ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ REDAKČNÉ oznámenie o oprave chyby v novele Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-v-novele-spravovacieho-a-kancelarskeho-poriadku-pre-sudy-3090.htmlTue, 14 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o športe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-sporte-3089.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vykonávanie zákona o vnútrozemskej doprave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-vykonavanie-zakona-o-vnutrozemskej-doprave-3088.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena ochranných pásiem prírodných minerálnych zdrojov v Legnave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-ochrannych-pasiem-prirodnych-mineralnych-zdrojov-v-legnave-3087.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena ochranných pásiem prírodných liečivých a minerálnych zdrojov v Martine https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-ochrannych-pasiem-prirodnych-liecivych-a-mineralnych-zdrojov-v-martine-3086.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ochranne-pasma-prirodnych-liecivych-zdrojov-v-bardejove-3085.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-o-kvalifikacnych-predpokladoch-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov-3084.htmlFri, 10 January 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk REDAKČNÉ oznámenie o oprave chyby v novele vyhlášky v oblasti kontroly originality https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-v-novele-vyhlasky-v-oblasti-kontroly-originality-3083.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zmena podrobností o výberových konaniach podľa zákona o štátnej službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-vyberovych-konaniach-podla-zakona-o-statnej-sluzbe-3082.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zmeny centrálnych registrov podľa zákona o štátnej službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-zmeny-centralnych-registrov-podla-zakona-o-statnej-sluzbe-3081.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky systemizácia štátnozamestnaneckých miest https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-systemizacia-statnozamestnaneckych-miest-3080.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zmena podrobností o služobnom hodnotení podľa zákona o štátnej službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-sluzobnom-hodnoteni-podla-zakona-o-statnej-sluzbe-3079.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-posudenia-schopnosti-spotrebitela-splacat-uver-na-byvanie-3078.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-posudenia-schopnosti-spotrebitela-splacat-spotrebitelsky-uver-3077.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk UZNESENIE Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavenie účinnosti zmeny zákona o volebnej kampani https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-ustavny-sud-slovenskej-republiky-pozastavenie-ucinnosti-zmeny-zakona-o-volebnej-kampani-3076.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk PORIADOK Ústavný súd Slovenskej republiky Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu SR https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/poriadok-ustavny-sud-slovenskej-republiky-spravovaci-a-rokovaci-poriadok-ustavneho-sudu-sr-3075.htmlTue, 31 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena podrobností o prevádzke vozidiel v cestnej premávke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-prevadzke-vozidiel-v-cestnej-premavke-3074.htmlMon, 30 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena požiadaviek na niektoré vozidlá, systémy na účely schvaľovania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-niektore-vozidla-systemy-na-ucely-schvalovania-3073.htmlMon, 30 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pravidiel poskytovania podpory programu rozvoja vidieka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pravidiel-poskytovania-podpory-programu-rozvoja-vidieka-3072.htmlMon, 30 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena požiadaviek na uvádzanie osiva zelenín na trh https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-uvadzanie-osiva-zelenin-na-trh-3071.htmlMon, 30 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena registrácie odrôd pestovaných rastlín https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-registracie-odrd-pestovanych-rastlin-3070.htmlMon, 30 December 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk