Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovení Obchodného zákonníka s Ústavou

Zbierka:  13/2023 | Čiastka:  4/2023
11.1.2023