29.8.2014
ID: 2465

Najvyšší kontrolný úrad SR k vyjadreniam spochybňujúcim jeho vážnosť

(TASR) - Vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Slovenskej republiky:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky odmieta vyjadrenia spochybňujúce jeho vážnosť, vplyv a postavenie, ktoré v posledných dňoch odzneli vo viacerých médiách.
     
NKÚ SR uplatnil od roku 2005 zásadné systémové organizačné i legislatívne opatrenia zamerané na posilnenie nezávislosti, kvality kontrolnej činnosti, zlepšenie komunikácie, ako aj aktivít v rámci medzinárodných štruktúr najvyšších kontrolných inštitúcií EUROSAI a INTOSAI.
     
Postavenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa v posledných rokoch posilnilo predovšetkým rozšírením kompetencií o oblasť eurofondov a subjektov územnej samosprávy. Do kontrolnej právomoci úradu spadá viac ako 11.000 možných kontrolovaných subjektov. NKÚ SR za obdobie od roku 2005 zistil viac ako 55.000 nedostatkov, ku ktorým boli kontrolované subjekty povinné prijať zhruba 16.000 opatrení. Navyše, úrad odporučil kontrolovaným subjektom na riešenie zistených nedostatkov takmer 5000 odporúčaní. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky zverejňuje všetky výsledky kontrol na webovom sídle úradu.
     
Významné postavenie Najvyššieho kontrolného úradu SR je aj na medzinárodnej úrovni, kde má úrad veľkú reputáciu a medzinárodné uznanie. Vyjadrením dôvery a ocenenia práce NKÚ SR bolo prevzatie predsedníctva Podvýboru 3 INTOSAI pre podporu najlepších postupov a zabezpečenia kvality prostredníctvom dobrovoľných Peer Review, v ktorom sú členmi najvyššie kontrolné inštitúcie vyspelých štátov, ako je Nemecko, Rakúsko, Švédsko, USA, ale aj Európsky dvor audítorov. Spoločne so zahraničnými kontrolnými inštitúciami vykonal NKÚ SR aj množstvo významných paralelných kontrol.
    
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je vôbec prvou organizáciou na Slovensku, ktorá získala titul Efektívny používateľ modelu CAF. Získanie titulu potvrdilo, že zmeny, ktorými úrad v posledných rokoch prešiel, boli v záujme zvýšenia kvality celej činnosti úradu. K zlepšeniu činnosti úradu, aj kvality kontrolnej činnosti, prispeli realizované projekty týkajúce sa vzdelávania, nových postupov i kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.
    
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislou a flexibilnou inštitúciou, ktorá v rozsahu svojej pôsobnosti významne podporuje optimálne využívanie verejných zdrojov a prispieva k zefektívneniu hospodárenia s verejnými financiami v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

28.8.2014

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.