UZNESENIE Vlády Slovenskej republiky aktualizácia mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Zbierka:  328/2021 | Čiastka:  120/2021
27.8.2021