ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Dohoda dedičov a prechod dlhovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dohoda-dedicov-a-prechod-dlhov-4842.htmlDedenie a nadobúdanie dedičstva upravujú ustanovenia §-u 460 a nasl. z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa pričom sa dedí zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak je viac dedičov môžu uzavrieť o dedičstve dohodu, ktorá pokiaľ neodporuje zákonu alebo dobrým mravom je schválená súdom.Tue, 14 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 14 July 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4844.htmlŠtudenti probačnej a mediačnej práce budú praxovať priamo na súdoch. Od nového akademického roka sa nádejní probační a mediační úradníci aktívne zapoja do práce na jednotlivých súdoch. Súdy v Košickom a Prešovskom kraji pomôžu študentom spojiť teóriu s praxou v záujme lepšie ich pripraviť na budúce povolanie. Mon, 13 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 13 July 2020 0:10:00 CESTMožno zažalovať štát v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami?https://www.epravo.sk/top/clanky/mozno-zazalovat-stat-v-suvislosti-s-protiepidemiologickymi-opatreniami-4840.htmlPomerne frekventovanou sa v poslednej dobe, a to nielen v právnych kruhoch, stáva otázka prípadnej zodpovednosti štátu za opatrenia prijaté v boji s koronavírusom. Štát totižto od 12. 3. 2020 výrazne zasiahol nielen do bežného fungovania spoločnosti, ale aj do základných práv a slobôd jednotlivcov. Fri, 10 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreFri, 10 July 2020 0:10:00 CESTDaňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podaťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-stale-mzete-podat-4841.htmlPodať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa, zatiaľ, neskončila. Rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.Thu, 09 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 09 July 2020 0:10:00 CESTMediácia – inštitút pre mimosúdne riešenie sporovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/mediacia-institut-pre-mimosudne-riesenie-sporov-4839.htmlMediačné konanie predstavuje moderný a vo svete veľmi obľúbený nástroj mimosúdneho riešenia sporov. Je to kreatívny, neformálny, dobrovoľný, flexibilný proces, ktorý podporuje tvorivé a netradičné riešenia vzniknutých konfliktných situácií s prihliadnutím na najlepší záujem oboch strán mediácie. Z praktického pohľadu tento spôsob riešenia konfliktov sa využíva v prípade, keď vzájomný spor dosiahol stupeň, ktorý už strany nedokážu vyriešiť svojpomocne bez pomoci tretej osoby - certifikovaného odborníka. Mediácia predstavuje facelidovanú negociáciu, t. j. proces, v ktorom pomocou vyjednávania strany mediácie dospievajú k dohode.Wed, 08 July 2020 0:09:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 08 July 2020 0:09:00 CESTReforma justície nepočká – odpočet prvých 100 dníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/reforma-justicie-nepocka-odpocet-prvych-100-dni-4838.html​​Napriek tomu, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková musela okamžite po nástupe riešiť krízovú situáciu v súvislosti s koronavírusom, s rovnakým tempom sa tím na ministerstve pod jej vedením pustil aj do plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády. Cieľom je naplniť záväzok z programového vyhlásenia v oblasti spravodlivosti, ktorým je obnova dôvery v právny štát a to, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Už počas prvých 100 dní od nástupu ministerky sa nielen že podarilo naštartovať prácu na reformách a legislatívnych úpravách, ale ministerstvo pod jej vedením predstavilo aj konkrétne výsledky.Tue, 07 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 07 July 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4843.htmlMenej byrokracie, lepšie čerpanie eurofondov, jednotná a systematická podpora regionálneho rozvoja a informatizácia, ktorá bude konečne slúžiť občanom. To sú hlavné ciele nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky. Vláda následne schválila štatút nového ministerstva.Mon, 06 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 July 2020 0:10:00 CESTĎalšia „COVID-19“ novela Zákonníka práce, ktorá má pomôcť zamestnancom aj zamestnávateľomhttps://www.epravo.sk/top/clanky/dalsia-covid-19-novela-zakonnika-prace-ktora-ma-pomct-zamestnancom-aj-zamestnavatelom-4832.htmlV súvislosti so situáciou ohľadne pandémie spôsobenej koronavírusom parlament schválil ďalšiu novelu Zákonníka práce (zákon č. 157/2020 Z. z.) s cieľom zmierniť nárast nezamestnanosti.Fri, 03 July 2020 0:01:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 03 July 2020 0:01:00 CESTSlovensko uspelo na Súdnom dvore v Luxemburgu v spore týkajúcom sa zdravotných poisťovníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/slovensko-uspelo-na-sudnom-dvore-v-luxemburgu-v-spore-tykajucom-sa-zdravotnych-poistovni-4825.htmlTýmto sa potvrdilo rozhodnutie Európskej komisie z roku 2014, ktoré nekonštatovalo porušenie pravidiel štátnej pomoci zo strany SR. Súdny dvor 11. 6. 2020 vyniesol rozsudok v spojených veciach C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Celý text rozsudku bude zverejnený na stránke Súdneho dvora.Thu, 02 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 02 July 2020 0:10:00 CESTPomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného https://www.epravo.sk/top/clanky/pomoc-najomcom-formou-statnej-dotacie-na-uhradu-najomneho-4828.htmlDňa 17.06.2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. [1] (ďalej len „Novela“). Wed, 01 July 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 01 July 2020 0:10:00 CESTSkutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania https://www.epravo.sk/top/clanky/skutkove-tvrdenia-ich-popretie-nesporne-skutkove-zistenia-a-koncentracia-konania-4822.htmlJednou zo základných procesných povinností strán sporu je povinnosť tvrdiť. Inak povedané, strany sporu sú povinné uvádzať skutkové tvrdenia.Tue, 30 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 30 June 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4834.htmlMinisterstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej zavádza nový transparentný systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch. Končí sa tak doterajšia prax prideľovania voľných sudcovských miest „len“ na základe osobných stretnutí predsedov krajských súdov s vedením rezortu a sile ich argumentácie.Mon, 29 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 29 June 2020 0:10:00 CESTWolf Theiss na Slovensku expanduje: Bruno Štefánik a Marko Ernek sa pripoja k tímu Wolf Theiss v Bratislavehttps://www.epravo.sk/top/aktualne/wolf-theiss-na-slovensku-expanduje-bruno-stefanik-a-marko-ernek-sa-pripoja-k-timu-wolf-theiss-v-bratislave-4833.htmlBruno Štefánik a Marko Ernek sa od 1. júla 2020 pripoja k tímu bratislavskej kancelárie Wolf Theiss, Bruno Štefánik na pozícii Counsel a Marko Ernek na pozícii Senior Associate. Prijatie týchto dvoch skúsených právnikov je ďalším krokom v plánovanej expanzii firmy na Slovensku. Spoločnosť Wolf Theiss sa rozhodla pre posilnenie svojich tímov v oblastiach práva obchodných spoločností/fúzií a akvizícií, bankovníctva a financií, súťažného práva a riešenia sporov , čím zaisťuje kontinuálne pre svojich klientov špičkové poradenstvo naprieč celým spektrom obchodného práva. Od 1. júla 2020 budú ďalšou posilou tímu aj dvaja právnici na pozícii Associate, Stanislav Bojňanský a Marcel Vereš.Fri, 26 June 2020 0:09:00 CESTČlánky a komentáre, Aktuálne, tlačové správyFri, 26 June 2020 0:09:00 CESTSkutočnosť, že právomoc vymenúvať a odvolávať predsedu národného regulačného orgánu prešla na Slovensku z prezidenta republiky na vládu, sama osebe nepredstavuje porušenie smernice o trhu s elektrinouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/skutocnost-ze-pravomoc-vymenuvat-a-odvolavat-predsedu-narodneho-regulacneho-organu-presla-na-slovensku-z-prezidenta-republiky-na-vladu-sama-osebe-nepredstavuje-porusenie-smernice-o-trhu-s-elektrinou-4827.htmlSlovensko môže rovnako, s výhradou zaručenia nezávislosti regulačného orgánu, stanoviť účasť zástupcov svojich ministerstiev v určitých konaniach pred týmto orgánom s cieľom zabezpečiť ochranu verejného záujmu.Fri, 26 June 2020 0:09:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 26 June 2020 0:09:00 CESTOd júla pribudnú prevádzkovateľom online trhovísk a obchodov nové povinnostihttps://www.epravo.sk/top/clanky/od-jula-pribudnu-prevadzkovatelom-online-trhovisk-a-obchodov-nove-povinnosti-4813.htmlUž čoskoro nadobudne účinnosť vôbec prvý právny predpis, ktorý bude na úrovni Európskej únie regulovať vzťahy medzi poskytovateľmi online sprostredkovateľských služieb (akými sú najrôznejšie online trhoviská, online obchody s aplikáciami či tzv. online porovnávače cien) a ostatnými podnikateľmi, ktorí práve prostredníctvom týchto online platforiem ponúkajú zákazníkom svoj tovar alebo služby.Thu, 25 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 25 June 2020 0:10:00 CESTLikvidácia, teraz alebo .... neskôr výrazne komplikovanejšiehttps://www.epravo.sk/top/clanky/likvidacia-teraz-alebo-neskr-vyrazne-komplikovanejsie-4816.htmlČi už v nadväznosti na ekonomické a sociálne dôsledky koronakrízy, alebo bez ohľadu na ne, podnikatelia, ktorí plánujú v blízkej dobe likvidáciu spoločnosti by mali spozornieť.Wed, 24 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreWed, 24 June 2020 0:10:00 CESTCestujúci v leteckej doprave, ktorému bola poskytnutá náhrada za zrušenie letu a ktorý prijal ponuku presmerovania na iný let, má právo na náhradu z dôvodu meškania tohto presmerovaného letuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cestujuci-v-leteckej-doprave-ktoremu-bola-poskytnuta-nahrada-za-zrusenie-letu-a-ktory-prijal-ponuku-presmerovania-na-iny-let-ma-pravo-na-nahradu-z-dvodu-meskania-tohto-presmerovaneho-letu-4810.htmlCestujúci podali proti spoločnosti Finnair žalobu, ktorou sa domáhali, aby bola poslednej uvedenej leteckej spoločnosti uložená povinnosť na základe nariadenia o cestujúcich v leteckej doprave[1] zaplatiť každému z nich sumu 600 eur, zvýšenú o úroky, z dôvodu zrušenia pôvodného letu z Helsínk do Singapuru.Tue, 23 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreTue, 23 June 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4830.htmlÚstavnoprávny výbor zriadil dve poradné komisie: pre tvorbu práva a pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov. Rada prokurátorov bude mať legitimitu vyjadrovať sa prostredníctvom svojho zástupcu ako člena Komisie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov napr. aj pri návrhoch na odvolanie generálneho prokurátora k tomu, či skutočne prestal svoju funkciu vykonávať čestne, riadne, nezávisle a nestranne.Mon, 22 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 22 June 2020 0:10:00 CESTCui bono zákaz nedeľného predaja?https://www.epravo.sk/top/clanky/cui-bono-zakaz-nedelneho-predaja-4829.htmlAj po ukončení núdzového stavu, ku ktorému došlo 13.6.2020 o 24:00, zostali naďalej platné a účinné opatrenia Úradu verejného zdravia SR (ÚVZ), vrátane opatrenia OLP/4738/2020 z 9.6.2020, ktoré ukladá tzv. zákaz nedeľného predaja za účelom výkonu dezinfekcie zatvorených priestorov (Opatrenie). Toto Opatrenie kritizuje nielen laická verejnosť (t.j. spotrebitelia), dotknutí podnikatelia (t.j. predávajúci) ale aj viacerí politici a právnici – odborníci v oblasti ústavného práva.Fri, 19 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreFri, 19 June 2020 0:10:00 CESTNovela zákona o zájazdochhttps://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-zajazdoch-4820.htmlŠírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť. Thu, 18 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreThu, 18 June 2020 0:10:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.sk/top/clanky/deal-monitor-4824.htmlPrinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.Wed, 17 June 2020 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 17 June 2020 0:10:00 CEST