ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Porušovanie ako tradícia?https://www.epravo.sk/top/clanky/porusovanie-ako-tradicia-5558.htmlSvet, ako ho poznáme, je sústavný boj. Môžeme ho prirovnať k ringu, pričom podnikanie je bojový šport, ktorý sa v ňom sústavne organizuje. Bohužiaľ, prirodzeným dôsledkom je aj porušovanie pravidiel, písaných či nepísaných. To sa týka aj obchodného tajomstva, ktoré je častým útokom rušiteľov. Tento článok je pokračovaním prvého článku s názvom Otvorene o obchodnom tajomstve.Fri, 30 September 2022 0:16:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 30 September 2022 0:16:00 CESTEfektívnejší výkon medzinárodných sankciíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/efektivnejsi-vykon-medzinarodnych-sankcii-5560.htmlMinisterstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej predložilo do medzirezortného pripomienkovania Návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca tohto roka k Návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine.Thu, 29 September 2022 0:41:00 CESTČlánky, medzinárodné právo verejné, Články a komentáreThu, 29 September 2022 0:41:00 CESTPovinnosť poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu kontrolovať obsah, ktorý si užívatelia želajú nahrať na svojich platformách pred ich šírením verejnosti, je zabezpečená primeranými zárukami, aby sa zaručila jej zlučiteľnosť s právom na slobodu prejavu a na informáciehttps://www.epravo.sk/top/clanky/povinnost-poskytovatelov-online-sluzieb-zdielania-obsahu-kontrolovat-obsah-ktory-si-uzivatelia-zelaju-nahrat-na-svojich-platformach-pred-ich-sirenim-verejnosti-je-zabezpecena-primeranymi-zarukami-aby-sa-zarucila-jej-zlucitelnost-s-pravom-na-slobodu-prejavu-a-na-informacie-5519.htmlSúdny dvor zamieta žalobu podanú Poľskom proti článku 17 smernice o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhuWed, 28 September 2022 0:17:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 28 September 2022 0:17:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozhodnutie-v-pripade-neprimeranej-dlzky-sudneho-konania-5561.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie v prípade Vassová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.Tue, 27 September 2022 0:44:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 27 September 2022 0:44:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5529.htmlMinisterstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient, ktorá upozorňuje používateľov elektronických občianskych preukazov, že najneskôr v posledný deň tohto roka im budú zrušené platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rezort tak pokračuje v informovaní o potrebe výmeny občianskych preukazov pre minimálne 30 000 ľudí na Slovensku, ktorí aktívne využívajú na svojom občianskom preukaze elektronický podpis.Mon, 26 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 26 September 2022 0:12:00 CESTNovela infozákona: ďalší krok k zvyšovaniu transparentnosti verejnej správyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-infozakona-dalsi-krok-k-zvysovaniu-transparentnosti-verejnej-spravy-5559.htmlMinisterka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Navrhovaná úprava je výrazným posunom pre tých, ktorí o informácie žiadajú a rovnako pre tých, ktorí ich poskytujú. Významne rozširuje okruh poskytovaných informácií aj okruh povinných osôb.Fri, 23 September 2022 0:36:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 23 September 2022 0:36:00 CESTČlenský štát môže v prípade závažného ohrozenia svojho verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti obnoviť kontrolu na svojich hraniciach s inými členskými štátmi, avšak nesmie prekročiť maximálnu celkovú dobu šiestich mesiacovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/clensky-stat-mze-v-pripade-zavazneho-ohrozenia-svojho-verejneho-poriadku-alebo-vnutornej-bezpecnosti-obnovit-kontrolu-na-svojich-hraniciach-s-inymi-clenskymi-statmi-avsak-nesmie-prekrocit-maximalnu-celkovu-dobu-siestich-mesiacov-5518.htmlOpätovné uplatnenie takéhoto opatrenia môže byť odôvodnené len v prípade, že dôjde k novému závažnému ohrozeniuThu, 22 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, správne právo, európske právo, Články a komentáreThu, 22 September 2022 0:12:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.sk/top/clanky/deal-monitor-5557.htmlPrinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.Wed, 21 September 2022 0:04:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 21 September 2022 0:04:00 CESTĽudskoprávne garancie určitosti priestupku a pojem schválnosťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ludskopravne-garancie-urcitosti-priestupku-a-pojem-schvalnost-5553.htmlSlovenské deliktuálne právo na zákonnej úrovni v zásade pozná rozdelenie protiprávnych činov medzi trestné činy a administratívne delikty – priestupky a iné správne delikty. Text ľudskoprávnych garancií uvedených v Ústave Slovenskej republiky a medzinárodných ľudskoprávnych zmluvách, najmä Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) naznačuje, napríklad pokiaľ ide o princíp nullum crimen sine lege (niet trestného činu bez zákona), že sa týka výhradne trestných činov, nie priestupkov.Tue, 20 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 20 September 2022 0:12:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5527.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 12. septembra 2022 v Prezidentskom paláci na mediálnom vyhlásení informovala o svojom rozhodnutí ohľadom referenda. Prezidentka referendum vypíše. V prípade prvej otázky z doručenej petície sa však zároveň obráti na ústavný súd vzhľadom k jej spornému zneniu. Po rozhodnutí ústavného súdu prezidentka vypíše referendum buď s jednou alebo dvomi otázkami.Mon, 19 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 19 September 2022 0:12:00 CESTOtvorene o obchodnom tajomstvehttps://www.epravo.sk/top/clanky/otvorene-o-obchodnom-tajomstve-5554.htmlV prostredí slobody podnikania je prirodzeným faktom vznik konkurencie na obchodnom trhu. Subjekty sa ocitajú v hospodárskej súťaži, kde navzájom súperia. Aby bol subjekt úspešný, musí využiť niečo, čím predstihne ostatných súťažiteľov, resp. podnikateľov, vďaka čomu získa výhodu, a to vo forme postupov a metód, ktoré sám vytvoril a ktoré nie sú iným konkurentom prístupné. Vtedy prichádza do popredia inštitút obchodného tajomstva, ktorý má v našich končinách dlhú a čiastočne zamotanú históriu. Či už ide o výrobné metódy, zoznam zákazníkov alebo recept, to všetko spôsobuje vyniknutie subjektu medzi ostatnými súťažiteľmi. Fri, 16 September 2022 0:39:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreFri, 16 September 2022 0:39:00 CESTSamotná skutočnosť, že sudca bol vymenovaný v čase, keď členský štát, ktorého je predstaviteľom, ešte nepredstavoval demokratický režim, nespochybňuje nezávislosť a nestrannosť tohto sudcuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/samotna-skutocnost-ze-sudca-bol-vymenovany-v-case-ked-clensky-stat-ktoreho-je-predstavitelom-este-nepredstavoval-demokraticky-rezim-nespochybnuje-nezavislost-a-nestrannost-tohto-sudcu-5517.htmlPoľský Najvyšší súd musí rozhodnúť v poslednom stupni o údajnej nekalej povahe indexačnej doložky v zmluve o úvere medzi spotrebiteľmi a poľskou bankou Getin Noble Bank.Wed, 14 September 2022 0:07:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 14 September 2022 0:07:00 CESTSpôsoby ukončenia pracovnej zmluvy pred vznikom pracovného pomeruhttps://www.epravo.sk/top/clanky/spsoby-ukoncenia-pracovnej-zmluvy-pred-vznikom-pracovneho-pomeru-5549.htmlZákonník práce[1] vo svojej druhej časti pomerne rozsiahlo rieši problematiku skončenia pracovného pomeru, pričom však tieto ustanovenia predpokladajú, že pracovný pomer už vznikol. Pracovný pomer pritom vzniká dňom určeným v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, a to dokonca bez ohľadu nato či zamestnanec v tento deň skutočne nastúpil do práce a začal vykonávať prácu pre zamestnanca[2]. V praxi sa však niekedy stane, že po podpise pracovnej zmluvy si to či už zamestnávateľ alebo aj zamestnanec rozmyslí a majú záujem na ukončení pracovnej zmluvy ešte pred nástupom zamestnanca do práce, čiže predtým ako vznikne pracovný pomer. Tue, 13 September 2022 0:52:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 13 September 2022 0:52:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5528.htmlNeskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, ktorá sa stáva zdrojom ich frustrácie, hnevu, zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie. Mon, 12 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 12 September 2022 0:12:00 CESTVäčšia ochrana spotrebiteľovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vacsia-ochrana-spotrebitelov-5551.htmlMinisterstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Cieľom je zaistiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii účinný a efektívny mechanizmus pre žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a zvýšiť tak dôveru spotrebiteľov, posilniť ich postavenie pri uplatňovaní ich práv, prispieť k spravodlivejšej hospodárskej súťaži a vytvoriť rovnaké podmienky pre obchodníkov pôsobiacich na vnútornom trhu.Fri, 09 September 2022 0:04:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 09 September 2022 0:04:00 CESTK výkladu pojmu „vymáhanie postúpeného nároku“ podľa ustanovenia § 530 Občianskeho zákonníka z pohľadu možnosti postupcu podať odporovaciu žalobuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/k-vykladu-pojmu-vymahanie-postupeneho-naroku-podla-ustanovenia-530-obcianskeho-zakonnika-z-pohladu-moznosti-postupcu-podat-odporovaciu-zalobu-5548.htmlPredstavte si nasledovnú modelovú situáciu: Ste majiteľom pohľadávky, avšak rozhodli ste sa, že ju „predáte“ - postúpite. Záujemca je ochotný za postúpenie pohľadávky zaplatiť, avšak keďže si uvedomuje, že dlžník s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať ambíciu svoj dlh splniť, ale bude robiť obštrukcie, zaplatí Vám len pod podmienkou, že si súdne konanie odkrútite zaňho.Thu, 08 September 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 08 September 2022 0:10:00 CESTVýnimka pre tzv. rozmnoženinu na súkromné použitie sa uplatní podľa smernice o autorskom práve na ukladanie rozmnoženiny chráneného diela na súkromné účely v cloudehttps://www.epravo.sk/top/clanky/vynimka-pre-tzv-rozmnozeninu-na-sukromne-pouzitie-sa-uplatni-podla-smernice-o-autorskom-prave-na-ukladanie-rozmnozeniny-chraneneho-diela-na-sukromne-ucely-v-cloude-5516.htmlNositelia práv musia dostať primeranú kompenzáciu, pričom jej zaplatenie však nemusia nevyhnutne znášať poskytovatelia clouduWed, 07 September 2022 0:04:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreWed, 07 September 2022 0:04:00 CESTOchrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach. Realita alebo zbožné želanie pacientov?https://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-osobnych-udajov-v-zdravotnickych-zariadeniach-realita-alebo-zbozne-zelanie-pacientov-5512.htmlPredstavte si to: Sedíte v čakárni svojho lekára, keď zrazu konečne zaznie výzva na vstup do ordinácie spolu s Vaším priezviskom. Alebo nedajbože ležíte na nemocničnom lôžku a z rozhovoru zdravotníckeho personálu zaznie meno pacienta, ktorého poznáte, lebo býva vo vedľajšom byte. Prípadne v rámci chodbového rozhovoru personálu nemocnice započujete, že na inom oddelení leží osoba, ktorú viete identifikovať – ide o Vašu sesternicu. Alebo horšie – dostanete sa na lôžkové oddelenie, kde jednou zo sestričiek je Vaša suseda, ktorá Vám v rámci bežného rozhovoru zazdieľa „pikošku“ o tom, že Zuza – to dievča, ktoré ste na strednej ani jedna nemali rady – porodila a svojho syna pomenovala Juan.Tue, 06 September 2022 0:09:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 06 September 2022 0:09:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5526.htmlVládny kabinet schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Mon, 05 September 2022 0:12:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 05 September 2022 0:12:00 CESTVláda schválila nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-schvalila-nove-opatrenia-pre-lepsiu-vymozitelnost-prava-5547.htmlMinistri na rokovaní vlády odobrili zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť. V budúcnosti by sa tak už nemuseli opakovať príbehy, akým bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či viaceré prípady stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené, no napriek tomu naďalej stoja. Ignorovanie súdneho rozhodnutia by po novom mohlo previnilca stáť až 30-tis. €, alebo mu môže byť zadržaný vodičský preukaz prípadne aj osvedčenie o evidencii vozidla, alebo mu zablokujú a znemožnia používať veci.Fri, 02 September 2022 0:31:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 02 September 2022 0:31:00 CESTImplementácia zákona o nájomnom bývaní do praxe https://www.epravo.sk/top/clanky/implementacia-zakona-o-najomnom-byvani-do-praxe-5509.htmlNárodná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. mája 2022 nový návrh zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“). Wed, 31 August 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 31 August 2022 0:10:00 CEST