ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena podrobností o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri prácihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-podrobnosti-o-ochrane-zdravia-pred-zatazou-teplom-a-chladom-pri-praci-4476.htmlThu, 24 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena postupu pri uplatňov. obmedzujúcich opatr. pri stave núdze v elektroenergetike a plynárenstvehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-postupu-pri-uplatnov-obmedzujucich-opatr-pri-stave-nudze-v-elektroenergetike-a-plynarenstve-4475.htmlWed, 23 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena určeného času a o určenej kvality dodávky tepla pre konečného spotrebiteľahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-republiky-zmena-urceneho-casu-a-o-urcenej-kvality-dodavky-tepla-pre-konecneho-spotrebitela-4474.htmlWed, 23 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena Ústavyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/ustavny-zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-ustavy-4473.htmlSat, 19 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane prírody a krajinyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-4472.htmlSat, 19 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o profesionálnych náhradných rodičochhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-o-profesionalnych-nahradnych-rodicoch-4471.htmlSat, 19 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena Správneho súdneho poriadkuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-spravneho-sudneho-poriadku-4470.htmlFri, 18 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena opatrení v obl. dotácií v pôsobnosti ministerstva práce v súvisl. s Ukrajinouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-opatreni-v-obl-dotacii-v-psobnosti-ministerstva-prace-v-suvisl-s-ukrajinou-4469.htmlFri, 18 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Čínou o zamedzení dvojakého zdaneniahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-cinou-o-zamedzeni-dvojakeho-zdanenia-4468.htmlFri, 11 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy s Bulharskom o zabránení dvojitému zdaneniuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-zmluvy-s-bulharskom-o-zabraneni-dvojitemu-zdaneniu-4467.htmlFri, 11 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda o stredo a východoeurópskej konštituencii v Medzinárodnom menovom fondehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-dohoda-o-stredo-a-vychodoeuropskej-konstituencii-v-medzinarodnom-menovom-fonde-4466.htmlFri, 11 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.skOznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-ramcova-dohoda-medzi-eu-a-australiou-4465.htmlFri, 11 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eurhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-o-vydani-zberatelskych-eurominci-v-nominalnej-hodnote-10-eur-4464.htmlFri, 11 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o zozname telefónnych čísel na vyjadrenie nesúhlasu s volaním na priamy marketinghttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb-o-zozname-telefonnych-cisel-na-vyjadrenie-nesuhlasu-s-volanim-na-priamy-marketing-4463.htmlThu, 10 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkovhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-vyrobe-oznacovani-a-predaji-tabakovych-vyrobkov-4462.htmlWed, 09 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o cestnej premávkehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-cestnej-premavke-4461.htmlWed, 09 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-4460.htmlWed, 09 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničíhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-slovakoch-zijucich-v-zahranici-4459.htmlWed, 09 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energiehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-narodnej-rady-slovenskej-republiky-zmena-zakona-o-podpore-obnovitelnych-zdrojov-energie-4458.htmlTue, 08 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referendahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/rozhodnutie-prezidenta-slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-referenda-4457.htmlFri, 04 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-vyslovenia-nesuladu-predmetu-referenda-s-ustavou-4456.htmlFri, 04 November 2022 0:00:00 CETredakce@epravo.sk