ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s chorobou COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-niektorych-mimoriadnych-opatreniach-vo-financnej-oblasti-v-suvislosti-s-chorobou-covid-19-3153.htmlMon, 06 April 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena Zákonníka práce v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakonnika-prace-v-suvislosti-s-covid-19-3152.htmlMon, 06 April 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-dodatkov-ku-kolektivnym-zmluvam-vyssieho-stupna-3151.htmlThu, 02 April 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnej služby (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-rozsirenie-nudzoveho-stavu-na-zariadenia-socialnej-sluzby-covid-19-3150.htmlMon, 30 March 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnom poistení v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnom-poisteni-v-suvislosti-s-covid-19-3149.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o mimoriadnych opatreniach v justícii v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-mimoriadnych-opatreniach-v-justicii-v-suvislosti-s-covid-19-3148.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Zmluvy o patentovej spolupráci https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-zmluvy-o-patentovej-spolupraci-3147.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Európskeho patentového dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-europskeho-patentoveho-dohovoru-3146.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Poplatkového poriadku k Európskemu patentovému dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-poplatkoveho-poriadku-k-europskemu-patentovemu-dohovoru-3145.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Poplatkového poriadku k Európskemu patentovému dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-poplatkoveho-poriadku-k-europskemu-patentovemu-dohovoru-3144.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zmena rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-rozhodnutia-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-3143.htmlFri, 27 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKONNárodnej rady Slovenskej republiky zmena školského zákona - COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakonnarodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-skolskeho-zakona-covid-19-3142.htmlThu, 26 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva obrany Slovenskej republiky zmena posudzovania zdravotnej spôsobilosti pre službu profesionálneho vojaka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky-zmena-posudzovania-zdravotnej-spsobilosti-pre-sluzbu-profesionalneho-vojaka-3140.htmlTue, 24 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva obrany Slovenskej republiky zmena posudzovania zdravotnej spôsobilosti pre službu profesionálneho vojaka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky-zmena-posudzovania-zdravotnej-spsobilosti-pre-sluzbu-profesionalneho-vojaka-3141.htmlTue, 24 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk REDAKČNÉOZNÁMENIE o oprave chyby v Zmluve s Tureckom o zamedzení dvojitého zdanenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcneoznamenie-o-oprave-chyby-v-zmluve-s-tureckom-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-3139.htmlFri, 20 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Druhý dodatkový protokol k Svetovému poštovému dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-druhy-dodatkovy-protokol-k-svetovemu-postovemu-dohovoru-3138.htmlTue, 24 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-identifikacie-a-registracie-hovadzieho-dobytka-3137.htmlFri, 20 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o vinohradníctve a vinárstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-vinohradnictve-a-vinarstve-3136.htmlFri, 20 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vyhl. o povolených denaturačných prostriedkoch (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vyhl-o-povolenych-denaturacnych-prostriedkoch-covid-19-3135.htmlFri, 20 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky rozšírenie núdzového stavu na zabezpečenie výkonu zdrav. starostl. (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-rozsirenie-nudzoveho-stavu-na-zabezpecenie-vykonu-zdrav-starostl-covid-19-3134.htmlThu, 19 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o zániku nedoplatku sankcie zo zaplatenej dani z príjmov (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-zaniku-nedoplatku-sankcie-zo-zaplatenej-dani-z-prijmov-covid-19-3133.htmlThu, 19 March 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk