ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Českom o automatickej výmene informácií v oblasti DPH https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-ceskom-o-automatickej-vymene-informacii-v-oblasti-dph-2463.htmlFri, 09 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena skúšobného poriadku audítorskej skúšky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-skusobneho-poriadku-auditorskej-skusky-2462.htmlFri, 09 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena poskytovanía dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-dotacii-v-psobnosti-ministerstva-hospodarstva-2461.htmlFri, 09 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena druhovej, organiz. a ekon. klasifikácie rozpočtovej klasifikáciehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-druhovej-organiz-a-ekon-klasifikacie-rozpoctovej-klasifikacie-2459.htmlTue, 06 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky suma minimálnej mzdy na rok 2019 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-suma-minimalnej-mzdy-na-rok-2019-2458.htmlTue, 06 November 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skREDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vzoroch žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-vo-vzoroch-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-rozvoj-byvania-2457.htmlThu, 25 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenskej republiky predkladanie výkazov správcovskými spoločnosťami na účely dohľadu nad finančným trhom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenskej-republiky-predkladanie-vykazov-spravcovskymi-spolocnostami-na-ucely-dohladu-nad-financnym-trhom-2456.htmlThu, 25 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v hodnote 10 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-hodnote-10-eur-2460.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-informacii-o-davkach-z-doplnkoveho-dchodkoveho-sporenia-2455.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-vzory-vypisov-z-osobneho-uctu-a-vykazov-v-doplnkovom-dchodkovom-sporeni-2454.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena zoznamu rizikových látok podľa zákona o omamných látkach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-zoznamu-rizikovych-latok-podla-zakona-o-omamnych-latkach-2453.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-dodatku-ku-kolektivnej-zmluve-vyssieho-stupna-2452.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o registri finančných agentov z iného členského štátu v obl. úverov na bývanie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-registri-financnych-agentov-z-ineho-clenskeho-statu-v-obl-uverov-na-byvanie-2451.htmlMon, 22 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochranných známkach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrannych-znamkach-2450.htmlWed, 17 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-vyrobe-a-uvadzani-liehu-na-trh-2449.htmlWed, 17 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnych službách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnych-sluzbach-2448.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o dráhach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-drahach-2447.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o omamných, psychotropných látkach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-omamnych-psychotropnych-latkach-2446.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o výbere európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vybere-europskeho-prokuratora-a-europskeho-delegovaneho-prokuratora-2445.htmlTue, 16 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Ústavný súd Slovenskej republiky pozastavenie účinnosti § 6 ods. 12 zákona o Súdnej rade https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-ustavny-sud-slovenskej-republiky-pozastavenie-ucinnosti-6-ods-12-zakona-o-sudnej-rade-2444.htmlMon, 15 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vnútrozemskej plavbe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-vnutrozemskej-plavbe-2443.htmlMon, 15 October 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk