UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie COVID-19

Zbierka:  117/2021 | Čiastka:  44/2021
1.4.2021