Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov podľa zákona o vysokých školách

Zbierka:  244/2019 | Čiastka:  84/2019
6.8.2019