Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zmena rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Zbierka:  489/2022 | 
23.12.2022