ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie nariadenia o systéme povinných kontrol pre lode ro-ro a lode v pravidelnej prepravehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-nariadenia-o-systeme-povinnych-kontrol-pre-lode-ro-ro-a-lode-v-pravidelnej-preprave-2590.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena vyšetrovania námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-vysetrovania-namornych-nehd-a-namornych-mimoriadnych-udalosti-2589.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena bezpečnostných požiadavok na osobné lode https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-bezpecnostnych-poziadavok-na-osobne-lode-2588.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena špecifických požiadavok na stabilitu osobných lodí ro-ro https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-specifickych-poziadavok-na-stabilitu-osobnych-lodi-ro-ro-2587.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena odborného vzdelávania správcov bytových domov a zápisu do zoznamu správcov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-odborneho-vzdelavania-spravcov-bytovych-domov-a-zapisu-do-zoznamu-spravcov-2586.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-pravidla-riesenia-sporov-tykajucich-sa-zdanenia-2585.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o dani z príjmov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-dani-z-prijmov-2584.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o cestnej doprave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-cestnej-doprave-2583.htmlFri, 11 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2582.htmlThu, 10 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena predkladania výkazov bankami na účely vykonávania dohľadu podľa zák. o bankách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-predkladania-vykazov-bankami-na-ucely-vykonavania-dohladu-podla-zak-o-bankach-2581.htmlWed, 09 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Policajnom zbore https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-policajnom-zbore-2580.htmlWed, 09 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o obecnom zriadení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-obecnom-zriadeni-2579.htmlWed, 09 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o energetickej efektívnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-energetickej-efektivnosti-2578.htmlWed, 09 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena Trestného poriadku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-trestneho-poriadku-2577.htmlFri, 04 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-najme-polnohospodarskych-pozemkov-2576.htmlFri, 04 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtov. pre rozpočtové, príspev. org., štátne fondy, obce a VÚC https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-postupov-uctov-pre-rozpoctove-prispev-org-statne-fondy-obce-a-vuc-2575.htmlWed, 02 January 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena výšky pracovnej odmeny obvinených a odsúdených https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-vysky-pracovnej-odmeny-obvinenych-a-odsudenych-2574.htmlMon, 31 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Izraelom o zamedzení dvojitého zdanenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-izraelom-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-2573.htmlMon, 31 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia vo vzťahu k Srbsku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-juhoslaviou-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-vo-vztahu-k-srbsku-2572.htmlMon, 31 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Britániou o zamedzení dvojakého zdanenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-britaniou-o-zamedzeni-dvojakeho-zdanenia-2571.htmlMon, 31 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy so Slovinskom o zamedzení dvojitého zdanenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-so-slovinskom-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-2570.htmlMon, 31 December 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk