OPATRENIE Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zmena štandardov pre informačné systémy verejnej správy

Zbierka:  56/2019 | Čiastka:  22/2019
26.2.2019