ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-europskom-vysetrovacom-prikaze-v-trestnych-veciach-2033.htmlWed, 04 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ulozeni-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-2032.htmlTue, 03 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-pridavku-na-dieta-a-priplatku-k-pridavku-na-dieta-2031.htmlTue, 03 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-ustanoveni-sumy-rodicovskeho-prispevku-2030.htmlTue, 03 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-o-poziadavkach-na-extrakcne-rozpustadla-2029.htmlTue, 03 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Zmluva s Českom a Rakúskom o hraničnom bode Dyje - Morava https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmluva-s-ceskom-a-rakuskom-o-hranicnom-bode-dyje-morava-2028.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-pamatnych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-2-eura-2027.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-25-eur-2026.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-100-eur-2025.htmlMon, 02 October 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpora v lesnom hospod. na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-podpora-v-lesnom-hospod-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov-2023.htmlFri, 29 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKAMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky požiadavky na vybavenie zdrav. zariad. Ministerstva spravodlivosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaskaministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-poziadavky-na-vybavenie-zdrav-zariad-ministerstva-spravodlivosti-2022.htmlFri, 29 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena podrobností o výberovom konaní na funkciu sudcu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-vyberovom-konani-na-funkciu-sudcu-2021.htmlMon, 25 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udelenia povolenia na vykonávanie poisť. čin. pre poisťovne https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-udelenia-povolenia-na-vykonavanie-poist-cin-pre-poistovne-2020.htmlMon, 25 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-udelenia-povolenia-na-vykonavanie-poistovacej-cinnosti-2019.htmlMon, 25 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena udelenia predchádzajúc. súhlasu podľa zákona o poisťovníctve https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-udelenia-predchadzajuc-suhlasu-podla-zakona-o-poistovnictve-2018.htmlMon, 25 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENINE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Minamatský dohovor o ortuti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenine-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-minamatsky-dohovor-o-ortuti-2017.htmlFri, 22 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstvo-financii-slovenskej-republiky-o-vyske-statnej-premie-na-stavebne-sporenie-na-rok-2018-2016.htmlThu, 21 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-o-ucebniciach-ucebnych-textoch-a-pracovnych-zositoch-2015.htmlThu, 21 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena požiadaviek na aerosólové rozprašovače https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-aerosolove-rozprasovace-2014.htmlThu, 07 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-podpore-obnovitelnych-zdrojov-energie-2013.htmlWed, 06 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zrušenie vyhlášky o obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zrusenie-vyhlasky-o-obsahu-kyseliny-erukovej-v-olejoch-a-tukoch-2012.htmlWed, 06 September 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk