ePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/ePravo.sk - ZákonyskePravo.sk - Zákonyhttps://www.epravo.sk/_dataPublic/img/epravo.gifhttps://www.epravo.sk/ Uznesenie Pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Rokovací poriadok Najvyššieho súdu SRhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/uznesenie-plena-najvyssieho-sudu-slovenskej-republiky-rokovaci-poriadok-najvyssieho-sudu-sr-5230.htmlMon, 22 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Oznámenie Národnej banky Slovenska zmena žiadosti o predchádzajúci súhlas NBS podľa zákona o bankáchhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-narodnej-banky-slovenska-zmena-ziadosti-o-predchadzajuci-suhlas-nbs-podla-zakona-o-bankach-5229.htmlFri, 19 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestáchhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/opatrenie-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky-o-sumach-zakladnej-nahrady-za-pouzivanie-cestnych-motorovych-vozidiel-pri-pracovnych-cestach-5228.htmlThu, 18 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zmena organizácie školského roka na školáchhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-skolstva-vyskumu-vyvoja-a-mladeze-slovenskej-republiky-zmena-organizacie-skolskeho-roka-na-skolach-5227.htmlThu, 18 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.skNariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politikyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-priamych-podpr-strategickeho-planu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-5226.htmlSat, 13 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.sk Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovení zákona o upomínacom konaní s Ústavouhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nalez-ustavny-sud-slovenskej-republiky-vo-veci-suladu-ustanoveni-zakona-o-upominacom-konani-s-ustavou-5225.htmlThu, 04 April 2024 0:00:00 CESTredakce@epravo.skVyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-uradu-pre-uzemne-planovanie-a-vystavbu-slovenskej-republiky-o-uzemnotechnickych-poziadavkach-na-vystavbu-5224.htmlThu, 28 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a euhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-eu-5223.htmlThu, 28 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena vykonávania Európskeho patentového dohovoruhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-europskeho-patentoveho-dohovoru-5222.htmlWed, 27 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena vykonávania Európskeho patentového dohovoruhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/oznamenie-ministerstvo-zahranicnych-veci-a-europskych-zalezitosti-slovenskej-republiky-zmena-vykonavania-europskeho-patentoveho-dohovoru-5221.htmlWed, 27 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena podmienok náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcuhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-zmena-podmienok-nahrady-zvysenych-vydavkov-hostujuceho-sudcu-5220.htmlWed, 27 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena podmienok náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom prideleníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-spravodlivosti-slovenskej-republiky-zmena-podmienok-nahrady-zvysenych-vydavkov-sudcu-pri-docasnom-prideleni-5219.htmlWed, 27 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmena vyhlášky o zaručenej konverziihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-zarucenej-konverzii-5218.htmlTue, 26 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zmena štandardov pre informačné technológie verejnej správyhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-slovenskej-republiky-zmena-standardov-pre-informacne-technologie-verejnej-spravy-5217.htmlTue, 26 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena podmienok na poskytnutie investičnej pomocihttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-podmienok-na-poskytnutie-investicnej-pomoci-5216.htmlTue, 26 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajinehttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-poskytnutie-ubytovania-odidencovi-v-suvislosti-so-situaciou-na-ukrajine-5215.htmlTue, 26 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena poskytovania príspevku za ubytovanie odídencahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/nariadenie-vlady-slovenskej-republiky-zmena-poskytovania-prispevku-za-ubytovanie-odidenca-5214.htmlTue, 26 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmena vyhlášky o dopravnom značeníhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-vnutra-slovenskej-republiky-zmena-vyhlasky-o-dopravnom-znaceni-5213.htmlFri, 22 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.skVyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia z prírodných zdrojov žiareniahttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-podrobnosti-o-obmedzovani-oziarenia-z-prirodnych-zdrojov-ziarenia-5212.htmlFri, 22 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena požiadaviek na extrakčné rozpúšťadláhttps://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-zmena-poziadaviek-na-extrakcne-rozpustadla-5211.htmlWed, 20 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky minim. suma z výdavkov na zdravotnú starostlivosť pre zdravotné poisťovne na rok 2024https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictva-slovenskej-republiky-minim-suma-z-vydavkov-na-zdravotnu-starostlivost-pre-zdravotne-poistovne-na-rok-2024-5210.htmlWed, 20 March 2024 0:00:00 CETredakce@epravo.sk