Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena pravidiel poskyt. podpory v poľnohospodárstve v súv. so schémami viazaných priamych platieb

Zbierka:  46/2019 | Čiastka:  21/2019
25.2.2019