Mgr. Robert Němec, LL.M.

AK PRK Partners

Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže. Titul magistra práv Robert získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je také členem International Bar Association. Robert hovoří plynně česky a anglicky.

Právní obory

  • finančné právo