Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
14.3.2014
ID: 1635

Na návšteve v Rödl & Partner

39474d6d13bc2c8da186a7d25de8568e/roedl.png
Zdroj: shutterstock.com

eFocus

„Náš mandant pre nás nie je len niekto, kto nám zaplatí faktúru, ale je to niekto, komu chceme reálne pomôcť.“ To je filozofia advokátskej kancelárie Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.. Kde sa cíti byť najsilnejšia a ako reagovala na ekonomickú recesiu?

     
Fakty    
   
Názov:   Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
Adresa:   Lazaretská 8, 811 08 Bratislava 1
Založenie:   2008 (ako spolupracujúci advokáti činní pre koncern Rödl & Partner od 1993)
Právnikov:   13
Celkovo:   17
Ocenenie:   Právnická firma roka 2013: Veľmi odporúčaná kancelária roka v oblasti daňové právo
    Veľmi odporúčaná kancelária roka v oblasti bankovníctvo a financie
     
Rozhovor s partnerom, JUDr. Marošom Tóthom

JUDr. Maroš Tóth

Určite na začiatku budeme potrebovať charakterizovať vašu kanceláriu pre čitateľov, ktorí predpokladám, že poznajú vaše meno a možno nevedia, čo je konkrétne za ním.
„Pobočka Rödl & Partner bola na Slovensku založená v roku 1993 a poskytuje tu právne a daňové poradenstvo, audítorské služby a outsourcing účtovníctva. V súčasnosti má koncern Rödl & Partner 91 pobočiek v 40 krajinách, čo nás radí medzi najzastúpenejšie poradenské spoločnosti na svete a mňa osobne napĺňa hrdosťou na našu značku. Poskytovanie služieb auditu, daňového a právneho poradenstva sú štandardom v našich pobočkách v rámci celého sveta. Na Slovensku máme na každú z uvedených servis lines založenú samostatnú spoločnosť, všetky na spoločnej adrese. Ja som konateľom a vedúcim advokátom spoločnosti, ktorá poskytuje klientom Rödl & Partner na Slovensku právne služby.“

To sú teda také štyri základné piliere Rödl & Partner. Ktoré piliere reflektujú praxe, ktorým sa venujete?
„Sú to praxe poradenské a jednou z tých štyroch je práve právne poradenstvo, ale keďže právo je často nevyhnutne späté s ekonomikou, naše oddelenia navzájom veľmi úzko spolupracujú. To je práve filozofiou Rödl & Partner, ktorú realizujeme aj tu na Slovensku. Naši klienti prepojenie právnej a ekonomickej praxe berú ako samozrejmosť. Na prípad klienta sa nepozeráme z čisto právneho hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomickej opodstatnenosti právneho riešenia. V prípade potreby sme schopní pre klienta vytvoriť aj špeciálny interdisciplinárny tím zameraný na konkrétny projekt za účelom komplexného posúdenia právnych daňových a účtovných aspektov napr. pri Due Diligence spoločnosti o ktorú má klient záujem. Často aj vďaka diskusiám s našimi kolegami, či už z oddelenia auditu, daní alebo účtovníctva prídeme na to, že riešenie, ktoré by sme my ako právnici preferovali, je ekonomicky pre klienta neprijateľné. Spoločne potom dokážeme nájsť optimálne riešenie tak, aby bol klient po každej stránke spokojný.“

Máte výhodu, že sa môžete o klienta starať v oveľa širšom zábere, než bežná advokátska kancelária. Sprevádzate klientov pri ich podnikaní takmer kompletne.
„Áno, naši klienti veľmi oceňujú, že Rödl & Partner dokáže ponúknuť všetky spomínané služby takpovediac „pod jednou strechou“, čo ja osobne vnímam ako zásadnú výhodu oproti iným poradenským spoločnostiam. Väčšina našich klientov pochádza z nemecky hovoriacich krajín a dovolím si tvrdiť, že mnohí z nich sú významným prvkom pre ekonomiku Slovenska. Prvotným cieľom našich klientov sú prirodzene ekonomické ciele, nie právne. Klient sem nepríde založiť firmu, ale podnikať. Keď chce podnikať, tak to pre neho znamená, že chce, aby sme mu navrhli optimálny ekonomicko - právny model podnikania.“

Rozprával ste o nemecky hovoriacich klientoch ako významnom prvku na Slovensku.
„Tým, že sme krajina susediaca s Rakúskom, je tu veľa rakúskych koncernov a podnikateľov a sú tu etablovaní aj viacerí veľkí investori z Nemecka. Asi len ťažko by sme si vedeli predstaviť súčasnú slovenskú ekonomiku bez investícií významných nemeckých koncernov ako sú Volkswagen, E.ON, RWE, ThyssenKrupp či BASF. Naďalej platí, že investori z nemecky hovoriacich krajín patria medzi najvýznamnejších investorov na Slovensku. Vezmite si napríklad, ako je ekonomika Slovenska prepojená s produkciou automobilky Volkswagen, ktorá bola akoby „pionierom“ a do istej miery dala Slovensku punc krajiny, kde sa oplatí investovať a dá sa povedať, že vlastne naštartovala automobilový boom. Až potom prišli Citroën, Peugeot, respektíve KIA. Množstvo klientov Rödl & Partner pochádza z okruhu subdodávateľov pre automobilový priemysel, ktorý je tu bezpochyby jedným z ťahúňov ekonomiky.“

Aký je aktuálny prístup nemecky hovoriacich investorov k Slovensku? Obecne to nie je tajomstvom, že investície v posledných rokoch klesali.
„Zo skúseností s našimi klientmi hodnotím, že prístup podnikateľov z nemecky hovoriacich krajín je v súčasnosti pomerne konzervatívny. Momentálne aj úspešné spoločnosti, ktoré majú k dispozícii dostatok kapitálu na nové projekty, sa radšej nepúšťajú do rizikovejších investícií. To znamená, že sa spravidla realizujú len projekty, ktoré boli naplánované už dávnejšie, prípadne sú v danej fáze podnikateľského zámeru z nejakého dôvodu nevyhnutné a nie je možné ich odkladať. Málokto sem dnes príde s tým, že „založím firmu a uvidím“. V súčasnosti to znie divoko, ale takýto prístup sme skutočne mali možnosť pozorovať najmä rokoch 2004 - 2007, keď Slovensko bolo pre mnohých symbolom úspešných reforiem v postkomunistických krajinách a prišlo sem množstvo zahraničných podnikateľov, ktorí Slovensko považovali za rýchlo rastúci trh na ktorom je výhodné sa rýchlo etablovať s dôverou, že detaily sa doriešia za pochodu. V súčasnosti sa v našej praxi stretávame prevažne s investormi, ktorí majú veľmi dôkladne premyslený biznis plán, vrátane financovania, a prídu na Slovensko s tým, že vedia presne čo budú vyrábať prípadne aké služby chcú poskytovať, kde budú pôsobiť, s kým a pre koho budú vyrábať a komu budú svoje produkty dodávať. Podnikateľská idea, s ktorou dnes klient príde, je často tak detailne pripravená, že od založenia spoločnosti po kúpu resp. prenájom priestorov, zamestnanie ľudí až po spustenie výroby či poskytovania služieb prebehne maximálne niekoľko mesiacov.“

Obecne je pre vás výhodou, že nie ste firmou zameriavajúcou sa výhradne na veľké projekty. Možno aj práve preto predpokladám, že ekonomická recesia nebola niečo, čo by vašu kanceláriu vyložene zasiahlo.
„Ekonomická recesia sa samozrejme do istej miery odrazila aj na náplni práce našej kancelárie, aj keď nie ani tak objemom, ako skôr druhom práce a požiadavkami klientov. Menej firiem sa zakladá a viac sa likviduje, prípadne reštrukturalizuje, tlak klientov na znižovanie cien je citeľný. Nebolo to však tak dramatické, aby sme museli výrazným spôsobom znižovať stavy zamestnancov, respektíve spolupracujúcich advokátov a podobne. To určite nie. Každodenné poradenstvo je založené na tom, že aj v čase krízy majú klienti problémy, ktoré je potrebné dennodenne riešiť. Okrem bežného právneho poradenstva sme pre našich klientov realizovali aj množstvo pomerne významných veľkých transakcií.  Počet i objem takýchto transakcií je však v súčasnosti menší než pred vypuknutím krízy. Pozorujem u našich klientov tiež nárast sporovej agendy vrátane súdnych sporov oproti predchádzajúcemu obdobiu. Z  pohľadu našej kancelárie bola situácia do značnej miery ovplyvnená tým, že počas roku 2010 do polovice roku 2011 na Slovensko zavítal boom investícií do solárnej energie a v tejto oblasti sme mohli nadviazať na existujúce know-how ako aj veľmi dobré renomé našich nemeckých kolegov najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Znamenalo to pre nás množstvo projektov, ktoré sme pre klientov preverovali a vyhodnocovali a mnohé z nich sme s klientmi dotiahli až do fázy realizácie výstavby a spustenia prevádzky. Aj v súčasnosti sme ešte v tejto oblasti činní najmä v súvislosti s predajom už realizovaných projektov (ja to volám „sekundárny trh“), keď investori, ktorí ich kompletne vybudovali, developovali, chcú využiť inú investičnú príležitosť a ponúkajú preto hotové elektrárne na predaj. V našom portfóliu máme aj klientov, ktorí majú záujem o tieto projekty práve až vo fáze, keď už sú kompletne vybudované a úspešne prevádzkované.“

Ak by sme hovorili o jednotlivých oblastiach právnej praxe, kde sa cítite najsilnejší?
„Našou každodennou agendou je právo obchodných spoločností a zmluvné právo. Významnou oblasťou je pre nás daňové právo, kde veľmi úzko komunikujeme s našimi daňovými poradcami. Ako som už spomínal, pomerne veľa sme činní v energetickom práve, najmä týkajúceho sa obnoviteľných zdrojov energie, či už je to fotovoltaika alebo projekty geotermálnej energie, ktoré práve pripravujeme, tie sú ale oproti fotovoltaike citeľne investične a časovo náročnejšie. Pravidelne sa venujeme aj pracovnému právu – problematike štandardnej pre všetkých podnikateľov, ktorí tu zamestnávajú ľudí. Pričom práve tým, že sme medzinárodná kancelária, tak zo strany klientov je požadované naše know-how týkajúce sa kooperácie medzi jednotlivými pobočkami alebo spoločnosťami klienta v Európe alebo aj v ostatných častiach sveta. Osobitné problémy vznikajú napríklad pri vysielaní zamestnancov, alebo pri výmenných pobytoch zamestnancov medzi spoločnosťami v rámci jedného koncernu a od nás sa očakáva riešenie všetkých s tým súvisiacich záležitostí. Dlhodobo poskytujeme poradenstvo napríklad pre nemecký koncern z oceliarskej branže, ktorého slovenská pobočka súčasne zamestnáva ľudí tak v Európe, USA, Ázii, Južnej Afrike aj iných častiach sveta. Tu sa opäť dostávame k tomu, že klienti majú záujem o riešenie nielen čisto pracovno-právnych aspektov, ale zároveň aj o oblasť sociálneho zabezpečenia, vízových a iných povolení ako aj o oblasť daní v rôznych, často diametrálne odlišných právnych systémoch.“

Rödl & Partner

Likvidácia, konkurz, reštrukturalizácia, a ďalšie oblasti insolvenčného práva, ktoré priniesla so sebou recesia... Venujete sa aj týmto?
„Venujeme sa aj týmto oblastiam, čo sa týka konkurzného práva zastupujeme prevažne klientov, ktorí si prihlasujú pohľadávky do reštrukturalizačného alebo konkurzného konania. Samozrejme máme tu aj klientov, ktorí ukončili alebo pod tlakom okolností musia ukončiť svoju činnosť, prípadne sa snažia s našou pomocou nájsť riešenie v rámci reštrukturalizácie spoločnosti, a ak tu nie je iné riešenie, sú nútení ísť do konkurzu. Rozsah tohto druhu poradenstva má v tomto období stúpajúcu tendenciu, a to je niečo, čo mňa ako advokáta teší podstatne menej ako poradenstvo pri rozvojových projektoch našich klientov. Stúpol aj počet klientov, ktorí sa jednoducho rozhodli dobrovoľne ukončiť svoje pôsobenie na Slovensku a zabezpečujeme im prostredníctvom spoločností Rödl & Partner komplexnú likvidáciu spoločnosti, to znamená od samotnej prípravy vstupu do likvidácie a s tým spojené právne, účtovné a daňové poradenstvo, vrátane vypracovania účtovných závierok a daňových priznaní v priebehu likvidácie až po výmaz z obchodného registra.“

Aj keď máte primárne, alebo významne zastúpených nemecky hovoriacich klientov, predpokladám, že nie ste uzavretí aj pre slovenských podnikateľov, myslím tých bez zahraničnej účasti.
„Samozrejme naša kancelária je otvorená aj pre slovenských podnikateľov a ich podiel v našom portfóliu neustále stúpa, čo veľmi vítame.“

Zrejme Vás oslovujú skôr tí slovenskí podnikatelia, ktorí by radi napríklad expandovali na nemecky hovoriace trhy..., a ako je to vlastne s rozložením síl Rödl & Partner na týchto trhoch?
„Jednoznačne najsilnejší je Rödl & Partner v Nemecku, kde je aj najväčší. Má tam v súčasnosti už 24 pobočiek. Naša pobočka často zabezpečuje pre klientov týchto nemeckých pobočiek potrebné právne služby na Slovensku. Napríklad, ak majú takíto klienti exekučný titul vydaný v Nemecku nemeckými súdmi a chcú ho vykonať na Slovensku. Potrebujú vedieť ako funguje exekučný systém na Slovensku a na základe toho sa rozhodnú ako budú ďalej postupovať. V poslednom čase sa však relatívne často stretávame s tým, že máme slovenských podnikateľov, ktorí majú pohľadávky v Nemecku alebo inej európskej krajine a potrebujú sa nejakým spôsobom aspoň dozvedieť, či sú reálne vymožiteľné,  bez ohľadu na to, či ich aj reálne budú vymáhať. Ak sa rozhodnú že svoje pohľadávky budú právne vymáhať, tak potom ich prirodzene zaujíma, koľko takýto proces bude zhruba stáť, aká je možná šanca na úspech. Takýchto klientov samozrejme nezastupujeme priamo my, ale kontaktujeme našich kolegov z príslušnej pobočky v Nemecku prípadne inej krajiny kde má Rödl & Partner zastúpenie. Veľmi dôležitá je pre klientov aj informácia, ako dlho môže takýto proces trvať. Túto otázku dostávame aj od nemeckých investorov, ktorí k nám prichádzajú. Majú obavu, že naše právne prostredie nie je tak vyvinuté ako v Nemecku a súdne spory tu môžu trvať dlho. Vtedy však môžem takémuto klientovi povedať, že ani v Nemecku to nie je otázka týždňov získať právoplatný exekučný titul. Je to zvyčajne tiež vec niekoľkých mesiacov, ba až rokov.“

Ak sa nemýlim, tak ste jedna z najstarších zahraničných kancelárií pôsobiacich na Slovensku.
"Áno, Rödl & Partner pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov. Za tú dobu sme získali bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach podnikania, čo zaručuje našim klientom poradenstvo na vysokej úrovni.“

Ako by ste charakterizoval ten najzásadnejší rozdiel medzi slovenským trhom právnych služieb deväťdesiatych rokov a slovenským trhom právnych služieb dnes?
„Nároky klientov na kvalitu právnych služieb enormne vzrástli, čo je úplne prirodzený vývoj. Dennodenne sme konfrontovaní s týmito rastúcimi požiadavkami a musíme zodpovedajúco neustále zvyšovať kvalitu našej práce. A neplatí to len pre nás, tomuto tlaku sú vystavené prakticky všetky či už zahraničné alebo čisto slovenské advokátske kancelárie.  To, že komplexnosť a náročnosť poskytovania právnych služieb rapídne vzrástla, je dané aj tým, že legislatíva sa na Slovensku dynamicky vyvíja, okrem iného aj v súvislosti s implementáciou európskeho práva. Okrem poznania vnútroštátnej judikatúry je potrebné neustále sledovať aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a ďalších inštitúcií európskych spoločenstiev.  Začiatkom 90-tych rokov bolo zahraničných advokátskych kancelárií len zopár, postupom času ich počet viacnásobne vzrástol a tomu zodpovedá aj neustály rast konkurencie medzi advokátskymi kanceláriami. Je to podľa mňa na prospech klientom, lebo zároveň sa zvýšila aj kvalita poskytovaných služieb.“

Aké máte celkové rozloženie síl v tíme Rödl & Partner v Bratislave?
„Celkovo v rámci právnych, daňových, účtovných služieb a auditu v súčasnosti pre Rödl & Partner na Slovensku pôsobí viac ako 60 spolupracovníkov, z toho najviac pracuje pre outsourcing účtovníctva, nasledovaní právnikmi, audítormi a daňovými poradcami. Máme k dispozícii aj prekladateľské oddelenie, vrátane zabezpečovania úradných prekladov nemeckého a anglického jazyka. V spoločnosti Rödl & Partner Advokáti s.r.o. sú momentálne 2 partneri, 9 asociovaných advokátov a 2 koncipienti.“

Ono je to možno z pozície riadiaceho partnera trochu komplikované, ale ako by ste charakterizoval svoj tím, má niečo, čím sa vyznačuje? Pokiaľ viem, tak v Rödl & Partner všeobecne celosvetovo vládne veľká vrelosť, také priateľstvo. Viem, že na úrovni partnerov sa často stretávate.
„Minimálne raz ročne sa koná celosvetové stretnutie partnerov. Čo sa týka nášho tímu, ponuka služieb Rödl & Partner je charakteristická tým, že investora na Slovensku sprevádzame už od prvých krokov pri príprave investície a zvyčajne sa z nich stávajú naši dlhodobí klienti. Máme preto veľký podiel klientov, s ktorými spolupracujeme od založenia ich spoločnosti. Veľa klientov je u nás viac ako desať rokov a v takýchto prípadoch sa diskusia často vedie vo veľmi neformálnom a priateľskom duchu. Preto aj moja filozofia je preferovať, aby s našimi advokátmi a s zamestnancami bola spolupráca dlhodobá, aby aj klient mal pocit, že sa obracia na svojho poradcu, ktorého dôverne pozná. Toto sa nám s úspechom darí, fluktuácia právnikov u nás je minimálna. Rödl & Partner pre nášho klienta znamená vždy aj konkrétny človek, s ktorým je v prípade potreby v neustálom kontakte a on už nemusí svoj problém alebo svoju potrebu vysvetľovať osobitne audítorom, účtovníkom alebo daňovým poradcom. Jeho kontakt je pre neho ten, kto zabezpečí aj ostatné služby, pokiaľ sú potrebné pri navrhovanom riešení.“

Takže predpokladám, že sa vám darí, máte predsa len relatívne stabilný tím.
„Snažíme sa o to, aj keď udržať tím bez akýchkoľvek zmien nie je možné a zrejme ani vhodné. Aj my máme napríklad naše spolupracujúce advokátky, ktoré si plnia svoje materské povinnosti a spočiatku sa samozrejme musia plne venovať svojej rodine. Našou ambíciou však je umožniť im po ukončení materskej dovolenky nastúpiť opäť do praxe tak, aby dokázali skĺbiť rodičovské povinnosti s tými pracovnými, čo je niekedy skutočne náročné.“

Odkiaľ, prípadne ako rekrutujete nové posily do tímu?
„Zvyčajne naše ponuky publikujeme na pracovných serveroch, keď hľadáme mladých a začínajúcich právnikov. Pokiaľ potrebujeme seniora, ja skôr dám na osobné odporúčanie. Často je to aj o osobnom pocite. To, že musí byť advokát odborne zdatný, o tom nemôžu byť žiadne pochybnosti. Popri odbornej a jazykovej zdatnosti je však potrebné, aby naša nová posila bola aj osobnosť, ktorá zároveň „zapadne“ do kolektívu, bude schopná raziť filozofiu Rödl & Partner v duchu, že náš mandant pre nás nie je len niekto, kto nám zaplatí faktúru, ale je to niekto, komu chceme reálne pomôcť. Aby sme klientovi vedeli pomôcť, tak musíme poznať jeho potreby a klient musí mať voči nám dôveru.“

Presuny na seniorských pozíciách na Slovensku nie sú také bežné, ako napríklad na českom trhu, aké máte skúsenosti vo Vašej kancelárii?
„U nás je to skôr výnimočná situácia. Väčšina našich seniorov u nás začínala ešte ako koncipienti, ide o dlhodobú spoluprácu. Pokiaľ vyvstane potreba angažovať skúseného advokáta, ktorý sa špecializuje na určitý typ projektov a obaja máme záujem na vzájomnej spolupráci, nebránime sa prijať nového človeka aj takýmto spôsobom. V ideálnom prípade ide o advokáta, ktorý má duálne vzdelanie alebo prípadne duálnu pracovnú skúsenosť. To znamená, že je to právnik, ktorý okrem právnickej odbornosti disponuje aj znalosťami a skúsenosťami o problémoch a procesoch v ekonomickej brandži. Je to jedna z vecí, ktorá je pre naše ponímanie právnych služieb veľmi dôležitá, t.j. aby naši advokáti v diskusiách napr. s daňovým poradcom alebo audítorom rozumeli, o akom probléme sa bavíme. Musia rozumieť čo je to účtovná závierka, bilancia, výkaz ziskov a strát, čo sú to odpisy a iné bežné ekonomické kategórie. Často, keď rozoberáme legislatívne zmeny, najmä v daňových predpisoch zistíme, že dokonca legislatívci, ktorí pripravujú návrhy alebo zmeny v daňových predpisoch, v niektorých prípadoch používajú úplne iné pojmy, ako legislatívci z oblasti obchodného práva. A práve my musíme byť tí, ktorí napriek takémuto nesúladu vedia klientovi vysvetliť, o čo vlastne ide.“

Ešte v krátkosti, spomínali ste, že sa venujete aj daňovému právu, takže určite máte dobrý prehľad o slovenskej daňovej sústave. Čo je najväčším problémom štátu v dnešnej slovenskej daňovej legislatíve?
„Čo najviac trápi štát v daňovej oblasti, je výška daňových únikov, a to hlavne na dani z pridanej hodnoty, za týmto účelom sa pravidelne snaží sprísňovať legislatívu. Zásadným problémom je, že pri snahe postihnúť napr. subjekty, ktoré robia daňové úniky na určitom úseku, často sťaží alebo skomplikuje podmienky pre podnikanie všetkým podnikateľom v danej oblasti. Možno ak by lepšie fungovala aplikačná činnosť súdov, a neboli by sme tak prísne formalistickí pri výklade právnych noriem, bolo by možné aspoň čiastočne obmedziť množstvo legislatívnych zásahov. Na Slovensku sa žiaľ veľa problémov rieši tým spôsobom, že sa zmení legislatíva, ale týmto sa potiera jedna zo základných vlastností právnej normy, a to jej všeobecnosť. Keď niekto chce zákon porušiť, spravidla si aj tak nájde medzierku. Keď budeme mať všetko absolútne zviazané normami, stáva sa právny poriadok neprehľadným a občan tak nevie nadobudnúť pocit, na ktorý má právo v duchu: viem, že keď niečo robím, tak neporušujem zákon a nemusím byť expert v danej oblasti, a tiež dôveru, že tí ,ktorí zákon porušujú, naozaj budú postihnutí.“

Takže právna istota ešte na Slovensku nie je dostatočne naplnený pojem?
„Na to treba najprv zodpovedať otázku, čo to je právna istota. Podľa môjho názoru k právnej istote okrem dôvery v právny poriadok určite zásadnou mierou prispieva aj predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a konzistentná judikatúra súdov. Je nám známych množstvo prípadov, keď súdy na rôznych úrovniach alebo dokonca senáty Najvyššieho súdu rozhodujú o veľmi podobnej veci úplne rozdielne. V tomto zmysle je vo vzťahu k právnej istote ešte stále dosť čo zlepšovať.“


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk