Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zbierka:  286/2020 | Čiastka:  112/2020
15.10.2020