OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznámenie o sukcesii do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori

Zbierka:  224/2021 | Čiastka:  78/2021
2.6.2021