ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ ROZHODNUTIE Pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zmena Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-plena-ustavneho-sudu-slovenskej-republiky-zmena-spravovacieho-a-rokovacieho-poriadku-ustavneho-sudu-3676.htmlTue, 13 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakonov-v-oblasti-zdravotnictva-v-suvislosti-s-covid-19-3675.htmlTue, 13 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákonov v pôsobnosti ministerstva dopravy v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakonov-v-psobnosti-ministerstva-dopravy-v-suvislosti-s-covid-19-v-cestnej-doprave-3674.htmlTue, 13 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena vydávania povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-vydavania-povolenia-na-vykonavanie-verejneho-zdravotneho-poistenia-3667.htmlMon, 12 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnom poistení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnom-poisteni-3666.htmlMon, 12 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3673.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o cestnej premávke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-cestnej-premavke-3672.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena školského zákona https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-skolskeho-zakona-3671.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-uhrade-za-sluzby-verejnosti-poskytovane-rtvs-3670.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskytovani-dotacii-v-psobnosti-ministerstva-3669.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o omamných a psychotropných látkach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-omamnych-a-psychotropnych-latkach-3668.htmlFri, 09 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Národnej rady Slovenskej republiky súhlas Národnej rady s predĺžením núdzového stavu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-narodnej-rady-slovenskej-republiky-suhlas-narodnej-rady-s-predlzenim-nudzoveho-stavu-3665.htmlWed, 07 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte s Európskou vesmírnou agentúrou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-predlzenie-platnosti-zmluvy-o-europskom-spolupracujucom-state-s-europskou-vesmirnou-agenturou-3664.htmlFri, 02 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s núdzovým stavom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-hospodarskej-mobilizacie-v-suvislosti-s-nudzovym-stavom-3663.htmlFri, 02 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákonov v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakonov-v-psobnosti-ministerstva-pdohospodarstva-v-suvislosti-s-covid-19-3662.htmlFri, 02 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-ziskani-odbornej-spsobilosti-clena-lodnej-posadky-3661.htmlThu, 01 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-20-eur-3660.htmlThu, 01 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-covid-19-3659.htmlThu, 01 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky zmena uznesenia o opakovanom predĺžení času trvania núdzového stavu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-uznesenia-o-opakovanom-predlzeni-casu-trvania-nudzoveho-stavu-3658.htmlThu, 01 April 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-opatreniach-vo-financnej-oblasti-v-suvislosti-s-covid-19-3657.htmlWed, 31 March 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-rozsahu-regulacie-cien-v-oblasti-zdravotnictva-3656.htmlWed, 31 March 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk