ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Dôstojná práca pre všetkých: Rada o krok bližšie k prijatiu rozhodnutia Rady o Dohovore o násilí a obťažovaní https://www.epravo.sk/top/clanky/dstojna-praca-pre-vsetkych-rada-o-krok-blizsie-k-prijatiu-rozhodnutia-rady-o-dohovore-o-nasili-a-obtazovani-5865.htmlRada prijala pozíciu k návrhu rozhodnutia, ktorým sa členské štáty vyzývajú, aby ratifikovali Dohovor o násilí a obťažovaní (dohovor 190), ktorý prijala Medzinárodná organizácia práce.Wed, 27 September 2023 0:47:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, pracovné právo, Články a komentáreWed, 27 September 2023 0:47:00 CESTNový insolvenčný register podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a prehľad najpodstatnejších zmienhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novy-insolvencny-register-podla-zakona-c-72005-z-z-o-konkurze-a-restrukturalizacii-a-prehlad-najpodstatnejsich-zmien-5856.htmlOd 01. augusta 2023 vstúpila do platnosti novela č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa okrem iného novelizuje aj zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej ako „ZoKR“).Tue, 26 September 2023 0:39:00 CESTČlánky, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáreTue, 26 September 2023 0:39:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5877.htmlNariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je prilákať a zároveň uľahčiť príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia, aby sa uplatnili na trhu práce v Slovenskej republike.Mon, 25 September 2023 0:15:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 25 September 2023 0:15:00 CESTZločin v mene cti, nútené manželstvo a domáce násilie: generálny advokát Richard de la Tour spresňuje podmienky, za ktorých je štátna príslušníčka tretej krajiny oprávnená na medzinárodnú ochranuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zlocin-v-mene-cti-nutene-manzelstvo-a-domace-nasilie-generalny-advokat-richard-de-la-tour-spresnuje-podmienky-za-ktorych-je-statna-prislusnicka-tretej-krajiny-opravnena-na-medzinarodnu-ochranu-5866.htmlŽene, ktorá je vystavená riziku, že sa po návrate do svojej krajiny pôvodu stane obeťou týchto činov, možno priznať postavenie utečenca na základe jej príslušnosti k „určitej sociálnej skupine“Fri, 22 September 2023 0:56:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreFri, 22 September 2023 0:56:00 CESTZavedenie legálnych definícií v oblasti kryptomien a zníženie sadzby dane pri ich dlhodobom držaníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zavedenie-legalnych-definicii-v-oblasti-kryptomien-a-znizenie-sadzby-dane-pri-ich-dlhodobom-drzani-5862.htmlVirtuálne meny, ako ich zákonodarca nazýva, prevažne známe aj ako kryptomeny, v súčasnosti už nie sú takou novinkou ako pred rokmi. Dokonca kryptomeny ako Bitcoin (BTC) a najväčsí altcoin Ethereum (ETH) sú už celosvetovo známe. Postupne sa digitálny svet rozšíril o veľké množstvo kryptomien, medzi ktoré patria aj altcoiny ako napr. Binance Coin (BNB), Ripple (XRP), Polygon (MATIC) a Tron (TRX); stablecoiny ako napr. Tether (USDT) a USD Coin (USDC); memecoiny ako Shiba Inu (SHIB) a Dogecoin (DOGE), či dokonca NFT ako napr. videá Logana Paula alebo kolekcia Bored Ape. Thu, 21 September 2023 0:45:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 21 September 2023 0:45:00 CESTRada prijala: nový právny predpis EÚ na modernizáciu justičnej spolupráce v prípadoch terorizmu https://www.epravo.sk/top/clanky/rada-prijala-novy-pravny-predpis-eu-na-modernizaciu-justicnej-spoluprace-v-pripadoch-terorizmu-5864.htmlRada dnes s konečnou platnosťou schválila nový právny predpis EÚ, ktorým sa posilní digitálna výmena informácií v prípadoch terorizmu medzi vnútroštátnymi orgánmi a Eurojustom. Vďaka efektívnejšej výmene počas vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov budú mať orgány členských štátov aj agentúry EÚ prístup k najúplnejším a najaktuálnejším informáciám o prípadoch terorizmu.Wed, 20 September 2023 0:45:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 20 September 2023 0:45:00 CESTPredkupné právo s vecnoprávnymi účinkami bez prevodu nehnuteľnosti z pohľadu vývoja rozhodovacej praxe katastra nehnuteľnostíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/predkupne-pravo-s-vecnopravnymi-ucinkami-bez-prevodu-nehnutelnosti-z-pohladu-vyvoja-rozhodovacej-praxe-katastra-nehnutelnosti-5858.htmlJe dohoda o predkupnom práve s vecnoprávnymi účinkami možná aj bez toho, aby takáto dohoda tvorila súčasť scudzovanej zmluvy alebo na takúto zmluvu nadväzovala? Ako bude príslušný kataster nehnuteľností postupovať v prípade návrhu na zápis predkupného práva ako vecného bremena v takomto prípade?Tue, 19 September 2023 0:12:00 CESTČlánky, Články a komentáreTue, 19 September 2023 0:12:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5860.htmlPrezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov v súvislosti s podmienkami platnosti pre miestne referendum v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest. Národná rada dňa 9. mája 2023 prerokovala poslanecký návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Mon, 18 September 2023 0:47:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 18 September 2023 0:47:00 CESTFenomén nových psychoaktívnych látok a jeho právna úprava v rámci Európskej úniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/fenomen-novych-psychoaktivnych-latok-a-jeho-pravna-uprava-v-ramci-europskej-unie-5859.htmlV dnešnej dobe sa stretávame s rastúcou problematikou psychotropných (psychoaktívnych) látok a ich nových variantov, ktoré predstavujú vážne hrozby pre verejné zdravie a spoločnosť ako celok. Psychotropné látky ovplyvňujúce ľudskú psychiku a centrálny nervový systém majú dlhú históriu užívania a regulácie, no v posledných rokoch sa stretávame s novým fenoménom: novými psychoaktívnymi látkami (NPL), známe tiež ako „legal highs“ či „dizajnérske drogy“, ktoré sú obvykle dostupnejšími verziami omamných a psychotropných látok.Thu, 14 September 2023 14:53:00 CESTČlánky, občianske právo, ústavné právo, Články a komentáreThu, 14 September 2023 14:53:00 CESTŠírenie hudobného diela ako hudobnej kulisy v dopravnom prostriedku na prepravu cestujúcich predstavuje verejný prenos v zmysle práva Úniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/sirenie-hudobneho-diela-ako-hudobnej-kulisy-v-dopravnom-prostriedku-na-prepravu-cestujucich-predstavuje-verejny-prenos-v-zmysle-prava-unie-5857.htmlTo však neplatí v prípade samotnej inštalácie zvukového zariadenia a prípadne softvéru umožňujúceho šírenie hudobnej kulisy v dopravnom prostriedkuThu, 14 September 2023 0:51:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreThu, 14 September 2023 0:51:00 CESTŠtát uspel v dvoch prípadoch pred Európskym súdom pre ľudské právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/stat-uspel-v-dvoch-pripadoch-pred-europskym-sudom-pre-ludske-prava-5854.htmlESĽP rozhodnutiami vyhlásenými 7. septembra 2023 zamietol sťažnosť týkajúcu sa policajného zásahu v Zborove v roku 2017 aj sťažnosť týkajúcu sa odpočúvania a použitia dôkazov získaných odpočúvaním Wed, 13 September 2023 0:49:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 13 September 2023 0:49:00 CESTNovela zákona o sociálnom poistení týkajúca sa nároku na materské https://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-socialnom-poisteni-tykajuca-sa-naroku-na-materske-5853.htmlCieľom novely zákona o sociálnom poistení je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tue, 12 September 2023 0:45:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 12 September 2023 0:45:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5852.htmlSlovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny. Jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia sú kľúčovými krokmi na dosiahnutie stanovených cieľov v dlhodobom horizonte. Mon, 11 September 2023 0:09:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 11 September 2023 0:09:00 CESTEurópsky zatykač: riziko zjavného ohrozenia zdravia vyžiadanej osoby odôvodňuje dočasné pozastavenie jej odovzdania a zaväzuje vykonávací orgán vyžiadať si od orgánu vydávajúceho zatykač informácie týkajúce sa podmienok, za akých má byť táto osoba stíhaná a zadržiavanáhttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-zatykac-riziko-zjavneho-ohrozenia-zdravia-vyziadanej-osoby-odvodnuje-docasne-pozastavenie-jej-odovzdania-a-zavazuje-vykonavaci-organ-vyziadat-si-od-organu-vydavajuceho-zatykac-informacie-tykajuce-sa-podmienok-za-akych-ma-byt-tato-osoba-stihana-a-zadrziavana-5850.htmlPokiaľ odovzdanie môže ťažko chorú osobu vystaviť neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, ktoré v primeranej lehote nemožno odvrátiť, vykonávací orgán nemôže vykonať európsky zatykačFri, 08 September 2023 0:22:00 CESTČlánky, trestné právo, správne právo, európske právo, Články a komentáreFri, 08 September 2023 0:22:00 CESTGenerálna advokátka Ćapeta: právo Únie v zásade nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje preverovanie priamych zahraničných investícií s pôvodom v tretích krajinách, aj keď sú uskutočňované prostredníctvom spoločnosti so sídlom v EÚhttps://www.epravo.sk/top/clanky/generalna-advokatka-apeta-pravo-unie-v-zasade-nebrani-vnutrostatnej-pravnej-uprave-ktora-umoznuje-preverovanie-priamych-zahranicnych-investicii-s-pvodom-v-tretich-krajinach-aj-ked-su-uskutocnovane-prostrednictvom-spolocnosti-so-sidlom-v-eu-5849.htmlTaká vnútroštátna právna úprava spadá do pôsobnosti nariadenia o preverovaní priamych zahraničných investícií1, a preto musí zabezpečiť, aby individuálne rozhodnutia o preverovaní boli odôvodnené a spĺňali požiadavky primeranosti, ako to vyžadujú pravidlá Zmluvy o voľnom pohybe kapitálu a slobode usadiť sa.Thu, 07 September 2023 0:17:00 CESTČlánky, medzinárodné právo verejné, európske právo, Články a komentáreThu, 07 September 2023 0:17:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade X proti Slovenskej republikehttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-x-proti-slovenskej-republike-5848.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že došlo k porušeniu práva sťažovateľky na rešpektovanie rodinného života, zaručeného článkom 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôdWed, 06 September 2023 0:08:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreWed, 06 September 2023 0:08:00 CESTBezodplatná stáž – kedy je možná, a kedy niehttps://www.epravo.sk/top/clanky/bezodplatna-staz-kedy-je-mozna-a-kedy-nie-5846.htmlMnohé firmy na Slovensku ponúkajú možnosť absolvovať u nich stáž ako spôsob nadobudnutia nových znalosti, ale aj praktických skúseností do budúcnosti. Stážisti obvykle bývajú za absolvovanie stáže odmeňovaní, ale niekedy firma vyžaduje, aby vykonávali stáž bez nároku za odmenu. V tejto súvislosti preto vzniká otázka, či je takýto postup vôbec na Slovensku legálny. Tue, 05 September 2023 0:40:00 CESTČlánky, občianske právo, pracovné právo, Články a komentáreTue, 05 September 2023 0:40:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5847.htmlMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce. Mon, 04 September 2023 0:47:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 04 September 2023 0:47:00 CESTMinisterstvo spravodlivosti reaguje na nedávnu tragickú udalosť. Prináša riešenie zlepšenia kontroly nad osobami, ktoré sú v ochrannom liečení a ochrannom dohľadehttps://www.epravo.sk/top/clanky/ministerstvo-spravodlivosti-reaguje-na-nedavnu-tragicku-udalost-prinasa-riesenie-zlepsenia-kontroly-nad-osobami-ktore-su-v-ochrannom-lieceni-a-ochrannom-dohlade-5845.htmlVláda SR schválila návrh zákona Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý má zmeniť a doplniť existujúcu legislatívu v oblasti ochranného liečenia a ochranného dohľadu. Cieľom je zabezpečiť ochranu spoločnosti pred osobami, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť a potrebujú liečbu. Vláda navrhne NR SR tento zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.Fri, 01 September 2023 0:49:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, Články a komentáreFri, 01 September 2023 0:49:00 CESTPremeny obchodných spoločností a družstiev po novom – 3. časť - Vnútroštátne odštiepenie, rozštiepenie a iné detaily premienhttps://www.epravo.sk/top/clanky/premeny-obchodnych-spolocnosti-a-druzstiev-po-novom-3-cast-vnutrostatne-odstiepenie-rozstiepenie-a-ine-detaily-premien-5843.htmlPrinášame v poradí už tretí článok zo série venujúcej sa premenám obchodných spoločností podľa zákona č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“). V tomto článku sa budeme detailnejšie venovať rozdeleniam, teda odštiepeniu a rozštiepeniu. Taktiež sa zameriame na aspekty ochrany veriteľov, spoločníkov, akcionárov, či osobitnej zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu pre všetky premeny. Thu, 31 August 2023 0:50:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreThu, 31 August 2023 0:50:00 CESTRozsudok Súdneho dvora vo veci C-5/22 | Green Network (Príkaz na náhradu nákladov)https://www.epravo.sk/top/clanky/rozsudok-sudneho-dvora-vo-veci-c-522-green-network-prikaz-na-nahradu-nakladov-5841.htmlNárodné energetické regulačné orgány môžu mať právomoc uložiť elektroenergetickým podnikom povinnosť vrátiť sumy vybrané v rozpore s požiadavkami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľov Ochrana spotrebiteľov skutočne patrí medzi povinnosti týchto orgánovWed, 30 August 2023 0:24:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 30 August 2023 0:24:00 CEST