ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/Redakčné oznámenie oprava rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-oprava-rozhodnutia-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-2706.htmlFri, 17 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena náležitostí kontrolnej známky spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-nalezitosti-kontrolnej-znamky-spotrebitelskeho-balenia-tabakovych-vyrobkov-2705.htmlFri, 17 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-podpory-zo-statneho-fondu-rozvoja-byvania-2704.htmlFri, 17 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skRozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-2703.htmlWed, 15 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-na-tlmenie-pseudomoru-hydiny-2702.htmlWed, 15 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o štátnych symboloch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-statnych-symboloch-2701.htmlTue, 14 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky doplnenie zmluvných strán Dohovoru o spolupráci v oblasti rodičovských práv https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-doplnenie-zmluvnych-stran-dohovoru-o-spolupraci-v-oblasti-rodicovskych-prav-2700.htmlFri, 10 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena dokumentácie akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-dokumentacie-akreditovaneho-vzdelavacieho-programu-dalsieho-vzdelavania-2699.htmlFri, 10 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena kreditového systému štúdia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-kreditoveho-systemu-studia-2698.htmlFri, 10 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena emisnej kontroly vozidiel https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-emisnej-kontroly-vozidiel-2697.htmlTue, 07 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena technickej kontroly vozidiel https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-technickej-kontroly-vozidiel-2696.htmlTue, 07 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-dodatkov-ku-kolektivnym-zmluvam-vyssieho-stupna-2695.htmlTue, 07 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pozemkových úpravách a zákona o zájazdoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-pozemkovych-upravach-a-zakona-o-zajazdoch-2694.htmlFri, 03 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dodatok Dohody s Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dodatok-dohody-s-madarskom-o-vzajomnom-zastupovani-vo-vizovom-konani-2693.htmlWed, 01 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Maďarskom o výstavbe mosta pre peších a cyklistov (Dobrohošť - Dunakiliti) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-madarskom-o-vystavbe-mosta-pre-pesich-a-cyklistov-dobrohost-dunakiliti-2692.htmlWed, 01 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Maďarskom o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-madarskom-o-vystavbe-cestneho-mosta-nad-riekou-ipel-2691.htmlWed, 01 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vykonávanie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-vykonavanie-zakona-o-socialnej-ekonomike-a-socialnych-podnikoch-2690.htmlWed, 01 May 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ochranne-pasma-prirodnych-mineralnych-zdrojov-v-legnave-2689.htmlMon, 29 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena stanovenia výšky nájomného podľa zák. o nájme poľnohospod. pozemkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-stanovenia-vysky-najomneho-podla-zak-o-najme-polnohospod-pozemkov-2688.htmlFri, 26 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o cenách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-cenach-2687.htmlFri, 26 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Environmentálnom fonde a zákona o poplatkoch za uloženie odpadov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-environmentalnom-fonde-a-zakona-o-poplatkoch-za-ulozenie-odpadov-2686.htmlFri, 26 April 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk