Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky rozšírenie núdzového stavu na zdrav. starostl. vo všeob. a špecializ.

Zbierka:  84/2020 | Čiastka:  37/2020
20.4.2020