ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena cenovej regulácie v elektroenergetike https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-cenovej-regulacie-v-elektroenergetike-2366.htmlThu, 12 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena cenovej regulácie v plynárenstve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-cenovej-regulacie-v-plynarenstve-2365.htmlThu, 12 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena cenovej regulácie v tepelnej energetike https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-cenovej-regulacie-v-tepelnej-energetike-2364.htmlThu, 12 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena cenovej regulácie výroby, distribúcie a dodávky vody https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-cenovej-regulacie-vyroby-distribucie-a-dodavky-vody-2363.htmlThu, 12 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-2362.htmlTue, 10 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pozastavenie vykonáv. Dohody s Jemenom o zruš. vízovej povinnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-pozastavenie-vykonav-dohody-s-jemenom-o-zrus-vizovej-povinnosti-2361.htmlTue, 10 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2360.htmlMon, 09 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a nálež. havarijného plánu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-o-zaobchadzani-s-nebezpecnymi-latkami-a-nalez-havarijneho-planu-2359.htmlWed, 04 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena technic. požiadaviek na elektrické a elektronické zariadenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-technic-poziadaviek-na-elektricke-a-elektronicke-zariadenia-2358.htmlWed, 04 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o azyle https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-azyle-2357.htmlWed, 04 July 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena poskytovania informácií podľa zákona o ovzduší https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-informacii-podla-zakona-o-ovzdusi-2356.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-zivotneho-minima-2355.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky podmienky na poskytnutie investič. pomoci v jednotlivých regiónoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-podmienky-na-poskytnutie-investic-pomoci-v-jednotlivych-regionoch-2354.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ovzduší https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ovzdusi-2353.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o integrovanej prevencii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-integrovanej-prevencii-2352.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskytovateloch-zdravotnej-starostlivosti-2351.htmlFri, 29 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zák. o príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zak-o-prispevkoch-na-kompenzaciu-tazkeho-zdrav-postihnutia-2350.htmlThu, 28 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnom-zabezpeceni-policajtov-a-vojakov-2349.htmlThu, 28 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena podrobností o lesníckej rovnošate https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-lesnickej-rovnosate-2348.htmlWed, 27 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o kontrole množstva výrobku v balení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-normalizaciu-metrologiu-a-skusobnictvo-slovenskej-republiky-o-spotrebitelskom-baleni-o-kontrole-mnozstva-vyrobku-v-baleni-2347.htmlWed, 27 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky žiadosť o investičnú pomoc podľa zák. o region. invest. pomoci https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-ziadost-o-investicnu-pomoc-podla-zak-o-region-invest-pomoci-2346.htmlWed, 27 June 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk