Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.6.2015
ID: 2940

SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS sa stali súčasťou CEE Attorneys

a78481f8ceccdc6f317b6a58bac38466/FM_logo.png
Zdroj: CEE Attorneys

Tlačová správa

Dňa 15. júna 2015 sa varšavská advokátska kancelária SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS stala členom CEE Attorneys, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, takže Poľsko sa zároveň stalo jednou z krajín, v ktorej táto sieť pôsobí.

“Tešíme sa na nadviazanie spolupráce s SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS a vítame poľských kolegov v CEE Attorneys,” hovorí Zdeněk Tomíček, partner Tomíček Legal, advokátskej kancelárie, zakladajúci člen CEE Attorneys.

Andrzej Szmigiel, partner advokátskej kancelárie SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS, zdieľa svoje nadšenie: “Veríme, že vytvárame niečo špeciálne. Spojenie CEE Attorneys, jednej z najrýchlejšie rastúcich sietí advokátskych kancelárií v strednej a východnej Európe, je to začiatok novej éry pre nás všetkých. Pevne veríme, že najvyššie štandardy právnych služieb poskytovaných nami prevýšia očakávania našich klientov.”

“Počnúc momentom, ako sme sa rozhodli podporiť myšlienku vytvorenia stredoeurópskej siete advokátskych kancelárií, bolo zrejmé, že Poľsko bude zohrávať významnú úlohu. Nielen preto, že je najväčšou a najľudnatejšou krajinou v regióne, ale tiež preto, že Poľsko sa v poslednej dobe stalo ekonomickým tigrom z Vyšehradskej skupiny (V4). Diskutovali sme o spolupráci na dlhé obdobie, až sme nakoniec dospeli k záveru, že SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS garantuje kvalitu právnych služieb očakávaných od všetkých členov CEE Attorneys. Je veľmi dôležité, aby advokátske kancelárie združené v CEE Attorneys poskytovali najvyššiu kvalitu právnych služieb, kvalitu, ktorú vyžadujú a očakávajú naši klienti pôsobiaci v celej strednej Európe. Spolu s Fox Martens so sídlom v Bratislave, máme silný tím právnikov poskytujúci služby v krajinách, kde ich potrebujú naši klienti,” hovorí Zdeněk Tomíček.

“Spoločne s našimi partnermi z Českej republiky a Slovenska, tvoriacich CEE Attorneys sieť, sme sa stali hlavným hráčom vo vytváraní tlaku v rámci obchodovania na existujúce siete advokátskych kancelárií na trhu strednej a východnej Európy. Avšak veríme, že CEE Attorneys sa značne líši v porovnaní s inými sieťami advokátskych kancelárií nakoľko máme za to, že najvyššie štandardy v oblasti poskytovania právnych služieb nemusia byť automaticky spojené s najvyššími cenami. Našou spoločnou filozofiou je poskytovať najvyššiu kvalitu právnych služieb na základe dlhoročných skúseností za prijateľné ceny,” hovorí Andrzej Szmigiel.

S takmer 30 právnikmi, CEE Attroneys v súčasnosti pokrýva územie Českej republiky, Poľska a Slovenka; v súčasnosti už taktiež prebiehajú intenzívne rokovania ohľadne spolupráce s inými krajinami.


Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář
CEE Attorneys

Říční 10
118 00  Praha 1

Tel.: +420 778 133 331
e-mai: prague@ceeattorneys.com


Fox Martens s.r.o., advokátska kancelária
CEE Attorneys

Jozefská 7
811 06 Bratislava

Tel.: +421 902 955 949
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com


SPP Legal Szmigiel & Papros sp.j.
CEE Attorneys

ul. Smolna 38, lok 4
00-375 Varšava

Tel.: +48 22 628 64 13
e-mail: warsaw@ceeattorneys.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk