ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ OZNÁMENIE Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zmena spôsobu a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičanímhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-kultury-slovenskej-republiky-zmena-spsobu-a-rozsahu-uhrady-odmeny-nositelom-prav-za-rozsirovanie-predmetov-ochrany-vypozicanim-3890.htmlTue, 05 October 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Slovenskej akadémii vied a zmena geologického zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-slovenskej-akademii-vied-a-zmena-geologickeho-zakona-3889.htmlTue, 05 October 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o verejnej výskumnej inštitúciihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-verejnej-vyskumnej-institucii-3888.htmlTue, 05 October 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávaniahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-zabezpecovani-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-3887.htmlTue, 05 October 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3886.htmlFri, 01 October 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-o-vyske-statnej-premie-na-stavebne-sporenie-na-rok-2022-3885.htmlThu, 30 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodinyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-dotaciach-v-psobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-3884.htmlWed, 29 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3883.htmlThu, 23 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie zoznamu zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účelyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-zoznamu-zamyslanych-pouziti-krmiv-urcenych-na-osobitne-nutricne-ucely-3882.htmlMon, 20 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3881.htmlFri, 17 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky protiepidemické opatrenia na vnútorných hraniciachhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-protiepidemicke-opatrenia-na-vnutornych-hraniciach-3880.htmlFri, 17 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-statistickeho-uradu-slovenskej-republiky-statisticky-ciselnik-ustrednych-organov-statnej-spravy-3879.htmlFri, 17 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase výnimočného stavuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-oblasti-socialnych-veci-rodiny-a-sluzieb-zamestnanosti-v-case-vynimocneho-stavu-3878.htmlFri, 10 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3877.htmlThu, 09 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky vyhlásenie prírodnej rezervácie Veľký Bukovechttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-vyhlasenie-prirodnej-rezervacie-velky-bukovec-3876.htmlWed, 08 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na námorných lodiachhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-zabezpecenia-zdravotnej-starostlivosti-na-namornych-lodiach-3875.htmlTue, 07 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3874.htmlFri, 03 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-3873.htmlFri, 03 September 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-zaniku-danoveho-nedoplatku-zodpovedajuceho-nezaplatenej-sankcii-na-dani-z-prijmov-3872.htmlTue, 31 August 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena sústavy odborov vzdelávania pre stredné školyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-sustavy-odborov-vzdelavania-pre-stredne-skoly-3871.htmlFri, 27 August 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3870.htmlFri, 27 August 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk