OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena druhovej, organizačnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Zbierka:  247/2021 | Čiastka:  89/2021
24.6.2021