ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky aktivácia jurisdikcie Medzinárod. trest. súdu nad zločinom agresie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-aktivacia-jurisdikcie-medzinarod-trest-sudu-nad-zlocinom-agresie-2237.htmlThu, 15 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zmena štandardov pre informačné systémy verejnej správy https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-uradu-podpredsedu-vlady-slovenskej-republiky-pre-investicie-a-informatizaciu-zmena-standardov-pre-informacne-systemy-verejnej-spravy-2236.htmlThu, 15 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2235.htmlWed, 14 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky materiály a zariadenia spadajúce pod dozor Úradu pre jadrovú bezp. https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-jadroveho-dozoru-slovenskej-republiky-materialy-a-zariadenia-spadajuce-pod-dozor-uradu-pre-jadrovu-bezp-2234.htmlWed, 14 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dodatok k Dohode s Maďarskom o vzáj. zastupovaní vo vízovom konaní https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dodatok-k-dohode-s-madarskom-o-vzaj-zastupovani-vo-vizovom-konani-2233.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pravidiel poskytovania podpory v poľnohospodárstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pravidiel-poskytovania-podpory-v-polnohospodarstve-2232.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pravidiel poskytovania podpory v poľnohospodárstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pravidiel-poskytovania-podpory-v-polnohospodarstve-2231.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pravidiel poskytovania podpory v programe rozvoja vidieka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pravidiel-poskytovania-podpory-v-programe-rozvoja-vidieka-2230.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena uplatňovania právomocí podpredsedu vlády pre investíciehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-uplatnovania-pravomoci-podpredsedu-vlady-pre-investicie-2229.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o obecnom zriadení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-obecnom-zriadeni-2228.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o kybernetickej bezpečnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-kybernetickej-bezpecnosti-2227.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Policajnom zbore a zákona o pobyte cudzincov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-policajnom-zbore-a-zakona-o-pobyte-cudzincov-2226.htmlFri, 09 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-prerozdelovani-poistneho-na-verejne-zdravotne-poistenie-2225.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o náhradnom výživnom https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-nahradnom-vyzivnom-2224.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-znalcoch-tlmocnikoch-a-prekladateloch-2223.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o službách zamestnanosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti-2222.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena Zákonníka práce https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakonnika-prace-2221.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena školského zákona https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-skolskeho-zakona-2220.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnoprávnej ochrane detí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnopravnej-ochrane-deti-2219.htmlThu, 08 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o technickej normalizácii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-technickej-normalizacii-2218.htmlWed, 07 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena exekučného poriadku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-exekucneho-poriadku-2217.htmlWed, 07 March 2018 0:00:00 CETredakce@epravo.sk