NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky o fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb

Zbierka:  246/2021 | Čiastka:  89/2021
24.6.2021