ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia zákona o volebnej kampani s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-vyslovenia-nesuladu-ustanovenia-zakona-o-volebnej-kampani-s-ustavou-3823.htmlFri, 16 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia NR SR s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-vyslovenia-nesuladu-predmetu-referenda-o-skrateni-volebneho-obdobia-nr-sr-s-ustavou-3822.htmlThu, 15 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-mimoriadnych-opatreniach-vo-financnej-oblasti-v-suvislosti-s-covid-19-3821.htmlThu, 15 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zoznam relevantných trhov pre oblasť elektronických komunikáciíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-zoznam-relevantnych-trhov-pre-oblast-elektronickych-komunikacii-3820.htmlWed, 14 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, obchodníkmi s cennými papiermi na štatistické účelyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-predkladani-vykazov-bankami-obchodnikmi-s-cennymi-papiermi-na-statisticke-ucely-3819.htmlWed, 14 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, inštitúciou elektronických peňazí na štatistické účelyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-predkladani-vykazov-platobnou-instituciou-instituciou-elektronickych-penazi-na-statisticke-ucely-3818.htmlWed, 14 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporeníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-udelenia-predchadzajuceho-suhlasu-nbs-podla-zakona-o-doplnkovom-dchodkovom-sporeni-3817.htmlWed, 14 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboruhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-vykonu-sluzby-vojakov-pri-plneni-uloh-policajneho-zboru-3816.htmlTue, 13 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena školského zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-skolskeho-zakona-3815.htmlMon, 12 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o veterinárnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-veterinarnej-starostlivosti-3814.htmlMon, 12 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o štátnej správe v školstve a školskej samosprávehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-3813.htmlMon, 12 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-platovych-pomeroch-niektorych-ustavnych-cinitelov-3812.htmlMon, 12 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-prispevkoch-na-podporu-nahradnej-starostlivosti-o-dieta-3811.htmlMon, 12 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pomoci na dodávanie ovocia, zeleniny a mlieka v školáchhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pomoci-na-dodavanie-ovocia-zeleniny-a-mlieka-v-skolach-3810.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky určenie stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnút. hraniciachhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-urcenie-stupna-alert-systemu-pre-prijimanie-protiepidemickych-opatreni-na-vnut-hraniciach-3809.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skUZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-vlady-slovenskej-republiky-aktualizacia-mapy-okresov-podla-aktualnej-rizikovosti-s-ohladom-na-sirenie-ochorenia-covid-19-3808.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodeniehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskytovani-prispevku-ucastnikom-narodneho-boja-za-oslobodenie-3807.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskytovateloch-zdravotnej-starostlivosti-3806.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-organoch-statnej-spravy-v-oblasti-socialnych-veci-3805.htmlFri, 09 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnotyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-podmienkach-vyvozu-a-dovozu-predmetu-kulturnej-hodnoty-3804.htmlThu, 08 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena živnostenského zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zivnostenskeho-zakona-3803.htmlThu, 08 July 2021 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk