ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Nariadenie Vlády Slovenskej republiky podpora na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektorochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-podpora-na-prispsobenie-sa-pre-vyrobcov-vo-vybranych-polnohospodarskych-sektoroch-4330.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2023https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-vyska-prispevku-na-poskytovanie-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-na-rok-2023-4329.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmena cenovej regulácie v elektroenergetikehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-sietovych-odvetvi-zmena-cenovej-regulacie-v-elektroenergetike-4328.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o financovaní voľného času dieťaťahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-financovani-volneho-casu-dietata-4327.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o kybernetickej bezpečnostihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-kybernetickej-bezpecnosti-4326.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o odpadochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-odpadoch-4325.htmlWed, 29 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej službyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-stupnica-platovych-tarif-prislusnikov-hasicskeho-a-zachranneho-zboru-a-horskej-zachrannej-sluzby-4324.htmlTue, 28 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v obl. dotácií v pôsobnosti ministerstva práce v súvislosti s COVID-19https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-obl-dotacii-v-psobnosti-ministerstva-prace-v-suvislosti-s-covid-19-4323.htmlTue, 28 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minimahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-uprave-sum-zivotneho-minima-4322.htmlSat, 25 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena označovania ulíc a číslovania staviebhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-zmena-oznacovania-ulic-a-cislovania-stavieb-4321.htmlFri, 24 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o jednotnom formáte elektronických správhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-slovenskej-republiky-o-jednotnom-formate-elektronickych-sprav-4320.htmlFri, 24 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strednej školehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-o-strednej-skole-4319.htmlThu, 23 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o základnej školehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-o-zakladnej-skole-4318.htmlThu, 23 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore nájomného bývaniahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-statnej-podpore-najomneho-byvania-4317.htmlWed, 22 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky zvýšené platové tarify štátnych zamestnancovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zvysene-platove-tarify-statnych-zamestnancov-4316.htmlWed, 22 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zvysene-stupnice-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme-4315.htmlWed, 22 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajinehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-prispevku-za-poskytnutie-ubytovania-odidencovi-v-suvislosti-so-situaciou-na-ukrajine-4314.htmlTue, 21 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-o-poskytovani-prispevku-za-ubytovanie-odidenca-4313.htmlTue, 21 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 euráhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-pamatnych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-2-eura-4312.htmlFri, 17 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 5 eurhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-5-eur-4311.htmlFri, 17 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eurhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-4310.htmlFri, 17 June 2022 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk