ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Protokol ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-protokol-ku-kartagenskemu-protokolu-o-biologickej-bezpecnosti-2302.htmlFri, 18 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Kuvajtom o ekonomickej a technickej spolupráci https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-s-kuvajtom-o-ekonomickej-a-technickej-spolupraci-2301.htmlFri, 18 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena ukončovania štúdia na stredných školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-zmena-ukoncovania-studia-na-strednych-skolach-2300.htmlFri, 18 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o št. odb. dozore prevádzky vozidiel v cest. premávke https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-st-odb-dozore-prevadzky-vozidiel-v-cest-premavke-2299.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-v-oblasti-montaze-plynovych-zariadeni-2298.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti v oblasti kontroly originality https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-v-oblasti-kontroly-originality-2297.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti v oblasti emisnej kontroly https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-v-oblasti-emisnej-kontroly-2296.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti v oblasti technickej kontroly https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-v-oblasti-technickej-kontroly-2295.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o technickej službe overovania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-technickej-sluzbe-overovania-2294.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o cestnej technickej kontrole https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-cestnej-technickej-kontrole-2293.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávkehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-prevadzke-vozidiel-v-cestnej-premavke-2292.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti o dokladoch vozidla https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-dokladoch-vozidla-2291.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-o-technickych-poziadavkach-na-niektore-vozidla-2290.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-podrobnosti-v-oblasti-schvalovania-vozidiel-2289.htmlTue, 15 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o bezpečnosti hračiek https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-zakona-o-bezpecnosti-hraciek-2288.htmlWed, 09 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť motor. vozidiel https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-pouzivania-zariadeni-obmedzujucich-rychlost-motor-vozidiel-2287.htmlMon, 07 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena technických požiadaviek na výfukové systémy https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-technickych-poziadaviek-na-vyfukove-systemy-2286.htmlMon, 07 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena typového schvaľovania motorových vozidiel https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-typoveho-schvalovania-motorovych-vozidiel-2285.htmlMon, 07 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie nariadení o požiad. na dvoj- a trojkolesové mot. vozidláhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-nariadeni-o-poziad-na-dvoj-a-trojkolesove-mot-vozidla-2284.htmlTue, 01 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie nariadení o požiadavkách na kolesové traktory https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-nariadeni-o-poziadavkach-na-kolesove-traktory-2283.htmlTue, 01 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zrušenie nariadenia o požiadavkách na osobnú lanovú dopravu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zrusenie-nariadenia-o-poziadavkach-na-osobnu-lanovu-dopravu-2282.htmlTue, 01 May 2018 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk