Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.4.2022
ID: 5401upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda SR schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť kzvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu.

Vláda

R. Sulík podporuje zlepšenie podmienok podnikania v oblasti exportu

04. 04. 2022 - Zlepšovanie podnikateľského prostredia aj v oblasti podpory exportu je spoločným cieľom Ministerstva hospodárstva SR a Rady slovenských exportérov. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík o tejto problematike dnes rokoval so šéfom Rady slovenských exportérov Lukášom Parízekom. Minister hospodárstva svoju podporu tejto problematike vyjadril aj podpisom pod Memorandum Pro Export, ktoré iniciovalo združenie. Memorandum podporili tak firmy, ako aj podnikateľské združenia, ktoré kumulatívne reprezentujú viac ako 10 tisíc slovenských podnikateľských subjektov s tržbami cez 11 miliárd eur. Memorandum podporili aj akademické inštitúcie či odborníci z praxe. Ministerstvo hospodárstva je prvým z rezortov, ktoré tiež podporilo túto iniciatívu.

Zrušenie posielania dokumentov týkajúcich sa vybavenia podaní a žiadostí do OR SR emailom

04. 04. 2022 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si dovoľuje oznámiť, že dňom 5.4.2022 sa ruší posielanie dokumentov týkajúcich sa vybavenia podaní a žiadostí do obchodného registra (výpisy, listiny zo zbierky listín, potvrdenia o zápise) emailom. Dokumenty budú posielané výlučne do elektronických schránok na www.slovensko.sk. Posielanie notifikácií o stave podania/žiadosti emailom zostáva zachované. K tejto zmene pristúpilo ministerstvo na základe podnetu zo strany verejnosti.  

Rezort hospodárstva a Ekonomická univerzita budú viac spolupracovať

04. 04. 2022 - Zahraničný obchod a medzinárodné podnikanie sú oblasti, v ktorých chcú spolupracovať Ministerstvo hospodárstva SR a Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA). Spoluprácu dnes potvrdili minister hospodárstva Richard Sulík a rektor univerzity Ferdinand Daňo podpisom memoranda. „Verím, že táto dohoda vytvorí priestor pre reálnu odbornú spoluprácu či už v oblasti vedy a výskumu, poradenstva ale aj v rámci vzdelávacieho procesu,“ zdôraznil šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík. Rektor EUBA F. Daňo víta, „že sa vďaka memorandum podarí viac prepojiť akademickú oblasť s praxou v takej dôležitej oblasti ako je zahraničný obchod.“ Podpísané memorandum vytvára priestor na vzájomnú pomoc a kvalifikované, efektívne a pružné koordinovanie pri riešení rôznych úloh. Môže prispieť aj k rôznym spoločným spoločenským prospešným aktivitám. Rezort hospodárstva je pripravený poskytnúť aj priestor pre stáže študentov EUBA.

Projekt V4 Innovators spustil tretiu výzvu so stážami v Izraeli

04. 04. 2022 - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) v spolupráci s izraelskou vládou a Medzinárodným vyšehradským fondom spustili tretiu výzvu projektu V4 Innovators pre mladých začínajúcim podnikateľov a startupistov, ktorí sa chcú zúčastniť stáže v Izraeli. Výzva je výsledkom dlhodobej spolupráce MH SR a SIEA a uvedených partnerov. Cieľom výzvy je podporiť startupy, inovatívne nápady a riešenia a ponúknuť praktický nástroj, ako viesť inovatívne podniky a rozvíjať aktivity aj na medzinárodnej úrovni. Výzva bude otvorená od 5. apríla do 4. mája 2022. Dokumenty potrebné na prihlásenie do výzvy je potrebné odoslať v angličtine najneskôr do 4. mája 2022. Záujemcovia o stáž by mali preukázať, že ich navrhované riešenia sú moderné, technologicky vyspelé, majú komerčný potenciál alebo ponúkajú novú hodnotu z hľadiska technológie v niektorom z vybraných odvetví, ktorými sú informačné a komunikačné technológie (IKT), zdravie/biotechnológia; doprava/inteligentná mobilita/automobilový sektor, fintech, kybernetická bezpečnosť/umelá inteligencia/kybernetika, alebo ekológia, vodné a odpadové hospodárstvo a trvalo udržateľné technológie.

Poznáme podmienky obnovy rodinných domov

05.04.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) zverejnilo scenár a kritériá postupu pri realizácii obnovy 30-tisíc rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu využiť eurofondy na skvalitnenie služieb občanom

05. 04. 2022 - Štátna správa a samospráva má jedinečnú možnosť využívať dostupné eurofondy na financovanie projektov, ktoré zjednodušia život občanom a podnikateľom a prinesú vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. V rámci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aktuálne otvorených osem dopytových výziev v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Výzvy sú zamerané na poskytovanie jednotných elektronických služieb, využívanie cloudových riešení, zavádzanie smart technológií, lepšie sprístupňovanie zbieraných dát, ale aj na zvýšenie vysoko aktuálnej kybernetickej bezpečnosti.

Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska

05. 04. 2022 - Pocit bezpečia v prostredí sociálnych sietí sa znižuje. Ohrození nenávistnými prejavmi sa cítia najmä mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) realizovaného v súlade s Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.

Diskusia o pomoci Ukrajine

06.04.2022 - Podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič sa v Luxemburgu zúčastnil pravidelného zasadnutia Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) a Euroskupiny. Európski ministri financií diskutovali najmä o ekonomických a finančných dopadoch vojenskej invázie na Ukrajine.

Urobili sme prvý krok na ceste k sebestačnosti vo výrobe jedlého oleja z repky

06.04.2022 - Minister Samuel Vlčan,  predseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Robert Spišák a podpredseda predstavenstva spoločnosti Poľnoservis, a. s. Štefan Tóth podpísali Memorandum o porozumení pre zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravinársku kvalitu na území SR. Cieľom spolupráce je nájsť spôsob ako perspektívne zabezpečiť výrobu repkového oleja v kvalite rafinovaného potravinárskeho, ktorá by viedla k pokrytiu celoročnej potreby Slovákov.

Kabinet schválil sprísnené sankcie za dopravné delikty a zníženie veku vodičov autobusov a nákladiakov

06. 04. 2022 - Vláda v stredu 6. apríla 2022  schválila návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Návrhom sa sprísňujú tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje sa minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy.  

Vláda schválila zmeny v zákone o súkromnej bezpečnosti vyplývajúce z praxe, testy odbornej spôsobilosti sa budú vykonávať elektronicky

06. 04. 2022 - Vláda v stredu 6. apríla 2022 návrh novely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Primárnym cieľom novely je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti: skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky sa nahradí len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Keďže skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch MV SR, zanikne povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky.

Slovenské prostriedky protivzdušnej obrany chránia priestor nad východným Slovenskom

06.04.2022 - Prostriedky protivzdušnej obrany (PVO) chránia nebo nad východným Slovenskom. Postupne sme do palebných postavení presunuli systémy PVO tak, aby sme pokryli čo najväčšiu časť našej východnej hranice. Technické prostriedky prieskumu, vrátane siete radarových stanovíšť, 24 hodín denne monitorujú vzdušný priestor nad našou hranicou s Ukrajinou. „Príslušníci našej brigády v praxi uplatňujú skúsenosti získané počas náročného výcviku. V zaujatých postaveniach sme pripravení zabezpečiť ochranu územia východného Slovenska,“ uviedol veliteľ 11. brigády vzdušných síl OS SR plukovník Jozef Paňko.

Ministerstvo spravodlivosti spúšťa súťaž na potrebnú obmenu počítačov pre rezortné inštitúcie

06. 04. 2022 - Pre to, aby spravodlivosť fungovala, je dôležité mať aj potrebné kvalitné vybavenie.  Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup výpočtovej techniky. Pre súdy, rezortné inštitúcie, ale aj ministerstvo samotné chce obstarať nové potrebné notebooky tlačiarne, či multifunkčné zariadenia. Nákup má byť refinancovaní z prostriedkov Európskej únie.

Koniec utajovaniu informácií o životnom prostredí

06.04.2022 - Vládny kabinet dnes schválil dôležitý návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorý do budúcna zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie envirozáťaží. Novú právnu úpravu musia ešte schváliť poslanci parlamentu.

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2021

06. 04. 2022 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila na rokovanie vlády Správu o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2021. Obsahuje najmä informácie o činnosti zástupcu a jeho kancelárie, prehľad štatistických údajov o sťažnostiach proti Slovenskej republike a rozsudkoch a rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za posledných desať rokov, informácie o rozsudkoch a rozhodnutiach, ktoré ESĽP prijal v roku 2021 v prípadoch proti Slovenskej republike a stručne aj v prípadoch, do ktorých Slovenská republika vstúpila ako tretia strana, ako aj informácie týkajúce sa výkonu rozsudkov ESĽP.

Vicepremiérka Remišová: Podarila sa veľká vec, vláda schválila strategický investičný plán pre eurofondy na nasledujúcich sedem rokov

06.04.2022 - Strategický investičný plán pre nové eurofondy je pripravený. Vláda dnes na návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027, na základe ktorej bude Slovensko čerpať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Návrh dohody bude teraz formálne predložený Európskej komisii.

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

06.04.2022 - Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu a dosiahnuť vyššiu mieru recyklácie, čo má viesť kzvýšeniu potenciálu obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu. Návrh novely predkladal minister životného prostredia Ján Budaj.

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb sa môžu rozhodnúť, či chcú byť na budúci rok regulovanými subjektmi

06. 04. 2022 - Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú do konca apríla čas rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 MWh/ročne, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022.  Subjekty s nižšou spotrebou už patria k regulovaným subjektom. 

Postupne spúšťame Informačný systém sociálnych služieb

07.04.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne spúšťa úplne nový Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa tak v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022. Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb na Slovensku. Ponúkne rozšírené možnosti vyhľadávania, podrobnejšie informácie o sociálnych službách a tiež o akreditáciách, ktoré ministerstvo udeľuje v tejto oblasti. Všetko na jednom mieste.
 

Štátny tajomník rezortu obrany M. Majer rokoval s talianskou veľvyslankyňou o posilnení spolupráce v oblasti obrany

07.04.2022 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer prijal dnes v priestoroch rezortu obrany veľvyslankyňu Talianskej republiky Catherine Flumiani. Diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine i o možnostiach prehlbovania bilaterálnej spolupráce. Obaja partneri sa zhodli na výnimočnej jednote členských krajín EÚ a NATO v solidarite s Ukrajinou, ale aj na hybridných aktivitách Ruska v Európe a boji proti nim. Jednou z tém ich rozhovoru bola aj plánovaná májová návšteva štátneho tajomníka MO SR v Taliansku.

Minister vnútra hovoril s rumunským veľvyslancom o vývoji utečeneckej krízy

07. 04. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec vo štvrtok 7. apríla 2022 prijal veľvyslanca Rumunskej republiky na Slovensku Călina Fabiana. Hlavnou témou stretnutia bolo dianie na Ukrajine a s tým spojená utečenecká kríza. Počas stretnutia diskutovali o  ďalších možnostiach pomoci odídencom.

Ako štát pomohol ochrániť zamestnanosť počas pandémie

07.04.2022 - Inštitút finančnej politiky (IFP) a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zverejnili najnovšiu analýzu, ktorá tentoraz hodnotí efektivitu Prvej pomoci, ktorú štát poskytoval podnikateľom a firmám počas pandémie. Z výsledkov vyplýva, že Prvá pomoc bola úspešná a vďaka nej sa podarilo udržať množstvo pracovných miest. Do systému Prvej pomoci bolo na Slovensku investovaných do decembra 2021 takmer 2,2 miliardy eur, z toho v prvej vlne pandémie 481 miliónov eur.

Ministerstvo dopravy pokračuje v podpore nájomného bývania, v Oravskej Polhore dnes odovzdalo 19 bytov

08. 04. 2022 - Obstaranie bytov podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR priamou dotáciou a aj pôžičkou prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Byty v Oravskej Polhore odovzdala do užívania štátna tajomníčka Katarína Bruncková spolu s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a viacerými poslancami parlamentu. „Podpora nájomného bývania je jedna z priorít ministerstva dopravy. Stále nám chýbajú tisícky takýchto bytov po celej krajine. Radi preto podporíme každý projekt, vďaka ktorému majú ľudia možnosť získať cenovo dostupné kvalitné bývanie,“ povedala pri príležitosti odovzdávania bytov štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Ingrid Brocková na pôde Francúzsko-slovenskej obchodnej komory: Sme odhodlaní naďalej pokračovať v úsilí upevňovať vzťah medzi Francúzskou republikou a Slovenskou republikou pretaveného do strategického partnerstva v oblastiach ekonomickej spolupráce

08.04.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa 7. apríla 2022 zúčastnila na Okrúhlom stole organizovanom predsedníctvom Francúzska v Rade EÚ v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou na Slovensku. V súvislosti s vojnou na Ukrajine potvrdila našu príslušnosť k hodnotám demokracie, slobody a právneho štátu, vďaka čomu získala Slovenská republika najvyššie možné bezpečnostné záruky. Slovensko si plne uvedomuje, aké ďalekosiahle následky pre našu krajinu bude mať konanie Ruskej federácie vo všetkých oblastiach, vrátane energetickej dimenzie. „Po ruskej agresii proti Ukrajine už situácia v oblasti európskej energetickej bezpečnosti nikdy nebude taká ako predtým,“ dodala štátna tajomníčka. 

Nová európska stratégia pre práva dieťaťa má posilniť ich ochranu

08.04.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa dnes (7.4.) zúčastnila medzinárodnej konferencie k novej Stratégii pre práva dieťaťa v talianskom Ríme. Práve v dnešnej dobe, v čase ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, pandémie Covidu-19 a vo svete, ktorý čelí klimatickým zmenám, sú práva dieťaťa viac ohrozené. Medzinárodná konferencia s názvom „Za obzorom: Nová éra práv dieťaťa“ sa preto zamerala na riešenie niektorých špecifických výziev vyplývajúcich zo súčasných krízových situácií. Cieľom bolo určiť kľúčové kroky, ktoré by posilnili systémy ochrany detí a znížili ich zraniteľnosti v krízových alebo núdzových situáciách.

Štátna správa a samospráva môžu požiadať o pridelenie konzultanta na prípravu kvalitnejších eurofondových projektov

08.04.2022 - Subjekty štátnej a verejnej správy, ktoré chcú čerpať eurofondy na svoje IT projekty, ale nemajú odborníkov na ich prípravu, môžu požiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o pridelenie odborného konzultanta. Tí budú pomáhať pri príprave projektov vyhlásených v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

NRSR

Kancelária NR SR prijíma prihlášky na XXV. ročník stáže pre študentov vysokých škôl

05. 04. 2022 - Cieľom stážového programu v Kancelárii NR SR je poskytnúť študentom vysokých škôl príležitosť spojiť svoje teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa s pôsobnosťou parlamentnej administratívy. Pre akademický rok 2022/2023 pripravujeme už dvadsiate piate pokračovanie tohto úspešného programu. Program stáže sa uskutoční od 1. októbra 2022 do 31. mája 2023. Stážisti pôsobia na sekretariátoch výborov NR SR a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. Študenti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej Kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov, či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR.

Podpredseda NR SR M. Laurenčík: Bolo mi cťou sa v mene predsedu NR SR Borisa Kollára zúčastniť rokovania vo formáte S3

05. 04. 2022 - Včerajšie stretnutie Slavkovského formátu v Prahe prinieslo plnohodnotnú diskusiu o aktuálnych témach a to predovšetkým v súvislosti spojenej s agresiou Ruskej Federácie na Ukrajine.

„Jasne odsudzujeme ničím nevyprovokovaný a neospravedlniteľný útok OS RU voči UA. Je to hrubé porušenie medzinárodného práva, Charty OSN, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny. Trváme na okamžitom zastavení vojenských aktivít RU na UA a bezpodmienečnom stiahnutí všetkých ruských vojsk z celej UA, ktorej územná celistvosť musí byť zachovaná,“ vyjadril sa na stretnutí podpredseda parlamentu Milan Laurenčík.

Prezident

Prezidentka podpísala 5 zákonov

04.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 4. apríla 2022 podpísala 5 zákonov. 

Prezidentka si uctila obete vojny na Ukrajine

04.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v pondelok 4. apríla 2022 pripomenula výročie oslobodenia Bratislavy položením kytice k pamätníku Víťazstvo. 

Prezidentka ocenila činnosť dobrovoľníkov

06.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. apríla 2022 v Prezidentskom paláci prijala nominovaných v rámci podujatia Dobrovoľník roka.

Prezidentka vo svojom príhovore vyzdvihla pozitívne atribúty dobrovoľníckej činnosti a jej nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti. "Schopnosť konať dobro patrí k základnej výbave človeka. Všetci túto schopnosť máme. O tom, do akej miery ju aj rozvinieme, často rozhoduje naša osobná skúsenosť a tiež sila inšpirujúceho príkladu. Dobrovoľníkom nominovaným na cenu Srdce na dlani som dnes v Prezidentskom paláci poďakovala za to, že sú práve takýmto príkladom pre našu spoločnosť a najmä pre mladú generáciu."

Prezidentka podpísala ďalšie zákony z marcovej schôdze NR SR

07.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 7. apríla 2022 ďalších 5 zákonov, ktoré poslanci NR SR schválili na marcovej schôdzi. Ide o zákony o sociálnom poistení, o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zákon o Hasičskom a záchrannom zbore.   

ÚS pozastavil účinnosť novely o verejných vodovodoch a kanalizáciách

07.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová víta rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal jej návrhom v súvislosti s novelou zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Ústavný súd návrh prezidentky prijal na ďalšie konanie a zároveň rozhodol o pozastavení účinnosti novely. Prezidentka predmetnú novelu zákona vetovala 10. decembra 2021. Keďže poslanci NR SR veto prezidentky prelomili, rozhodla sa zákon nepodpísať a vo februári sa obrátila na Ústavný súd SR.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk