OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena účtovných výkazov pre rozpoč. a prísp. organizácie, št. fondy, obce a VÚC

Zbierka:  87/2021 | Čiastka:  29/2021
25.2.2021