Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zbierka:  173/2023 | Čiastka:  62/2023
24.5.2023