ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/UZNESENIE Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásenie obce Nesvady za mesto https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-narodnej-rady-slovenskej-republiky-vyhlasenie-obce-nesvady-za-mesto-2932.htmlMon, 11 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane prírody a krajiny https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-2931.htmlMon, 11 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o lesoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-lesoch-2930.htmlMon, 11 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena postupu komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-zmena-postupu-komisie-pri-vyhodnocovani-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-2929.htmlFri, 08 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-vzor-formulara-s-informaciami-k-sprostredkovaniu-spotrebitelskeho-uveru-2928.htmlThu, 07 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena úpravy niektorých cukrov podľa zákona o potravinách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-upravy-niektorych-cukrov-podla-zakona-o-potravinach-2927.htmlThu, 07 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-predsedu-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2926.htmlTue, 05 November 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-o-pouziti-zvierata-na-ucely-verejneho-vystupenia-2925.htmlThu, 31 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena vzorov žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-vzorov-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-rozvoj-byvania-2924.htmlWed, 30 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-podpory-zo-statneho-fondu-rozvoja-byvania-2923.htmlWed, 30 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vykonávanie zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-vykonavanie-zakona-o-zalohovani-jednorazovych-obalov-na-napoje-2922.htmlWed, 30 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Kubou o konsolidácii ekonomických vzťahov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-kubou-o-konsolidacii-ekonomickych-vztahov-2921.htmlTue, 29 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zoznam výrobkov obranného priemyslu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zoznam-vyrobkov-obranneho-priemyslu-2920.htmlTue, 29 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-zmena-vzorov-tlaciv-danovych-priznani-k-dani-z-prijmov-2919.htmlTue, 29 October 2019 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok na základe verejného zdravotného poistenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-uhrade-liekov-zdravotnickych-pomcok-na-zaklade-verejneho-zdravotneho-poistenia-2918.htmlFri, 25 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska predkladanie výkazov bankami, obchodníkmi s cennými papiermi podľa zákona o bankách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-predkladanie-vykazov-bankami-obchodnikmi-s-cennymi-papiermi-podla-zakona-o-bankach-2917.htmlThu, 24 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udeľovania povolenia k činnosti samostatného finančného agenta a poradcu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-udelovania-povolenia-k-cinnosti-samostatneho-financneho-agenta-a-poradcu-2916.htmlThu, 24 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena zabezpečenia radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-zabezpecenia-radiacnej-ochrany-pri-vykonavani-lekarskeho-oziarenia-2915.htmlThu, 24 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Aktov Svetovej poštovej únie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmeny-aktov-svetovej-postovej-unie-2914.htmlMon, 21 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme-2913.htmlMon, 21 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o pomoci pre sektor včelárstva https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-pomoci-pre-sektor-vcelarstva-2912.htmlMon, 21 October 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk