje startup právnika?https://www.epravo.sk/top/clanky/potrebuje-startup-pravnika-4936.htmlDobrý právnik na začiatku môže startupu zachrániť existenciu a milióny eur. Snom väčšiny startupov je, zjednodušene povedané, posunúť úvodný podnikateľský nápad do možnosti praktickej realizácie, dosiahnuť jeho akceptáciu na trhu a následne ho pretaviť do komerčnej sféry, t.j.využívať ho na generovanie príjmov startupu. Fri, 13 November 2020 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreFri, 13 November 2020 0:10:00 CETAko postupovať pri porušení predkupného práva k nehnuteľnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/ako-postupovat-pri-poruseni-predkupneho-prava-k-nehnutelnosti-4933.htmlJedným z dôsledkov porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka je aj právo namietať relatívnu neplatnosť zmluvy. Zákon bližšie neupravuje spôsob, ktorým môže spoluvlastník uvedenú neplatnosť uplatňovať. V ďalšom texte sa pozrieme na to, ako sa môže dotknutý spoluvlastník brániť v prípade porušenia predkupného práva, a to najmä v kontexte katastrálneho konania. Thu, 12 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 12 November 2020 0:10:00 CETNadobudnutie majetku od nevlastníka: Nedbalí vlastníci, traste sahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nadobudnutie-majetku-od-nevlastnika-nedbali-vlastnici-traste-sa-4938.htmlZásada, že nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má on sám[1], je taká stará ako rímske právo. Moderné právne poriadky túto zásadu uplatňujú, zároveň však pripúšťajú i jej prelomenie – obvykle pomocou inštitútu vydržania ako aj nadobudnutia veci od nevlastníka.Wed, 11 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreWed, 11 November 2020 0:10:00 CETZlepšujeme pomoc pre obete trestných činovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zlepsujeme-pomoc-pre-obete-trestnych-cinov-4940.html​Obete trestných činov majú v trestnej politike štátu osobitné miesto. Musia „prekonať“ celé trestné konanie a následne sú často „nútené“ sa osobitne domáhať náhrady ujmy, ktorá im bola trestnou činnosťou spôsobená. Pri obetiach domáceho násilia je, žiaľ, stále nezriedkavým javom, že obeť nie je pochopená políciou ani prokuratúrou, a teda nemá možnosť, ako sa efektívne brániť. Ministerstvo spravodlivosti preto pripravilo právnu úpravu zameranú na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Návrh je momentálne už po medzirezortnom pripomienkovaní a v krátkej dobe by mohol byť predložený na rokovanie vlády.Tue, 10 November 2020 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, trestné právo, Články a komentáreTue, 10 November 2020 0:10:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4939.htmlPri obetiach domáceho násilia je, žiaľ, stále nezriedkavým javom, že obeť nie je pochopená políciou ani prokuratúrou, a teda nemá možnosť, ako sa efektívne brániť. Ministerstvo spravodlivosti preto pripravilo právnu úpravu zameranú na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Návrh je momentálne už po medzirezortnom pripomienkovaní a v krátkej dobe by mohol byť predložený na rokovanie vlády.Mon, 09 November 2020 0:10:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 09 November 2020 0:10:00 CET