ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena riadenia rizika likvidity pobočiek zahraničných bánk https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-riadenia-rizika-likvidity-pobociek-zahranicnych-bank-2409.htmlThu, 06 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-registri-bankovych-uverov-a-zaruk-2408.htmlThu, 06 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-reprezentativnej-kolektivnej-zmluve-vyssieho-stupna-2407.htmlTue, 04 September 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena zoznamu chorôb, kde sa zdravot. výkony uhrádzajú z poistenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-zoznamu-chorb-kde-sa-zdravot-vykony-uhradzaju-z-poistenia-2406.htmlThu, 30 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIEVlády Slovenskej republiky zmena nariadenia, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenievlady-slovenskej-republiky-zmena-nariadenia-ktorym-sa-vydava-katalog-zdravotnych-vykonov-2405.htmlThu, 30 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIEVlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenievlady-slovenskej-republiky-o-metodike-na-vypocet-podielu-uznaneho-sportu-na-rok-2019-2404.htmlThu, 30 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-odbornej-spsobilosti-na-vykon-zdravotnickeho-povolania-2403.htmlThu, 30 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena spádových území a pevných bodov ambulantnej pohotov. služby https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-spadovych-uzemi-a-pevnych-bodov-ambulantnej-pohotov-sluzby-2402.htmlTue, 28 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vyhlášky o špeciálnych školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-specialnych-skolach-2401.htmlTue, 28 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vyhlášky o stredných školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-strednych-skolach-2400.htmlTue, 28 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky doplnenie zmluvných strán Dohovoru o spolupráci v obl. rodič. práv https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-doplnenie-zmluvnych-stran-dohovoru-o-spolupraci-v-obl-rodic-prav-2399.htmlThu, 23 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2398.htmlThu, 23 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohody-o-zalozeni-medzinarodnej-investicnej-banky-2397.htmlFri, 17 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena vyhlášky o pekárskych, cukrárskych výrobkoch a cestovinách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-pekarskych-cukrarskych-vyrobkoch-a-cestovinach-2396.htmlFri, 17 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzor daňového priznania k dani z poistenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-vzor-danoveho-priznania-k-dani-z-poistenia-2395.htmlThu, 09 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zmluva so Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmluva-so-spojenymi-arabskymi-emiratmi-o-leteckych-dopravnych-sluzbach-2394.htmlWed, 08 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uzatvoreni-reprezentativnych-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2393.htmlTue, 07 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ustanoveni-sum-prispevkov-na-podporu-nahradnej-starostlivosti-o-dieta-2392.htmlTue, 07 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-pridavku-na-dieta-a-priplatku-k-pridavku-na-dieta-2391.htmlTue, 07 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ustanoveni-sumy-rodicovskeho-prispevku-2390.htmlTue, 07 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skREDAKČNÉOZNÁMENIE o oprave chyby v novele nar. dodávaní mlieka, ovocia do škôl https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcneoznamenie-o-oprave-chyby-v-novele-nar-dodavani-mlieka-ovocia-do-skl-2389.htmlMon, 06 August 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk