ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Smernica proti praniu špinavých peňazí: ustanovenie, podľa ktorého musia byť informácie o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov, ktoré boli zaregistrované na území členských štátov, prístupné v každom prípade komukoľvek zo širokej verejnosti, je neplatnéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/smernica-proti-praniu-spinavych-penazi-ustanovenie-podla-ktoreho-musia-byt-informacie-o-konecnych-uzivateloch-vyhod-podnikatelskych-subjektov-ktore-boli-zaregistrovane-na-uzemi-clenskych-statov-pristupne-v-kazdom-pripade-komukolvek-zo-sirokej-verejnosti-je-neplatne-5665.htmlZásah do práv zaručených Chartou, ktorý obsahuje toto opatrenie, nie je ani obmedzený na to, čo je striktne nevyhnutné, ani primeraný sledovanému cieľuThu, 09 February 2023 0:26:00 CETČlánky, obchodné právo, finančné právo, európske právo, Články a komentáreThu, 09 February 2023 0:26:00 CETEurópsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť slovenského sudcu v súvislosti s protipandemickými opatreniamihttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-zamietol-staznost-slovenskeho-sudcu-v-suvislosti-s-protipandemickymi-opatreniami-5661.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Rozhodnutie prijal bez toho, aby túto sťažnosť oznámil žalovanému štátu, teda aj bez vyjadrenia Slovenskej republiky (takýto postup umožňujú procesné pravidlá konania pred ESĽP).Wed, 08 February 2023 0:11:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 08 February 2023 0:11:00 CETNajdôležitejšie zmeny obchodného zákonníka účinné od 1. februára 2023https://www.epravo.sk/top/clanky/najdlezitejsie-zmeny-obchodneho-zakonnika-ucinne-od-1-februara-2023-5663.htmlOd 1.2.2023 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka[1] („Novela“), ktorej cieľom bolo zjednodušiť prístup k podnikaniu napr. aj „formulárovým“ založením spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento cieľ je realizovaný umožnením:Tue, 07 February 2023 0:14:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 07 February 2023 0:14:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5638.htmlPri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by sa mohlo uplatniť právo maloletého pacienta na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Mon, 06 February 2023 0:03:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 06 February 2023 0:03:00 CETCielený softwarning priniesol milióny do rozpočtuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cieleny-softwarning-priniesol-miliony-do-rozpoctu-5662.htmlZasielanie softwarningových správ sa vypláca. Pomáhajú nielen daňovým subjektom, ale aj finančnej správe v lepšom výbere daní. Finančná správa koncom vlaňajška týmto spôsobom upozornila 696 daňových subjektov na to, že výsledok daňovej kontroly môže mať vplyv na výšku ich dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe týchto upozornení subjekty dobrovoľne dodatočne priznali dva milióny eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,1 milióna eur.Fri, 03 February 2023 0:16:00 CETČlánky, finančné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 03 February 2023 0:16:00 CETJednoduchší život, viac právnej istotyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/jednoduchsi-zivot-viac-pravnej-istoty-5660.htmlNavzájom blízke osoby, vrátane nezosobášených párov budú môcť jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Predpokladá to návrh vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je reakciou na dopyt po zlepšení ich právneho postavenia. Navrhované právne nástroje prinesú viac istoty do riešenia situácii v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti či ochrany maloletých.Thu, 02 February 2023 0:08:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 02 February 2023 0:08:00 CETVyhlásenie konkurzu na zmluvnú stranu zmluvy o predaji podnikuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vyhlasenie-konkurzu-na-zmluvnu-stranu-zmluvy-o-predaji-podniku-5658.htmlAktuálna hospodárska situácia predstavuje záťaž pre podnikateľské prostredie, pričom podnikatelia v snahe o optimalizáciu nákladov pristupujú ku krokom, ktorých cieľom je zefektívnenie podnikania. Jedným z riešení, ktoré je možné v súčasnej situácii sledovať, je predaj podniku alebo jeho časti. Wed, 01 February 2023 0:40:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreWed, 01 February 2023 0:40:00 CETOchrana dôverného zaobchádzania v oblasti verejného obstarávania musí byť vyvážená požiadavkami transparentnosti a účinnej súdnej ochranyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-dverneho-zaobchadzania-v-oblasti-verejneho-obstaravania-musi-byt-vyvazena-poziadavkami-transparentnosti-a-ucinnej-sudnej-ochrany-5652.htmlPrávo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vyžaduje zverejnenie všetkých informácií oznámených uchádzačmi len s výnimkou obchodného tajomstva, pretože takáto právna úprava môže zabrániť verejnému obstarávateľovi, aby nesprístupnil niektoré informácie, ktoré síce nepredstavujú obchodné tajomstvo, ale musia zostať neprístupnéTue, 31 January 2023 0:11:00 CETČlánky, obchodné právo, európske právo, Články a komentáreTue, 31 January 2023 0:11:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5645.htmlDňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov. Mon, 30 January 2023 0:53:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 30 January 2023 0:53:00 CETVšeobecný súd potvrdzuje oznámenie Komisie, ktorým odmietla prijať opatrenia požadované európskou iniciatívou občanov „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“https://www.epravo.sk/top/clanky/vseobecny-sud-potvrdzuje-oznamenie-komisie-ktorym-odmietla-prijat-opatrenia-pozadovane-europskou-iniciativou-obcanov-minority-safepack-one-million-signatures-for-diversity-in-europe-5651.htmlOpatrenia, ktoré už Únia prijala na účely zdôraznenia významu regionálnych alebo menšinových jazykov a podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, postačujú na dosiahnutie cieľov tejto iniciatívyFri, 27 January 2023 0:59:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreFri, 27 January 2023 0:59:00 CETCookies: aktuálna prax vo svetle novej právnej úpravyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/cookies-aktualna-prax-vo-svetle-novej-pravnej-upravy-5655.htmlDňa 01.02.2022 nadobudol účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách[1] (ďalej „ZoEK“). Okrem transpozície právnej úpravy v oblasti elektronických komunikácií[2] došlo týmto zákonom aj k transpozícii právnej úpravy v oblasti tzv. cookies[3]. Thu, 26 January 2023 0:10:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreThu, 26 January 2023 0:10:00 CETVnútroštátny súd je povinný z vlastného podnetu preskúmať zákonnosť opatrenia spočívajúceho v zaistení, ktoré bolo prijaté voči cudziemu štátnemu príslušníkovi s neoprávneným pobytom alebo žiadateľovi o azylhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vnutrostatny-sud-je-povinny-z-vlastneho-podnetu-preskumat-zakonnost-opatrenia-spocivajuceho-v-zaisteni-ktore-bolo-prijate-voci-cudziemu-statnemu-prislusnikovi-s-neopravnenym-pobytom-alebo-ziadatelovi-o-azyl-5650.htmlZ práva Únie[1] vyplýva, že prijatie opatrenia spočívajúceho v zaistení alebo zachovanie tohto opatrenia voči cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý podal žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu, podlieha splneniu viacerých podmienok zákonnostiWed, 25 January 2023 0:51:00 CETČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáreWed, 25 January 2023 0:51:00 CET10 otázok pre ... Olivera Majdúchahttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-olivera-majducha-5648.htmlMgr. Oliver Majdúch, partner v MATHISON legal, advokátskej kancelárii pre Industry 4.0. Špecializuje sa na technológie, venture capital a startupy. Tue, 24 January 2023 0:31:00 CETČlánky, Články a komentáre, 10 otázokTue, 24 January 2023 0:31:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5644.htmlMinisterstvo spravodlivosti predstavuje návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov. Navzájom blízke osoby, vrátane nezosobášených párov budú môcť jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Predpokladá to návrh vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je reakciou na dopyt po zlepšení ich právneho postavenia. Mon, 23 January 2023 0:51:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 23 January 2023 0:51:00 CETEurobarometer: Občanov znepokojujú životné náklady, očakávajú ďalšie opatrenia https://www.epravo.sk/top/clanky/europske-pravo/eurobarometer-obcanov-znepokojuju-zivotne-naklady-ocakavaju-dalsie-opatrenia-5647.htmlRastúce životné náklady sú aktuálne najnaliehavejším problémom pre 93% opýtaných v celej EÚ a 95% na Slovensku. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorého kompletné výsledky zverejnil vo štvrtok Európsky parlament. Podpora Únie je medzi respondentmi z celej EÚ aj zo Slovenska relatívne stabilná. Občania však očakávajú ďalšie kroky na zmiernenie negatívnych dôsledkov súčasných kríz.Fri, 20 January 2023 0:25:00 CETeurópske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 20 January 2023 0:25:00 CETUznané združenia na ochranu životného prostredia musia mať možnosť napadnúť na súde typové schválenie ES vozidiel, ktoré sú vybavené „rušiacimi zariadeniami“, ktoré môžu byť zakázanéhttps://www.epravo.sk/top/clanky/uznane-zdruzenia-na-ochranu-zivotneho-prostredia-musia-mat-moznost-napadnut-na-sude-typove-schvalenie-es-vozidiel-ktore-su-vybavene-rusiacimi-zariadeniami-ktore-mzu-byt-zakazane-5649.htmlSoftvér, ktorým sú vybavené vozidlá s dieselovým motorom a ktorý znižuje účinnosť systému regulácie emisií pri bežných teplotách a po väčšinu roka, je zakázaným rušiacim zariadenímThu, 19 January 2023 0:46:00 CETČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 19 January 2023 0:46:00 CETDEAL MONITORhttps://www.epravo.sk/top/clanky/deal-monitor-5642.htmlPrinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.Wed, 18 January 2023 0:34:00 CETČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 18 January 2023 0:34:00 CETSkončenie nájmu nebytového priestoru, dojednaného na dobu určitú (prenajímateľom)https://www.epravo.sk/top/clanky/skoncenie-najmu-nebytoveho-priestoru-dojednaneho-na-dobu-urcitu-prenajimatelom-5646.htmlUzatvorenie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom je jedným z najbežnejších typov zmluvy, ktorú môžu najmä podnikatelia uzavrieť. Nájom nebytových priestorov ako taký, upravuje zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež ako „Zákon“), ktorý má v tomto prípade prednosť pred ustanoveniami Občianskeho zákonníka[1]. Tue, 17 January 2023 0:23:00 CETČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 17 January 2023 0:23:00 CETUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5643.htmlMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Mon, 16 January 2023 0:51:00 CETČlánky, spravodajstvo, Články a komentáreMon, 16 January 2023 0:51:00 CETRestoratívna justícia na Slovenskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/restorativna-justicia-na-slovensku-5632.htmlKrajský súd v Žiline zabezpečuje oblasť restoratívnej justície prostredníctvom jednotlivých probačných a mediačných úradníkov, ktorí pôsobia na okresných súdoch v sídle kraja. Hoci vo svete je restoratívna justícia stará dobrá vec, na Slovensku ešte len začíname s takýmto iným prístupom v trestných veciach. Fri, 13 January 2023 0:45:00 CETČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 13 January 2023 0:45:00 CETGreenwashing ako skutková podstata nekalej súťaže https://www.epravo.sk/top/clanky/greenwashing-ako-skutkova-podstata-nekalej-sutaze-5641.htmlPojem greenwashing je relatívne nový pojem, ktorého podstata spočíva v označovaní tovaru alebo služieb mylnými, zavádzajúcimi alebo klamlivými tvrdeniami, ktoré svojím obsahom navodzujú dojem, že sú environmentálne prínosné a priateľské k životnému prostrediu. Greenwashing sa dostal do pozornosti vďaka tomu, že v dôsledku klimatickej krízy sa do popredia záujmu širokej verejnosti dostala oblasť ochrany životného prostredia. Thu, 12 January 2023 0:10:00 CETČlánky, obchodné právo, Články a komentáreThu, 12 January 2023 0:10:00 CET