Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtovania pre št. rozpočt. organizácie, št. prísp. organizácie a št. fondy

Zbierka:  499/2023 | 
22.12.2023