ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravnéhohttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-sumach-stravneho-4989.htmlFri, 22 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-verejne-obstaravanie-podrobnosti-o-oznameniach-pouzivanych-vo-verejnom-obstaravani-4988.htmlThu, 21 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky predĺženie uplatňovania niekt. opatrení po odvolaní mimoriadnej situáciehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-predlzenie-uplatnovania-niekt-opatreni-po-odvolani-mimoriadnej-situacie-4987.htmlThu, 21 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eurhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-4986.htmlSat, 16 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zákaz vstupu vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajinyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zakaz-vstupu-vybranych-polnohospodarskych-produktov-a-potravin-z-ukrajiny-4985.htmlSat, 16 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situáciehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-oblasti-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-4984.htmlSat, 16 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena maxim. cien za časť regulovanej dodávky plynu pre domácnosti a malých odberateľov plynuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-maxim-cien-za-cast-regulovanej-dodavky-plynu-pre-domacnosti-a-malych-odberatelov-plynu-4983.htmlFri, 15 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena maxim. cien pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre domácnostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-maxim-cien-pre-cast-regulovanej-dodavky-elektriny-a-plynu-pre-domacnosti-4982.htmlFri, 15 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v oblasti sociálnych vecí v čase mimoriadnej situáciehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-oblasti-socialnych-veci-v-case-mimoriadnej-situacie-4981.htmlFri, 15 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zrušenie opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s mimoriadnou situáciou (COVID-19)https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-opatreni-hospodarskej-mobilizacie-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-covid-19-4980.htmlThu, 14 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používanie obmedzovacích prostriedkov podľa zákona o zdravotnej starostlivostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pouzivanie-obmedzovacich-prostriedkov-podla-zakona-o-zdravotnej-starostlivosti-4979.htmlWed, 13 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-metodike-na-vypocet-podielu-uznaneho-sportu-na-rok-2024-4978.htmlWed, 13 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone o štátnej podpore nájomného bývaniahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-v-zakone-o-statnej-podpore-najomneho-byvania-4977.htmlSat, 09 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky zmena odbornej spôsobilosti podľa atómového zákonahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-jadroveho-dozoru-slovenskej-republiky-zmena-odbornej-spsobilosti-podla-atomoveho-zakona-4976.htmlWed, 06 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena požiadaviek na kvalitu surovej vody a na kvalitu vody vo verejných vodovodochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-kvalitu-surovej-vody-a-na-kvalitu-vody-vo-verejnych-vodovodoch-4975.htmlWed, 06 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOpatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vzorov výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporeníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-zmena-vzorov-vypisov-z-osobneho-uctu-a-vykazov-v-doplnkovom-dchodkovom-sporeni-4974.htmlTue, 05 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-vzor-vypisu-z-osobneho-dchodkoveho-uctu-sporitela-4973.htmlTue, 05 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podrobnosti o zverejňovaní kľúčových informácií o dôchodkovom fondehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-zverejnovani-klucovych-informacii-o-dchodkovom-fonde-4972.htmlTue, 05 September 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky spôsob monitorovania rizikovosti platobných operáciíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-spsob-monitorovania-rizikovosti-platobnych-operacii-4971.htmlSat, 26 August 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/redakcne-oznamenie-o-oprave-chyby-vo-vyhlaske-o-poziadavkach-na-stacionarne-zdroje-znecistovania-ovzdusia-4970.htmlSat, 26 August 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena regulovaných maxim. cien elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-regulovanych-maxim-cien-elektriny-a-plynu-pre-vybranych-koncovych-odberatelov-4969.htmlSat, 26 August 2023 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk