UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19

Zbierka:  105/2021 | Čiastka:  38/2021
19.3.2021