ID: 6

O NÁS

Stručné predstavenie servera EPRAVO.SK

EPRAVO.SK je elektronický internetový denník na doméne epravo.sk

EPRAVO.SK je informačným zdrojom pre právnikov, zástupcov verejného sektora a manažmentu slovenských firiem.

Sme zakladateľovi súťaže Právnická firma roka / Slovakia Leading Law Firm, ktorú organizujeme spoločne s týždenníkom TREND a ktorá sa rýchlo stala prestížnou súťažou špičkových advokátskych kancelárií v SR so silným mediálnym a komerčným dopadom.


NAŠI ČITATELIA

Naši cieľovou skupinou sú všetci členovia právnických profesijných komôr a profesie s justíciou spolupracujúce (advokáti, notári, exekútori, sudcovia, súdni tlmočníci, správcovi, daňoví poradcovia, prokurátori, súdni znalci, audítori).

Naši čitateľskú obec ďalej tvoria všetky skupiny, ktoré s právom priamo alebo nepriamo pracujú, tj podnikatelia, manažment na všetkých stupňoch riadenia, pracovníci verejnej správy, predstavitelia štátnych inštitúcií, pracovníci miestnych samospráv av neposlednej miere aj jednotliví občania SR.

Dáta a prieskumy za uplynulý mesiac o našich čitateľoch hovoria:

  • 45% našich užívateľov patrí do sociálno-ekonomické skupiny A
  • 57% patrí do prvých dvoch socio-ekonomických skupín A a B
  • 50% užívateľov hospodári s hrubým mesačným príjmom vyšším ako 2.000,- EUR
  • 45% percent užívateľov má dokončené stredoškolské a vyššie vzdelanie
  • 51% užívateľov je vysokoškolsky vzdelaných
  • 68% čitateľov tvoria právnici či osoby pracujúce s právom v každodennom živote
  • 60% užívateľov sú podnikatelia


ZDIEĽANÉ HODNOTY

Všetkých zamestnancov EPRAVO.SK spájajú spoločné hodnoty, ktoré im vždy pomáhajú pri voľbe správneho smeru ich pôsobenia a rokovaní. Naše zdieľané hodnoty sú:

PROFESIONALITA - cieľom nášho pôsobenia našich pracovníkov, pri realizácii našich služieb používame profesionálnych prostriedkov a metodík, profesionalita je základným kritériom pri vytváraní nášho týmu

ZODPOVEDNOSŤ - poskytujeme služby, ktoré prinášajú klientom pridanú hodnotu, sme zodpovední za vysokú kvalitu našich produktov a služieb, sme zodpovední za vytváranie príjemného pracovného prostredia a pomoc v osobnom rozvoji a raste

PRUŽNOSŤ - poskytujeme služby "na mieru", pravidelne aktualizujeme produktové portfólio podľa požiadaviek trhu, naše vedomosti a zručnosti presne korešpondujú s aktuálnymi požiadavkami našich klientov

OTVORENOSŤ - všetky naše kroky vedú k partnerstvu, pravidelne informujeme o zmenách našich produktov, medzi jednotlivcami podporujeme zdieľanie vedomostí a skúseností


Pre viac informácií nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu info@epravo.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk