Konferencie

    Konferencia o trestnej zodpovednosti právnických osôb

    Ústrednou témou konferencie o trestnej zodpovednosti právnických osôb bude najmä komplexná analýza hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

    Konferencia na tému: "Civilné sporové konanie po rekodifikácii"

    Konferencia je zameraná na praktické otázky spojené s interpretáciou a aplikáciou Civilného sporového poriadku ako nového kódexu. V dôsledku rekodifikácie čelí civilné sporové konanie novým výzvam a očakávaniam odbornej a laickej verejnosti. Obdobie takmer jeden a pol ročnej účinnosti vytvára priestor pre prvé otvorené diskusie v nadväznosti na…