ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/NÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky o súlade uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-o-sulade-uznesenia-o-zruseni-meciarovych-amnestii-1937.htmlFri, 02 June 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o mimoriadnych opatreniach pri staveb diaľnic https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-mimoriadnych-opatreniach-pri-staveb-dialnic-1936.htmlFri, 02 June 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-fonde-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-1935.htmlFri, 02 June 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skÚSTAVNÝzákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena Ústavy https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/ustavnyzakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-ustavy-1934.htmlThu, 01 June 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Vlády Slovenskej republiky podrobnosti o služobnom hodnotení podľa zákona o štátnej službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-vlady-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-sluzobnom-hodnoteni-podla-zakona-o-statnej-sluzbe-1933.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky podpora produkcie a obchodovania s včelími produktmi https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-podpora-produkcie-a-obchodovania-s-vcelimi-produktmi-1932.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky transferové licencie pre výrobky obranného priemyslu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-transferove-licencie-pre-vyrobky-obranneho-priemyslu-1931.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky výška náhrady za bolesť a sťaženie spoloč. uplatnenia na rok 2017https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-vyska-nahrady-za-bolest-a-stazenie-spoloc-uplatnenia-na-rok-2017-1930.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky obsadzovanie štátnozamestn. miest na súdoch výberovým konanímhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-obsadzovanie-statnozamestn-miest-na-sudoch-vyberovym-konanim-1929.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o výkone volebného práva s Ústavou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-nesuladu-zakona-o-vykone-volebneho-prava-s-ustavou-1928.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNÁLEZ Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu zákona o výkone volebného práva s Ústavou https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-nesuladu-zakona-o-vykone-volebneho-prava-s-ustavou-1927.htmlWed, 31 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena výnosu o policajných stredných odborných školách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-zmena-vynosu-o-policajnych-strednych-odbornych-skolach-1926.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky registre centrálneho informačného systému podľa zák. o št. službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-registre-centralneho-informacneho-systemu-podla-zak-o-st-sluzbe-1925.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky podrobnosti o výberových konaniach podľa zákona o štátnej službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-vyberovych-konaniach-podla-zakona-o-statnej-sluzbe-1924.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-vlady-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-vzdelavani-statnych-zamestnancov-1923.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena požiadaviek na zariadenia spoločného stravovania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-zariadenia-spolocneho-stravovania-1922.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena požiadaviek na byty nižšieho štandardu a ubyt. zariadenia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-byty-nizsieho-standardu-a-ubyt-zariadenia-1921.htmlMon, 29 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOPATRENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky štáty so sťaženými podm. k odmeňovaniu podľa zákona o štát. službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-staty-so-stazenymi-podm-k-odmenovaniu-podla-zakona-o-stat-sluzbe-1920.htmlFri, 26 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sťažené živ. podmienky k odmeňovaniu podľa zákona o štát. službe https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-stazene-ziv-podmienky-k-odmenovaniu-podla-zakona-o-stat-sluzbe-1919.htmlFri, 26 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zoznam krízových oblastí k odmeňovaniu podľa zákona o štát. službehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zoznam-krizovych-oblasti-k-odmenovaniu-podla-zakona-o-stat-sluzbe-1918.htmlFri, 26 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody s Maďarskom o výstavbe cestného mosta (Kechnec) https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohody-s-madarskom-o-vystavbe-cestneho-mosta-kechnec-1917.htmlFri, 26 May 2017 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk