OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Zbierka:  244/2021 | Čiastka:  88/2021
23.6.2021