Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.6.2022
ID: 5454upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine.

Vláda

Digitálnu transformáciu sektorov je potrebné vykonať s dôrazom na minimalizovanie jej možných negatívnych vplyvov na životné prostredie

06.06.2022 - Pre úspešnú realizáciu digitálnej a zelenej transformácie je potrebné intenzívnejšie prepájanie príslušných expertných tímov, budovanie ľudských a technických kapacít, ako aj konzistentný dialóg s akademickou a podnikateľskou sférou. Myslí si štátny tajomník Ján Hargaš, ktorý sa v Luxemburgu zúčastnil rokovaní ministrov EÚ. Témou stretnutí bola nielen digitálna a zelená transformácia, ale aj regulačný rámec pre umelú inteligenciu, európska digitálna identita a spravodlivý prístup k údajom a ich používaniu. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Ján Hargaš sa v piatok 3. júna v Luxemburgu zúčastnil na rokovaní rady ministrov EÚ zodpovedných za digitalizáciu.

Rezort dopravy opätovne otvára schému pomoci pre segment BUS

06. 06. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky opätovne otvára schému minimálnej pomoci pre takzvaný segment BUS, teda prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a prevádzkovateľov príležitostnej dopravy. Ide o opravnú výzvu za obdobie od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli včas podať.

Podnikatelia môžu posielať žiadosti od pondelka 6.6.2022 do piatku

07.06.2022 - „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti aj v tomto prípade nepodávali na poslednú chvíľu tak,  ako to bolo pri predchádzajúcich výzvach a nezabudli si ju pred jej samotným podaním aj viackrát skontrolovať, nakoľko už ďalšia opravná Výzva pre toto obdobie nebude,“ priblížil minister dopravy Andrej Doležal.

Zelený reštart pre Zelenú domácnostiam

07.06.2022 - Národný projekt Zelená domácnostiam čaká po vyše piatich rokoch od spustenia reštart. Rozpočet projektu by mal byť navýšený o 30 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur. Zásadné zmeny by mali zabezpečiť kontinuálnu podporu pre domácnosti, ktoré majú reálne možnosti ukončiť inštalácie podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov do konca septembra 2023. 

Podpora Ukrajiny je našou zahraničnopolitickou prioritou. Pomáhame nielen materiálne, ale aj politicky a vojensky, pretože Ukrajina bojuje aj za naše hodnoty

07.06.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (7. júna 2022) spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Karolom Galekom informovali veľvyslancov členských štátov EÚ a NATO o pomoci a politickej podpore Ukrajiny.

Minister Budaj navštívil švédsky národný park Tyresta a inštitúcie z oblasti recyklácie vo Švédsku

07.06.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj prijal pozvanie riaditeľa Národného parku Tyresta Jonasa Ekstranda, aby spoločne aj s veľvyslankyňou Slovenska vo Švédsku Martinou Balunovou prediskutovali možnosti rozvoja národného parku, mäkkého turizmu, starostlivosti o chránené zvieratá a spravovanie bezzásahových území. Šéf envirorezortu si pozrel možnosti recyklácie vody vo výskumno-vývojovom centre IVL a Čistiarni odpadových vôd Henriksdal. O spôsobe recyklácie textilného odpadu a jeho ďalšieho využitia, minister hovoril so zástupcom spoločnosti Renewcell.

Vicepremiérka Remišová: S NKÚ a ÚVO sme podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov

07.06.2022 - Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom, k akým dochádzalo za bývalých vlád. Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. Spoločnú dohodu dnes podpísali vicepremiérka Veronika Remišová, Ľubomír Andrassy a Miroslav Hlivák.

Nemecko, Fínsko, Belgicko a Portugalsko podporujú Slovensko v otvorení témy nového regulačného rámca digitálnej ekonomiky

07.06.2022  - Ako uviesť do praxe návrh Aktu o umelej inteligencii, ale aj ďalšie digitálne akty EÚ zamerané na verejnú správu a dohľad nad digitálnymi platformami, dátami aj nad internetom vecí, boli témou bilaterálnych stretnutí Jána Hargaša, štátneho tajomníka MIRRI SR s predstaviteľmi siedmich členských štátov Únie. Bilaterálne stretnutia sa konali 3. júna v Luxemburgu počas zasadnutia Rady ministrov EÚ. Štátny tajomník inicioval rokovania s viacerými členskými štátmi Európskej únie (napríklad Nemecko, Fínsko, Belgicko či Portugalsko), aby Slovensko podporili v dôraze, ktorý kladie na praktické otázky nového regulačného rámca digitálnej ekonomiky a na potrebu nového typu spôsobilostí a kapacít, ktoré na tento účel bude potrebné vybudovať v európskych a národných verejných inštitúciách.

V Bruseli sme dosiahli solídny výsledok

07. 06. 2022 - Minister hospodárstva Richard Sulík je presvedčený, že Slovensko dosiahlo pri výnimkách na embargo ruskej ropy solídny výsledok. „Mohli sme vyrokovať viac, ale premiér Eduard Heger sa rozhodol nechať to takto. Jeho rozhodnutie rešpektujem,“ uviedol na tlačovej besede Sulík. Nemyslí si, že by slovenský premiér konal zle. „Na základe okolností sme dosiahli celkom solídny výsledok," povedal.

Hlasujte o novom grafickom dizajne služobného vozidla Policajného zboru

08. 06. 2022 - Policajný zbor v rámci pripravovanej reformy a modernizácie bude okrem iného meniť aj dizajn policajných vozidiel. Na jeho výbere by sa mala podieľať aj verejnosť. Každý môže o novom grafickom dizajne služobných vozidiel zahlasovať na facebookovej stránke Polícia SR, a to do polnoci nedele 12. júna.

Slovensko doposiaľ podporilo Ukrajinu vojenskou pomocou v hodnote cca 154 miliónov eur

08.06.2022 - Slovensko doposiaľ poskytlo Ukrajine podporu vo forme vojenského materiálu v hodnote cca 154 miliónov eur. Aj táto pomoc dnes bola predmetom ďalšieho z rozhovorov ministra obrany SR Jaroslava Naďa a jeho ukrajinského kolegu Olexija Reznikova. Ten počas telefonátu ocenil všetku slovenskú pomoc, ktorá prispela k záchrane už tisícok životov na Ukrajine.

Viac ako 76-tisíc poberateľom zvýšime príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu

08.06.2022 - Od júla 2022 dostanú vyšší peňažný príspevok na opatrovanie všetci opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych. Vláda SR schválila nariadenie z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré upravuje hodinovú sadzbu osobnej asistencie a výšku peňažného príspevku na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, t.j. 525,65 eur mesačne. Zvyšuje sa tiež hodinová sadzba osobnej asistencie, a to na 5,20 eur. Za posledné dva roky, t.j. od roku 2020 je to takmer 25-percentný nárast, pričom opatrovatelia si v priemere polepšili o približne 50 eur.

Vláda schválila nový Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

08.06.2022 - Vládny kabinet dnes schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990. Mokrade sú vzácne z hľadiska výskytu druhov rastlín, živočíchov, či biotopov, ale poskytujú nám viaceré ekosystémové služby - potravu a suroviny, pitnú či úžitkovú vodu, zmierňujú dôsledky zmeny klímy, umožňujú dopravu, oddych a rekreáciu. Sú mimoriadne citlivé na zmenu vodného režimu či znečistenie, preto patria k najohrozenejším typom ekosystémov.

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

08.06.2022 - Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe nových stavieb.

Medzinárodná spomienka na obete nacistických represálií počas 2. svetovej vojny

08.06.2022 - Predstavitelia rezortu obrany a Múzea SNP si dnes spolu s veľvyslancom Helénskej republiky na Slovensku, zástupcami obce Nemecká a gréckeho mesta Kalavryta pri pamätníkoch v Nemeckej a Kališti pripomenuli pamiatku obetí nacistických represálií počas 2. svetovej vojny. Práve tragické osudy týchto miest v dôsledku konania nemeckých okupantov vytvorili v roku 2021 spojenie slovensko-gréckej partnerskej spolupráce, ktorej cieľom je úcta a pripomínanie obetí represálií tohto obdobia v celoeurópskom kontexte.

Rezort práce zjednodušil vznik a fungovanie detských skupín

08.06.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia, ktorým sa upravujú podmienky a fungovanie detských skupín. Posilňuje a zjednodušuje tak možnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti v rámci tejto novej služby. Cieľom je podporiť zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, tiež začlenenie matiek na trh práce a možnosť pracovného uplatnenia sa pre osoby, ktoré budú poskytovať starostlivosť o dieťa v detskej skupine. V prechodnom ustanovení nariadenie zároveň upravuje právnu možnosť pokračovať v poskytovaní tejto sociálnej služby za ustanovených podmienok aj po skončení krízovej situácie. Nariadenie dnes schválila vláda.

Vláda odsúhlasila Dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035

08.06.2022 - Vláda SR dnes schválila na návrh Ministerstva obrany SR Dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035. Tento strategický dokument určuje ciele a postupy vytvárania, udržiavania a rozvoja obranných kapacít a spôsobilostí štátu v nasledujúcom období. O materiáli ešte bude hlasovať parlament.

Detský areál RODINKA v Golianove už slúži deťom a rodinám

09.06.2022 - V Golianove v Nitrianskom kraji sa oddnes môžu tešiť z nového detského ihriska RODINKA. Ide o druhý rodinný inkluzívny areál po Vígľaši, ktorý vznikol za podpory ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na tento účel rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 miliónov eur. Vďaka tomu vo všetkých krajoch postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny, pričom najmenej polovica z nich bude hotová už do konca roka 2022.

Ingrid Brocková z Ministerského zasadnutia Rady OECD: Ekonomické dôsledky ruskej agresie na Ukrajine viedli k vysokej miere neistoty na celom svete a do obdobia nepredvídateľného a nestabilného rastu, zvyšujúcich sa inflačných tlakov a fiškálnych neistôt

09.06.2022 - V sídle Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži dnes oficiálne začalo dvojdňové (9. a 10. júna) Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM). Delegáciu Slovenskej republiky na zasadnutí vedie štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková. Ministerské zasadnutie Rady slávnostne otvorili generálny tajomník OECD Mathias Cormann spolu s predsedom vlády Talianska Mariom Draghim, prezidentom Senegalu Mackym Sallom, ministerkou zahraničných vecí Nórska Anniken Huitfeldt a ministrom financií Mexika Rogelio Ramírez.

Minister vnútra Roman Mikulec ocenil hasičov za úspešnú reprezentáciu v hasičskom športe

09. 06. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec vo štvrtok 9. júna 2022  na pôde ministerstva prijal príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí vybojovali pre Slovensko medaily na nedávnych medzinárodných podujatiach v hasičskom športe v Portugalsku a Českej republike. Šéf rezortu vnútra zagratuloval hasičom k výsledkom a poďakoval sa im za vynikajúcu reprezentáciu Slovenskej republiky.

Bezplatná e-služba na overenie dokladu o udelení dočasného útočiska je doplnená o možnosť tlače dokladu

09. 06. 2022 - Bezplatná elektronická služba na overenie pravosti dokladu o udelení dočasného útočiska, ktorú ministerstvo vnútra spustilo od 24. apríla, je najnovšie  rozšírená o možnosť vytlačiť doklad vo formáte, v akom ho vydáva cudzinecká polícia. Služba je k dispozícii v ukrajinskom, slovenskom i anglickom jazyku. 

Rezort dopravy podporil 28 projektov na vybudovanie cykloprístreškov pre školy

09. 06. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhodnotilo cyklovýzvu určenú na vybudovanie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Rezort dopravy podporil 28 projektov za takmer 750-tisíc eur. Školy a ich zriaďovatelia celkovo predložili 184 projektov, z nich 165 projektov splnilo formálne náležitostí. Všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá a získali aspoň 156 bodov, získali podporu.

NRSR

Spojené voľby sa budú konať 29. októbra, termín oznámil B. Kollár

06. 06. 2022 - Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Ich termín v pondelok oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). "Určujem rovnaký deň konania volieb na sobotu 29. októbra 2022," informoval Kollár na pondelkovej tlačovej konferencii. Rozhodnutie predsedu NR SR zverejnia v priebehu tohto týždňa. "Všetky technikálie o určení lehôt na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v zastupiteľstvách, ako aj ďalšie lehoty budú uverejnené v tomto mojom rozhodnutí," dodal. Kollár zopakoval, že na termíne volieb v dušičkovom období sa dohodli v koalícii. 

Prezident

Prezidentská kvapka krvi sa tento rok uskutoční už po tretí raz

06.06.2022 - Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v utorok 14. júna 2022 uskutoční už tretí ročník Prezidentskej kvapky krvi. Dobrovoľní darcovia krvi tak budú môcť po roku znova darovať krv v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje tzv. mobilnú odberovú jednotku. Prvýkrát sa podujatie konalo v júni 2020.

Prezidentka sa rozhodla vetovať časť balíka opatrení

07.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila v utorok 7. júna 2022 rozhodnutie v súvislosti s prijatým balíčkom opatrení. Uvedený zákon vracia do parlamentu na opätovné prerokovanie a bude ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď,  teda od 1.júla do 31. decembra 2022.

Prezidentka mala pozitívny test na covid, ruší program

08.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová mala v stredu 8. júna 2022 pozitívny výsledok testu na koronavírus. Z tohto dôvodu zrušila svoj pracovný program na najbližšie dni aj plánovanú pracovnú cestu do zahraničia. Prezidentka mala dnes večer odcestovať spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom do Portugalska a Talianska, aby na spoločných rokovaniach s portugalským prezidentom a premiérom a talianskym prezidentom podporili udelenie kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu na vstup do Európskej únie a zároveň diskutovať aj o energetickej bezpečnosti a možných alternatívnych spôsoboch dodávok plynu na Slovensko. Túto spoločnú iniciatívu navrhla prezidentka Čaputová počas nedávnej návštevy prezidenta Dudu v Bratislave. „Ukrajina patrí do Európskej únie. Ide o strategické politické rozhodnutie, ktoré musíme v Európskej únii prijať. Práve preto sme sa s spolu s prezidentom Dudom rozhodli, že ešte pred hlasovaním na samite lídrov v Bruseli, podporíme vyslanie jasného signálu, že nám na európskej budúcnosti Ukrajiny záleží. Veľmi ma mrzí, že sa k prezidentovi Dudovi nemôžem napokon pripojiť.“ 

Prezidentka podpísala štyri zákony

08.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 8. júna 2022 štyri zákony, medzi nimi zákon o štátnej podpore nájomného bývania, o Slovákoch žijúcich v zahraničí, o potravinách a o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Kompletný zoznam zákonov s ich presnými názvami je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony. 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk