1.3.2018
ID: 4005

Právnické fórum 2018

91e412267eb75cc91e4385802055d07d/s304_69638809.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Pomohli alebo nepomohli systémové zmeny zvýšiť efektívnosť justície?

Rok 2017 bol aj rokom, v ktorom sa výrazne menil Obchodný zákonník vo vzťahu k zodpovednosti štatutárov, ako aj spoločníkov. Cieľom ministerstva spravodlivosti bolo predchádzať tunelovaniu firiem, ako aj zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok a sťažiť zneužívanie inštitútov obchodného práva na podvodné konanie. V nadväznosti na tieto úpravy bol zavedený nový trestný čin nekalej likvidácie s trestnými sadzbami od 5 do 15 rokov. Podarilo sa?

Rok 2017 sa niesol v znamení elektronizácie justície ako sektora verejných služieb. Začiatkom roku sa rozbehla elektronizácia exekúcií, nasledoval elektronický súdny spis, elektronická komunikácia advokátov so súdmi a elektronické upomínacie konanie. Podaril sa zámer? Je súdne konanie rýchlejšie, prehľadnejšie a menej chybové? Čo spôsobuje, že sa štátu nedarí na prvý pokus realizovať moderné administratívno-komunikačné postupy?

Konferencia sa uskutoční 10. apríla 2018 v Hotel DoubleTree by Hilton v Bratislave.

Na konferencii sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto objednávkového formulára.


Program konferencie:

08:00 - 09:00 hodin -> Registrácia účastníkov a ranná káva s týždenníkom TREND

09:00 - 09:45 hodin -> Pomohli alebo nepomohli systémové zmeny zvýšiť efektívnosť justície?

Úvodná diskusia na aktuálne témy a nastolené okruhy právnického fóra.
Moderujú: Oliver Brunovský, šéfredaktor, týždenník TREND, Zuzana Petková, zástupca šéfredaktora, týždenník TREND

 • Lucia Žitňanská, ministerka, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Milan Malata, partner a advokát, Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
09:45 - 10:00 hodin -> Prestávka

10:00 - 11:15 hodin -> Obchodný zákonník

V minulom roku sa výrazne menil Obchodný zákonník vo vzťahu k zodpovednosti štatutárov, ako aj spoločníkov. Cieľom bolo predchádzať tunelovaniu firiem, zvýšiť vymožiteľnosť pohľadávok a sťažiť podvodné konanie. Zavedený bol trestný čin nekalej likvidácie. Podaril sa zámer?
Moderuje: Peter Serina, advokát

 • Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR
 • Peter Šamko, sudca, Krajský súd v Bratislave
 • Peter Štrpka, partner, Advokátska kancelária SOUKENÍK-ŠTRPKA

11:15 - 11:30 hodin -> Prestávka

11:30 - 12:30 hodin -> Obchodný register

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený materiál Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra, v ktorom sa okrem iného navrhuje zásadná zmena vedenia obchodného registra v SR. Ako ďalej s obchodným registrom?
Moderuje: Peter Serina, advokát

 • Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR
 • Jaroslav Macek, sudca, predseda Okresného súdu Žilina
 • Katarína Valová, členka Prezídia Notárskej komory

12:30 - 12:45 hodin -> Formulácia záverov prvého bloku

12:45 - 13:45 hodin -> Obed

13:45 - 15:15 hodin -> Elektronizácia justície

Začiatkom roku sa rozbehla elektronizácia exekúcií, nasledoval elektronický súdny spis, elektronická komunikácia advokátov so súdmi a elektronické upomínacie konanie. Je súdne konanie rýchlejšie, prehľadnejšie a menej chybové? Čo spôsobuje, že sa štátu nedarí na prvý pokus realizovať moderné administratívno-komunikačné postupy? Ako sú spokojní používatelia elektronických služieb v justícii?
Moderuje: Peter Serina, advokát

 • Alena Szalayová, exekútor, člen Slovenskej komory exekútorov
 • Ján Kutan, advokát, člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
 • Ingrid Vrkočová, predsedníčka, Odborový zväz Justície v SR

15:15 - 15:30 hodin -> Formulácia záverov prvého bloku


ÚČASTNÍCKY POPLATOK:


Základný účastnícky poplatok:                                129 €  (bez DPH)
Právnické fórum a galavečer Právnická firma roka: 189 €  (bez DPH)
 


V poplatku sú zahrnuté  materiály, obed, občerstvenie.
Poskytnuté zľavy na účastnícky poplatok sa počítajú zo základného účastníckeho poplatku. Zľavy nie je možné navzájom kombinovať.


Na konferencii sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto objednávkového formulára.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk