ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska výkazy doplnkovej dôch. spoločnosti na účely dohľadu o zamestnaneckých dôchodkoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-vykazy-doplnkovej-dch-spolocnosti-na-ucely-dohladu-o-zamestnaneckych-dchodkoch-2852.htmlFri, 13 September 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLEÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o geodézii a kartografii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhleaska-uradu-geodezie-kartografie-a-katastra-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-geodezii-a-kartografii-2851.htmlFri, 13 September 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-druhy-vyrobkov-obranneho-priemyslu-pre-vseobecnu-transferovu-licenciu-2850.htmlThu, 12 September 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vykonávanie zákona o používaní genetických technológií a organizmov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-vykonavanie-zakona-o-pouzivani-genetickych-technologii-a-organizmov-2849.htmlWed, 11 September 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvámhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-rozhodnutie-nbs-o-intervencnom-opatreni-vo-vztahu-k-financnym-rozdielovym-zmluvam-2848.htmlTue, 03 September 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena úhrady za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-uhrady-za-vykonanie-statnych-veterinarnych-cinnosti-sukromnymi-veterinarnymi-lekarmi-2847.htmlWed, 28 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena používania profesijných titulov odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pouzivania-profesijnych-titulov-odbornej-spsobilosti-na-vykon-zdravotnickeho-povolania-2846.htmlWed, 28 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena katalógov pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-katalogov-pracovnych-cinnosti-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme-2845.htmlWed, 28 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-rozpisu-financnych-prostriedkov-zo-statneho-rozpoctu-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-2844.htmlWed, 28 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva obrany Slovenskej republiky zmena metodiky spracúvania kodifikačných údajov podľa zákona o obrannej štandardizácii https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky-zmena-metodiky-spracuvania-kodifikacnych-udajov-podla-zakona-o-obrannej-standardizacii-2843.htmlTue, 27 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-vybere-myta-za-uzivanie-vymedzenych-usekov-pozemnych-komunikacii-2842.htmlTue, 27 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o diaľničnej známke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-dialnicnej-znamke-2841.htmlTue, 27 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-dchodkoveho-veku-a-referencneho-veku-na-rok-2024-2840.htmlFri, 23 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam špecificky vyrábaných a individuálne pripravovaných humánnych liekov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zoznam-specificky-vyrabanych-a-individualne-pripravovanych-humannych-liekov-2839.htmlFri, 23 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam zdravotníckych pomôcok na preskripčný záznam s poznámkou "REPETATUR" https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zoznam-zdravotnickych-pomcok-na-preskripcny-zaznam-s-poznamkou-repetatur-2838.htmlFri, 23 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-dotaciach-v-psobnosti-ministerstva-prace-2837.htmlWed, 21 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska rozhodnutie NBS o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-rozhodnutie-nbs-o-intervencnom-opatreni-vo-vztahu-k-binarnym-opciam-2836.htmlTue, 20 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-striebornych-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-2835.htmlFri, 16 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy so Singapurom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-so-singapurom-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-a-zabraneni-danovemu-uniku-2834.htmlFri, 16 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-maltou-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-a-zabraneni-danovemu-uniku-2833.htmlFri, 16 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-irskom-o-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia-a-zabraneni-danovemu-uniku-2832.htmlFri, 16 August 2019 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk