Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí v súvislosti s COVID-19

Zbierka:  115/2020 | Čiastka:  47/2020
8.5.2020