Opatrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky objektivizované platové koeficienty podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy

Zbierka:  487/2023 | 
20.12.2023