Nález Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci súladu ustanovení zákona o nájme poľnohosp. pozemkov s Ústavou

Zbierka:  152/2023 | 
29.4.2023