ID: 7

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Vážení čitatelia,

ako sa na nás obrátite so svojim dotazom, prečítajte si, prosím, dôkladne naše FAQ. Ak ste aj napriek tomu nenašli odpoveď na Vašu otázku v FAQ, tak nás prosím kontaktujte na nasledujúcej adrese: info@epravo.sk.

V nasledujúcich odpovediach nájdete riešenie tých najčastejších problémov s ktorými sa naši používatelia stretávajú:

  • Registrácia a prihlasovanie
  • Zbierka zákonov a vyhľadávanie
  • Novinky
  • Ostatné


Registrácia a prihlasovanie

Otázka: Zaregistroval som sa na stránkach epravo.sk, ale nemôžem sa pod zvoleným užívateľským menom a heslom prihlásiť?
Odpoveď: Po vyplnení registračného formulára musia byť dáta Vami zadané uložená našimi pracovníkmi do databázy. Spracovanie prebieha niekoľkokrát za deň a tak môže trvať niekoľko hodín, než sa stane Vaša registrácia aktívny.

Otázka: Zaregistroval som sa už včera a stále sa nemôžem prihlásiť pod zvoleným užívateľským menom a heslom?
Odpoveď: Skontrolujte či zadávate správne používateľské meno a heslo, najmä ak ste napr. registráciu vykonal viackrát. Najčastejšie je práve chyba pri zadávaní užívateľského mena alebo hesla. Ak ste si istý správnosťou týchto údajov, kontaktujte nás a my Vám zašleme (pre kontrolu) správne heslo. V žiadosti uveďte Vaše užívateľské meno a e-mail pod ktorým ste sa registroval.

Otázka: Zabudol som svoje heslo, čo mám robiť?
Odpoveď: Stačí nás požiadať o zaslanie hesla. Uveďte užívateľské meno a nejaký ďalší údaj z registrácie (adresa, meno, e-mail a pod).

Otázka: Zabudol som svoje užívateľské meno, čo mám robiť?
Odpoveď: Stačí nás požiadať o zaslanie užívateľského mena. Uveďte heslo alebo nejaký ďalší údaj z registrácie (adresa, meno, e-mail a pod).

Otázka: Zrazu sa nemôžem prihlásiť, aj keď mi doteraz prihlasovanie fungovalo?
Odpoveď: Príčinou môže byť vykonanie zmien (upgrade, inštalácie súčasti) vo Vašom internetovom prehliadači alebo operačnom systéme. Problém však často vyriešite jednoduchým vypnutím a opätovným štartom Vášho prehliadača alebo reštartovaním počítača. Ak problém pretrváva po dlhšiu dobu kontaktujte našu technickú podporu. Nezabudnite prosím uviesť aký prehliadač používate a na akej platforme.

Otázka: Na hlavnej stránke sa prihlásim, ale po prechode na ďalšie stránky servera mi prihlásenie vypadne?
Odpoveď: Tento problém sme zaznamenali u niektorých starších verzií internetových prehliadačov. Jediným riešením je tu inovácie Vášho prehliadača u jeho výrobcu.

Otázka: Ako zruším svoju registráciu?
Odpoveď: Stačí zaslať email s uvedením užívateľského mena a hesla na adresu technickej podpory a registrácia bude zrušená.


Zbierka zákonov a vyhľadávanie

Otázka: Nemôžem nájsť v Zbierke zákonov predpis č.XXX/199x?
Odpoveď: Naša databáza právnych noriem je doplňovaná dynamicky av súčasnej dobe obsahuje iba normy od začiatku roka 1948. Staršie normy teda nájdete až po komplexnom dobudovanie databázy.

Otázka: zadávate do okienka vyhľadávania konkrétny údaj a nachádza sa mi neprehľadné množstvo noriem?
Odpoveď: Nezabudnite vždy vybrať zaškrtnutím správneho kolieska druh údaje podľa ktorého vyhľadávate.

Otázka: Môžem pri vyhľadávaní použiť logické operátory and a or?
Odpoveď: Áno, len je treba logický operátor napísať pred hľadané výrazy. Napr. "And pracovná zmluva" alebo "or ústavný súd". Ak do okienka vyhľadávania napíšete iba samotné hľadané výrazy napr. "pracovná zmluva", použije sa automaticky operátor or.

Otázka: V zobrazovanom texte zbierky nie sú obsiahnuté prílohy alebo nejaká časť (tabuľka, zoznam) nie je správne formátovaná?
Odpoveď: Niektoré prílohy (obrázky, grafy, zoznamy apod) nie je možné spracovať do podoby internetových stránok a nájdete ich v súbore formáte. PDF přikládanému ku každej z uverejňovaných noriem. Tabuľky a zoznamy je tiež potrebné zobraziť vo formáte. PDF, ak ich chcete mať správne graficky usporiadané (obsahovo sú samozrejme správne aj v zobrazení HTML)

Otázka: Nemôžem súbor. PDF na svojom počítači otvoriť?
Odpoveď: Potrebujete program Adobe Acrobat Reader

Otázka: Nemôžem hľadanú prílohu nájsť ani v súbore .PDF?
Odpoveď: Ojedinele nie sú niektoré prílohy tlačiarňou v elektronickej podobe vôbec publikované. Potom ich nájdete len v tlačenej podobe Zbierky zákonov.


Novinky

Otázka: Novinky mi chodí niekoľkokrát, čím je to spôsobené?
Odpoveď: Pravdepodobne ste sa registroval (a) opakovane a to pod rovnakým e-mailom. Napíšte našej technickej podpore a my duplicitné registráciu odstránime.

Otázka: Dostávam pravidelné prehľady noviniek a chcel by som zmeniť adresu na ktorú sú mi doručované.
Odpoveď: Iba nám zašlite na adresu technickej podpory žiadosť o vykonanie zmeny s uvedením pôvodnej a novej adresy pre zasielanie noviniek a my vykonáme automaticky zmenu.

Otázka: Prehľady noviniek sú na mojom počítači nečitateľné, prečo?
Odpoveď: V poštovom programe, ktorý užívate je potrebné mať pre došlú poštu povolené zobrazenie došlých správ vo formáte HTML. Toto sa dá nastaviť u väčšiny poštových programov (Outlook 9x, Outlook Express atď) v okne správy v menu "Formát".

Otázka: Nemôžem formát HTML pre došlú poštu nastaviť, čo mám robiť?
Odpoveď: Stačí napísať na našu technickú podporu a my Vám začneme novinky zasielať v alternatívnom formáte TXT.

Otázka: Nechcem už pravidelné prehľady noviniek dostávať, čo mám robiť?
Odpoveď: Zasielanie noviniek je služba spojená s užívateľskú registráciou. Novinky sú zasielané automaticky všetkým registrovaným užívateľom. Jediný spôsob ako odhlásiť zasielanie noviniek je zrušiť registráciu.


Ostatné

Otázka: Dostal som nevyžiadaný e-mail obsahujúci vírus, ako je to možné?
Odpoveď: Nové vírusy dokážu šikovne maskovať svoj pôvod. Ako odosielateľa e-mailu, ktorým sa sami šíria, uvádza náhodne nájdenú e-mailovú adresu napr. zo stránok www. Príjemca vírusu je potom mylne informovaný o pôvodcovi také zavírenej správy.

Otázka: Zaslal som otázku na adresu technickej podpory a zatiaľ som nedostal odpoveď?
Odpoveď: Poskytnite nám približne 48 hodín na spracovanie dotazu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk