OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín Príloha k čiastke 8 – k oznámeniu č. 27/2013 Z. z.

Zbierka:  27/2013 | Čiastka:  8/2013
6.2.2013