Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
7.2.2022
ID: 5351upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Do registra adries má byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy sa má zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona o registri adries a novely zákona o obecnom zriadení, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Vláda

Chránime slovenských poľnohospodárov a potravinárov počas vlny Omikron

01.02.2022 - V súvislosti s aktuálnym vývojom pandemickej situácie ochorenia COVID-19 a šírením variantu Omikron dnes rokoval krízový štáb (KŠ) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) za účasti členov KŠ a prizvaných zástupcov kľúčových rezortných a partnerských organizácií. Výsledkom rokovania je súbor navrhovaných opatrení, ktoré bude agrorezort presadzovať na jednom z najbližších rokovaní Ústredného krízového štábu SR.

Predĺžili sme možnosť získať zvýhodnené úvery pre podnikateľov

01.02.2022 - Ministerstvo financií SR predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Pri splnení podmienok sú úvery dokonca s úrokom 0%. Pomoc pre malé a stredné podniky poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania žiadostí až do konca júna 2022. Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.02.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2022 prebytok vo výške 123,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 316,9 mil. eur (+31,6 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 5,7 mil. eur (+0,5 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 311,2 mil. eur (165,7 %). Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 302,8 mil. eur (+32,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 143,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 54,5 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 31,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 29,4 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 19,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,2 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 5,9 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 1,1 mil. eur.

Do obnovy a záchrany mokradí treba investovať finančný, ľudský aj politický kapitál

02.02.2022Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty, sú prebudúcnosť ľudstva životne dôležité. Majú nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková sa rozlúčila s veľvyslancom Kazachstanu Romanom Vasilenkom: Kazachstan je dôležitým partnerom SR v regióne Strednej Ázie

02.02.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v stredu (2. februára 2022) rozlúčila s veľvyslancom Kazachstanu Romanom Vasilenkom v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie na Slovensku. Štátna tajomníčka ocenila aktívny prístup veľvyslanca pri prehlbovaní dvojstrannej spolupráce. Ako uviedla: „Kazachstan je dôležitým partnerom Slovenska v regióne Strednej Ázie a za dva roky Vášho pôsobenia v Bratislave sa vzťahy medzi našimi krajinami zintenzívnili, i vďaka otvoreniu ambasády na Slovensku.“

Náhradným rodičom finančne prilepšíme

02.02.2022 - Podpora náhradných rodín a zároveň zachovávanie súrodeneckých väzieb medzi deťmi, ktoré sú do náhradnej starostlivosti zverené. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza s návrhom zákona, ktorý zvyšuje príspevky na podporu náhradnej starostlivosti v prípade, že sa budúci potencionálni rodičia rozhodnú postarať sa o súrodencov spolu či dieťa so zdravotným znevýhodnením. Návrh zákona je po prvom čítaní na rokovaní NR SR. Do platnosti by mal vstúpiť od 1. júla 2022.

Národná rada rokuje o sérii noviel zákonov z dielne ministerstva práce

02.02.2022 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak včera 1. februára 2022 uviedol na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky tri vládne návrhy zákona z dielne rezortu práce. Poslanci v prvom čítaní prerokovali novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, novelu zákona o inšpekcii práce a novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Návrhy zákonov parlament schválil do druhého čítania.

Spoločnosť Invictum Holdings získa na investíciu v Lučenci pomoc vo výške 2,4 mil. eur

02.02.2022 – Spoločnosť Invictum Holdings, a.s. získa na vybudovanie nového centra podnikových služieb v Lučenci pomoc štátu. V stredu o tom rozhodla vláda. Ministri totiž na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválili poskytnutie investičnej pomoci v maximálnej hodnote takmer 2,4 milióna eur. Vo forme úľavy na dani z príjmov by malo ísť o 666-tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta necelých 1,7 milióna eur.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok si vo Washingtone pripomenul Štefana Osuského

03.02.2022 - Minister I. Korčok si v stredu, 2. februára 2022, spoločne s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom, uctil významného slovenského diplomata Štefana Osuského položením kytice na jeho hrob na cintoríne Oak Hill vo Washingtone. „Štefan Osuský je pre mňa vzorom diplomata, ktorý tvrdo, no zároveň inteligentne presadzoval záujmy svojho štátu v zahraničí,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Elektronické služby štátu budú bezpečnejšie vďaka eurofondom

03.02.2022 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) rozšíri poskytované služby v prostredí vládnej siete GOVNET o nový modul detekcie kybernetických hrozieb. Ten bude slúžiť na zachytenie útokov na používateľov webových aplikácií (ich koncové zariadenia). Vyzvanie na národný projekt „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“ vo výške takmer 7 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. NASES rozširuje počet chránených služieb prevádzkovaných vo vládnej sieti GOVNET o nové služby, nové mobilné a interaktívne webové aplikácie, ktoré potrebujú špecifický typ ochrany pred hrozbami. S rastom počtu využívaných služieb priamo úmerne súvisí aj potreba ochrany dát a aplikácií, aby ich mohli občania a podnikatelia bezpečne využívať v plnom rozsahu.

Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans diskutoval s ministrom Jánom Budajom o zelenej premene Európy

03.02.2022Výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans navštívil Slovensko. Pri tejto príležitosti sa ako s prvým politikom na Slovensku stretol s ministrom životného prostredia Jánom Budajom.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na ministerskej videokonferencii krajín Bukureštskej deviatky s Francúzskom a Ukrajinou k bezpečnostnej situácii vo východnej Európe

03.02.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vystúpila 3. februára 2022 na virtuálnom rokovaní ministrov a ministeriek zahraničných vecí krajín Bukureštskej deviatky (B9). Podujatie zorganizovali Rumunsko a Poľsko a hlavnými hosťami boli minister zahraničných vecí Francúzska Jean-Yves Le Drian a minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Stretnutie bolo venované diskusii o aktuálnej bezpečnostnej situácii vo východnej Európe v kontexte výrazného a nezdôvodneného nárastu počtu ruských vojakov na hranici s Ukrajinou. Krajiny B9 spolu s Francúzskom diskutovali o opatreniach na posilnenie obrany východného krídla NATO a obrane princípov a pravidiel, na ktorých je postavená bezpečnostná architektúra Európy.

Ministerstvo vnútra je pripravené diskutovať o zmenách volebných zákonov

03. 02. 2022 - Vláda sa v Programovom vyhlásení zaviazala k odbornej diskusii, ktorej cieľom bude analýza úpravy volebného systému a zmeny volebných obvodov do NR SR. Ministerstvo vnútra pod vedením štátneho tajomníka MV SR Jána Lazara organizuje za účasti poslancov vládnej koalície okrúhle stoly.

Slovensko podpísalo dohodu o obrannej spolupráci s USA

04.02.2022 - Dnešný deň je pre Slovensko významným míľnikom v bilaterálnych vzťahoch a obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Vyhlásil to minister obrany SR Jaroslav Naď po podpise Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládami SR a USA v americkom Washingtone. Za americkú vládu podpísal Dohodu minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antony Blinken, pričom samotnú dohodu a jej prínosy pre obe krajiny ocenil aj jeho slovenský náprotivok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

MŽP zvyšuje podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov

04.02.2022Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pomáha samosprávam pri budovaní zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

Vidiecka rada vyjadrila podporu ministrovi pôdohospodárstva

04.02.2022 - Nová a pripravovaná legislatíva pre poľnohospodárov, ale aj ďalšie aktuálne témy malých a stredných farmárov dominovali počas stretnutia zástupcov Vidieckej rady na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), na ktorom sa vo štvrtok zúčastnil minister Samuel Vlčan a vedenie agrorezortu. (zľava na foto: generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ján Baršváry, štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč, minister Samuel Vlčan, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská a poradca ministra S. Vlčana Martin Ondráš).

NRSR

Do registra adries má byť povinné zapisovať čísla bytov

01.02. 2022 - Do registra adries má byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy sa má zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona o registri adries a novely zákona o obecnom zriadení, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. 

Občianske preukazy by mohli zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre

01. 02. 2022 - Občianske preukazy by mohli po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania."Nový občiansky preukaz bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód na odblokovanie bezpečnostného osobného kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu v na to určenej zóne a bude slúžiť na prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu," priblížilo Ministerstvo vnútra SR.

Termín podávania návrhov na kandidátov na šéfa NKÚ posunuli na 17.februára

01. 02. 2022 - Návrhy na kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR je možné podávať do 17. februára. TASR to potvrdil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Pôvodne sa mali nominácie podávať do piatka (4. 2.). Poslanci majú šéfa NKÚ voliť na februárovej schôdzi. Kollár dodal, že termín sa predĺžil, aby mala aj opozícia viac času na predloženie svojho kandidáta.

Nočné služby či pohotovosť pre matky hasičky by sa mohla upraviť

02. 02. 2022 - Matky hasičky by mohli vykonávať nočnú službu či služobnú pohotovosť aj vtedy, keď ich dieťa ešte nemá tri roky. V súčasnosti nesmie tehotná hasička a príslušníčka starajúca sa o dieťa mladšie ako tri roky vykonávať štátnu službu v noci, nad základný čas služby ani mať služobnú pohotovosť. Upraviť vekovú hranicu z troch rokov na jeden rok dieťaťa má priniesť novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania sa má upraviť

02. 02. 2022 - Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa mohlo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Upraviť chcú rozsah trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní. "Cieľom predkladaného návrhu zákona je odstrániť aplikačné problémy pri postihovaní machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania a nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, čím sa v konečnom dôsledku docieli lepšia ochrana verejných prostriedkov," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.

Odborníkov zo športu by mala motivovať k zapojeniu sa do vzdelávania novela

02. 02. 2022 - Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu by sa mohlo upraviť. Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá má za cieľ aj motivovať odborníkov zo športovej praxe k zapojeniu sa do vyučovacieho procesu.

Novela VŠ zákona má skrátiť externé štúdium, ale aj upraviť voľbu rektora

02. 02. 2022 - Skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných zmlúv či voľba rektora sú zmenami, ktoré má priniesť novela zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. Novelu vysokoškolského zákona posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania. Cieľmi návrhu sú aj systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jej modernizácie tak, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl, ako aj na úrovni fakúlt, pričom prehodnotenie systému riadenia je aj predmetom programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Zmeniť sa má najmä spôsob ustanovenia rektora, zloženie správnej rady vysokej školy, zriaďovanie orgánov fakulty, pôsobnosť akademického senátu vysokej školy a správnej rady verejnej vysokej školy posilnením postavenia správnej rady.

Prístup VŠ k financiám z Fondu na podporu umenia sa zlepší

02. 02. 2022 - Prístup verejných vysokých škôl (VŠ) k finančným prostriedkom poskytovaným prostredníctvom Fondu na podporu umenia sa má zlepšiť. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR. Novelu predložili poslanci opozičného Smeru-SD Dušan Jarjabek a Jozef Habánik. V pôvodnom zákone sa upraví oblasť ustanovujúca, že fond môže ako podmienku poskytnutia dotácie určiť povinnosť žiadateľa písomne preukázať, že má na financovanie projektu, na ktorý sa finančné prostriedky požadujú, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov. Po zmene legislatívy sa podmienka zabezpečenia spolufinancovania z vlastných alebo iných zdrojov nebude vzťahovať na verejné vysoké školy. Účinnosť má novela nadobudnúť od 1. apríla 2022.

Návrh o právnych poradcoch vrátili poslanci na dopracovanie

03. 02. 2022 - Návrh novely živnostenského zákona sa vráti predkladateľovi na dopracovanie. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní. Novela mala zaviesť nový typ viazanej živnosti - právne poradenstvo. Návrh vyvolal vlnu kritiky, predkladateľ Peter Kremský (OĽANO) preto súhlasil s jeho stiahnutím a prepracovaním. Ak by návrh prešiel, právne služby by mohli poskytovať aj tzv. právni poradcovia. Kremský svoj návrh odôvodňoval zlepšením prístupu ľudí i právnických osôb k právnej pomoci či zvýšením transparentnosti poskytovaných služieb.

Európsky výbor by mohol schvaľovať stanoviská i k ďalším záležitostiam EÚ

03. 02. 2022 - Národná rada (NR) SR by mohla poverovať parlamentný Výbor pre európske záležitosti schvaľovať stanoviská aj k ďalším záležitostiam Európskej únie (EÚ), nie len k právne záväzným aktom. Vyplýva to z novely zákona o spolupráci NR SR a vlády SR v záležitostiach EÚ, ktorú poslanci vo štvrtok posunuli do druhého čítania. "Vo vzťahu k stanoviskám SR k ďalším záležitostiam EÚ ústavný zákon nepredpokladá, že by NR SR mohla zákonom poveriť výkonom tejto pôsobnosti príslušný výbor. Takúto úpravu nemožno považovať za úplne logickú, pretože ak ústavný zákon zveruje NR SR možnosť poveriť Výbor pre európske záležitosti výkonom pôsobnosti v tak dôležitej veci, ako je prijímanie stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a EÚ, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov EÚ, nie je dôvod, aby NR SR nemala možnosť urobiť tak aj vo vzťahu k schvaľovaniu stanovísk SR k ďalším záležitostiam EÚ," píše sa v dôvodovej správe.

Prezident

Prezidentka k Ukrajine: Potrebujeme jednotu Aliancie, konflikt nechceme

01.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 1. februára 2022 s vyhlásením v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine. "Konflikt si neželáme a nechceme, ale rovnako nemôžeme privrieť oči nad možnosťou, že sa objaví v našom bezprostrednom susedstve." Podľa prezidentky je v súvislosti s výrazným nárastom počtu ruských vojakov na hranici s Ukrajinou na mieste veľká ostražitosť a obzvlášť v takýchto napätých momentoch je treba mať jasno v tom, čo presne sa deje a ako sa nás to dotýka. Prezidentka pripomenula, že v decembri predložila vláda Ruskej federácie jedno ultimátum Aliancii a druhé Spojeným štátom, pričom požiadavky v nich idú ďaleko za rámec Ukrajiny a v niečom sa dotýkajú aj priamo nás.

Zmeny v poradcovskom zbore prezidentky

02.02.2022 - V zložení zboru poradcov prezidentky Zuzany Čaputovej nastalo na začiatku roka 2022 viacero zmien. Poradca prezidentky pre komunikáciu Martin Burgr sa rozhodol prijať pracovnú ponuku v zahraničí a k 31.1.2022 sa mu skončil štátnozamestnanecký pomer v KP SR. Novým poradcom prezidentky pre oblasť práva a spravodlivosti je od začiatku tohto roka expert na ústavné právo Marián Giba.

Prezidentka v Exprese: Posilnenie obrany východnej hranice je v našom záujme

02.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová diskutovala v stredu 2. februára 2022 v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Zopakovala, že posilnenie obrany našej východnej hranice spojeneckými silami, ako aj celého východného krídla NATO, je aj v našom vlastnom záujme. Podľa prezidentky je táto téma prijímaná a komunikovaná verejnosti manipulatívne a nesprávne sa posúva do kontextu, že to súvisí s tým, čo sa deje na ukrajinskej hranici. "Diskusia na túto tému vznikla ďaleko pred ukrajinskou krízou a zároveň rozhodnuté by to malo byť možno niekedy v lete a výsledky by tu mali byť možno budúci rok. Mali by sme mať záujem diskutovať o tejto ponuke. Ak si predstavíme, že vlastne celá tá východná hranica NATO by mala spojenecké vojská posilnené, iba Slovensko nie, staneme sa jednoducho terčom, staneme sa slabým ohnivkom v reťazi. Celé to má mať, samozrejme, preventívny, obranný charakter."

Prezidentka si prevzala ocenenie Justitia Awards

03.02.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok 3. februára 2021 v Prezidentskom paláci prevzala ocenenie Justitia Awards. Ocenenie jej vlani udelila organizácia Women in Law Initiative so sídlom vo Viedni a dnes jej ho odovzdali najvyšší predstavitelia organizácie Alix Frank-Thomasserová a Franz J. Heidinger. Ceny Justitia Awards udeľovali v troch kategóriách: medzinárodné líderky, akademické ocenenie a ceny pre mladé výnimočné právničky. Prezidentka bola nominovaná v prvej kategórii, do ktorej organizátori vybrali najtalentovanejšie a najvplyvnejšie právničky, ktoré zásadným spôsobom menia spoločnosť vďaka svojej erudícii a inovatívnosti. Ide o ocenenie pre výnimočnú ženskú právnickú osobnosť roka.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk