Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
30.6.2021
ID: 5127upozornenie pre užívateľov

Spolupracujúci rodičia pri rozvode

Za posledné dva roky sa na prešovskom okresnom súde skrátila doba konania sporu rodinných vecí s maloletými deťmi o štyri mesiace. Účastníci tam majú najneskôr do pol roka v rukách dohodu a rozhodnutie súdu. Počet odvolaní vo veciach starostlivosti o maloletých sa tam za dva roky znížil o tretinu. Na bratislavskom okresnom súde V. sa konanie o výkon rozhodnutia v poručenskej agende skrátilo z vyše roka na okolo osem mesiacov. Rodičia maloletých detí z týchto súdov častejšie odchádzajú s dohodou.

​Inde na Slovensku môžu takéto konania trvať  aj roky. Jedným z faktorov rozdielu môže byť aj nový prístup k súdnym sporom s maloletými, ktorý pilotne testuje deväť okresných a tri krajské súdy na Slovensku, orientovaný na motiváciu rodičov k spolupráci a zapojenie odborníkov do tvorby trvanlivej rodičovskej dohody. Ministerstvo spravodlivosti SR a Nadácia Zastavme korupciu už rok spolupracujú na jeho zavádzaní, vrátane tvorby jednotnej metodiky pre súdy a praktickej odbornej  podpory sudcov, sudkýň a vyšších súdnych úradníkov. Nová metodika tzv. multidisciplinárneho prístupu v poručenskej agende inšpirovaná tzv. Cochemskou praxou by mala začať pre pilotné súdy platiť do konca augusta a do konca roka 2021 by mala byť implementovaná  na všetkých súdoch, ktoré riešia rodinnoprávne spory. 

Na Ministerstvo spravodlivosti SR ako aj na Nadáciu Zastavme korupciu sa obracajú rodičia v situáciách nefunkčných rozhodnutí o starostlivosti o maloleté deti pred alebo po rozvode, aj takí, ktorých rozvod alebo konanie o úprave práv a povinností rodičov k deťom sa na súde vlečie a maloleté deti tým trpia. Mnohí rozvádzajúci alebo rozchádzajúci sa rodičia bez podpory, v emočne, spoločensky aj existenčne náročnej životnej situácii sa často dostávajú do stavu boja, ktorý je psychologicky devastačný pre ich deti. Navyše, rozširuje sa tým priestor na korupciu cez predlžovanie súdneho konania či snahu získať na svoju stranu znalca či sudcu.

„Je mi ľúto každého sporu, ktorý súvisí s dieťaťom, pretože najväčší náklad to znamená práve pre toho malého nevinného človeka. Je preto veľmi dôležité, aby rodičia, ktorí sú v spore, dobre rozumeli, čo znamená celé súdne konanie a aj keď sa rozhodnutie súdu javí ako jediná možnosť, aby ešte pred tým predsa len využili aj iné možnosti, napríklad mediátora, či psychológa. Ukazuje sa, že toto ešte vo veľa prípadoch nie je v plnosti využívané, preto chceme v maximálnej miere umožniť, aby sa realizoval multidisciplinárny prístup v praxi. Na pilotných súdoch, kde sa tento multidisciplinárny prístup už overuje sa ukazuje, že je to dobrá cesta. Zároveň je rovnako dôležité, aby sme mali špecializovaných sudcov, ktorí rozhodujú len rodinnú agendu a k tomu bude slúžiť reorganizácia súdnej mapy, na ktorej pracujeme,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

„Každá inovácia potrebuje postojový posun a nové zručnosti. Potrebujeme prijať, že rozvod a rozchod nie je boj, ale príprava na novú fázu rodičovstva a že je dôležité nielen to, čo sudca či sudkyňa hovorí, ale aj ako to hovorí a z akého miesta a nakoľko sú rodičia podporení k tvorbe svojej rodičovskej dohody. Len tak zmenšíme priestor na korupciu pri rozvodoch,” hovorí Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu.

Multidisciplinárny prístup k rozvodom s maloletými deťmi znamená orientáciu na spolupracujúcich rodičov, čím sa zužuje priestor pre korupciu a znižuje sa čas vybavenia veci. Na súdoch pôsobí špecializovaný odborník, ktorý koordinuje prvý kontakt s rodičmi a prepája ich na ďalšie profesie ako sú mediátori a psychológovia. Sudca či sudkyňa svojou autoritou a komunikačnými zručnosťami podporuje proces, ktorého cieľom je čo najskoršie prebratie zodpovednosti za zdieľané rodičovstvo bez ohľadu na často náročný stav končiaceho sa manželstva.

Na to, aby multidisciplinárny prístup prebiehal odborne a konzistentne, je potrebná kvalitná metodika. Tá je na svete a okrem právnych rámcov podporuje sudcov, sudkyne a vyšších súdnych úradníkov k skvalitňovaniu komunikačných zručností a vhľadu do psychologického zázemia rozvodu, ktorý je predovšetkým ľudskou a emocionálnou zaťažkávacou životnou udalosťou, až potom právnou otázkou. Metodika obsahuje minimálne kompetenčné, etické  a postojové rámce pre ľudí, ktorí model na súdoch realizujú, zjednotený procesný postup, navigáciu pre vznik spolupráce súdu s ďalšími profesiami či komunikačné tipy pre prax.  Kým je rozvod bojom dvoch rodičov, trpia deti a priestor pre korupciu sa zväčšuje. Metodika, ktorá sa v týchto dňoch finalizuje, naopak posilňuje priestor pre  princíp spolupracujúcich rodičov, zapojením odborníkov a podporuje súdy funkčne previesť rodičov náročným obdobím rozvodu alebo rozchodu s ohľadom na potreby detí.

Popri tvorbe metodiky celý rok prebiehali podporné vzdelávacie online stretnutia pre sudkyne, sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí sa venujú rozvodom s maloletými deťmi a konaniam vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

Nadácia Zastavme korupciu spolupracuje s Ministerstvom spravodlivosti SR na základe transparentného Memoranda o spolupráci.​ 

 

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk