Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.6.2021
ID: 5121upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna väzba trvať dlhšie.

Vláda

Ministerka Remišová odsúhlasila vyzvanie za 4,75 milióna eur na pomoc ľuďom s mentálnym zdravotným postihnutím, vrátane autizmu

16.06.2021 - Lepšie služby pre ľudí s mentálnym  zdravotným postihnutím a osoby s poruchou autistického spektra ohrozené sociálnym vylúčením sú cieľom vyzvania, ktoré odsúhlasila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová. Vyzvanie v celkovej výške takmer 4,75 milióna eur z Európskeho sociálneho fondu je určené pre všetky kraje Slovenska a vyhlási ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zároveň aj prijímateľom európskych zdrojov.

Ministerka Remišová na konferencii GLOBSEC 2021: Vytvárame podmienky na úspešnú budúcnosť Slovenska, lepšie platené pracovné miesta a zvýšenie kvality života ľudí

16.06.2021 - Na  digitálnu transformáciu, inovácie a podporu digitálnej ekonomiky pôjdu stovky miliónov eur. Pandémia postavila Slovensko pred výzvy, ktoré ho môžu posunúť vpred. Veľmi dôležité budú investície do inovácií a digitálnej ekonomiky. V panelovej diskusii na konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum to dnes povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Hlavnou témou tohtoročného Globsecu je obnova sveta po pandémii.

Novým štátnym tajomníkom agrorezortu bude Milan Kyseľ

16.06.2021 - Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Mgr. Milan Kyseľ. Na svojom dnešnom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Funkcie sa ujme od štvrtka 17. 6. 2021. Mgr. Milan Kyseľ (1972) je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2011 pôsobil ako konateľ v súkromnej spoločnosti so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, chov hospodárských zvierat, zmiešané hospodárstvo. Pracoval na príprave a realizácii projektov medzinárodnej rozvojovej pomoci v oblasti poľnohospodárstva. Po parlamentných voľbách 2020 pôsobil na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako poradca pre oblasť malých a rodinných farmárov.

Téma spoločnej poľnohospodárskej politiky dominovala neformálnemu zasadnutiu ministrov poľnohospodárstva v Lisabone

16.06.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan sa v dňoch 13. - 15. júna 2021 zúčastnil na neformálnom stretnutí poľnohospodárskych ministrov v Lisabone. Ministri sa počas trojdňového programu snažili o dosiahnutie ďalšieho posunu pri kreovaní spoločnej pozície Rady ministrov vo vyjednávaniach s Európskym parlamentom (aj prostredníctvom neformálnych stretnutí) o Spoločnej poľnohospodárskej politike. Okrem strategického dokumentu otvorilo portugalské predsedníctvo počas zasadnutia aj témy potravinových systémov, inovácií a riadenia prírodných zdrojov.

V obnovenej hniezdnej stene zahniezdila kolónia brehúľ hnedých

16.06.2021 - Kolónia brehúľ hnedých zahniezdila niekoľko týždňov po dokončení prác na obnove kolmého riečneho brehu Dunaja v Petržalke. Obnovený breh sa podarilo vybudovať vďaka spolupráci odborníkov z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) a z Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Certifikáty pre e-podpis bez výmeny občianskeho preukazu možno bezplatne získať už len do 25. Júna

16. 06. 2021 - Ministerstvo vnútra opakovane upozorňuje, že ak plánujete v dohľadnej dobe začať využívať elektronický podpis s použitím občianskeho preukazu, je potrebné si do 25. júna 2021  zabezpečiť certifikáty pre jeho vytváranie.

Presadili sme na vláde

16.06.2021 – Vláda dnes na rokovaní schválila zákon o mechanizme na podpory obnovy a odolnosti, teda o fonde, z ktorého sa poskytnú prostriedky pre jednotlivé opatrenia zhrnuté v Pláne obnovy a odolnosti SR. Zákon upravuje finančné vzťahy pri vykonávaní mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane poskytovania a používania prostriedkov mechanizmu, práva a povinnosti osôb v súvislosti s vykonávaním plánu obnovy a zodpovednosť za porušenie podmienok pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu, pôsobnosť orgánov verejnej moci pri vykonávaní plánu obnovy a niektoré ďalšie vzťahy pri vykonávaní plánu obnovy. Zákon tiež definuje úlohy, kompetencie a zodpovednosti Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá okrem iného zodpovedá za vykonávanie plánu obnovy voči Európskej komisii, usmerňuje subjekty pri vykonávaní plánu, či zabezpečuje a riadi finančné toky.

Ministerka Remišová: Európska komisia schválila Slovensku prvé navýšenie programu IROP o 195 miliónov eur

17.06.2021 - Peniaze z protikrízového balíka REACT-EU pôjdu do regiónov na kultúru, vzdelávanie či dopravu. Európska komisia schválila prvú tranžu z 242 miliónov eur, o ktoré sa bude navyšovať Integrovaný regionálny európsky program (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU. Na Slovensko mieri prvý balík vo výške 195 miliónov eur. Peniaze budú použité najmä na podporu regiónov a nové výzvy vypíšeme ešte v lete tohto roka, potvrdila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Minister financií Igor Matovič na rokovaniach EIB a ECOFIN

17.06.2021 - Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič odletel na zahraničnú pracovnú cestu do Luxemburgu. Zúčastnil sa na rokovaniach ministrov financií eurozóny a na stretnutí Rady guvernérov Európskej investičnej banky (EIB).

Minister financií Igor Matovič sa dnes zúčastnil výročného zasadnutia Rady Guvernérov Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Následne absolvoval rokovanie ministrov financií eurozóny. Hlavnými témami boli správa o výsledkoch desiateho post-programového dohľadu nad Gréckom, ako aj správy o dohľade nad Portugalskom, Cyprom, Španielskom a Írskom. Ministri sa tiež zaoberali priebežnými výsledkami implementácie akčných plánov Bulharska a Chorvátska v kontexte ich pôsobenia v mechanizme výmenných kurzov (ERM II), ktorý je pred-vstupnou bránou k prijatiu eura. Euroskupina rozšírená o ďalšie krajiny EÚ hovorila aj o finalizácii projektu Bankovej únie.

Do výberového konania na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa možno prihlásiť do 31. Júla

17. 06. 2021 - Ministerstvo vnútra vo štvrtok 17. júna 2021 vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Žiadosti uchádzačov s požadovanou dokumentáciou je potrebné doručiť ministerstvu vnútra do 31. júla 2021.  

Rozhodnutie ESĽP v prospech Slovenskej republiky v prípade Július Pereszlényi-Servis Tv-Video proti Slovenskej republike

17. 06. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie v prípade Július Pereszlényi-Servis Tv-Video proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie článkov 6, 10 a 14 Dohovoru. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Podľa Globálneho barometra korupcie si až 39% Slovákov myslí, že miera korupcie v našej krajine klesá

17. 06. 2021 - Z prieskumu organizácie Transparency International, ktorá ho od októbra do decembra 2020 robila na vzorke viac ako 40-tisíc ľudí v 27 členských krajinách EÚ vyplynulo, že počas roka poznačeného koronakrízou sa takmer vo všetkých 27 členských štátoch EÚ zhoršilo vnímanie korupcie (v európskom priemere až o 32 %). Najhoršie na tom bol Cyprus (65 %), Slovinsko (51 %) a Bulharsko (48 %). Naopak Slovensko sa zaradilo medzi tri krajiny, kde sa miera vnímania korupcie zhoršila najmenej: Fínsko (16 %), Estónsko (18 %) a Slovensko (19 %). Až 39 % Slovákov si zároveň myslí, že miera korupcie v našej krajine klesá. Veríme, že za týmto umiestnením sú aj kroky vlády v boji proti korupcii a reformné zmeny v justícii, ktoré práve v pandemickom roku presadilo ministerstvo spravodlivosti. 

Ingrid Brocková na rokovaní ministrov pre medzinárodnú spoluprácu Tidewater: Súkromný sektor je kľúčovým zdrojom inovácií, investícií a ekonomickej udržateľnosti v rozvojovej spolupráci

17.06.2021 - V dňoch 16. – 17. júna 2021 sa uskutočnilo v poradí 52. neformálne zasadnutie ministrov členských krajín Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktoré nesie názov Tidewater podľa miesta prvého stretnutia ministrov pre rozvojovú spoluprácu v roku 1968 v USA. Tohtoročné stretnutie zvolali spoločne minister zámorskej rozvojovej spolupráce Írska Colm Brophy a predsedníčka výboru Susanna Moorehead. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

Martin Klus: Slovensko a Francúzsko spájajú nielen spoločné postoje k rôznym európskym témam, ale tiež odhodlanie prekonať pandemické obdobie ešte užšou spoluprácou

17.06.2021 - „Všetky doterajšie krízy nám v Európskej únii (EÚ) ukázali, aký význam má vzájomná pomoc a spolupráca. Slovensko-francúzske vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, a to v politickej, ekonomickej aj kultúrnej oblasti. Samozrejme, sme tiež otvorení ďalšiemu prehlbovaniu našej spolupráce, ktorého hlavnými charakteristikami musia byť spoľahlivosť, predvídateľnosť, zodpovednosť a dôveryhodnosť.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 16. júna 2021 v Bratislave, počas pracovného obeda so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Clémentom Beauneom, ktorý sa uskutočnil na okraj medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC Bratislava Forum 2021.

Parlament v prvom čítaní odobril úpravu kolúznej väzby

17. 06. 2021 - Návrh upravujúci kolúznu väzbu dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, je jednak upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby, ale tiež výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a pre rozhodnutia súdu o väzbe.  Predložený vládny návrh nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z väzby po uplynutí stanovenej lehoty. Súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora môže za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe aj nad ustanovenú lehotu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je o krok bližšie k získaniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

17.06.2021 - V utorok, 15.6.2020 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, počas ktorého zástupcova Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR preverovali, správnosť prístupu k desiatim krokom implementácie modelu CAF.

Rizikového medveďa, ktorý stratil plachosť, museli zneškodniť

17.06.2021 - Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý spadá pod Štátnu ochranu prírody SR, minulý týždeň vyzval obyvateľov obce Sučany, aby zvýšili opatrnosť pre synantropné správanie sa medveďa. Ani napriek niekoľkomesačnej enormnej snahe zásahového tímu, medveď nezmenil svoje správanie, a preto ho museli uspať.

Diskutovali o odporúčaniach OECD k podnikaniu na Slovensku

17. 06. 2021 - Podpora mladých inovatívnych firiem, digitalizácia, rozšírenie finančných nástrojov či zjednodušenie regulácie. Potrebu realizácie týchto aspektov vyzdvihol štátny tajomník MH SR Ján Oravec počas online diskusie k zverejneniu Správy OECD o politike MSP a podnikania v SR. Štátny tajomník sa zároveň stotožnil so závermi predstavenej analýzy a identifikovanými odporúčaniami OECD. Ján Oravec v tejto súvislosti informoval aj o novej  legislatíve, ktorá do praxe zavádza princíp one in – one out (od budúceho roka one in – two out). Načrtol tiež štruktúru budúcej Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorej vytvorenie sa očakáva v druhej polovici roka 2021. Veľvyslanec SR pri OECD František Ružička v diskusii poukázal na paradox, kedy pandemické opatrenia znížili počet bankrotov. 

Nezamestnanosť v máji poklesla, prácu si našlo najviac nezamestnaných v tomto roku

18.06.2021 - Trh práce opäť ožíva, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú v ponuke viac ako 70-tisíc voľných pracovných miest, čo je najviac od začiatku tohto roka. Prácu si našlo 13 354 nezamestnaných. Miera evidovanej nezamestnanosti tak v máji dosiahla úroveň 7,92 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 0,08 p. b. Po apríli priniesol pozitívne zmeny na trhu práce aj mesiac máj. Svoje uplatnenie našlo celkom 13 354 uchádzačov o zamestnanie, čo je len o 282 osôb menej ako v roku 2019, kedy na Slovensku neplatili žiadne pandemické opatrenia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 3 689 osôb (9 665 osôb v máji 2020).

Ministerstvo práce vyplatilo z Prvej pomoci už takmer 2 miliardy eur

18.06.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo na udržanie zamestnanosti už 1 850 231 842 eur na základe viac ako 200 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje aktualizovanej správy o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za apríl naznačujú zintenzívnenie čerpania v odvetví priemyslu, ktoré po troch mesiacoch opäť odkrojili najväčší podiel z vyplatenej „Prvej pomoci“. Napriek tomu, že sa epidemiologická situácia vyvíja priaznivo, rezort práce naďalej prijíma opatrenia na stlmenie negatívnych následkov pandémie. Zamestnávateľom a SZČO umožňuje odloženie sociálnych odvodov aj za máj 2021. Zároveň sa posunul termín, do ktorého sú povinní odložené odvody splatiť, a to až do konca septembra 2023.

Parlament schválil novelu živnostenského zákona, účinná bude od augusta

18. 06. 2021 - Parlament v piatok 18. júna 2021 schválil novelu zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá prináša zjednodušenie podmienok z pohľadu živnostníkov. Ide predovšetkým o zníženie administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti využívaním informácií z registra obyvateľov.

Profesionálnych vojakov na najväčšej previerke spôsobilostí - Slovenskom štíte 2021 prišla podporiť aj prezidentka SR a hlavná veliteľka OS SR

18.06.2021 - Profesionálnych vojakov, ktorí v rámci najväčšieho vojenského cvičenia Slovenský štít 2021 aktuálne preverujú takmer všetky druhy spôsobilostí Ozbrojených síl SR, dnes v Centre výcviku Lešť navštívila prezidentka SR a hlavná veliteľka OS SR Zuzana Čaputová. Na priebeh cvičenia sa prišiel pozrieť tiež minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR. gen. Daniel Zmeko. Ako uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, ide o veľmi užitočné cvičenie a skúsenosť ako budovať našu kolektívnu obranu, keďže sa na cvičení podieľajú aj alianční spojenci. Zároveň ocenila prácu všetkých príslušníkov OS SR.

Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadom

18.06.2021 - Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Hodnotenie agentúry podľa ministerstva financií realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza po druhej vlne pandémie. Dobrou správou je to, že aj medzinárodné agentúry nám potvrdzujú priaznivý odhad rastu ekonomiky na tento a budúci rok. Agentúra Moody’s pozitívne hodnotí silnú odolnosť slovenskej ekonomiky voči pandemickému šoku a najmä dobré vyhliadky na postpandemický rast našej ekonomiky v roku 2021. Aj napriek tomu že analytici sú vo svojich odhadoch v súvislosti s pandémiou naďalej opatrní, odhadujú, že sa ekonomika v roku 2021 vráti k medziročnému rastu HDP na úroveň 4,1 % HDP a v roku 2022 porastie na 5,2 % HDP.

R. Sulík odvolal Andreja Holáka z predstavenstva spoločnosti MH Manažment

18. 06. 2021 - Minister hospodárstva Richard Sulík podpísal odvolací dekrét a Andreja Holáka odvolal z predstavenstva spoločnosti MH Manažment. Minister o tom informoval na spoločnej tlačovej besede s generálnym riaditeľom MH Manažmentu Ľubošom Lopatkom. Holáka vo štvrtok zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ako uviedol minister, s Holákom sa nepozná a ani sa sním nikdy nestretol a hoci ide o nominanta strany Smer-SD, nový šéf MH Manažmentu sa pri svojom nástupe rozhodol ho vo firme ponechať. „Dôvod, ktorý uviedol, a s ktorým sa aj ja stotožňujem, je korporátna pamäť," objasnil Sulík. Podľa neho je takýto postup vhodný na zachovanie kontinuity, v spoločnosti je tak niekto, kto pozná jej históriu a súvislosti, ktoré nie sú vždy jasné z písomných dokumentov. Výhodou je to napríklad pri súdnych sporoch, ktorých aktuálne MH Manažment vedie asi 30. Minister pritom potvrdil, že na Holáka ho upozorňoval dnes už expremiér Igor Matovič, zároveň však zdôraznil, že v rámci pôsobenia v MH Manažmente nemal Holák žiadnu samostatnú rozhodovaciu právomoc.

NRSR

Do diskusie k odvolávaniu R. Mikulca sa prihlásilo 13 rečníkov i ministri

15. 06. 2021 - V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Písomne sa do nej prihlásilo 13 rečníkov. Záujem o vystúpenie už prejavili aj viacerí ministri i premiér. V úvode schôdze prečítal odôvodnenie odvolávania Mikulca šéf Smeru-SD Robert Fico. S obhajobou následne vystúpil samotný minister. Spomedzi 13 písomne prihlásených rečníkov je jeden za poslanecký klub. Dĺžka jeho rečníckeho času je teda 30 minút. Zvyšní písomne prihlásení môžu hovoriť najviac 20 minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. "V prípade prerokovania návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády dĺžka rečníckeho času tohto člena vlády nie je obmedzená," píše sa v rokovacom poriadku NR SR.

Súhlasí s aktualizáciou mandátového počtu vojakov SR v orgánoch NATO a EÚ

17. 06. 2021 - V orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ bude môcť v rámci celkových počtov pôsobiť do 124 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrhu na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ. Parlament dokument vo štvrtok odsúhlasil. "Aktualizácia reflektuje na potreby SR v procese implementácie transformačných zmien NATO, platných medzinárodných záväzkov SR voči partnerom v NATO a EÚ. Okrem toho reaguje najmä na adaptáciu veliteľskej štruktúry NATO, implementáciu Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a bilaterálne dohovory s partnermi," ozrejmilo Ministerstvo obrany (MO) SR ako predkladateľ návrhu.

Poslanci posunuli do 2. čítania Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbe

17. 06. 2021 - Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novela obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna väzba trvať dlhšie.

Poslanci ukončili piatkové rokovanie, zídu sa opäť v utorok

18. 06. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere piatkového rokovania ukončili diskusiu o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zubní lekári by podľa novely mali mať zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške 12 eur za výkon zubno-lekárskej pohotovostnej služby. Hoci mal pôvodne na záver ešte dokončiť svoj príspevok nezaradený poslanec Štefan Kuffa, nenachádzal sa v sále, a tak podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) vyhlásil rozpravu za skončenú.

Prezident

Prezidentka na Globsecu: Rešpektovanie pravidiel môže zachraňovať životy

15.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 15. júna 2021 na úvod bezpečnostnej konferencie Globsec v Bratislave. 

Podľa prezidentky potrebuje svet po pandémii hlboké a štruktúralne zmeny. "Pandémia nám ukázala naše silné stránky a odhalila slabé miesta. Poskytla však aj lekcie, z ktorých je možné sa poučiť." Prezidentka pripomenula, že štáty, ktoré úspešne zvládli pandémiu, zaviedli jasné a zrozumiteľné pravidlá a presadzovali ich dodržiavanie. "Rešpektovanie pravidiel môže doslova zachraňovať životy."

Prezidentka sa stretla s poľským a chorvátskym prezidentom

15.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 15. júna 2021 stretla s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovićom. Obaja prezidenti sa v Bratislave zúčastňujú na bezpečnostnej konferencii Globsec. S Andrzejom Dudom prezidentka diskutovala o vnútropolitickej situácii na Slovensku a v Poľsku, najmä však o reformách justície, ktoré sú citlivou témou aj z našej európskej perspektívy. "Nevynechali sme ani dôležité klimatické ciele a kroky, ktoré musíme spraviť k ich postupnému napĺňaniu. Časť rozhovoru sme venovali aj vzťahom s Ruskom a Ukrajinou a tiež situácii v Bielorusku."

Najvyšší súd urobil dôležitý krok pre ​obnovenie dôvery v justíciu

15.06.2021 - Najvyšší súd dnes urobil veľmi dôležitý krok pre obnovenie dôvery v justíciu.  Prezidentka Zuzana Čaputová tak v utorok 15. júna 2021 zaregovala na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zrušil predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk