ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky o súlade pravidiel pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom s Ústavou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-o-sulade-pravidiel-pre-fungovanie-vnutorneho-trhu-s-elektrinou-a-plynom-s-ustavou-3354.htmlTue, 29 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-rozsirenej-zodpovednosti-vyrobcov-vyhradenych-vyrobkov-3353.htmlTue, 29 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena výkonu odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-vykonu-odborneho-technicko-bezpecnostneho-dohladu-nad-vodnymi-stavbami-3352.htmlTue, 29 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej obl. v súvislosti s COVID-19 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-mimoriadnych-opatreniach-vo-financnej-obl-v-suvislosti-s-covid-19-3351.htmlTue, 29 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-o-vyske-statnej-premie-na-stavebne-sporenie-na-rok-2021-3350.htmlMon, 28 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výška zníženia nesplatenej istiny stabilizačnej pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-vyska-znizenia-nesplatenej-istiny-stabilizacnej-pzicky-z-fondu-na-podporu-vzdelavania-3349.htmlMon, 28 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie (COVID-19) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-financovania-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-covid-19-3348.htmlMon, 28 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskytovani-informacii-o-technickom-predpise-3347.htmlMon, 28 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky maximálne školné na rok 2021/2022 v externej forme štúdia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-maximalne-skolne-na-rok-20212022-v-externej-forme-studia-3346.htmlFri, 25 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o sociálnom poistení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-socialnom-poisteni-3345.htmlWed, 23 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-prevadzke-vozidiel-v-cestnej-premavke-3344.htmlWed, 23 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ukončenie platnosti Dohody so Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-ukoncenie-platnosti-dohody-so-svedskom-o-podpore-a-vzajomnej-ochrane-investicii-a-protokolu-k-nej-3343.htmlWed, 23 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-reprezentativnych-kolektivnych-zmluvach-vyssieho-stupna-vratane-ich-dodatkov-3342.htmlWed, 23 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena vyhlášky o dopravnom poriadku dráh https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-dopravnom-poriadku-drah-3341.htmlWed, 23 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky suma maxim. školného na rok 2019/2020 pre externú formu štúdia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-suma-maxim-skolneho-na-rok-20192020-pre-externu-formu-studia-3340.htmlThu, 01 October 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Vykonávacieho predpisu Európskeho patentového dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-vykonavacieho-predpisu-europskeho-patentoveho-dohovoru-3339.htmlFri, 11 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky dočasné pozastavenie uplatňovania pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-docasne-pozastavenie-uplatnovania-pravidla-51-ods-2-europskeho-patentoveho-dohovoru-3338.htmlFri, 11 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena stavebného a technického poriadku dráh https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-stavebneho-a-technickeho-poriadku-drah-3337.htmlFri, 11 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a titulov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-cinou-o-vzajomnom-uznavani-vysokoskolskych-diplomov-vysvedceni-a-titulov-3336.htmlThu, 10 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky vyhlásenie chráneného areálu Panské lúky https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-vyhlasenie-chraneneho-arealu-panske-luky-3335.htmlThu, 10 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky vyhlásenie chráneného areálu Čenkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-vyhlasenie-chraneneho-arealu-cenkov-3334.htmlThu, 10 September 2020 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk