ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vykonávanie niektorých ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-vykonavanie-niektorych-ustanoveni-obchodneho-zakonnika-o-likvidacii-3280.htmlThu, 09 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-pekinska-zmluva-o-audiovizualnych-umeleckych-vykonoch-3279.htmlThu, 09 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohody-zriadujucej-medzinarodnu-financnu-korporaciu-3278.htmlThu, 09 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-o-ukonceni-bilateralnych-investicnych-zmluv-medzi-clenskymi-statmi-europskej-unie-3277.htmlThu, 09 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie nariadenia na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvisl. s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-nariadenia-na-vykonanie-niektorych-opatreni-hospodarskej-mobilizacie-v-suvisl-s-covid-19-3276.htmlTue, 07 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zdrav. dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochran. prostriedkov (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zdrav-dvody-pre-vynimku-z-obmedzenia-distribucie-osobnych-ochran-prostriedkov-covid-19-3275.htmlTue, 07 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-3274.htmlMon, 06 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena predĺženia podporného obdobia v nezamestnanosti v súvisl. s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-predlzenia-podporneho-obdobia-v-nezamestnanosti-v-suvisl-s-covid-19-3273.htmlFri, 03 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v hodnote 20 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-striebornych-zberatelskych-eurominci-v-hodnote-20-eur-3272.htmlFri, 03 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-oblasti-socialnych-veci-rodiny-a-sluzieb-zamestnanosti-v-suvislosti-s-covid-19-3271.htmlWed, 01 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na vybavenie mobilného odberového miesta https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-minimalnych-poziadavkach-na-vybavenie-mobilneho-odberoveho-miesta-3270.htmlWed, 01 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na vybavenie epidemiologickej ambulancie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-minimalnych-poziadavkach-na-vybavenie-epidemiologickej-ambulancie-3269.htmlWed, 01 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-pravidiel-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-s-elektrinou-a-s-plynom-3268.htmlWed, 01 July 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena určených technických zariadení podľa zákona o dráhach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-urcenych-technickych-zariadeni-podla-zakona-o-drahach-3267.htmlTue, 30 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu kategorizácia a bezpečnostné opatrenia informačných technológií verejnej správy https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-podpredsedu-vlady-slovenskej-republiky-pre-investicie-a-informatizaciu-kategorizacia-a-bezpecnostne-opatrenia-informacnych-technologii-verejnej-spravy-3266.htmlTue, 30 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zmena novely vyhl. o zaručenej konverzii podľa zákona o e-Governmente https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-podpredsedu-vlady-slovenskej-republiky-pre-investicie-a-informatizaciu-zmena-novely-vyhl-o-zarucenej-konverzii-podla-zakona-o-e-governmente-3265.htmlMon, 29 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zmena vyhl. o zaručenej konverzii podľa zákona o e-Governmente https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-podpredsedu-vlady-slovenskej-republiky-pre-investicie-a-informatizaciu-zmena-vyhl-o-zarucenej-konverzii-podla-zakona-o-e-governmente-3264.htmlMon, 29 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-zoznamu-zdravotnickych-pomcok-ktore-je-opravnena-predpisat-sestra-3263.htmlFri, 26 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest s výberom mýta https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-usekov-dialnic-rychlostnych-ciest-a-ciest-s-vyberom-myta-3262.htmlFri, 26 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-zivotneho-minima-3261.htmlWed, 24 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-vyska-prispevku-na-poskytovanie-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-3260.htmlWed, 24 June 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk