ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dodatok k Protokolu o ťažkých kovochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dodatok-k-protokolu-o-tazkych-kovoch-4113.htmlFri, 21 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dodatky k Protokolu o perzistentných organických látkachhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dodatky-k-protokolu-o-perzistentnych-organickych-latkach-4112.htmlFri, 21 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-splatnosti-poistneho-na-socialne-poistenie-v-suvislosti-s-covid-19-4111.htmlFri, 21 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eurhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-striebornych-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-4110.htmlThu, 20 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známokhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-madridskej-dohody-o-medzinarodnom-zapise-ochrannych-znamok-4109.htmlThu, 20 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvoduhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-lisabonskej-dohody-o-ochrane-oznaceni-pvodu-4108.htmlThu, 20 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-nariadenia-o-verejnej-minimalnej-sieti-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti-4107.htmlTue, 18 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky o spôsobe ustanovenia minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-spsobe-ustanovenia-minimalnej-siete-poskytovatelov-vseobecnej-ambulantnej-starostlivosti-4106.htmlTue, 18 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky predkladanie údajov o výdavkoch na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovnehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-predkladanie-udajov-o-vydavkoch-na-jednotlive-typy-zdravotnej-starostlivosti-pre-zdravotne-poistovne-4105.htmlSat, 15 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podiel na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov v roku 2022https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-podiel-na-jednotlive-typy-zdravotnej-starostlivosti-z-celkovej-sumy-vydavkov-v-roku-2022-4104.htmlSat, 15 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena nariadenia o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-nariadenia-o-predlzeni-leht-na-ucely-poskytnutia-financnej-pomoci-pre-seniorov-4103.htmlFri, 14 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-druhov-volne-zijucich-zivocichov-4102.htmlFri, 14 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane prírody a krajinyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-4101.htmlFri, 14 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške o zmenách štandardov pre informačné technológie verejnej správyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-vo-vyhlaske-o-zmenach-standardov-pre-informacne-technologie-verejnej-spravy-4100.htmlThu, 13 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Uznesenie Vlády Slovenskej republiky aktualizácia opatrení v čase trvania núdzového stavuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-opatreni-v-case-trvania-nudzoveho-stavu-4099.htmlWed, 12 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-4098.htmlWed, 12 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena školského zákona a zákona o zdravotnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-skolskeho-zakona-a-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti-4097.htmlSat, 08 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu SR Rokovací poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republikyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rokovaci-poriadok-najvyssieho-spravneho-sudu-sr-rokovaci-poriadok-najvyssieho-spravneho-sudu-slovenskej-republiky-4096.htmlSat, 08 January 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-predlzeni-leht-na-ucely-poskytnutia-financnej-pomoci-pre-seniorov-4095.htmlFri, 31 December 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-nesuladu-ustanovenia-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia-s-ustavou-4094.htmlFri, 31 December 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-nesuladu-ustanovenia-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia-s-ustavou-4093.htmlFri, 31 December 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk