ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v súvislosti s núdzovým stavom (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-suvislosti-s-nudzovym-stavom-covid-19-3550.htmlMon, 18 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-dohody-o-medzinarodnom-zapise-ochrannych-znamok-3549.htmlFri, 15 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-vykonavania-dohody-o-medzinarodnom-zapise-ochrannych-znamok-3548.htmlFri, 15 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-3547.htmlFri, 15 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.skUZNESENIE Národnej rady Slovenskej republiky súhlas Národnej rady s predĺžením núdzového stavu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-narodnej-rady-slovenskej-republiky-suhlas-narodnej-rady-s-predlzenim-nudzoveho-stavu-3546.htmlThu, 14 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-dotaciach-v-psobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-3545.htmlTue, 12 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-nariadenia-na-vykonanie-opatreni-hospodarskej-mobilizacie-v-suvislosti-s-covid-19-3544.htmlMon, 11 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v súvislosti s núdzovým stavom (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-suvislosti-s-nudzovym-stavom-covid-19-3543.htmlMon, 11 January 2021 0:00:00 CETredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky zmena uznesenia vlády o predĺžení núdzového stavu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-uznesenia-vlady-o-predlzeni-nudzoveho-stavu-3542.htmlThu, 31 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zmluva s Českom o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmluva-s-ceskom-o-aktualizacii-hranicneho-dokumentarneho-diela-3511.htmlThu, 31 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena účtovnej závierky pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-uctovnej-zavierky-pre-fond-ochrany-vkladov-garancny-fond-investicii-3510.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena skúšobného poriadku na vykonanie audítorskej skúšky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-skusobneho-poriadku-na-vykonanie-auditorskej-skusky-3509.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Štatistického úradu Slovenskej republiky štatistická klasifikácia zamestnaní https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-statistickeho-uradu-slovenskej-republiky-statisticka-klasifikacia-zamestnani-3540.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o bezpečnosti hračiek https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-bezpecnosti-hraciek-3539.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o sociálnoprávnej ochrane detí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-socialnopravnej-ochrane-deti-3538.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o hazardných hrách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-hazardnych-hrach-3537.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-rozsah-a-spsob-ziskavania-udajov-o-hazardnych-hrach-3536.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vykonávania Colného zákona https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-colneho-zakona-3535.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena podrobností o kontrolnej známke spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-kontrolnej-znamke-spotrebitelskeho-balenia-tabakovych-vyrobkov-3534.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena označovania balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-oznacovania-baleni-kontrolnych-znamok-spotrebitelskeho-balenia-tabakovych-vyrobkov-3533.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky normy strát minerálneho oleja podľa zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-normy-strat-mineralneho-oleja-podla-zakona-o-spotrebnej-dani-z-mineralneho-oleja-3532.htmlWed, 30 December 2020 0:00:00 CETredakce@epravo.sk