ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-neprimeranej-dlzky-sudneho-konania-4902.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Perhács proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľovi 2 000 EUR ako náhradu nemajetkovej ujmy a 250 EUR ako náhradu trov konania. Tue, 29 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreTue, 29 September 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4903.htmlEurópska komisia spustila verejnú konzultáciu k hodnoteniu pravidiel Európskej únie pre zavádzanie širokopásmových sietí, ako jeden zo spôsobov získania názorov verejnosti, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu EÚ, pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci v oblasti zavádzania širokopásmovej infraštruktúry. Vyjadriť svoj názor tak môžete až do 5. januára 2021.Mon, 28 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 28 September 2020 0:10:00 CESTZúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako jedna z modifikácií jeho rozsahuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zuzenie-bezpodieloveho-spoluvlastnictva-manzelov-ako-jedna-z-modifikacii-jeho-rozsahu-4898.htmlOkamihom uzatvorenia manželstva dochádza ku vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov („BSM“). Vznik BSM nie je možne vylúčiť avšak Občiansky zákonník umožňuje jeho modifikáciu, teda určité úpravy jeho rozsahu. Modifikácia BSM znamená, že manželia si vzájomnou dohodou odlišne od úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku môžu upraviť rozsah BSM.Fri, 25 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 25 September 2020 0:10:00 CESTZlepšujeme pomoc pre obete trestných činovhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zlepsujeme-pomoc-pre-obete-trestnych-cinov-4900.html​Ministerstvo spravodlivosti pripravilo právnu úpravu, zameranú na posilnenie práv obetí trestných činov a ich ochranu. Na stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou ju predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať a pripravenou úpravou chceme úroveň tejto ochrany podstatne zvýšiť. Thu, 24 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, trestné právo, Články a komentáreThu, 24 September 2020 0:10:00 CESTPoslanci posunuli efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva do druhého čítaniahttps://www.epravo.sk/top/clanky/poslanci-posunuli-efektivnejsie-zaistovanie-majetku-aj-nove-trestne-ciny-prikrmovania-a-ohybania-prava-do-druheho-citania-4899.htmlPoslanci Národnej rady SR v prvom čítaní odobrili rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie). Celý materiál je naplnením Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát.Wed, 23 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, trestné právo, správne právo, Články a komentáreWed, 23 September 2020 0:10:00 CESTNiekoľko jednoduchých krokov ako lepšie pripraviť spoločnosť na vstup investora alebo predajhttps://www.epravo.sk/top/clanky/niekolko-jednoduchych-krokov-ako-lepsie-pripravit-spolocnost-na-vstup-investora-alebo-predaj-4891.htmlPredaj kľúčových aktív podnikateľa, celej spoločnosti, či vstup nového investora do spoločnosti predstavujú zásadné kroky v životnom cykle podnikania. V praxi ide o komplikované procesy, ktoré môžu byť náročné z hľadiska nákladov, času, ale aj ľudskej energie. Pre potreby tohto článku budeme tieto (a iné podobné) procesy označovať súhrnným pojmom "M&A transakcia". Tue, 22 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 22 September 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4897.html Poslanci Národnej rady SR v stredu 16. septembra v prvom čítaní odobrili rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie).Mon, 21 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 21 September 2020 0:10:00 CESTŠtát aktivoval už takmer 90 percent e-schránok nepodnikateľského sektora, ďalšia fáza aktivácie začne v novembrihttps://www.epravo.sk/top/clanky/stat-aktivoval-uz-takmer-90-percent-e-schranok-nepodnikatelskeho-sektora-dalsia-faza-aktivacie-zacne-v-novembri-4896.htmlNárodná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktivovala doposiaľ 68 728 z približne 78 880 elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri. Elektronickú schránku má tak aktivovanú už 87 % organizácií nepodnikateľského sektora.Fri, 18 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, správne právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryFri, 18 September 2020 0:10:00 CESTInvestičné stimuly prinesú 175 nových pracovných miesthttps://www.epravo.sk/top/clanky/investicne-stimuly-prinesu-175-novych-pracovnych-miest-4895.htmlMinisterstvo hospodárstva poskytne trom spoločnostiam investičné stimuly v celkovej výške takmer 3 mil. eur. Návrh rezortu odobril vládny kabinet. Dohromady by vďaka investíciám týchto podnikov malo na Slovensku vzniknúť 175 nových pracovných miest. Slovensko zároveň začne monitorovať priame zahraničné investície, ktoré by mohli ohroziť alebo narušiť bezpečnosť a verejný poriadok. Na sledovanie týchto investícií a spoluprácu s ostatnými štátmi EÚ v tejto oblasti vznikne na MH SR kontaktné miesto. Thu, 17 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, obchodné právo, pracovné právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 17 September 2020 0:10:00 CESTSúdny dvor po prvýkrát, podal výklad nariadenia Únie zakotvujúceho „neutralitu internetu“https://www.epravo.sk/top/clanky/sudny-dvor-po-prvykrat-podal-vyklad-nariadenia-unie-zakotvujuceho-neutralitu-internetu-4893.htmlPožiadavky na ochranu práv užívateľov internetu a nediskriminačné zaobchádzania s prevádzkou stanovené v článku 3 tohto nariadenia bránia tomu, aby poskytovateľ prístupu k internetu uprednostňoval určité aplikácie a služby vo svojich ponukách, z ktorých profitujú tieto aplikácie a služby spadajúce do „nulovej tarify“, a používanie iných aplikácií a služieb sa podriaďuje opatreniam blokovania alebo spomaľovania prevádzkyWed, 16 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreWed, 16 September 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4892.htmlNa utorňajšej videokonferencii sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dohodla so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) na prehĺbení spolupráce. Tá sa týka projektu váženia prípadov, ale aj prípravy novej súdnej mapy. Spolupráca s komisiou spočíva napríklad v konzultáciách, dodaní expertných stanovísk a analýz, či v usporiadaní odborných stretnutí za okrúhlym stolom.Mon, 14 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 14 September 2020 0:10:00 CEST​ESĽP vyhlásil rozsudok v prípade dvoch sťažovateľov, ktorí namietali proti policajnému zásahu v Moldave nad Bodvouhttps://www.epravo.sk/top/clanky/eslp-vyhlasil-rozsudok-v-pripade-dvoch-stazovatelov-ktori-namietali-proti-policajnemu-zasahu-v-moldave-nad-bodvou-4886.htmlEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade R. R. a R. D. proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného zlého zaobchádzania, ktorému boli sťažovatelia vystavení počas policajného zásahu v Moldave nad Bodvou, následného vyšetrovania vykonávaného inšpekciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod dozorom prokuratúry, údajnej diskriminácie, ako aj neexistencie účinného prostriedku nápravy (články 3, 13 a 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Fri, 11 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 11 September 2020 0:10:00 CESTČo sa od januára zmení pre Brexit?https://www.epravo.sk/top/clanky/co-sa-od-januara-zmeni-pre-brexit-4890.htmlFinančná správa spustila aktualizovanú podstránku „Brexit“ na portáli finančnej správy. Nájdete tam všetky colné a daňové informácie o tom, ako sa zmení vzájomný režim medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou od nového roka. Na čo sa teda musíme pripraviť? Ako to bude vyzerať pri uplatňovaní colných predpisov, či už pri obchodných transakciách, poštových zásielkach, alebo bežnej turistike?Thu, 10 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 10 September 2020 0:10:00 CESTVláda schválila efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/vlada-schvalila-efektivnejsie-zaistovanie-majetku-aj-nove-trestne-ciny-prikrmovania-a-ohybania-prava-4885.html​Vláda odobrila rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin zneužitia práva (ohýbanie práva) a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (prikrmovanie). Celý materiál je naplnením Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát.Wed, 09 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, Články a komentáreWed, 09 September 2020 0:10:00 CESTK inštitútu zmeny žaloby v civilnom sporovom konaníhttps://www.epravo.sk/top/clanky/k-institutu-zmeny-zaloby-v-civilnom-sporovom-konani-4888.htmlV sporovom konaní platí, že predmet sporu vymedzuje žalobca. Žalobca totiž vo svojom žalobnom návrhu uvedie to, čoho sa na súde domáha a tým vymedzí, o čom daný spor bude. Tue, 08 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, správne právo, Články a komentáreTue, 08 September 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4887.htmlÚrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách. Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidentky a schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Novela tiež hovorí, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. .Mon, 07 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 07 September 2020 0:10:00 CESTNS ČR: Celorepublikoví zamestnávatelia nemôžu pri odmeňovaní diskriminovať svojich zamestnancov na základe ich sociálnoekonomických podmienok v mieste výkonu prácehttps://www.epravo.sk/top/clanky/ns-cr-celorepublikovi-zamestnavatelia-nemzu-pri-odmenovani-diskriminovat-svojich-zamestnancov-na-zaklade-ich-socialnoekonomickych-podmienok-v-mieste-vykonu-prace-4881.htmlNa Slovensku, ako aj v Českej republike, platí zásada rovnakého zaobchádzania pri odmeňovaní a zjednodušenie sa uplatňuje pravidlo „rovnaká mzda za rovnakú prácu“. Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú zamestnancov v rôznych regiónoch, sa často zaoberajú otázkou, či toto pravidlo zakazuje poskytnúť rôzne výšky mzdy zamestnancov vykonávajúcich viac-menej rovnakú prácu, ale v rôznych regiónoch (napríklad, či je možné zamestnancovi v Bratislave poskytnúť za tú istú prácu vyššiu mzdu ako zamestnancovi pracujúcemu v Košiciach). Fri, 04 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, pracovné právo, Články a komentáreFri, 04 September 2020 0:10:00 CESTPodiel zo zaplatenej dane môžete stále darovaťhttps://www.epravo.sk/top/clanky/podiel-zo-zaplatenej-dane-mzete-stale-darovat-4880.htmlDarovať podiel zo zaplatenej dane je stále možné. Daňové úrady v zákonom stanovených lehotách spracúvajú vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podaných zamestnancami či daňovníkmi v daňových priznaniach. Na účet nadácií, neziskových organizácií a občianskych združení poukázali darcovia už viac ako 31 mil. eur.Thu, 03 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, finančné právo, Články a komentáreThu, 03 September 2020 0:10:00 CESTMáte nájomnú zmluvu na dobu určitú? Ste si istý, že skončí uplynutím doby?https://www.epravo.sk/top/clanky/mate-najomnu-zmluvu-na-dobu-urcitu-ste-si-isty-ze-skonci-uplynutim-doby-4879.htmlNajvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej ako „Najvyšší súd“) nám v rámci svojej rozhodovacej činnosti priniesol zaujímavé rozhodnutie, ktoré poskytuje pomerne prelomový pohľad na konkludentné predlžovanie nájmu v súvislosti s nájmom nebytových priestorov.[1]Wed, 02 September 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 02 September 2020 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-4882.htmlSudcovia musia verejnosti dokázať, že sú dobrí, schopní, nezávislí a spravodliví. Uviedol to predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta. Návrhy, ako napríklad zavedenie majetkových priznaní sudcov, zmena súdnej mapy či zriadenie Najvyššieho správneho súdu, považuje za efektívne nástroje pri reforme justície. Mon, 31 August 2020 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 31 August 2020 0:10:00 CESTVymáhanie úverových pohľadávok v Českej republike vo svetle krízových opatrení proti koronavírusuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/vymahanie-uverovych-pohladavok-v-ceskej-republike-vo-svetle-krizovych-opatreni-proti-koronavirusu-4875.htmlPodobne ako došlo na Slovensku k prijatiu tzv. lex korona,[1] ktorého účelom je zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19 na široké spektrum subjektov vyskytujúcich sa na hospodárskom trhu a trhu finančných služieb, a ktorý sa v ustanoveniach §§ 30a až 30m venuje zavedeniu opatrení spočívajúcich v odklade splátok úveru poskytovaných spotrebiteľom a podnikateľom – fyzickým osobám, došlo na tomto poli aj v Českej republike k prijatiu niekoľkých mimoriadnych právnych noriem, ktoré cielia na zabezpečenie udržateľnosti úverového financovania v dobe predpokladanej zhoršenej platobnej morálky úverových dlžníkov, a to konkrétne:Fri, 28 August 2020 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, finančné právo, Články a komentáre, konkurzné právoFri, 28 August 2020 0:10:00 CEST