Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie

Zbierka:  174/2019 | Čiastka:  65/2019
19.6.2019