Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
27.6.2022
ID: 5466upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Patrí to medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o mediálnych službách. Nahradí doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Predložilo ho Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Vláda

Minister Budaj spolu s britským veľvyslancom navštívili víťazov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

20.06.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj dnes spolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom navštívil Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej ulici v Bratislave. Práve táto škola sa aktívne zapája do environmentálnych projektov v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Študenti školy ministrovi Budajovi a britskému veľvyslancovi Bakerovi predstavili dva ekologické projekty. Projekt „Zelené kopce“, ktorý spája expedície po slovenských kopcoch so zbieraním odpadu a šírením osvety. Projekt získal Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu ( DofE).

Vicepremiérka Veronika Remišová: Spúšťame prelomový projekt Slovensko v mobile, ktorý umožní prístup k elektronickým službám štátu jednoducho cez smartfón

20.6.2022  - Prvým krokom k novým službám digitálneho štátu je Mobilné ID. Rozhodujúci krok pre to, aby občania mohli s úradmi komunikovať pohodlne len cez mobil. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) predstavilo prvú fázu revolučného digitálneho projektu. Od pondelka 20. júna bude spustená mobilná aplikácia Slovensko v mobile, ktorej súčasťou je tiež Mobilné ID. Vďaka tomu sa do Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk prihlásia užívatelia už bez čítačky a len jednoducho pomocou aplikácie. Postupne sa elektronické mobilné služby štátu budú rozširovať a budú prístupné nielen pre doterajších užívateľov Slovensko.sk, ale pre všetkých občanov.

Rezort práce pripravil online seminár k výzve Rozvoj zručností na podporu trhu práce

20.06.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce. Cieľom výzvy je podpora rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností, ktoré napomáhajú prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti zamestnancov a zamestnávateľov na zvládanie krízových situáci

Nezamestnanosť na Slovensku aj naďalej klesá

20.06.2022 - Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v máji už štvrtý mesiac za sebou. S hodnotou 6,35 percenta dosiahla najnižšiu úroveň od začiatku pandémie. V evidencii bolo v máji najmenej dlhodobo nezamestnaných za uplynulých 14 mesiacov. „Správu o kontinuálnom poklese nezamestnanosti sprevádza viacero ďalších pozitívnych informácií z pracovného trhu. Optimizmom ma napĺňa už takmer rok trvajúci pokles počtu dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorý je porovnateľný s počtom obyvateľov Prievidze. Na Slovensku už nie je žiadny okres s nezamestnanosťou vyššou ako 20 percent. Zároveň nám neustále stúpa počet okresov s nezamestnanosťou pod 5 percent, kým v apríli 2021 ich bolo 16, v súčasnosti je ich 36. Rezort práce má rozbehnutých niekoľko projektov a ja verím, že významne pomôžu pri udržaní tohto trendu aj v najbližších mesiacoch,“ zhodnotil vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Ivan Korčok: Počas nášho predsedníctva vo formáte Slavkovskej spolupráce budeme stavať na spoločných hodnotách

20.06.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa v pondelok 20. júna stretol s partnermi Slavkovskej spolupráce, ministrom zahraničných vecí Českej republiky Janom Lipavským a spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúska Alexandrom Schallenbergom. Na stretnutí prevzal ročné predsedníctvo v tomto zoskupení. „Počas nášho ročného predsedníctva vo formáte Slavkovskej spolupráce chceme stavať na spoločných hodnotách, ktoré zdieľame s partnermi z Česka a Rakúska. Našu pozornosť zameriame na podporu Ukrajiny a budeme nápomocní aj českému predsedníctvu Rady EÚ pri hľadaní konštruktívnych riešení pre Európu," uviedol minister Korčok. 

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Našim cieľom je lepšie nastavenie priorít a zlepšenie koordinácie domácich aktérov ekonomickej diplomacie

21.06.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. júna 2022) viedla rokovanie Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí. Členmi pracovnej skupiny Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu sú zástupcovia rezortov, inštitúcií a implementačných agentúr, ktorí sa podieľajú na presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí.

Zariadeniam sociálnych služieb sme už vyplatili 6,5 mil. eur na faktúry za energie

21.06.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v týchto dňoch zasiela na účty zariadení sociálnych služieb a zariadeniam starostlivosti o deti do 3 rokov, t.j. jasliam dotácie, ktoré slúžia na úhradu energií. Dodnes tak na základe viac ako 500 schválených žiadostí vyplatilo už takmer 6,5 milióna eur. Ďalšie peniaze prichádzajú k poskytovateľom sociálnych služieb postupne každým dňom. Rezort práce prispeje balíkom celkom vo výške 9,4 milióna EUR ako jednorazovú pomoc pri náraste cien energií pre zariadenia sociálnych služieb aj centrá pre deti a rodiny.

Brocková počas podujatia „Z regiónov do sveta“ v Banskobystrickom kraji

22.06.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. júna 2022) viedla rokovanie Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí. Členmi pracovnej skupiny Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu sú zástupcovia rezortov, inštitúcií a implementačných agentúr, ktorí sa podieľajú na presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí.

Spoznávame našich klientov a zlepšujeme ponuku ekonomickej diplomacie - preto prichádzame do slovenských regiónov

22.06.2022 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je koordinátorom verejných inštitúcii v oblasti ekonomickej diplomacie doma aj v zahraničí. Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (22. júna 2022) s iniciatívou: „Z regiónov do sveta“ navštívila Banskobystrický samosprávny kraj. Za okrúhlym stolom diskutovala so zástupcami podnikateľov, ekonomických rezortov, s predstaviteľmi miest a vedeckých inštitúcií o ponuke v oblasti ekonomickej diplomacie.

Slovensko dopláca na chyby z Ficovej éry

22.06.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prijalo s poľutovaním rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý v Luxemburgu vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku za neplnenie povinností pri ochrane biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v rokoch 2015 – 2019. V rozsudku Súdneho dvora EÚ sa uvádza, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Z povinnosti vykonať posúdenie bola vyňatá tiež náhodná ťažba dreva. Dnešné MŽP sa domnieva, že aj tieto opatrenia uľahčovali neoprávnene ťažby za čias Róberta Fica.

Zdravie ľudí a ochrana pôvodných druhov rastlín a živočíchov bude lepšie chránené pred inváznymi druhmi

22.06.2022 - Vláda SR schválila akčný plán na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia inváznych nepôvodných druhov z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Nepôvodné invázne druhy ohrozujú pôvodné druhy rastlín a živočíchov a môžu výrazne vplývať na zdravie ľudí, keďže niektoré invázne rastliny sú silné alergény. Predstavujú zároveň závažný celosvetový environmentálny a cezhraničný problém vzhľadom na ich nekontrolovateľné šírenie a agresívne vytláčanie iných druhov.

Hasičom a horským záchranárom sa od 1. júla zvýšia tarifné platy o 3 percentá

22. 06. 2022 - Nové ustanovenia zvyšujúce stupnice platových taríf hasičov a záchranárov v stredu 22. júna 2022 schválila vláda nariadením, návrh ktorého na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. „So zvýšením taríf platov ráta aj rozpočet ministerstva vnútra. Hasiči a záchranári si zaslúžia adekvátne ohodnotenie za svoju prácu," povedal minister. Podľa kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa  sa platové tarify všetkých zamestnancov ministerstva vnútra zvyšujú o 3 percentá. K zvýšeniu platov pre 4429 hasičov a 180 horských záchranárov dôjde takisto od 1. júla. Podľa zákona o Hasičskom záchrannom zbore sa v rámci vyjednávaní o podmienkach výkonu štátnej služby každoročne dohodne zvýšenie stupnice platových taríf v závislosti od priemernej mesačnej mzdy zamestnancov v podnikateľskej sfére a možností štátneho rozpočtu. Termín zvýšenia platových taríf hasičov a horských záchranárov vláda následne schváli nariadením.

Minister Naď rokoval s holandskou ministerkou obrany o prioritách obrannej spolupráce

23.06.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes počas svojej pracovnej cesty v Holandsku stretol v Haagu s tamojšou ministerkou obrany Kajsou Ollongrenovou. Diskutovali spoločne o bezpečnostnej situácii v Európe v kontexte vojny na Ukrajine, aktuálnych procesoch v rámci transatlantického partnerstva, ako aj o slovensko-holandskej obrannej spolupráci a príležitostiach na jej rozvoj.

Vicepremiérka Remišová na konferencii EUROFONDY BEZ KORUPCIE: Tri piliere boja proti korupcii sú odbúranie byrokracie, systémové zmeny a tvrdé postihovanie korupčného správania

23.06.2022 - Tvrdý a úspešný boj proti korupcii je základným predpokladom pre fungujúci a spravodlivý štát, ktorý slúži občanom. Na konferencii Eurofondy bez korupcie, ktorú zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) to vyhlásila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. Cieľom podujatia, na ktorom vystúpili aj zahraniční hostia, bola výmena skúseností s bojom proti korupcii a hľadanie účinných riešení, ako jej predchádzať a potierať ju.

Minister Naď v Holandsku: "Príbeh posádky československých letcov bude natrvalo žiť v našej historickej pamäti"

23.06.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes absolvoval pracovnú cestu do Holandska, v rámci ktorej sa na vojenskom cintoríne Bergen-op-Zoom zúčastnil na slávnostnom pohrebe československých letcov z 311. československejbombardovacej perute britského Kráľovského letectva, ktorých bombardér bol v skorých hodinách dňa 23. júna 1941 zostrelený nemeckým nočným stíhačom pri severoholandskej obci Nieuwe Niedorp.

Veľká novela zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach schválená

23. 06. 2022 - Parlament schválil návrh zákona o energetike, ktorým sa transponuje európska legislatíva v oblasti vnútorného trhu s elektrinou. Prijatie energetickej legislatívy znamená nový dizajn trhu s elektrinou a je jedným z dôležitých  míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nová legislatíva tak umožňuje čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) na súvisiace investície zamerané na podporu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav a je súčasťou transpozície legislatívneho balíčka EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Zákon nadobudne účinnosť 30. júla 2022, viacero ustanovení zákona však nadobudne účinnosť až od 1. októbra 2022. „Podarilo sa nám schváliť mnoho opatrení v rámci tzv. zimného energetického balíčka, ktorý okrem iného uľahčí prístup na trh, podporuje i samospotrebu a zvyšuje transparentnosť. Schválená novela jednoznačne prispeje k riešeniu zložitej situácie v energetike,“ zdôrazňuje minister hospodárstva Richard Sulík.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade Rigo proti Slovenskej republike

23. 06 2022 - Slovenská republika uspela v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva o sťažnosti na porušenie práva na spravodlivé konanie v trestnej veci. Sťažnosť sa týkala trestného konania a odsúdenia sťažovateľa na trest odňatia slobody v trvaní päť a pol roka za zločin lúpeže. Hlavnou námietkou bolo, že odsúdenie sťažovateľa bolo nespravodlivé a svojvoľné, pretože bolo založené najmä na jeho priznaní urobenom počas výsluchu bez prítomnosti obhajcu. Sťažovateľ sa priznal k trestnému činu v prípravnom konaní v neprítomnosti obhajcu a po tom, ako bol približne dvadsať hodín bez látok, na ktorých bol údajne závislý. Preto podľa svojho názoru nemohol posúdiť následky svojho konania. Na ESĽP sa sťažovateľ odvolával na článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a sťažoval sa na nedodržanie záruk spravodlivosti trestného konania.

Minister vnútra vystúpil na konferencii Europa Forum Wachau 2022

23. 06. 2022 - Minister vnútra SR Roman Mikulec absolvoval v dňoch 22. - 23. júna 2022 pracovnú zahraničnú cestu v rakúskom Wachau, ktorej súčasťou bolo bilaterálne rokovanie s rakúskym ministrom vnútra Gerhardom Karnerom a jeho úzkym tímom. Šéfovia rezortov vnútra Slovenska a Rakúska zároveň dnes ráno otvorili konferenciu Europa Forum Wachau 2022, kde tiež diskutovali v panelovej diskusii o aktuálnych témach.

Upozorňujeme na zmeny v súvislosti s vyplácaním príspevku za ubytovanie

23. 06. 2022 - Od 21. júna 2022 je účinné nové vládne nariadenie upravujúce vyplácanie príspevku za ubytovanie podľa zákona o azyle. Nariadenie zvyšuje výšku príspevkov, ktoré bude štát ubytovateľom prostredníctvom samospráv vyplácať do 30. septembra 2022. 

Študuj dopravu, príď si vybrať z desiatok atraktívnych odborov

23. 06 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR pozýva všetkých žiakov základných škôl a stredných škôl na podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu. Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré môžu študovať na stredných odborných školách aj vysokých školách. Podujatie sa bude konať 28. júna 2022 od 9:00 do 13:00 v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. „Štúdium dopravy má rozhodne budúcnosť, preto chceme  motivovať mladých ľudí, aby sa vybrali týmto smerom. Trendom je investovať do verejnej hromadnej dopravy a keďže priemerný vek zamestnancov železníc nám z roka na rok rastie, budúci absolventi majú prakticky zaručené okamžité uplatnenie nielen na železniciach, ale napríklad aj v rôznych dopravných podnikoch,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Súťaž na nový informačný systém obchodného registra

24. 06 2022 - Obchodný register čaká dôležitá a už veľmi potrebná zmena. Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo súťaž na vytvorenie nového informačného systému obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie. Obchodný register je dôležitou súčasťou podnikateľského prostredia a zlepšovanie jeho kvality a užívateľskej prívetivosti je nevyhnutným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a v neposlednom rade aj pre zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľov.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým konštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote

24. 06 2022 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 23. júna 2022 vyhlásil rozsudok v prípade Pjonteková a Petejová proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. Sťažnosti sa týkali dĺžky občianskoprávneho konania, začatého na návrh sťažovateliek. Sťažovateľky si žalobami podanými v máji 1999 a v apríli 2001 uplatnili na Okresnom súde Bardejov nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia a konania začaté na základe ich žalôb boli spojené do spoločného konania. Toto konanie skončilo v januári 2021, trvalo teda viac ako 21 a pol roka na dvoch stupňoch konania (na Okresnom súde Bardejov a na Krajskom súde v Prešove). Pred podaním sťažnosti na ESĽP sa sťažovateľky obrátili na ústavný súd, ktorý konštatoval porušenie ich práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a priznal im primerané finančné zadosťučinenie vo výške po 7 000 EUR.

NRSR

Prijatie poslancov Snemovne reprezentantov Parlamentu Indonézskej republiky členmi Výboru pre hospodárske záležitosti

20. 06. 2022 - V piatok 17. júna prijali zástupcovia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti delegáciu poslancov Snemovne reprezentantov Parlamentu Indonézskej republiky. Po úvodnom predstavení členov jednotlivých delegácií sa slova ujal podpredseda Výboru pre medziparlamentnú spoluprácu, poslanec Snemovne reprezentantov a vedúci indonézskej delegácie, pán Putu Supadma Rudana. Vo svojom prvom vstupe vyslovil želanie prehĺbiť tridsaťročnú spoluprácu medzi SR a Indonéziou, nakoľko si obidve krajiny majú čo navzájom ponúknuť. Za prednosť Indonézie označil veľkosť jej populácie, ekonomiky (ktorá ako 16. najväčšia na svete má potenciál pre ďalší rast), členstvo v ASEAN a G20. V prípade Slovenska vyzdvihol jeho geografickú polohu a členstvo v EÚ, v ktorej môže Slovensko zohrávať úlohu „hubu“. V súvislosti s predsedníctvom Indonézie v G20 pripomenul samit predsedov parlamentov, ktorý sa bude konať v Jakarte 6. októbra 2022, na ktorom je slovenská delegácia vítaná.

Poslanci vzali na vedomie správy o činnosti SIS a VS

21. 06. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2021 a správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva (VS) za rok 2021. Obom správam sa plénum venovalo v utorok dopoludnia v neverejnom režime. Zo správy Vojenského spravodajstva má okrem iného vyplývať, že počet kybernetických útokov na infraštruktúru Ministerstva obrany (MO) SR sa medzi rokmi 2020 a 2021 zvýšil o tretinu. Uviedol to minister Jaroslav Naď (OĽANO) po prerokovaní správy. Informoval tiež, že vzhľadom na nedávne vyhostenie ruských diplomatov eviduje VS zmenu realizácie záujmových aktivít ruských spravodajských služieb u nás.

Sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia má byť bezplatné

21. 06. 2022 - Sprístupňovanie informácií prostredníctvom infozákona na účely opakovaného použitia bude bezplatné. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Súčasťou zmien je transpozícia európskych smerníc. V rámci aplikovania smernice EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora sa má tiež rozšíriť personálna pôsobnosť na tzv. verejné podniky a rozšíriť sa má vecná pôsobnosť na "osobitné" kategórie informácií. Napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd.

Poslanci schválili nový mediálny zákon, nahradí doterajšiu reguláciu

22. 06. 2022 - Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Patrí to medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré prináša nový zákon o mediálnych službách. Nahradí doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní. Predložilo ho Ministerstvo kultúry (MK) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho v stredu schválili s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi.

Parlament prelomil veto, schválil protiinflačnú pomoc v pôvodnom znení

22. 06. 2022 - Národná rada (NR) SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽANO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽANO, a to Romana Tabák, Ján Mičovský a Ján Krošlák. Klub SaS bol proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali alebo boli proti. Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí sa pri hlasovaní zdržali. Rovnako sa zdržali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Poslanci pokračujú v rozprave k vetovanému zákonu o protiinflačnej pomoci

22. 06. 2022 - Národná rada (NR) SR v stredu pokračuje v rozprave o zákone o financovaní voľného času dieťaťa. Ten vrátila prezidentka SR Zuzana Čaputová parlamentu na opätovné prerokovanie. Tzv. protiinflačný balíček počíta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí v hodnote 60 eur. Zahŕňa aj zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Prezidentka legislatívu vetovala v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň upozornila na negatívny dosah, ktorý bude mať legislatíva na ekonomickú stabilitu a fungovanie samospráv.

Na vyvedenie poslanca sa má zaviesť parlamentná stráž

22. 06. 2022 - V rámci Národnej rady (NR) SR sa má zriadiť parlamentná stráž, ktorá bude zabezpečovať ochranu poriadku a bezpečnosti v budove NR SR a v ďalších priestoroch, kde bude parlament a jeho orgány rokovať. Do prijatia zákona o parlamentnej stráži má jej funkciu plniť Policajný zbor, a to prostredníctvom služby ochrany určených osôb. Vyplýva to z novely zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú v stredu schválilo plénum. Nová legislatíva má byť účinná od januára 2023.

Podmienky preplácania moderných inovatívnych liekov sa zmenia

23. 06. 2022 - Národná rada (NR) SR vo štvrtok schválila zmeny v preplácaní drahých moderných liekov z verejného zdravotného poistenia. Pacientom ich tak po novom nebudú schvaľovať zdravotné poisťovne na výnimky. Zmeny prináša novela o rozsahu a podmienkach úhrady liekov z dielne ministerstva zdravotníctva. Rezort už pri predstavení návrhu upozornil, že väčšina nových a inovatívnych liekov na Slovensku je pacientom uhrádzaná v tzv. výnimkovom režime, v ktorom je na posúdení zdravotnej poisťovne, či liek uhradí a v akej výške. Má tak dochádzať k markantným rozdielom v prístupe pacientov k liečbe.

Prezident

Prezidentka sa stretla s novozvolenou prezidentkou KOZ M. Uhlerovou

22.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 22. júna 2022 v Prezidentskom paláci novozvolenú prezidentku KOZ Moniku Uhlerovú. Uhlerová je historicky prvou zvolenou ženou na čele KOZ.  Spoločne diskutovali o dôležitosti vzájomnej komunikácie medzi odbormi a štátom. "Na našom stretnutí sme sa zhodli, že konštruktívna a partnerská komunikácia medzi odbormi a štátom je predpokladom zvládnutia ekonomicky a sociálne náročnej doby."  Prezidentka vyjadrila podporu  požiadavkám na mzdovú valorizáciu platov vo verejnej a štátnej sfére, medzi ktorými sú tiež učitelia, nepedagogickí zamestnanci a zamestnankyne v školstve, ako aj zamestnanci v sociálnych službách.

Prezidentka sa po prelomení veta obráti na Ústavný súd

22.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s balíčkom opatrení obráti na Ústavný súd SR. Vyhlásila to v stredu 22. júna 2022 bezprostredne po hlasovaní v NR SR, keď poslanci prelomili jej veto. Prezidentka rešpektuje rozhodnutie poslancov. Vopred však avizovala, že sa obráti na ústavný súd so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka zákonov. Vzhľadom na povahu a významný finančný objem balíčka – 1,2 miliardy eur – bolo podľa nej o to viac namieste vykonať legislatívny proces tak, aby boli dodržané všetky ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. Inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade podľa prezidentky použitý v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie, a teda vo vetovaných častiach nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie.

Prezidentka vymenovala 4 rektorov

23.06.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 23. júna 2022 do funkcie 4 nových rektorov vysokých škôl. Do funkcie boli menovaní Ján Čelko zo Žilinskej univerzity v Žiline, Klaudia Halászová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Lucia Kurilovská z Akadémie Policajného zboru v Bratislave a Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk