Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
16.8.2019
ID: 4561

CMS Bratislava povýšila dvoch senior právnikov

d1dfa8ce813d9acd824aade5313b8162/CMS logo.png
Zdroj: CMS Cameron McKenna

Medzinárodná advokátska kancelária CMS pokračuje v posilňovaní lokálneho tímu advokátov. Po povýšení dvoch slovenských advokátov do pozície partnerov v máji tohto roku, povýšila CMS ďalších dvoch advokátov kancelárie. Od začiatku augusta sa Martina Novysedláková a Dušan Predný stali senior advokátmi spoločnosti CMS Bratislava.

Martina Novysedláková je senior advokátkou v tíme pre súdne spory, rozhodcovské konanie, poistenie a zamestnanosť, so špecializáciou na oblasť pracovného práva, ochrany údajov a duševného vlastníctva. Klientov podporuje pri príprave pracovnej dokumentácie a vnútorných predpisov, ako aj pri poskytovaní každodenného poradenstva v oblasti pracovného práva a poradenstva pri ukončovaní pracovného pomeru, vrátane vyjednávania so zamestnancami a riešenia súdnych sporov. Martina poskytuje poradenstvo aj v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane interných vyšetrovaní, školení a auditov.

„Sme vynikajúci tím a s Dušanom sme radi, že sme  jeho súčasťou. CMS má v regióne strednej a východnej Európy silné postavenie a je dobré vidieť, že naša kvalitná práca prispieva k posilneniu jej reputácie,“ hovorí Martina Novysedláková, ktorá je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala aj titul doktora práv. Zároveň je držiteľkou postgraduálneho diplomu z oblasti práva ochranných známok na Queen Mary, University of London.

Dušan Predný je senior advokátom v realitnom tíme CMS v Bratislave. Zameriava sa najmä na transakcie s nehnuteľnosťami a stavebné projekty. Klientom ďalej poskytuje poradenstvo pri obchodných transakciách, vrátane predaja a akvizície slovenských spoločností.

„Právo a advokácia sú úžasné v tom, že každý deň prinášajú nové výzvy. Táto nová pozícia vytvára priestor pre užšiu spoluprácu s klientami a prináša Martine aj mne možnosti vnímania ich potrieb nielen z právneho hľadiska, ale aj z hľadiska ich obchodných cieľov,“ hovorí Dušan Predný. Dušan získal titul magistre práv na Trnavskej univerzite.


UNIQ, Staromestská 3
811 03 Bratislava
Slovakia

Tel.:      +421 232 141 414
e-mail:   bratislava@cmslegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk