OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky zmena opatrenia o druhoch vojenskej rovnošaty, ich nosení a používaní

Zbierka:  240/2021 | Čiastka:  86/2021
18.6.2021