Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov podľa zákona o vysokých školách

Zbierka:  244/2019 | 
6.8.2019