OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska udelenia predchádzajúceho súhlasu NBS v súvisl. so zákonom o znižovaní administratívnej záťaže

Zbierka:  79/2021 | Čiastka:  26/2021
19.2.2021