Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
5.12.2022
ID: 5539upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Na reforme slovenského trestného práva v súčasnosti intenzívne pracujú desiatky odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcii. Tento týždeň sa na pôde Ministerstva spravodlivosti SR stretlo na koordinačnom on-line podujatí viac ako 70 zástupcov súdov, orgánov činných v trestnom konaní a tiež predstaviteľov verejnej i mimovládnej sféry.

Vláda

Ministerstvo práce včas vyplácalo Prvú pomoc a dostatočne informovalo o podmienkach, konštatuje NKÚ

28.11.2022 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes, 28. novembra 2022, oboznámil poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci so závermi správy Národného kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole projektu Prvá pomoc. NKÚ vykonal kontrolu na štyroch ministerstvách, ktoré vypracovali schémy pomoci na zmiernenie dopadov pandémie covid-19. Rezort práce bol lídrom v poskytovaní finančnej pomoci pre podnikateľské subjekty v celkovom objeme takmer 2,5 miliardy eur. Napriek masívnemu náporu žiadostí o príspevok, rezort práce dokázal poskytnúť pomoc ľuďom včas, transparentne a dostatočne informoval o podmienkach, konštatuje v správe o kontrolnej činnosti NKÚ.

Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu?

28. 11. 2022 - Začala sa dvojdňová konferencia, ktorá sa venuje aktuálnym problémom a výzvam v rámci rodinnoprávnej agendy. Konferencie sa zúčastňujú desiatky sudcov venujúci sa rodinnoprávnej agende, ktorá je práve teraz pred implementáciou reformy súdnej mapy a pri špecializácií sudcov na rodinné právo mimoriadne dôležitá.

Reakcia MS SR na vyjadrenie špeciálneho prokurátora

28.11.2022 - Ministerstvo spravodlivosti SR sa ohradzuje voči verejným vyjadreniam špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na sociálnej sieti o údajnom neprizývaní prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) do diskusie k reforme trestného práva. Opak je pravdou. „Súčasťou odborných diskusií samozrejme boli a sú aj kolegovia z Úradu špeciálnej prokuratúry. Ich odborný prínos je pre tvorbu reformy trestného práva a pre mňa dôležitý, osobne sa teším na otvorenú diskusiu založenú na vzájomnom rešpekte,“ reagoval minister spravodlivosti Viliam Karas. „Verím, že v prípade posledného vyjadrenie D. Lipšica ide o nedorozumenie. V tejto súvislosti by som rád všetkých zúčastnených vyzval na pokračovanie v korektne začatej spolupráci. Osobitne tiež prosím o dodržanie primeranej miery vecnosti a zdržanlivosti v komunikácii cez sociálne siete, aby táto komunikácia zodpovedala vážnosti úradov, ktoré jej predstavitelia zastupujú,“ dodal minister.

I. Brocková: Na rezorte diplomacie sme si vedomí, že cesta k prosperite vedie aj cez inovácie. Aj preto sú pevnou súčasťou našej ekonomickej diplomacie

29.11.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v utorok 29. novembra zúčastnila na jesennej konferencii ITAPA 2022. V paneli „Vízia pre Slovensko - máme na to byť inovatívnym národom?“ diskutovala I. Brocková s bývalým ministrom financií Ivanom Miklošom, expertom na digitálne inovácie vo verejnej správe Jurajom Bárdym, zakladateľom Slovak Global Network Adrianom Vyčítalom a zástupcom spoločnosti Sensible Biotechnologies Miroslavom Gašpárekom.

Nižšie riziko chudoby a sociálneho vylúčenia pre znevýhodnených vďaka dotácii na výkon sociálnej práce

29.11.2022 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže oddnes žiadať o príspevok na výkon sociálnej práce zamestnancami úradov práce. Ide o ďalšiu profesionalizáciu sociálnej práce s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo výzvu pre finančný príspevok „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II“ vo výške 15,2 miliónov eur.

Dosiahli sme lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

30.11.2022 - Vládny kabinet schválil návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého, bociana čierneho, atď. Materiál predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj. Zo 41 CHVÚ, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, vládny kabinet schválil programy starostlivosti pre 22 CHVÚ.

Štátny tajomník Peter Švec sa na London Electric Vehicle Show 2022 venoval podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc

30. 11. 2022 - Podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc ako kľúčovom predpoklade oživenia elektromobility na Slovensku sa vo svojom utorkovom príhovore v úvode konferencie London Electric Vehicle Show 2022 venoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. Na podujatí sa zároveň stretol aj so zástupcami niekoľkých inovačných firiem zastupujúcich Slovensko.

Ocenili sme spoluprácu UNHCR pri vyplácaní finančnej pomoci utečencom u nás

30.11.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ocenilo vzájomnú spoluprácu a pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny zo strany Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Riaditeľku Regionálneho úradu UNHCR pre Európu Pascale Moreau v Bratislave privítal minister práce Milan Krajniak a štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková. Spoločne ocenili pomoc UNHCR pri procese vyplácania dávok v hmotnej núdzi pre utečencov z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku. Zároveň zdôraznili potrebu naďalej vysvetľovať a eliminovať tak šírenie nepravdivých informácií o pomoci utečencom na úkor vlastných občanov.

Spojeneckí vojaci na Lešti dostali do užívania prvé multifunkčné kontajnerové domy

30.11.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v Centre výcviku Lešť spoločne s českou ministerkou obrany Janou Černochovou odovzdali do užívania prvé z nových ubytovacích priestorov určených predovšetkým pre spojeneckých vojakov, ktorí posilnili vojenskú prítomnosť NATO na Slovensku v reakcii na bezprecedentnú agresiu Ruska na Ukrajine. Multifunkčné kontajnerové domy im poskytnú potrebné zázemie, keďže doterajšie možnosti ubytovania boli z dôvodu dlhoročného zanedbávania investícií do vojenskej infraštruktúry v nevyhovujúcom stave.

Vicepremiérka Remišová na konferencii ITAPA 2022: Naše reformy už prinášajú prvé zásadné výsledky v podobe lepších digitálnych služieb pre občanov

30.11.2022 - Štátne IT služby posúvame dopredu a bližšie k ľuďom. V oblasti informatizácie a digitalizácie štátu sa nám podarilo rozbehnúť viacero prelomových reforiem a projektov, ktoré spravia zo Slovenska modernú digitalizovanú krajinu. Na konferencii ITAPA to zdôraznila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Na reforme trestného práva pracuje viac ako 70 odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcií

30. 211. 2022 – Na reforme slovenského trestného práva v súčasnosti intenzívne pracujú desiatky odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcii. Tento týždeň sa na pôde Ministerstva spravodlivosti SR stretlo na koordinačnom on-line podujatí viac ako 70 zástupcov súdov, orgánov činných v trestnom konaní a tiež predstaviteľov verejnej i mimovládnej sféry. Ich úlohou je podrobne vyhodnotiť pripomienky k aktuálnym návrhom noviel Trestného zákona a Trestného poriadku a priniesť ďalšie potrebné podnety na modernizáciu slovenskej trestnej politiky.

Ďalšia investícia smerujúca na východ Slovenska. Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť Leitech, ktorá rozšíri výrobu a vytvorí nové pracovné miesta

30. 11. 2022 - Členovia vlády SR na svojom zasadnutí v posledný novembrový deň schválili návrh Ministerstva hospodárstva na investičnú pomoc, ktorý na prerokovanie predložil štátny tajommník Peter Gehart. Pomoc štátu tak získa v podobe úľavy na dani z príjmov spoločnosť Leitech, s.r.o., ktorá v Starej Ľubovni vyrába lanové dráhy a svoju výrobu plánuje rozšíriť. Spoločnosť Leitech, ktorá patrí do talianskej skupiny High Technology Industries, zaoberajúcou sa vývojom a výrobou lanových dráh, zasnežovacích systémov, veterných turbín, rolieb a pásových úžitkových vozidiel, sa rozhodla nasledujúcich rokoch preinvestovať 4,2 milióna eur na vybudovanie novej prevádzkarne na výrobu pásov pre ratraky s príslušnými podzostavami a komponentmi.   Od rezortu hospodárstva získala investičnú pomoc vo forme úľavy na daní z príjmov vo výške 864 140,- eur, pričom okrem zriadenia novej prevádzkarne spoločnosť vytvorí aj 25 nových pracovných miest. 

Bilancia štátneho rozpočtu

01.12.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2022 schodok vo výške 2 614,8 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 271,4 mil. eur (+15,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 331,6 mil. eur (-1,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 603,0 mil. eur (-49,9 %).

Chov lipicanov je zapísaný v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO

01.12.2022 - Chov koní plemena lipican je od dnešného dňa zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Chov jedného z najstarších kultúrnych plemien na svete, ktorého plemennú knihu vedie aj Národný žrebčín v Topoľčiankach, š. p.,  má v Európe vyše 440-ročnú tradíciu. Na Slovensku sa zmienky o chove lipicanov datujú do 18. storočia.    

Vláda schválila nemocniciam pomoc vo výške 258 miliónov eur

01.12.2022 - Vláda SR odobrila uvoľnenie finančnej injekcie na stabilizáciu zdravotníckych zariadení. Celkovo na pomoc nemocniciam poputuje 258 miliónov eur. Návrh ešte musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva vláde predložilo návrh na finančnú pomoc pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Finančná injekcia vo výške 258 miliónov eur tak umožní zdravotníckym zariadeniam zastabilizovať svoje hospodárenie a znížiť objem naakumulovaných záväzkov. Prostriedky do nemocníc poputujú z nevyčerpaných finančných aktív na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení. Návrh bude v dohľadnej dobe predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.

Ministerstvo zdravotníctva investuje 12,6 milióna eur z plánu obnovy do pomoci najzraniteľnejším skupinám

01.12.2022 - Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v investíciách do starostlivosti o najzraniteľnejšie skupiny. Po výzvach na posilnenie zastúpenia siete mobilných hospicov či domácej ošetrovateľskej starostlivosti rezort podporí rozšírenie a modernizáciu siete kamenných hospicov. Z Plánu obnovy a odolnosti SR do rozvoja paliatívnej starostlivosti plánuje investovať 12,5 milióna eur. „Rozšírenie kapacít komunitnej paliatívnej starostlivosti zmierni predovšetkým regionálne rozdiely v možnosti výberu miesta dožitia u terminálne chorých pacientov,“ hovorí Ján Krajči, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem. Podľa jeho slov však ani dnešné nastavenie sociálno-zdravotnej starostlivosti nespĺňa moderné kapacitné a kvalitatívne nároky.

Prvým viceprezidentom Hasičského a záchranného zboru je Jozef Voľanský

01. 12. 2022 - Novým I. viceprezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) je od 1. decembra 2022  plk. Ing. Jozef Voľanský, ktorý doteraz pôsobil na pozícii riaditeľa odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ. Do funkcie I. viceprezidenta HaZZ ho vymenoval minister vnútra SR Roman Mikulec.

Ministerstvo vnútra od 1. decembra vydáva biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom

01. 12. 2022 - Policajné oddelenia dokladov začali prijímať žiadosti o občianske preukazy nového typu. Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. „Odteraz každý, kto požiada o vydanie občianskeho preukazu, absolvuje rovnakú procedúru ako pri žiadosti o vydanie cestovného pasu,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. Biometrické pasy Slovenská republika vydáva už od roku 2008.

Rezort obrany poskytne univerzitám svoje laboratóriá a špecializované pracoviská

01.12.2022 - Ministerstvo obrany SR poskytne slovenským univerzitám za účelom prezentácie spolupráce v oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany svoje špecializované pracoviská, medzi nimi napríklad Referenčné chemické laboratórium v Zemianskych Kostoľanoch, Výcvikové a testovacie centrum v Zemianskych Kostoľanoch či Mobilné identifikačné laboratórium v Rožňave. Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podpísal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Pomoc domácnostiam s cenami energií

01.12.2022 - Domácnosti už nemusia mať obavy z extrémne vysokých cien za energie na budúci rok. Dnes sme definitívne predstavili riešenie, ktoré pomôže všetkým. Je to výrazná pomoc, unikátna v celej Európe. Vďaka adresnej pomoci budeme na Slovensku v budúcom roku platiť za elektrinu rovnako ako v tomto. Vláda zabránila aj výraznému zdražovaniu plynu. Ceny pri ňom narastú iba o 15%. Za centrálne zásobovanie teplom budú Slováci platiť v priemere len o 15% percent viac. Ak by sme nezasiahli, domácnosti by si za elektrinu na budúci rok museli priplatiť oproti súčasnosti v priemere až o 380 %. Pri plyne by to bol nárast až o 225 % a ceny tepla by narástli o 80%. Stále platí, že domácnostiam vieme takto pomôcť len v prípade, že bude schválený budúcoročný štátny rozpočet. Ingrid Brocková prijala delegáciu z Kambodže: Máme záujem o užšie ekonomické vzťahy, priestor na rozvoj vidíme v automobilovom priemysle či strojárstve

Ministerstvo opäť zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

01. 12. 2022 - Už tretíkrát v tomto roku ministerstvo hospodárstva zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Rezort hospodárstva registruje enormný záujem o inštaláciu vlastných zdrojov na výrobu zelenej elektriny, obzvlášť na západnom Slovensku. V súlade s platným znením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ktorá určuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje, preto opätovne zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, a to na celkových 239 MW.

Rastislav Káčer na zasadnutí OBSE v Poľsku: Čelíme najvážnejšej výzve pre európsku bezpečnostnú architektúru a povojnové usporiadanie sveta

02.12.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil na 29. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa koná od 30. novembra do 2. decembra v poľskom meste Lodž. Hlavnou témou stretnutia bola pokračujúca ruská agresia proti Ukrajine. Slovensko podporuje využitie všetkých dostupných mechanizmov na vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí páchajú vojnové zločiny a porušujú medzinárodné právo. Šéf slovenskej diplomacie tiež ubezpečil o pokračujúcej podpore Ukrajiny.

NRSR

Poslanci odsúhlasili zmeny v programe, rokovať budú aj v pondělky

29. 11. 2022 - Rokovacími dňami budú na aktuálnej 78. schôdzi Národnej rady (NR) SR aj pondelky. Poslanci zároveň odsúhlasili zmeny v termínoch hlasovaní i skrátenie obednej prestávky na jednu hodinu namiesto dvoch. Poslanci budú na tejto schôdzi rokovať v pondelky od 13.00 h do 19.00 h, hoci bežne nie sú rokovacími dňami. Hlasovať počas nich nebudú. Hlasovať nebude plénum ani v piatky. Výnimkou má byť 2. december. V ostatné dni majú zákonodarcovia hlasovať vždy o 11.00 h a 17.00 h, pokiaľ sa nerozhodne inak.

Poslanci schválili nový zákon na úpravu činnosti Vojenského spravodajstva

29. 11. 2022 - Pôsobenie Vojenského spravodajstva (VS) upraví nový zákon. V utorok ho schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rezort obrany argumentuje, že po 28 rokoch viaceré ustanovenia doterajšieho zákona nezodpovedajú súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné riziká vojenského i nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky. "Zmeny, ktoré návrh zákona prináša, precizujú a dopĺňajú úlohy a oprávnenia Vojenského spravodajstva a taktiež posilňujú kontrolu VS mechanizmami vnútornej i vonkajšej kontroly, čím vytvárajú právny základ pre adekvátne pôsobenie VS v spravodajskej komunite moderných demokratických štátov medzinárodného spoločenstva," uviedol rezort obrany.

Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa zakážu

29. 11. 2022 - Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa zakážu. V prípade porušenia budú môcť zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Legislatívne úpravy sa navrhujú vzhľadom na nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi," zdôvodnil rezort vnútra. V aktuálnej bezpečnostnej situácii ovplyvnenej konfliktom Ruska a Ukrajiny nevytvárajú podľa ministerstva vnútra platné zákony dostatočné podmienky na zabezpečenie ochrany pred nežiaducou činnosťou dronov.

Záchranná činnosť HZS sa má zefektívniť

30. 11. 2022 - Záchranná činnosť vykonávaná Horskou záchrannou službou (HZS) sa má zrýchliť a zefektívniť. Horským záchranárom sa umožní využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná. Predpokladá to novela zákona o HZS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili. "Využitie týchto údajov je predpokladom na rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií môžu rozhodovať minúty (napríklad pri osobách zasypaných lavínou), umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné," píše sa v dôvodovej správe.

Poslanci začali deň návrhom na zrýchlený režim k platom lekárov

30. 11. 2022 - Poslanci začali druhý rokovací deň 78. schôdze Národnej rady (NR) SR návrhom na skrátené legislatívne konanie k platom lekárov. O 11.00 h by o ňom mali rozhodnúť a následne by mali zvyšovanie platov prerokovať v prvom čítaní. Ak by plénum prerokovalo novelizáciu do 13.00 h, cez prestávku by k nej zasadli parlamentné výbory. Popoludní od 14.00 h by mohli zákonodarcovia platy prerokovať aj v druhom čítaní.

Plénum schválilo návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na budúci rok

30. 11. 2022 - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu schválilo návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne (SP) na budúci rok a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025. Rozpočtované sú zdroje v sume 11,90 miliardy eur a výdavky v hodnote 11,08 miliardy eur. Návrh rozpočtu SP na rok 2023 predpokladá, že príjmy v bežnom roku dosiahnu 10,76 miliardy eur a výdavky 11,08 miliardy eur. Bilančný rozdiel v bežnom roku by tak mal predstavovať -319 miliónov eur. Po zapracovaní predpokladaného prevodu zostatku z roku 2022 vo výške 1,14 miliardy eur by zdroje v roku 2023 mali predstavovať 11,90 miliardy eur. Hospodárenie SP v roku 2023 by sa tak malo skončiť bilančným rozdielom celkom 821 miliónov eur.

R. Dobrovodský sa zložením sľubu ujal funkcie ombudsmana

01. 12. 2022 - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa vo štvrtok ujal funkcie zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Slávnostný akt sa konal v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Dobrovodského zvolili za ombudsmana poslanci NR SR v novembri na päťročné funkčné obdobie. Kollár považuje za dôležité, aby mal každý občan možnosť ozvať sa, podať podnet či upozorniť na diskrimináciu, krivdu alebo rozdiely pri zaobchádzaní. "Funkcia ombudsmana v sebe nesie vznešenosť, celospoločenský prínos, zodpovednosť a garanciu pomoci. No predovšetkým má významné miesto v demokratickom svete. Mojím želaním je, aby sme na to nezabúdali ani my politici," zdôraznil v príhovore.

Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho neodvolali

01. 12. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho vo štvrtok neodvolali. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 71 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 47, zdržali sa 23, dvaja nehlasovali. Návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi podal už niekoľkýkrát opozičný Smer-SD. Diskusia k návrhu na jeho odvolanie sa skončila ešte 15. novembra. Návrh predniesol predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico, vyjadril sa aj v závere diskusie. Mikulcovi vyčítal nezvládanie migračnej krízy, kritizoval aj riadenie rezortu.

Poslanci začali deň daňou z nadmerného príjmu,pokračujú debatou o rozpočte

01. 12. 2022 - Rokovaním o návrhu na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o energetike začalo plénum tretí rokovací deň 78. schôdze Národnej rady (NR) SR. Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií by podľa návrhu zákona mali platiť daň z nadmerného príjmu. Následne sa poslanci vrátili k debate o návrhu štátneho rozpočtu. "Konkrétny spôsob, akým platiteľ určí výšku nadmerného príjmu za odvodové (alebo preddavkové) obdobie, určí vláda nariadením," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k novele zákona o energetike. Výška odvodu má byť 90 % z nadmerného príjmu.

Poslanci pokračujú v rokovaní

02. 12. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní na 78. schôdzi. V úvode štvrtého rokovacieho dňa ich čakali viaceré správy. Venovali sa napríklad správe o členstve SR v Európskej únii za rok 2021. Predniesol ju minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Na programe majú aj niekoľko správ kontrolných parlamentných výborov. Z programu zverejneného na webe NR SR tiež vyplýva, že by mali v piatok poslanci rozhodnúť o novele zákona o dani z príjmov a o novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré na schôdzu presunuli z predchádzajúceho rokovania. Hlasovať by mali aj o viacerých prerokovaných bodoch programu.

Prezident

SR navštívi holandský kráľ Viliam-Alexander s kráľovnou Maximou

28.11.2022 - Na pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska holandský kráľovský pár, Jeho Veličenstvo kráľ Viliam-Alexander a Jej Veličenstvo kráľovná Maxima. Návšteva sa uskutoční v dňoch 7. až 9. marca 2023.Slovenská republika si na budúci rok pripomína 30. výročie vzniku. Slovensko a Holandsko spájajú spoločné hodnoty a priority, bilaterálna spolupráca ako aj partnerstvo v rámci Európskej únie a NATO. Hlavnými témami kráľovskej návštevy budú otázky právneho štátu a  ochrany klímy, vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti. Návšteva je aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej opätovným potvrdením priateľstva medzi oboma krajinami.

Prezidentka podpísala 8 zákonov

28.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 28. novembra 2022 podpísala 8 zákonov. 

Prezidentka vystúpila so správou o stave republiky

29.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 29. novembra 2022 vystúpila v pléne NR SR so správou o stave republiky. Napriek snahe neustále hľadať východiská a udržiavať nádej v spoločnosti, bola táto správa podľa prezidentky jedna z najkritickejších. Popri viacerých významných reformách, napĺňaniu ambiciózneho Plánu obnovy a popri pozitívnom vývoji v oblasti vymožiteľnosti práva a boja proti korupcii, je výsledkom domácej politiky v tomto roku najmä nebývalý zmätok.

Prezidentku prijme vo Vatikáne pápež František

01.12.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová odcestuje v sobotu 10. decembra 2022 na návštevu Svätej stolice. Počas návštevy prezidentka absolvuje osobnú audienciu u pápeža Františka a rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk