ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-dodatkov-ku-kolektivnym-zmluvam-vyssieho-stupna-2002.htmlTue, 15 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda EÚ a Moldavska o spoločnom leteckom priestorehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-eu-a-moldavska-o-spolocnom-leteckom-priestore-2001.htmlTue, 15 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda medzi EÚ a EURATOM s Ukrajinou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-medzi-eu-a-euratom-s-ukrajinou-2000.htmlWed, 09 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena zvýšených stupníc platových taríf zamestnancov v školstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-zvysenych-stupnic-platovych-tarif-zamestnancov-v-skolstve-1999.htmlWed, 09 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Európskeho patentového dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-europskeho-patentoveho-dohovoru-1998.htmlThu, 03 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska náležitosti žiadosti banky na zriadenie pobočky v zahraničí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-nalezitosti-ziadosti-banky-na-zriadenie-pobocky-v-zahranici-1997.htmlWed, 02 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska náležitosti oznámenia osôb s osobitným vzťahom k banke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-nalezitosti-oznamenia-osb-s-osobitnym-vztahom-k-banke-1996.htmlWed, 02 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky suma maximálneho ročného školného v externej forme VŠ https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-suma-maximalneho-rocneho-skolneho-v-externej-forme-vs-1995.htmlTue, 01 August 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vykonávania Colného zákona https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-colneho-zakona-1994.htmlThu, 27 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skREDAKČNÉ OZNÁMENIE o redakčnej oprave chyby vo vyhláške č. 192/2017 Z.z. https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-redakcnej-oprave-chyby-vo-vyhlaske-c-1922017-zz-1993.htmlTue, 25 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-vzor-informacie-o-dchodkoch-zo-starobneho-dchodkoveho-sporenia-1992.htmlTue, 25 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzor ponukového listu podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-vzor-ponukoveho-listu-podla-zakona-o-starobnom-dchodkovom-sporeni-1991.htmlTue, 25 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Parlamentu České republiky změna zákona o pohřebnictví a dalších souvisejících zákonů https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-parlamentu-ceske-republiky-zmena-zakona-o-pohrebnictvi-a-dalsich-souvisejicich-zakonu-1990.htmlThu, 20 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy změna náležitostí a vzorů pověření k výkonu dozoru v dopravě https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-zmena-nalezitosti-a-vzoru-povereni-k-vykonu-dozoru-v-doprave-1989.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti náležitosti podání a formulářů el. podání v insolvenčním řízení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravedlnosti-nalezitosti-podani-a-formularu-el-podani-v-insolvencnim-rizeni-1988.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti vyhláška o platební neschopnosti podnikatele https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravedlnosti-vyhlaska-o-platebni-neschopnosti-podnikatele-1987.htmlTue, 18 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o pomoci na dodávanie mlieka, ovocia, zeleniny v školských zariad. https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-pomoci-na-dodavanie-mlieka-ovocia-zeleniny-v-skolskych-zariad-1986.htmlFri, 14 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zmena vyhlášky o spotrebiteľskom balení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-normalizaciu-metrologiu-a-skusobnictvo-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-spotrebitelskom-baleni-1985.htmlThu, 13 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohody-o-medzinarodnej-zeleznicnej-preprave-tovaru-smgs-1984.htmlMon, 10 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vyhlášky o špeciálnych školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-specialnych-skolach-1983.htmlMon, 10 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena sústavy odborov vzdelávania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-sustavy-odborov-vzdelavania-1982.htmlMon, 10 July 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk