Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
30.8.2021
ID: 5187upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov. Vláda dnes schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá prináša viacero pozitívnych zmien. Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom.

Vláda

V Enviromeste sa predstaví 16 slovenských miest, najviac v histórii súťaže

23.08.2021 - Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest.

Ministerstvo životného prostrediapredpokladá, že stanovisko ZMOS je nedorozumením

24.08.2021 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neuvažuje o stiahnutí novely zákona o ochrane prírody z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), k čomu ho dnes vyzvalo stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). MŽP upozorňuje, že toto stanovisko vychádza z mylných predpokladov.

Blíži sa uzávierka I. hodnotiaceho kola výzvy na kybernetickú bezpečnosť štátnych inštitúcií, VÚC a miest

24.08.2021 - Kvalitná informačná a kybernetická bezpečnosť, ale aj ochrana údajov je dnes už nevyhnutnosťou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preto vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli i na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 5 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 6. septembra 2021.

Nové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči sudcom, prokurátorom, notárom, exekútorom

25. 08. 2021 - Dôležitý krok na ceste k zvyšovaniu dôveryhodnosti justície. Vláda dnes schválila návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom. Zároveň príde k odstráneniu súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní. Návrh nového disciplinárneho súdneho poriadku bol vypracovaný za aktívnej účasti zástupcov Súdnej rady SR, Generálnej prokuratúry SR, Slovenskej komory exekútorov, Notárskej komory SR, mimovládneho sektora a Najvyššieho súdu SR.

Výberové konanie na riaditeľa Slovenského pozemkového fondu pokračuje

25.08.2021 - Výberové konanie na riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) bude pokračovať. Informoval o tom dnes pred zasadnutím vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nom. OĽaNO). Dôvodom, prečo minister nenavrhol vláde vymenovanie uchádzača, ktorý najlepšie obstál vo výberovom pohovore je, že v minulosti bol pracovníkom advokátskej kancelárie, ktorá vedie s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR súdny spor. Šéf agrorezortu sa preto rozhodol - v zmysle zákona - vo výberovom konaní pokračovať a celý proces urobiť ešte transparentnejším.

S. Síthová: Vzdelávanie národnostných menšín zlepšujeme aj prostredníctvom rozvojových projektov

25.08.2021 - Po predstavení prvých konkrétnych krokov, ktoré budú viesť k zlepšeniu vzdelávania na školách s vyučovacím jazykom maďarským, ministerstvo školstva spustilo ďalšie dva rozvojové projekty. Ich cieľom bude podpora výučby a aktivít, ktoré prispejú k vzájomnému spolunažívaniu všetkých národnostných menšín a majority. Dôležitým krokom v rámci národnostného školstva je aj jeho historicky prvé zadefinovanie v školskom zákone. Ten bol schválený na dnešnom rokovaní vlády.

Nový štátny vzdelávací program pripravujú aj učiteľky a učitelia z praxe

25.08.2021 - Práce na zmenách obsahu a formy vzdelávania, ktoré sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, pokračujú aj počas letného obdobia. Užšie pracovné tímy ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie v súčasnosti pripravujú návrh Úvodu do kurikula základného vzdelávania, ktorý zohľadní potreby 21. storočia. Do komisií, ktoré vznikli na základe otvorenej výzvy Štátneho pedagogického ústavu, je zapojených 256 ľudí. Polovicu z nich tvoria ľudia z pedagogickej praxe – učitelia a riaditelia na základných školách a učitelia profesijného rozvoja. Dokument bude v priebehu jesene dostupný na verejnú konzultáciu.

Položili sa základy reformy školství

25.08.2021 - Vláda schválila tri novely zákonov, na ktorých pracoval rezort školstva a ktoré pôjdu do Národnej rady SR. Zákony reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov. Po prvýkrát sa definuje pojem inkluzívne vzdelávanie a súčasťou zákonov je aj transformácia poradenského systému. Ten bude prístupnejší k žiakom a rodičom a bude rozčlenený na päť úrovní: od všeobecného poradenstva až po vysoko špecializované poradenstvo. Zákony zohľadňujú tiež zmeny v učive, na ktorých aktuálne pracujú učitelia a odborníci z praxe pod vedením ŠPÚ. Na začiatku júla bolo prvé stretnutie viac ako 300 učiteľov a odborníkov, ktorých cieľom je predmety prepojiť a zakomponovať do výučby rozvoj zručností a gramotností ako kritické myslenie, digitálna, finančná či environmentálna gramotnosť.

Minister Naď otvoril medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2021, na ktorom má svoje zastúpenie aj vojenská technika OS SR

25.08.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes otvoril 8. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021, na ktorom majú svoje zastúpenie už tradične aj Ozbrojené sily SR so svojou technikou a výzbrojou. Tento rok sa na veľtrhu v bratislavskej Inchebe predstavuje 72 vystavovateľov zo 17 krajín. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili tiež predseda vlády SR Eduard Heger, minister obrany ČR Lubomír Metnar, štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko.

Vláda schválila dva návrhy ministerstva životného prostredia

25.08.2021 - Vo vládnom kabinete dnes prešli dva návrhy noviel zákonov, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu životného prostredia predovšetkým znižovaním tvorby plastového odpadu. Ide o novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Ministerstvo financií SR pomáha podnikateľom

25.08.2021 - Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov. Vláda dnes schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá prináša viacero pozitívnych zmien. Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom. Ministerstvo financií ňou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť. Pozitívna zmena prichádza aj v archivácii účtovníctva. Podnikatelia už nebudú musieť doklady uchovávať v papierovej podobe. Dokumenty budú môcť archivovať len v elektronickej podobe.

J. Naď: Slovenské národné povstanie si zaslúži stále miesto v živej pamäti národa

26.08.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď si dnes v Bratislave pietnou spomienkou na Námestí SNP pripomenul blížiace sa 77. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Zároveň vzdal hold všetkým, ktorí prišli o život počas 2. svetovej vojny. „Na hrdinov Slovenského národného povstania spomínam vždy s obrovskou hrdosťou za to, že sa v rozhodujúcich chvíľach dokázali postaviť proti útlaku na stranu boja za nadčasové hodnoty mieru, slobody a demokracie. Neodradil ich strach a ani pud zachovať svoj život, boli ochotní ho obetovať pre lepšiu budúcnosť svojich detí a ďalších generácií,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Nezisková organizácia Zvierací ombudsman spája sily s MŽP SR

26.08.2021 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa dlhodobo angažuje v oblasti ochrany zvierat. Po vzniku Zelenej linky sa nezisková organizácia Zvierací ombudsman rozhodla ukončiť linku bezplatného právneho poradenstva. V spolupráci s MŽP sa vytvorilo jedno verejne známe telefónne číslo – Zelenú linku.

Vicepremiérka Remišová: Na projekty mimovládnych organizácií z regiónov ide dotácia 1,1 milióna eur

26.08.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podporí projekty mimovládnych organizácii venované rozvoju regiónov sumou 1,1 milióna eur. Podporu až do výšky 50-tisíc eur získali napríklad projekty regionálneho cestovného ruchu, rôzne aktivity na podporu ekológie, dobrovoľníctva, vzdelávania ale aj kultúry či na záchranu pamiatok. Spomínaným a ďalším cieľom sa venuje 33 projektov mimovládnych organizácií, ktoré uspeli v jarnej výzve MIRRI na predkladanie žiadostí o štátnu dotáciu na podporu rozvoja regiónov.

Minister Naď rokoval s výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry Jiřím Šedivým

26.08.2021 - Pri príležitosti prebiehajúceho medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 sa dnes v priestoroch rezortu obrany uskutočnilo stretnutie ministra obrany SR Jaroslava Naďa a štátneho tajomníka Mariana Majera s výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry (EDA) Jiřim Šedivým. Témou rokovania boli predovšetkým možnosti posilnenia spolupráce medzi Slovenskom a agentúrou vrátane zapojenia slovenských podnikov domáceho obranného priemyslu. Šéf rezortu obrany mu zároveň predstavil priority v oblasti obrany vrátane modernizácie OS SR.

Režim na hraniciach pri vstupe na Slovensko od 30. augusta

27. 08. 2021 - Stále platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Ústavný súd zverejnením uznesenia však od 31. júla pozastavil časť paragrafu č. 9 vyhlášky o prechodnom ustanovení pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla. Znamená to, že osoby po prvej dávke vakcíny po vstupe na Slovensko sú povinné nastúpiť do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň môžu absolvovať RT-PCR test. V prípade, že je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí.

Dopytová výzva na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve je otvorená. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára koncom septembra

27. 08. 2021 - Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je práve na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur a aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 27. septembra 2021.

S. Síthová: Vôbec po prvýkrát zavádzame systémovú stratégiu na minimalizovanie opakovania ročníka

27.08.2021 - Historicky prvá stratégia na minimalizovanie opakovania ročníka. Jej cieľom je zistiť, ktorý žiak potrebuje podporu, prečo ju potrebuje a ako mu ju máme zabezpečiť. Napriek klesajúcemu trendu žiakov, ktorí opakujú ročník, pod taktovkou štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR Svetlany Síthovej, vznikla po prvý raz koncepcia, podľa ktorej budú školy postupovať pri podpore žiakov, ktorí si vyžadujú podporu.


NRSR

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa diskutoval o hybridných hrozbách a boji proti dezinformáciám

24. 08. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa sa dnes na pôde Národnej rady stretol so zástupcom veľvyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska p. Andrew Wellsom. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, čo len potvrdilo pretrvávajúce nadštandardné bilaterálne vzťahy medzi našimi krajinami. Hlavnou témou rokovania boli hybridné hrozby a boj proti dezinformáciám. Obe strany stretnutie na túto tému ocenili a vyzdvihli dôležitosť zdieľania skúseností aj v tejto pre bezpečnosť a odolnosť spoločnosti nezanedbateľnej oblasti.

Krúpa: Voči prekrúcaniu dejín musíme byť ostražití,treba si pripomínať SNP

26. 08. 2021 - Voči prekrúcaniu dejín musíme byť ostražití, preto je potrebné si pripomínať Slovenské národné povstanie (SNP). Pre TASR to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO). SNP považuje za jeden z najdôležitejších míľnikov našich dejín. "Je smutné, že ešte aj 77 rokov po SNP sú medzi nami ľudia, ktorí vyzývajú k nenávisti a popierajú zločiny, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali aj na našom území. Voči prekrúcaniu dejín musíme byť naďalej ostražití, a aj preto je potrebné si udalosti ako je Slovenské národné povstanie patrične pripomínať a jeho odkaz šíriť aj medzi mladšie generácie," povedal pre TASR Krúpa.

Blanár: Neobávam sa, že by pamiatka bojovníkov za slobodu zapadla prachom

26. 08. 2021 - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a Smeru-SD Juraj Blanár sa neobáva, že by pamiatka na bojovníkov za slobodu u nás zapadla prachom. Slovenské národné povstanie (SNP) podľa jeho slov zaradilo našu vlasť na stranu víťazných štátov v boji proti fašizmu. Skonštatoval to v súvislosti s blížiacim sa 77. výročím povstania. "V posledných dňoch som absolvoval už s predstihom viacero pietnych aktov na počesť hrdinov SNP a obzvlášť ma teší účasť množstva mladých ľudí, ale aj to, že nám robili spoločnosť i uvedomelí mládežníci z Mladých sociálnych demokratov. Oni budú raz tými, ktorí budú v našom pôsobení pokračovať, a preto sa nebojím, že by pamiatka na bojovníkov za slobodu u nás aj napriek mnohým neprajníkom zapadla prachom," uviedol pre TASR Blanár.

Prezident

Prípad Hedvigy Malinovej je symbolom zlyhania právneho štátu

25.08.2021 - Útok na Hedvigu Malinovú Žákovú, od ktorého uplynulo práve dnes presne 15 rokov, je dodnes podľa prezidentky Zuzany Čaputovej jedným zo symbolov zlyhania právneho štátu. Prezidentka v deň výročia pripomína, že útok s národnostným rozmerom sa odohral na pozadí zhoršujúcich sa slovensko-maďarských vzťahov a namiesto spravodlivosti a jeho riadneho prešetrenia sa Hedviga Malinová Žáková stala svojho času terčom ďalšieho zastrašovania. „Štátny aparát sa postavil proti nej – bežnej občianke. Nositelia štátnej moci prekrútili právo tak, že pred súd chceli postaviť ju a nie tých, ktorí ju napadli. Páchatelia nikdy neboli vzatí na zodpovednosť, no Hedviga Malinová Žáková si pod tlakom udalostí a spoločenskej atmosféry bola nútená nájsť domov mimo Slovenska. Ospravedlnenie, ktoré sa jej neskôr dostalo, je len časťou satisfakcie za príkoria, ktorým musela dlhé roky čeliť." Na nespravodlivosť voči Hedvige Malinovej Žákovej nesmieme podľa prezidentky nikdy zabudnúť.

Prezidentka navštívila zariadenie pre seniorov v bratislavskej Rači

25.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 25. augusta 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v bratislavskej Rači.
Podľa prezidentky je dôležité, aby seniorky a seniori boli vypočutí a aby sme im dávali najavo náš rešpekt a záujem. Zdôraznila, že pandémia vstúpila do života mnohých rodín, najviac však zasiahla starších ľudí a dramaticky sa dotkla aj zariadení sociálnych služieb. Zariadenie v bratislavskej Rači si koncom minulého roka prešlo takmer dvojmesačnou karanténou a zaznamenali v ňom aj obete na životoch. Dnes patrí medzi najzaočkovanejšie zariadenia. Klienti aj personál veria, že vakcinácia im pomôže vyhnúť sa situácii, keď si doslova siahli na dno svojich fyzických i psychických síl.

Na oficiálnu návštevu SR pricestuje nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier

26.08.2021 - Na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej pricestuje na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska vo štvrtok 2. septembra 2021 prezident Nemeckej spolkovej republiky Frank-Walter Steinmeier. Návšteva, ktorá sa uskutoční krátko pred parlamentnými voľbami v Nemecku, odzrkadľuje nielen nadštandardné vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom, ale aj osobné vzťahy medzi hlavami štátov. Témami ich spoločných rokovaní v Prezidentskom paláci budú najmä súčasné výzvy, ktoré stoja pred Slovenskom, Nemeckom a Európskou úniou. Diskutovať budú aj o dopadoch pandémie, či otázkach právneho štátu. Nemecký prezident sa s prezidentkou SR zúčastní aj na diskusii o súčasných výzvach pre demokracie, ktorú organizuje organizácia Globsec a večer spolu navštívia jazzový koncert. Frank-Walter Steinmeier si okrem toho uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody v Devíne a stretne sa aj s premiérom SR Eduardom Hegerom.  

Prezidentský palác hľadá stážistky a stážistov

26.08.2021 - V Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky máme dlhodobo výborné skúsenosti so stážami šikovných mladých ľudí. Snažíme sa stážistom a stážistkám čo najviac priblížiť našu prácu, zákulisie a špecifiká prezidentského úradu.
Záleží nám na tom, aby sa všetci počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich odborných tímov.  Stážistov a stážistky do nášho úradu vyberáme veľmi starostlivo, rozhodujúce pre nás však nie je štúdium na konkrétnej škole či odbore, ale Vaše schopnosti a motivácia. Ak si myslíte, že toto je tá pravá stáž, ktorá vás posunie osobne aj profesionálne vpred, neváhajte a prihláste sa!

Prezidentka vymenovala ďalších sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

26.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. augusta 2021
troch sudcov nového Najvyššieho správneho súdu SR. Stali sa nimi Katarína Cangárová, Michal Matulík a Peter Potásch. Prezidentka v príhovore zdôraznila, že diskusia o potrebe vzniku najvyššej súdnej inštancie, ktorá dokáže účinne ochrániť občana pred svojvôľou štátnych orgáno u nás prebiehala niekoľko rokov. Najmä na príklade českého Nejvyššího správního soudu sme podľa prezientky videli, aký obrovský rešpekt si získal a posunul kvalitu právneho štátu na novú, vyššiu úroveň. Dnešné vymenovanie sudcov Najvyššieho správneho súdu preto považuje za výnimočný akt a ďalší krok k tomu, aby Najvyšší správny súd mohol plnohodnotne plniť svoju spoločenskú misiu.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk