Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
10.10.2022
ID: 5531upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Nový zákon ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o inšpekcii v sociálnych veciach prináša efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Jeho znenie schválili poslanci NR SR. Po podpise prezidentky začne platiť 1. novembra 2022.

Vláda

Minister obrany J. Naď chce pokračovať v intenzívnej bilaterálnej spolupráci s USA

03.10.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď v priestoroch rezortu obrany prijal nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR Gautama Ranu. Pri tejto príležitosti potvrdil záujem pokračovať v intenzívnej bilaterálnej spolupráci so Spojenými štátmi americkými, ako strategickým partnerom Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti. „Ruská invázia na Ukrajinu a jej vplyv na bezpečnosť celého euroatlantického priestoru predstavuje dramatickú zmenu bezpečnostného prostredia. Agresívne akcie Ruska predstavujú výzvu a hrozbu pre Slovensko a bezpečnosť všetkých spojencov. Zároveň podčiarkujú potrebu efektívnej medzinárodnej spolupráce pri posilňovaní kolektívnej obrany spojencov, a to aj v oblasti informačnej bezpečnosti,“ uviedol minister obrany J. Naď.

Ministri vnútra rokovali o znižovaní nárastu nelegálnej migrácie zo západného Balkánu, prevažne zo Srbska

03. 10. 2022 - Situácia v súvislosti s nelegálnou migráciou bola dôvodom mimoriadneho spoločného rokovania ministrov vnútra Slovenska, Českej repuliky, Rakúska a Maďarska, ktoré minister vnútra SR Roman Mikulec inicioval na na pondelok 3. októbra 2022 v Bratislave. Prítomní ministri sa jednohlasne zhodli na tom, že nelegálna migrácia ohrozuje fungovanie Schengenského priestoru a je potrebné prijať všetky dostupné opatrenia na jej elimináciu v čo najvyššej miere.

O odškodnenie za sucho budú môcť chovatelia žiadať od 20. októbra 2022

03.10.2022 - Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári - chovatelia, podávať cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) elektronicky a to ako reakciu na výzvu, ktorú vyhlásime 20. októbra 2022. Len ozdravená PPA a zrýchlené procesy na MPRV SR umožňujú, aby kompenzácia za sucho bola chovateľom vyplatená ešte v tomto roku a nemusia na ňu čakať niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti. Celkovú alokáciu 50 miliónov EUR zo štátneho rozpočtu si napokon rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel, ktoré majú svoje iné podporné schémy.

Bilancia štátneho rozpočtu

03.10.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2022 schodok vo výške 1 319,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 975,6 mil. eur (+17,1 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 764,2 mil. eur (-4,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 739,8 mil. eur (-67,5 %).

V spojených regionálnych voľbách je možné voliť len v obci trvalého pobytu

04. 10. 2022 - Špecifikom spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov je, že volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu.  Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.  Nie je teda možné požiadať o hlasovací preukaz, ktorý by umožňoval hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti mimo trvalého pobytu, ako to poznáme z iných druhov volieb.

Vicepremiérka Remišová: Na projekty cezhraničnej spolupráce s Poľskom pôjde 130 miliónov eur

04.10.2022 -  Pomáhame zvyšovať kvalitu života v slovensko-poľských pohraničných regiónoch. Európska komisia schválila program Interreg VI-A Poľsko – Slovensko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Cezhraničná spolupráca Slovenska a Poľska v programoch Interreg tak už má svoj nový finančný rámec. Z rozpočtu programu vo výške takmer 130 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa podporia projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-poľskom pohraničí a prvé výzvy sa vyhlásia ešte do konca tohto roka. Úlohu národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Humanizácia podmienok vo výkone väzby

04.10.2022 - Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré najmä v ostatnom období čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je záväzok z programového vyhlásenia vlády. Plénum Národnej rady SR dnes 145 hlasmi prijalo novelu zákona o výkone väzby, ktorá obsahuje viacero opatrení zlepšujúcich štandardy väzobne stíhaných osôb. Primárnym cieľom legislatívnych zmien je zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb. Osobitný dôraz sa kladie na posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb, najmä prostredníctvom zvyšovania dostupnosti rôznych foriem kontaktu väznených osôb s rodinou.

Minister Rastislav Káčer v Prahe: Nemáme bližšieho partnera ako Česko. Naše unikátne vzťahy majú pri dnešných výzvach čoraz väčší strategický význam

04.10.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer uskutočnil v pondelok, 3. októbra 2022, oficiálnu návštevu Českej republiky. Išlo o jeho prvú bilaterálnu zahraničnú cestu od nástupu do funkcie, ktorá tradične smerovala do Prahy.

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravného

04.10.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie dnes, 4. októbra, rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 12. októbra. Minimálna hodnota stravného lístka sa v reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty má zvýšiť zo súčasnej sumy 4,80 na 5,10 eur.

Mimoriadny úspech Slovenska

04.10.2022 - Rokovania Rady ministrov financií v Luxemburgu priniesli svoje ovocie. Európska komisia sa zaviazala, že na pomoc s energetickou krízou umožní Slovensku použiť miliardy eur z nevyužitých kohéznych fondov za obdobie 2014 - 2020. “Takáto pomoc nám umožní domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu. Celková pomoc ľuďom tak dosiahne dokopy až rádovo miliardy eur,” povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič po rokovaní Rady Ecofin. “Je to obrovský úspech Slovenska. Jediní sme o to žiadali a viacmenej jediným nám táto zmena pomôže. Veľká vďaka patrí premiérovi Edovi Hegerovi aj za jeho osobnú intervenciu,” doplnil minister.

Šéf rezortu obrany rokoval s novým nórskym veľvyslancom v SR

05.10.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu obrany prijal nového veľvyslanca Nórskeho kráľovstva Alexa Vodičku Winthera spolu s jeho zástupkyňou Mariann Ruud Hagen. Predmetom rokovania bola bezpečnostná situácia v Európe a možnosti rozvoja spolupráce s Nórskym kráľovstvom.

Vďaka Plánu obnovy výrazne zvýšime kapacity pre dlhodobú starostlivosť

05.10.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka finančnej podpore z Plánu obnovy a odolnosti sa rozšíria kapacity komunitnej starostlivosti, a to budovaním nových či rekonštrukciou vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Záujemcovia môžu predkladať svoje projektové zámery. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur. Do výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti sa môžu zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, rovnako zriaďovatelia, či už ide o obce, mestá, neziskové organizácie, združenia, cirkev a pod. Môže ísť pritom o existujúce, ale aj nové subjekty.

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach pomôže zlepšiť a skvalitniť poskytované služby

05.10.2022 - Nový zákon ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o inšpekcii v sociálnych veciach prináša efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Jeho znenie schválili poslanci NR SR. Po podpise prezidentky začne platiť 1. novembra 2022.

Vicepremiérka Remišová: Európska komisia nám schválila už druhý program cezhraničnej spolupráce – na spoločné projekty v pohraničí s Českou republikou pôjde 107 miliónov eur

05.10.2022 - Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko – Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.

Navyšujeme podporu pre zamestnávateľov zo systému skrátenej práce

05.10.2022 - Vláda SR na podnet rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodla o navýšení limitu pre zabezpečenie poskytovania podpory v čase skrátenej práce o 5 miliónov eur pre rok 2022. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nemôžu niektorí zamestnávatelia prideľovať prácu svojim zamestnancom v plnom rozsahu. Využívajú teda systém skrátenej práce a žiadajú o finančnú pomoc. Limity na poskytnutie finančných prostriedkov sa však podľa zákona naplnili, preto o ďalšom navýšení musela rozhodnúť vláda.

Čerství otcovia dostanú 14 dní plateného voľna pri narodení dieťaťa

05.10.2022 - Dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Túto novinku prináša novela Zákonníka práce a ďalších predpisov, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR, ktorú včera, 4. októbra, schválil parlament v druhom čítaní. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Novela by mala platiť už od 1. novembra 2022.

Minister vnútra informoval kabinet o plánoch na posilnenie kapacít v oblasti migrácie

05. 10. 2022 - Na  rokovaní vlády v stredu 5. októbra 2022 informoval minister vnútra Roman Mikulec  o návrhu ministerstva vnútra týkajúceho napĺňania záväzkov solidarity v oblasti migrácie. Predkladaný materiál sa týka plánovacieho cvičenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti presídľovania a humanitárneho prijatia na roky 2023 až 2025 čerpané z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na roky 2021 – 2027 (Fond AMIF).

Na rokovanie ministrov pôdohospodárstva krajín V4+4 pricestuje eurokomisár J. Wojciechowski

05.10.2022 - V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES), ktoré Slovenská republika prevzala od 1. júla 2022, organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) prvé stretnutie ministrov pôdohospodárstva krajín V4, ktoré sa uskutoční v piatok 7. 10. 2022 v Pezinku za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskieho, pre ktorého to bude vôbec prvá oficiálna návšteva Slovenska  od jeho vymenovania do funkcie.

Spojené voľby: do špeciálnej volebnej komisie je možné prihlásiť sa do 9. októbra

06. 10. 2022 - Politické strany, politické hnutia alebo koalície, ktoré predkladali kandidátne listiny do jesenných volieb, môžu najneskôr 9. októbra 2022 určiť členov špeciálnej volebnej komisie. „Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem sa do špeciálnej volebnej komisie prihlásiť, aby tak urobili. Pomôžu tak občanom, ktorí sa pre ochorenie COVID-19 volieb nemôžu zúčastniť," povedala Eva Chmelová, riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických MV SR.

Minister Káčer: Teší ma, že Slovensko má už osem zápisov na zozname svetového dedičstva UNESCO. Je to záväzok chrániť naše pamiatky viac a svedomitejšie

06.10.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer dnes, 6. októbra 2022 v Bratislave, otvoril na pôde rezortu diplomacie Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Tento rok sa jeho účastníci venovali 50. výročiu Dohovoru UNESCO o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Rodiny s deťmi od januára dostanú od štátu ďalšie finančné prilepšenie

06.10.2022 - Rezort práce zvyšuje rodičovský príspevok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky neustále zlepšuje podmienky rodín s deťmi. Rezort tak ako každý rok opäť zvýši rodičovský príspevok. Výšky rodičovského príspevku na budúci rok stúpnu na 301 eur mesačne a 412,60 eura mesačne, v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do 3 rokov (resp. 6 rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa) si tak prilepšia o viac ako 20 a takmer 30 eur, ak poberali materské.

Minister hospodárstva Karel Hirman sa druhýkrát stretol s eurokomisárkou pre energetiku Kadri Simson

07. 10. 2022 - Energetická bezpečnosť, ceny energií či riešenia, ako zmierniť dopady aktuálnej energetickej krízy, dopady vojny na Ukrajine či pripravenosť Slovenska a EÚ na začínajúcu sa vykurovaciu sezónu. To boli hlavné témy pracovného stretnutia ministra hospodárstva a eurokomisárky pre energetiku na pôde rezortu hospodárstva.

NRSR

Matovič ustál odvolávanie, zostáva vo funkcii ministra financií

04. 10. 2022 - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostáva vo funkcii. Plénum Národnej rady (NR) SR ho v utorok neodvolalo. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 73 zo 124 prítomných poslancov. Na vyslovenie nedôvery členovi vlády je pritom potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Proti boli poslanci OĽANO, desať z nich však bolo neprítomných. Všetci zo Smeru-SD hlasovali za odvolanie Matoviča, rovnako ako poslanci SaS okrem Martina Klusa, ktorý nebol prítomný. Poslanci zo Sme rodina boli buď proti, zdržali sa alebo sa nezaprezentovali.

Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo definuje

05.10. 2022 - Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo definuje. Týka sa to paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu, ako aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu schválila. Vytvorí sa rámec pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby. "Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti," vysvetlili predkladatelia. Autori novely uviedli, že v súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, a teda aj ďalšie náklady.

NRSR schválila zvýšenie platov zdravotníkov

05. 10. 2022 - Platy zdravotníkov sa zvýšia. Národná rada (NR) SR v stredu schválila návrh z dielne rezortu zdravotníctva. Okrem avizovaného zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Okrem zvyšovania platových koeficientov sa majú pri mzdách zohľadňovať aj roky praxe. Zo 134 prítomných poslancov hlasovalo za návrh 132, proti jeden.
    

Ochrana detí pri zásahoch polície sa zvýši

05. 10. 2022 - Ochrana detí pred šokom a stresom pri zásahoch polície sa zvýši. Predpokladá to novela Trestného zákona z dielne poslankýň Národnej rady (NR) SR Kataríny Hatrákovej (nezaradená) a Petry Hajšelovej (Sme rodina), ktorú v stredu plénum schválilo. Do legislatívy zavádza zásadu pre policajta alebo orgán vykonávajúci prehliadku, aby pri plánovaní alebo spôsobe výkonu svojich oprávnení brali ohľad na bezpečie dieťaťa. "Základným cieľom návrhu zákona je zákonodarnou úpravou ochrániť záujem dieťaťa a eliminovať osobitne psychickú ujmu dieťaťa, ktorú môže utrpieť pri zatknutí alebo pri zadržaní jeho rodiča alebo jemu blízkej osoby. K rovnakej ochrane má dôjsť aj pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, kde sa nachádza dieťa," píše sa v dôvodovej správe.

Do diskusie k uzneseniu o OČTK sa prihlásilo šesť rečníkov písomne

06. 10. 2022 - Do diskusie k návrhu uznesenia o vyvodení zodpovednosti voči orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) z dielne Smeru-SD sa prihlásilo šesť rečníkov písomne. V úvode mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR návrh odôvodnil líder Smeru-SD Robert Fico. Nik z rečníkov nie je prihlásený za poslanecký klub, všetci tak môžu rečniť najviac 20 minút. Na jednotlivých rečníkov môžu zákonodarcovia reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Kedykoľvek môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Predseda vlády a šéf parlamentu môžu rečniť bez obmedzenia, podpredsedovia parlamentu a členovia vlády najviac 20 minút. Po písomne prihlásených poslancoch sa budú môcť zákonodarcovia do diskusie prihlásiť aj ústne.

Poslanci schválili program mimoriadnej schôdze k postupom OČTK

06. 10. 2022 - Začala sa mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti voči niektorým orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Poslanci schválili program rokovania. Hlasovalo zaň 65 zo 128 prítomných poslancov, proti bolo 60, dvaja sa zdržali a jeden nehlasoval. Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer-SD. Líder strany Robert Fico argumentoval tvrdeniami o deštrukcii právneho štátu a rôznych praktikách v OČTK. Žiada opatrenia a vyvodenie zodpovednosti voči vyšetrovateľom, prokurátorom a niektorým sudcom "za to, čo vystrájajú". SaS otvorenie schôdze nepodporila, hovorí o snahe zastrašovať tieto orgány a o útokoch na vymožiteľnosť práva zo strany Smeru-SD. Nehlasovalo zaň ani hnutie OĽANO, ani nezaradení poslanci zo strany Za ľudí. Nepodporili ho ani nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár.

Zrušiť by sa mohla potreba povolenia na sobáš mimo trvalého bydliska

06. 10. 2022 - Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine. Poslanci Národnej rady (NR) SR návrh vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa novely by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa dohodnú. Zmenou zákona o rodine sa má zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by mohli urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom mieste. Snúbenci podľa predkladateľov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž, keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt.

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení ide do 2. čítania

06. 10. 2022 - Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023, v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov je cieľom novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Cieľom návrhu je aj doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. A to aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov, ako je štátny rozpočet.

Poslanci začali rokovací deň návrhom zákona z dielne MH SR

07. 10. 2022 - Novelou zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, začalo plénum v piatok 13. rokovací deň 72. schôdze Národnej rady (NR) SR. Právnu normu predložil minister hospodárstva Karel Hirman. Novela zákona prináša napríklad zmeny, ako vyčlenenie vývozu a transferu pyrotechnických výrobkov z územia SR z licenčného konania, odstránenie povinnosti predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií či skrátenie lehoty na udelenie licencie. V piatok by mali poslanci ešte prerokovať novelu štátneho rozpočtu na tento rok, ale aj návrh na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. O návrhoch plénum rokuje v zrýchlenom režime.

Prezident

Miloš Zeman zaslal v súvislosti s tragédiou v Bratislave kondolenčný list

03.10.2022 - Prezident Českej republiky Miloš Zeman zaslal v pondelok 3. októbra 2022 prezidentke Zuzane Čaputovej kondolenčný list v súvislosti s tragickou nočnou nehodou v Bratislave, ktorá si vyžiadala obete na životoch a zranených.  „Dovoľte mi, aby som v mene svojom aj v mene českej verejnosti vyjadril hlbokú sústrasť Vám, ako aj rodinám pozostalých po obetiach tejto tragickej udalosti. V tejto pohnutej chvíli sme myšlienkami s Vami.“

Prezidentka podpísala dva zákony zo septembrovej schôdze NR SR

03.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 4. októbra 2022 dva zákony, ktoré NR SR schválila na septembrovej schôdzi - zákon o e-Governmente a zákon o energetike.

Novým ministrom školstva je Ján Horecký

04.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 4. októbra 2022 do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého. V príhovore prezidentka zdôraznila, že nový minister preberá dôležitý rezort v rozbehnutom školskom roku a pri množstve problémov. Sme v situácii, keď regionálne školy avizovali vážne problémy s platením rastúcich cien energií, vysoké školy avizovali zastavenie vyučovania na deň študentstva a reformy z Plánu obnovy sú v neistote. Čaká sa od vás veľmi veľa za krátky čas."

Prezidentka navštívila Petržalskú klubovňu aktívnych senioriek a seniorov

04.10.2022 - Prezidentka navštívila v pondelok 3.októbra 2022 Petržalskú klubovňu aktívnych senioriek a seniorov.
"Aj starnúť sa dá aktívne. Petržalské seniorky a seniori vytvorili spoločenstvo spolupatričnosti, vzájomného rešpektu i motivácie stále sa učiť niečo nové." povedala prezidentka. Klubovňa navyše funguje v úzkom prepojení na Univerzitu tretieho veku pri Ekonomickej univerzite, čo otvára možnosti, aby sa aj seniori stali zvedavými študentmi pripravenými rozširovať svoje obzory.

Prezidentka navštívila výskumný inštitút KInIT

05.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v utorok 4.októbra 2022 prvý slovenský nezávislý výskumný inštitút KInIT, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. V KInIT pôsobí 72 doktorandov a 25 výskumníkov, ktorí získavajú medzinárodné granty a rozbiehajú medzinárodné spolupráce a tvoria tak most medzi univerzitami, akadémiou vied a priemyslom.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk