OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Protokol č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Zbierka:  251/2021 | Čiastka:  91/2021
29.6.2021