31.3.2016
ID: 3262

Zbierka zákonov SR - čiastka 24/2016

Čiastka 24/2016, 31.3.2016
Obsahuje predpisy: 131 - 141 / 2016

131/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     20.4.2016
NARIADENIEvlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na trhu

132/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     18.4.2016
VYHLÁŠKA Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

133/2016 Z. z.
OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

134/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     1.4.2016
VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti

135/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     1.4.2016
VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu o skúške bezpečnostného zamestnanca

136/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     1.4.2016
VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií

137/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     1.4.2016
VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v znení vyhlášky č. 232/2013 Z. z.

138/2016 Z. z.
OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu

139/2016 Z. z.
OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu

140/2016 Z. z.
OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 18. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu

141/2016 Z. z.
nadobúda účinnosť:     1.4.2016
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk