ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Baldovciachhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ochranne-pasma-prirodnych-mineralnych-zdrojov-v-baldovciach-4698.htmlFri, 10 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena podrobností o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami podľa vodného zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-zaobchadzani-so-znecistujucimi-latkami-podla-vodneho-zakona-4697.htmlFri, 10 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež podľa zákona o ochrane verejného zdraviahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-poziadavkach-na-zariadenia-pre-deti-a-mladez-podla-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravia-4696.htmlWed, 08 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena vodného zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-vodneho-zakona-4695.htmlWed, 08 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.skRozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zmena rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-rozhodnutia-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-4694.htmlTue, 07 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-4693.htmlTue, 07 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnom poisteníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnom-poisteni-4692.htmlTue, 07 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnej-zmluvy-vyssieho-stupna-4691.htmlFri, 03 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostrediehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-posudzovani-vplyvov-na-zivotne-prostredie-4690.htmlWed, 01 March 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena kritérií trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohon. látokhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-kriterii-trvalej-udrzatelnosti-a-ciele-na-znizenie-emisii-sklenikovych-plynov-z-pohon-latok-4689.htmlTue, 28 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poisteniehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-mesacneho-prerozdelovania-preddavkov-na-poistne-na-verejne-zdravotne-poistenie-4688.htmlTue, 28 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena požiadaviek a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti podľa zákona o BOZPhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-a-rozsahu-vychovnej-a-vzdelavacej-cinnosti-podla-zakona-o-bozp-4687.htmlTue, 28 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o pomoci v hmotnej núdzihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-pomoci-v-hmotnej-nudzi-4686.htmlTue, 28 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky formulár žiadosti o preverenie investície podľa zákona o preverovaní zahraničných investíciíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-formular-ziadosti-o-preverenie-investicie-podla-zakona-o-preverovani-zahranicnych-investicii-4685.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2023https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zoznam-farmaceuticko-nakladovych-skupin-na-rok-2023-4684.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajinehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-prispevku-za-poskytnutie-ubytovania-odidencovi-v-suvislosti-so-situaciou-na-ukrajine-4683.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky kritické zahraničné investície podľa zákona o preverovaní zahraničných investíciíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-kriticke-zahranicne-investicie-podla-zakona-o-preverovani-zahranicnych-investicii-4682.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o dani z príjmovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-dani-z-prijmov-4681.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o správnych poplatkochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-spravnych-poplatkoch-4680.htmlMon, 27 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ekologickej-polnohospodarskej-vyrobe-4679.htmlFri, 24 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena úpravy hospodárského výsledku podľa medzinárodných štandardovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-upravy-hospodarskeho-vysledku-podla-medzinarodnych-standardov-4678.htmlThu, 23 February 2023 0:00:00 CETredakce@epravo.sk