ePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ČlánkyskePravo.sk - Článkyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Ochrana záujmov maloletých detíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-zaujmov-maloletych-deti-5468.htmlPoslanci posunuli do ďalšieho čítania dôležitú zmenu legislatívy, ktorá prispeje k zlepšeniu ochrany najlepšieho záujmu maloletých detí v situáciách, keď sa ich rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú. Fri, 01 July 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreFri, 01 July 2022 0:10:00 CESTRecenzia https://www.epravo.sk/top/clanky/trestne-pravo/recenzia-5467.htmlŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., BOHUSLAV, L., NOVOTNÝ, O., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 1204 s. Thu, 30 June 2022 0:10:00 CESTtrestné právo, Články a komentáreThu, 30 June 2022 0:10:00 CESTParlament schválil novelu infozákonahttps://www.epravo.sk/top/clanky/parlament-schvalil-novelu-infozakona-5469.html Poslanci Národnej rady SR definitívne schválili novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v pléne predstavila ministerka spravodlivosti, Mária Kolíková. Návrh zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora do právneho poriadku Slovenskej republiky. Wed, 29 June 2022 0:02:00 CESTČlánky, občianske právo, európske právo, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 29 June 2022 0:02:00 CESTKonflikt medzi ochrannou známkou a nezapísaným označenímhttps://www.epravo.sk/top/clanky/konflikt-medzi-ochrannou-znamkou-a-nezapisanym-oznacenim-5462.htmlOchranné známky[1] alebo ľudovo povedané „značky“, patria medzi najznámejšie predmety duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Symbolizujú kvalitu, hodnoty a potenciál jej majiteľa, pričom sú aj zárukou pôvodu a kvality ponúkaných výrobkov a služieb. Sú významným marketingovým artiklom, ktorý priťahuje pozornosť mnohých zákazníkov. Tí si spravidla vyberajú jednotlivé produkty a služby podľa „značky“, ktorej dôverujú. Ochranné známky dotvárajú hodnotu firmy, ktorej patria. Problém nastáva, ak tretia osoba používa podobné označenie ako ochranná známka, ktoré však nie je registrované.Tue, 28 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, Články a komentáreTue, 28 June 2022 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5466.htmlPlatformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Patrí to medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o mediálnych službách. Nahradí doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Predložilo ho Ministerstvo kultúry (MK) SR. Mon, 27 June 2022 0:44:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 27 June 2022 0:44:00 CESTKódex schengenských hraníc: Rada prijala všeobecné smerovaniehttps://www.epravo.sk/top/clanky/kodex-schengenskych-hranic-rada-prijala-vseobecne-smerovanie-5461.htmlV rámci činnosti počas francúzskeho predsedníctva zameranej na reformu a posilnenie schengenského priestoru vzhľadom na nové výzvy dnes Rada prijala všeobecné smerovanie k reforme Kódexu schengenských hraníc.Fri, 24 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 24 June 2022 0:10:00 CEST10 otázok pre ... Františka Sedlačkahttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-frantiska-sedlacka-5449.htmlJUDr. František Sedlačko, PhD. LL.M. je zakladateľom a riadiacim partnerom bratislavskej advokátskej kancelárie SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. V advokácii pôsobí nepretržite od roku 2002. Je členom redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie, skúšobného senátu SAK pre advokátske skúšky a pracovných skupín SAK pre súkromné právo a pre veci advokátske. Pôsobí ako externý člen skúšobných komisií Právnickej fakulty UK a skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR pre justičnú skúšku. Je prísediacim sudcom disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu SR. Fri, 24 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokFri, 24 June 2022 0:10:00 CEST10 otázok pre ... Jakuba Maléhohttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-jakuba-maleho-5456.htmlJakub Malý je managing partnerom advokátskej kancelárie DETVAI LUDIK MALY | DLMU. Vo svojej praxi sa venuje problematike corporate governance, bankového a nebankového financovania, fúzií a akvizícii (M&A), real estate, zamestnaneckých schém spoluúčasti (ESOP). Radil domácim a zahraničným klientom pri viacerých významných akvizičných transakciách na slovenskom a medzinárodnom trhu. V rámci pro bono aktivít pomáhal viacerým občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.Thu, 23 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokThu, 23 June 2022 0:10:00 CESTNové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-opatrenia-pre-lepsiu-vymozitelnost-prava-5447.htmlMinisterstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti. Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja. Takéto ignorovanie súdneho rozhodnutia môže po novom vyjsť previnilca až 30-tis.€, alebo príde o vodičský preukaz, prípadne mu zablokujú a znemožnia používať jeho veci.Wed, 22 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 22 June 2022 0:10:00 CESTZaloženie spoločnosti s ručením obmedzeným v Estónskuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/zalozenie-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-v-estonsku-5444.htmlUrčite ste už počuli o Estónsku, vedeli ste však, že táto nádherná pobaltská krajina okrem svojich prírodných krás ponúka aj jedinečné prostredie pre Váš ďalší startup? Tue, 21 June 2022 0:04:00 CESTČlánky, obchodné právo, Články a komentáreTue, 21 June 2022 0:04:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5464.htmlSkúška odbornej spôsobilosti pre ľudí pôsobiacich v oblasti súkromnej bezpečnosti má po novom pozostávať iba zo skúšobného testu vykonávaného elektronickou formou. Doposiaľ bol potrebný písomný test a ústna skúška. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Mon, 20 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 20 June 2022 0:10:00 CESTRada prijala dve všeobecné smerovania a odporúčanie na zlepšenie operačnej policajnej spolupráce a výmeny informáciíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/rada-prijala-dve-vseobecne-smerovania-a-odporucanie-na-zlepsenie-operacnej-policajnej-spoluprace-a-vymeny-informacii-5460.htmlRada s cieľom účinne bojovať proti trestnej činnosti a reagovať na jej nové hrozby prijala odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci. Zároveň prijala všeobecné smerovania týkajúce sa o smernice o výmene informácií a o nariadení Prüm II.Fri, 17 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreFri, 17 June 2022 0:10:00 CESTNové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť právahttps://www.epravo.sk/top/clanky/nove-opatrenia-pre-lepsiu-vymozitelnost-prava-5448.htmlMinisterstvo spravodlivosti navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti. Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja. Takéto ignorovanie súdneho rozhodnutia môže po novom vyjsť previnilca až 30-tis.€, alebo príde o vodičský preukaz, prípadne mu zablokujú a znemožnia používať jeho veci.Thu, 16 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryThu, 16 June 2022 0:10:00 CESTDEAL MONITORhttps://www.epravo.sk/top/clanky/deal-monitor-5458.htmlPrinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.Wed, 15 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, ostatné právne odboryWed, 15 June 2022 0:10:00 CESTZmeny zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v priebehu roka 2022 a od 1. januára 2023https://www.epravo.sk/top/clanky/zmeny-zakona-c-4612003-z-z-o-socialnom-poisteni-v-priebehu-roka-2022-a-od-1-januara-2023-5455.htmlSociálne zabezpečenie ako celok možno definovať ako súbor právnych, finančných a organizačných noriem, nástrojov a opatrení, prostredníctvom ktorých sa zmierňujú a odstraňujú nepriaznivé sociálne situácie občanov. Systém sociálneho zabezpečenia štátu je preto neodlučiteľnou súčasťou našich životov. Tue, 14 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreTue, 14 June 2022 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5454.htmlMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine. Mon, 13 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 13 June 2022 0:10:00 CESTAML a pokutyhttps://www.epravo.sk/top/clanky/aml-a-pokuty-5453.htmlPráva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti upravené v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon“). Fri, 10 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, obchodné právo, trestné právo, finančné právo, Články a komentáreFri, 10 June 2022 0:10:00 CESTEurópsky súd pre ľudské práva rozhodol o porušení práva odsúdeného na prístup k súdu v dôsledku odmietnutia jeho odvolania proti súdnemu rozhodnutiuhttps://www.epravo.sk/top/clanky/europsky-sud-pre-ludske-prava-rozhodol-o-poruseni-prava-odsudeneho-na-pristup-k-sudu-v-dsledku-odmietnutia-jeho-odvolania-proti-sudnemu-rozhodnutiu-5452.htmlEurópsky súd pre ľudské práva („ESĽP“) rozsudkom v prípade Adamčo proti Slovenskej republike (č. 2) konštatoval porušenie práva na prístup k súdu, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súvislosti s odmietnutím odvolania odsúdeného proti súdnemu rozhodnutiu, zaslaného na súd prostredníctvom ústavu na výkon trestu odňatia slobody.Thu, 09 June 2022 9:06:00 CESTČlánky, európske právo, Články a komentáreThu, 09 June 2022 9:06:00 CESTOchrana záujmov maloletých detíhttps://www.epravo.sk/top/clanky/ochrana-zaujmov-maloletych-deti-5446.htmlVláda dnes schválila dôležitú zmenu legislatívy, ktorá prispeje k zlepšeniu ochrany najlepšieho záujmu maloletých detí v situáciách, keď sa ich rodičia rozvádzajú alebo rozchádzajú. Spolu so zmenou súdnej mapy, ktorá prinesie špecializáciu sudcov na rodinnoprávnu agendu, so zapojením odborníkov a zavedením nového multidisciplinárneho prístupu v riešení súdnych konaní o úpravu výkonu práv a povinností rodičov k maloletým deťom, ktorý už funguje na viacerých súdoch, je uvedená zmena ďalším podstatným krokom k tomu, aby systém fungoval a deti sa nestávali rukojemníkmi v už bez tak pre ne náročných situáciách.Wed, 08 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, občianske právo, Články a komentáreWed, 08 June 2022 0:10:00 CEST10 otázok pre … Leo Teodora Vojčíkahttps://www.epravo.sk/top/clanky/10-otazok-pre-leo-teodora-vojcika-5445.htmlJUDr. Leo Teodor Vojčík absolvoval v roku 2006 Právnickú fakultu v Košiciach a ako advokát pôsobí od roku 2010. V súčasnosti je majiteľom a riadiacim partnerom siete advokátskych a patentových kancelárií na Slovensku – Vojčík & Partners, s.r.o. čím nadviazal na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Kancelária svojím klientom poskytuje kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni. Tue, 07 June 2022 0:10:00 CESTČlánky, Články a komentáre, 10 otázokTue, 07 June 2022 0:10:00 CESTUdalosti uplynulého týždňahttps://www.epravo.sk/top/clanky/udalosti-uplynuleho-tyzdna-5450.htmlMinister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oficiálne otvoril Rodinnú poradňu v Trnave. Je to jedna z piatich rodinných poradní na Slovensku, ktoré poskytnú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom pomáhajú pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch.Mon, 06 June 2022 6:50:00 CESTČlánky, spravodajstvo, Články a komentáre, ostatné právne odboryMon, 06 June 2022 6:50:00 CEST