ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/VYHLÁŠKAÚradu vlády Slovenskej republiky požiadavky na petičný systém https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaskauradu-vlady-slovenskej-republiky-poziadavky-na-peticny-system-2095.htmlTue, 05 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zmena úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest s výberom mýta https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-vystavby-a-regionalneho-rozvoja-slovenskej-republiky-zmena-usekov-dialnic-rychlostnych-ciest-a-ciest-s-vyberom-myta-2094.htmlTue, 05 December 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena vyhlášky o kvalite ovzdušia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zivotneho-prostredia-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-kvalite-ovzdusia-2093.htmlWed, 29 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zmena vyhlášky o potravinárskych kazeínoch a kazeinátoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-potravinarskych-kazeinoch-a-kazeinatoch-2092.htmlWed, 29 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-nelegalnej-praci-a-nelegalnom-zamestnavani-2091.htmlWed, 29 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ovzduší https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ovzdusi-2090.htmlWed, 29 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o odpadoch https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-odpadoch-2089.htmlWed, 29 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-najme-polnohospodarskych-pozemkov-2088.htmlTue, 28 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskyt. dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravot. https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-poskyt-dotacii-v-psobnosti-ministerstva-zdravot-2087.htmlTue, 28 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-podpore-a-rozvoji-verejneho-zdravia-2086.htmlTue, 28 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-omamnych-a-psychotropnych-latkach-a-pripravkoch-2085.htmlTue, 28 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skOZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohovoru o administratívnej pomoci v daňových záležitostiach https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-dohovoru-o-administrativnej-pomoci-v-danovych-zalezitostiach-2084.htmlFri, 24 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-proti-zavleceniu-organizmov-skodlivych-pre-rastliny-2083.htmlFri, 24 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii včelstiev https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstvo-pdohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-o-identifikacii-a-registracii-vcelstiev-2082.htmlThu, 23 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena dotácie na obstaranie nájomného bytu https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-dotacie-na-obstaranie-najomneho-bytu-2081.htmlWed, 22 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skVYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-dopravy-a-vystavby-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-podpory-zo-statneho-fondu-rozvoja-byvania-2080.htmlWed, 22 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o finančnom sprostredkovaní https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-financnom-sprostredkovani-2079.htmlWed, 22 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o platobných službách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-platobnych-sluzbach-2078.htmlWed, 22 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky podpora a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-podpora-a-dotacie-v-pdohospodarstve-a-rozvoji-vidieka-2077.htmlTue, 21 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o bankách https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-bankach-2076.htmlTue, 21 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.skNARIADENIE Vlády Slovenskej republiky suma minimálnej mzdy na rok 2018 https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-suma-minimalnej-mzdy-na-rok-2018-2075.htmlWed, 15 November 2017 0:00:00 CETredakce@epravo.sk